Print Friendly, PDF & Email

2006korsfarerestor.jpg

Artikler på dansk

Arbejderen

Avis afviser forskelsbehandling (2. feb. 2006)
“Når det gælder vrede over at få sin religion eller tro trampet på, er Jyllands-Postens dækning vidt forskellig, alt efter om det er jøder/kristne eller muslimer, det handler om.”

Denstoredanske.dk

Muhammed-tegningerne

Muhammed-tegningerne (reaktionerne)
Leksikal artikel fra Den Store Danske Encyklopædi

 

Enhedslisten

Frank Aaen: Fra spin til katastrofe (24. feb. 2006)
“Da statsministeren modtog brevet fra ambassadørerne, 12. oktober sidste år, stod han over for et valg. Han kunne tage den diskussion om udlændingepolitikken og debatten i Danmark, som ambassadørerne ønskede … Den anden mulighed var at lade spindoktorerne se på brevet og få det udlagt, så det kom til at handle om noget helt andet. Som bekendt valgte statsministeren det sidste og brevet blev udlagt som et angreb på ytringsfriheden.”

Enhedslistens Hovedbestyrelse: Ja til ytringsfrihed og tolerance – Nej til dansk racisme og politisk islamisme (13. feb. 2006)

Enhedslistens Hovedbestyrelse: Ytringsfriheden gælder for alle (3. dec. 2005)
“Enhedslisten anerkender fuldt ud Jyllandspostens ret til at bringe disse tegninger i ytringsfrihedens navn, ligesom vi også fuldt ud anerkender enhver muslims ret til at protestere gennem brug af fredelige midler såsom læserbreve, demonstrationer og domstolene. Sådan er demokratiet!”

FaktaLink

Malene Grøndahl: Muhammed-tegningerne (27. juni 2006). Opdateret af Ester Skibsted Holm jan. 2015.
Indhold: Introduktion til tegningerne – Muhammed-krisens kronologi – Direkte konsekvenser af krisen – debatten for og imod tegningerne – Beslægtede sager – Initiativer for at dæmpe konflikten – Efterdønningerne af Muhammed-krisen – Kilder.

Fri Debat

Tidslinje over presset imod ytringsfriheden [1969-2015]. For Muhammed-tegningerne, se 17.9.2005 –

Information

’Jyllands-Posten viste sin indre ayatollah’ (5. nov. 2016). Interview med Kenan Malik.
“I Europa har vi gennem de sidste 25-30 år internaliseret fatwaen i form af en udbredt selvcensur, og vi bør derfor ikke være overraskede over Jyllands-Postens ageren i Rose-sagen.”

Massernes vrede er den forkerte vrede (10. feb. 2006). Interview med Tariq Ali.
“Det skorter ikke på ting at være vred over i de muslimske lande, siger forfatteren og aktivisten Tariq Ali – men med ophidselsen over Muhammed-tegningerne har de islamiske grupper sammen med Jyllands-Posten allerhøjst sikret sig, at ingen af siderne har noget at vinde.”

Robert Fisk: Islam er ikke en voldelig religion (4.-5. feb. 2006)
“Flemming Rose, ‘kultur’-redaktør for den lille skvattede avis, der offentliggjorde disse tåbelige tegninger … erklærer, at vi er vidne til et ‘sammenstød mellem civilisationer’, de sekulære vestlige demokratier og de islamiske samfund. Det betyder vel, at danske journalister trofast følger i H.C. Andersens fodspor. Vor herre bevares. Hvad vi oplever er civilisationers barnagtighed.”

Nils Bredsdorff: En respektfuld og høflig ytringsfrihed findes ikke (12. dec. 2005)
“Ytringsfriheden og hermed retten til kritik af allehånde institutioner, fra kirke og stat til loger og interessesammenslutninger, er et grundvilkår for det liberale demokrati.” Også online som pdf-fil (RUB).

Jyllands-Posten

Caspe Fauerholdt: Abdol-Hamid forstår Westergaard-tegning (29.03.12; online på Internet Archive)
“Det er altid okay at trykke de tegninger, man vil. Vi lever i et frit, demokratisk samfund. Det er ikke det, jeg hæfter mig ved. Jeg er ikke interesseret i, om det er legitimt at trykke en tegning. Jeg er mere interesseret i at forstå tegnerens baggrund og argumentation for at tegne dem.”

Nils Bredsdorff: De respektables blinde øje (18.04.06)
“Mange debatdeltagere – men især jurister – hævder at striden om Muhammed-tegningerne ikke er en sag om ytringsfrihed. Men de sætter kikkerten for det blinde øje. De pæne mennesker nægter at se det uvejr af religiøs tabuisering og kontante forsøg på indskrænkning af debatten om det religiøses placering i det offentlige rum, der truer lige forude.” Artiklen er online på RUB som pdf-fil

Kritik

Søren Harnow Klausen: Klap hesten! Forsvar for en ydmyg oplysning (pdf) (nr.188, juni 2008, s.29-43)
“Den selvfede oplysning – som altså ikke er ægte oplysning – kan
slagordsagtig karakteriseres ved en tendens til scientisme, nutidsforherligelse, rettigheds- og principfetichisme, dogmatisk liberalisme og generelt ved en manglende sensibilitet … Oplysningsideen er blevet kapret af principryttere og rigorister.”

Kritisk Debat

Nils Bredsdorff: Ytringsfrihed, demokrati og Islam (maj 2009)
“Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret … Nils Bredsdorff diskuterer grænserne for, hvad der må og skal kritiseres og hvad, der ikke skal.”
Debat:
Kasper Vieland Nielsen: Til angreb for ytringsfriheden! (juni 2009)
Nils Bredsdorff: Til forsvar for ytringsfriheden (september 2009)
Poul Petersen: Ytringsfrihed er ytringsfrihed. Punktum! (oktober 2009)

Lars Torpe: Fortællingen om forsvaret af de danske værdier – Muhammed-tegningerne i retroperspektiv (april 2008)
“Artiklen tager udgangspunkt i Villy Søvndals omvendelse, når det drejer sig om synet på Muhammed-tegningerne … [som] diskuteres i lyset af Muhammed-tegningernes placering i regeringens fortælling om kampen for de danske værdier, og den sammenholdes med, hvad vi ved om danske og europæiske muslimers holdning til demokrati og om danskernes forhold til muslimer og islam.”

Christian Ydesen: Kampen om præmisserne – en replik i Muhammeddebatten (april 2006)
“Artiklen dykker ned i Muhammed-debattens muslimfjendtlige læserbreve ved at identificere gennemgående argumenter og underkaste disse en analyse.”

Modkraft.dk/Kontradoxa

Søren Engelsen: Nuancerne i den venstreorienterede Islamkritik (10. juli 2006)
“Frigørelse består ikke i det komplette opgør med kulturelle normer, men i at gøre sig bevidst om dem og vælge dem frit.”

Jakob Lindblom: Spejl, gå væk! (24. maj 2006)
“Venstrefløjen svigtede demokratiske muslimer til fordel for spin. Et svar til Gleerup og Ploug.”

Janne Gleerup og Lars Ploug: Religionskritik eller kulturrelativisme – en falsk modstilling (8. maj 2006)
“Islamistiske diktaturer skal kritiseres for at være diktaturer – ikke for at være islamiske.”

Jakob Lindblom: Islamkritik fra venstre (21. april 2006)
“Er venstrefløjen blind for, at minoriteter og undertrykte i sig selv kan være undertrykkere?”

Bertil Videt: Muhammed-krisen set fra Mellemøsten: Var det virkelig nødvendigt? (19. april 2006)
“Tyrkisk venstrefløjsleder: Kulturel racisme at sidestille en religion med terrorisme.”

Nils Bredsdorff: Syng de sataniske vers (se Politiken, 1. febr. 2006, længere nede)

Rune Engelbreth Larsen: Tegninger, billeder og spejlbilleder (9. februar 2006)
“Dobbeltmoral florerer i det politiske spil om Muhammed-tegningerne.”

Netavisen/AKP
Afsløret: Neocon-mænd bag Jyllands Postens storpolitiske provokation (8. feb. 2006)
“Rose blev kulturredaktør på Jyllands Posten for ikke så længe siden efter et flerårigt ophold i USA. Der lærte han fremtrædende amerikanske neocons at kende som Daniel Pipes, den berygtede zionistiske tilhænger af teorien om ‘civilisationernes sammenstød’ – den påståede kamp mellem den muslimske og kristne verden.”

Politiken

Lars Erslev Andersen: Akkaris bog viser, at der skal meget til at skabe en Muhammedkrise (8. april 2014)
Anmeldelse af Ahmed Akkari & Martin Kjær Jensen, Min afsked med islamismen: Muhammed-krisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark (Berlingske Media Forlag, 2014, 452 sider)
Se også Lasse Ellegaard: Fænomenet Ahmed Akkari – mere fup end fakta (Information.dk, 11. april 2014)

Villy Søvndal og Holger K. Nielsen: Hasard med Danmarks sikkerhed (2. marts 2006)
“Regeringens såkaldte aktivistiske udenrigspolitik er slået fuldstændig fejl. Danmarks renommé har lidt skade, vi har fået en hel verdensdel på nakken af os og har kun nølende opbakning fra landene omkring os. Det er tid til at lægge kursen om.”

Sune Skadegård Thorsen: Den hvide mands ytringsfrihed (9. feb. 2006)
“Muslimer overvåges, arresteres og fremstilles i pressen som uciviliserede og ‘utilpassede’, om ikke som terrorister. Dråben kom med tegningerne. Et demokrati skal, som Gandhi sagde, måles på, hvordan det behandler sine minoriteter …”

Nils Bredsdorff: Syng de sataniske vers (Politiken.dk, 1. februar 2006). Kronik om tegning-krisen: ”Kravet om respekt for religiøse holdninger … er et krav om censur … Der findes ikke en muslimsk eller kristen ytringsfrihed. Der er ytringsfrihed eller ingen ytringsfrihed.”

Det er på tide, vi siger fra (15. dec. 2005).
12 danske forfattere: Udtalelse vedrørende etnisk diskrimination i Danmark. Online på Humanisme.dk.

Revolution

Maarten Vanheuverswyn: Den islamiske verden i opstand: at så en vind og høste en tornado (10. feb. 2006)
“I sidste uge gik den voksende turbulens i Mellemøsten op i en spids, da der udbrød protester over udgivelsen af nogle karikaturtegninger af profeten Muhammed … I denne artikel forsøger vi at se hinsides Muhammed-tegningerne som den egentlige årsag.”

Marie Frederiksen: Danmark: et eventyrland langt mod nord? (13. feb. 2006)
“Artiklen behandler grundende til, at tegningerne har kunnet få et så eksplosivt modsvar i store dele af verden. Som artiklen forklarer, er tegningerne ikke som sådan grunden, men gnisten der antændte den enorme vrede og frustration, der findes hos masserne i de såkaldte islamiske lande.”

Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek

Nils Bredsdorff: Tiden råber på satire: Venstrefløjen, kulturradikalisterne og Muhammedkrisen (nr.52, november 2009, 158 s.)
“Noter og dokumenter til genopfriskning af den sørgelige historie om venstrefløjens politiske korrekthed og multikulturalisme med striden om
ytringsfrihed som omdrejningspunkt.”
Anmeldelse: 158 siders råben, af Rune Lund (Modkraft.dk/Kontradoxa, 27. december 2009). I bunden af artiklen er der en større debat.
Se også debatten ovenfor i Kritisk Debat.

Nils Bredsdorff: Islamisme, Shari’a og ret: Undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (nr.48, juni 2007, 107 s.)
“[Skriftet] ser på forholdet mellem den nye aktive rolle, islamisterne tildeler Shari’a og menneskerettighederne … Der lægges særlig vægt på analysen af den kendte, tilsyneladende liberale, euroislamistiske prædikant Tariq Ramadan …”

Social Kritik

Nils Bredsdorff: Sharia og satire (nr.104, maj 2006, s.60-73)
“Konflikten omkring Jyllands-Postens karrikaturtegninger har rejst spørgsmålet om, hvordan de fundamentale politiske rettigheder som forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed står i forhold til Islam … Kan den omfattende muslimske rets- og normsamling, Shari’aen, forenes med ytringsfriheden? Artiklen forsøger at give en oversigt over det højaktuelle forhold mellem Shari’a og menneskerettigheder.”

Nils Bredsdorff: Om skrivefrækheden (nr.103, marts 2006, s.62-72)
“Denne artikel handler om tonen, religionen og politikken.”

Socialistisk Arbejderavis

Leder: Sig undskyld! (nr.251, 2. feb. 2006)
“Jyllandsposten skylder en uforbeholden undskyldning til muslimer for deres bevidste fornærmende, forhånende og hetzende dagsorden. Anders Fogh skylder en undskyldning til den store verden for ikke at tage afstand fra tegningerne …”

Socialistisk Arbejderparti

Nul-tolerance over for mørkets kræfter: Fællesskab mellem undertrykte af alle nationaliteter og religioner
“Jyllandspostens Muhammed-karikaturer var en bevidst hån og provokation mod et undertrykt mindretal i Danmark. Det var mobning af de magtesløse fra det pt. mest reaktionære talerør for borgerskabet. Desværre var det forskellige reaktionære kræfter i det muslimske samfund der blev talerør for protesten mod Jyllandsposten.” Vedtaget på SAP’s 12. kongres, søndag den 26. februar 2006.

Stop Terrorkrigen

James Petras og Robin Eastman-Abaya: Karikaturerne i Mellemøstpolitikken (sept. 2006)
“På baggrund af Mossads mangeårige infiltration i de danske efterretningstjenester og dens tætte arbejdsforbindelser med de højreorienterede medier, er det ikke overraskende at en ukrainsk jøde, der opererer under navnet ‘Flemming Rose’ med tætte arbejdsforbindelser til den israelske stat (og særlig med det yderliggående Likud regime), skulle blive center for kontroversen over tegningerne.”

Thomas Koppel: Danmark, hvor er du henne? En historie om længsel (8. feb. 2006)
“Vi kunne have sparet os de mange millioner til H. C. Andersen-året, for her kom den virkelige kulturkanon . Den danske neo-con bevægelse fra Anders Fogh til Dansk Folkeparti og Jyllandsposten har over hele planeten gjort os til en nation fuldstændig blottet for enhver kultur.”

Afstraffelse af Danmark: den forkerte fjende (2. feb. 2006)
“Ramzy Baroud, chefredaktør for online-avisen Palestine Chronicle, har i en kommentar i Asia Times behandlet den arabiske og muslimske verdens reaktion på Jyllands Postens reaktionære provokation med Muhammed-tegningerne.”

Arne Herløv Petersen: Ytringsfrihed, fetaost og landsforrædderi (30. jan. 2006)
“Hvis en avis ønsker at slå et slag for ytringsfriheden, kan den gøre det på mange måder. En af de fineste ville være at åbne avisens spalter for meninger, der er i modstrid med avisens egne. En af de dårligste er at køre hetzkampagner mod et mindretal.”

TFF
Jan Øberg: Muhammed-karikaturerne, 1-3
“I disse dage frygter jeg at den vestlige civilisation i stigende grad opfattes af andre som blottet for indlevelse og medfølelse, for egentlig åben debat og for den civilcourage der er brug for når man skal sige: Undskyld, vi skulle have håndteret det hér lidt anderledes.”

1: Undertrykkelsesfrihed (PressInfo, nr.232, 8. feb. 2006)

2: Men der er jo en større sammenhæng! (PressInfo, nr.233, 10. feb. 2006)

3: Splinten og bjælken: Vi må lære at se vores egen kulturelle blindhed (PressInfo, nr.235, 22. marts 2006)

Videnskab.dk

Niels Ebdrup: Religions-satire har altid skabt splid (19. april 2011)
“Der er en lang tradition for, at nogle vil spotte i ytringsfrihedens navn, imens andre ønsker en rummelig, opbyggelig humor.”

Wikipedia : Den frie Encyklopædi

Muhammed-tegningerne

Jyllands-Posten

2005JP-avisen460.jpg

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.