2007vko2.jpg
Print Friendly, PDF & Email

2007vko2.jpg

 Forord

 Generelt om valget

 Venstrefløjens valg

 Kandidater

 Argumenter mod VKO


Argumenter mod VKO

AErådet

 Fordeling & levevilkår 2007
Redaktion: Lars Andersen mfl. (2007, 98 s.)
“I perioden fra 1995 til 2004 er der sket en stigning i indkomstuligheden i Danmark … [og] siden midten af 1990’erne er der sket en stigning i antallet af fattige.”
Se også aktuelle analyser om: Erhverv og samfund – Arbejdsmarked – Velfærd og fordeling – Konjunkturvurdering.

Den Alternative Velfærdskommission (DAV)

 Velfærd med kvalitet og mennesket i fokus (pdf)
Redaktion: Per Schultz Jørgensen og Lole Møller (Socialpolitisk Forlag, 2007, 64 s.)
“Den alternative tilgang fastholder, at kvalitet er langt mere omfattende end en markedsorienteret forståelse af serviceydelser. Kvalitet handler i bund og grund om menneskelige relationer.”

 Rapport nr. 2: Bæredygtig velfærd (pdf)
Redaktion: Birthe Gamst mfl. (Socialpolitisk Forlag, 2006, 187 s.)
“Nedskæringer i den kollektive velfærd er en bombe under samfundets sammenhængskraft og demokratiet. Velfærdssamfundet handler om meget andet end snæver økonomi. Hvis man begynder at pille den kollektive og solidariske velfærd fra hinanden risikerer man, at samfundet ‘falder fra hinanden’.”

 Rapport nr. 1: Velfærdssamfundets fremtid (pdf)
Redaktion: Per H. Jensen mfl. (Socialpolitisk Forening, 2005, 192 s.)
“Denne rapport indeholder 17 artikler om situationen for det danske velfærdssamfund i disse år. Det er artikler, der forholder sig kritisk til det katastrofescenarium, der er udmeldt fra den af Regeringen nedsatte Velfærdskommission. “

CASA

 Fattigdom og social ulighed i sundhed (pdf)
Af Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen (oktober 2007, 44 s.)
“Uanset om man ser på den midlertidige fattigdom eller den længerevarende fattigdom, er der en klar tendens til stigning i fattigdommen.”

 Karl Vogt-Nielsen: Miljøindsatsen – før, under og efter Auken (oktober 2005, 30 s.)
“VK-regeringen har skåret kraftigt ned på de statslige ressourcer til miljøområdet … Undersøgelsen viser – måske lidt overraskende – at generelt var den statslige indsats på de fleste centrale hovedområder i perioden ‘før Auken’ på niveau med ‘under Auken’, og at niveauet ‘efter Auken’ ligger væsentligt under det niveau, der var ‘før Auken’.”

Fagligt Ansvar

 Faglige krav til en ny politik
“Fagligt ansvar opfordrer alle, der vil en ny politik, til at samles hurtigst muligt, hvis valget skal vindes.”

Forbryderalbum
“Afdækning af de historier regeringen og dens partier gør alt for at undertrykke.”
Indhold: Svindel – Krigsforbrydelser – Overgreb mod … – Forholdet til omverdenen – Miljø og energi – Sprit og fart.

Frit valg eller frit fald (pdf)
Den britiske velfærdsstat efter Thatcher. En 3F-rapport af Lars Bohn i samarbejde med David Etherington. Fagligt Fælles Forbund, januar 2007, 91 s.)
“Hovedsigtet med rapporten er at belyse udviklingen i det britiske velfærdssystem siden Margaret Thatchers konservative regering i 1979 påbegyndte den liberalt inspirerede reformproces, som har ført til det system, der eksisterer i dag og at drage sammenligninger med udviklingen i Storbritannien og Danmark.”
Se også kroniken: Venstres vision for velfærd er virkelighed – i Storbritannien. Af Lars Bohn, Ellen Lykkegård og David Gibson (Information, 13. november 2007)

Global Økologi

 Tema: Regeringens miljøpolitik (pdf) (nr.3-4, oktober 2004)
“Global Økologi vurderer regeringens miljøpolitik indenfor områderne: kemikalier, klima og energi, natur, trafik, landbrug, hav og fiskeri, gensplejsning og miljøbistand.”

Institut for Menneskerettigheder

 Danmark på anklagebænken
Af Lene Hansen (2007, 175 s.)
“Danmark har i de seneste 30 år siddet mere end 10 gange på anklagebænken og modtaget en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne bog gennemgår alle disse sager fra 1976 frem til 2006.”

Kontradoxa

 Peter Nielsen: Nyliberalistisk planøkonomi (11. januar 2008)
“Konsensus om fremtidsscenarier dikterer skjult neoliberal dagsorden.”

 Henrik Herløv Lund: Velfærden er forringet (21. november 2007)
Analyse og dokumentation.

 Henrik Herløv Lund: Selvfinansiering af skattelettelser: Realitet eller postulat? (6. juni 2007)
“De konservatives og Ny Alliances krav om skattelettelser bygger på nyliberal ideologi, der koster dyrt – ikke mindst for de fattigste.”

Kritisk Debat

 Henrik Herløv Lund: Nyliberalismen i Danmark (december 2007)
“I den følgende artikel analyseres nyliberalismen i Danmark. Indledningsvist gøres i Del I opmærksom på, at nyliberalistisk politik i Danmark faktisk blev introduceret af den socialdemokratiske Nyrup-regering som ‘modernisering’ af den offentlige sektor. Men der peges også på, at der har været afgørende forskelle på den socialdemokratiske version af nyliberal politik og siden hen VK-regeringens.”

 Henrik Herløv Lund: Regeringens 2015–plan: Er velfærden velforvaret? Og er økonomien? (september 2007)
“Regeringens 2015-plan er ikke blot en fortsat økonomisk udhuling af den offentlige sektor, men i endnu videre grad en personalemæssig/beskæftigelsesmæssig udhuling.”

 Anders Hadberg: Nyliberalismen i Danmark – forudsætninger og konsekvenser (april 2007)
“Denne artikel argumenterer for at nyliberalismen har været den dominerende tendens i den danske velfærdskapitalisme siden 1980’erne. Det sker på baggrund af en politisk-økonomisk analyse af udviklingen i tre strukturelle forhold, der kan karakteriseres som nyliberale i Danmark siden 1980.”

 Bent Graversen: Kvalitetsreform: Foghs liberalistiske valgstrategi (marts 2007)
“Kvalitetsreformen bygger ikke kun på fortsat skattestop og stramme udgiftsrammer for den offentlige sektor. Den bygger samtidig på en ideologisk førsteprioritet til den private sektors vækst frem for den fælles velfærd.”

LO

 Hvidbog om ulighed (oktober 2007, 67 s.)
“I hvidbogen gennemgås ulighed på en lang række områder. Det gælder blandt andet social arv, løn, arbejdsmiljø, sundhed, fattigdom, kriminalitet og indflydelse i samfundet.”
Derudover 19 baggrundsnotater til de enkelte kapitler, udarbejdet af AErådet.

Nyliberalismen, velfærden og kvalitetsreformen : analyser, kritik og alternativer (pdf)
Af Henrik Herløv Lund (Forlaget Alternativ, november 2007, 113 s.)
“Holder det, at Kvalitetsreformen vil sikre velfærden og velfærdsarbejdet? Det er formålet med denne bog at bidrage til en grundig debat om det … Men nok så meget vil denne bog forsøge at kigge bag om Kvalitetsreformen.”

Social Årsrapport 2007

 Tema: Kvaliteten i den offentlige sektor (Socialpolitisk Forening og
Center for Alternativ Samfundsanalyse, nov. 2007, 122 s.)
“Social Årsrapport belyser udviklingen i alle de forskellige sociale indkomstoverførsler og antal personer, som er arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Derudover er der sat fokus på den økonomiske fattigdom i Danmark.”

Ugebrevet A4

 Privat sundhedsbehandling boomer (nr.39, 12. november 2007)
“Det danske sundhedsvæsen har gennemgået en voldsom forandring, siden VK-regeringen tiltrådte i 2001. Fire gange så mange danskere har i dag en privat sundhedsforsikring, og over dobbelt så mange patienter bliver behandlet på privathospitaler på det offentliges regning.”

Venstre

Fra socialstat til minimalstat : en liberal strategi
Af Anders Fogh Rasmussen (Samleren, 1993, 235 s.)
“At forvandle socialstaten til minimalstat kræver lovgivning og ændret administration, som betinger, at vi vinder politisk tilslutning i folketing, amtsråd, kommunalbestyrelser og andre demokratiske institutioner. Men det er ikke gjort med det. Opgaven er langt mere dybtgående. Det er nødvendigt at vække det sløvede slavesind. Og den kamp skal vi ikke kæmpe på økonomiske argumenter. Vi skal derimod starte og vinde en kulturkamp, som genindsætter mennesket i sin tabte værdighed og på den måde avler et frit og stovt folk, der ikke på ny vil bøje nakken under socialstatens åg.”

2007folketing.jpg

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.