Forord

 Artikler på dansk

 Artikler på engelsk

 Bøger

 Sites


Brunse, Niels
Partiturmusik for partiet : Venstrefløjen og partiturmusikken
på: sh site
[Kilde: Politisk Revy. Nr. 402, 19 juni 1981.] Hvad betyder musik? Kan man fortolke musik indholdsmæssigt, således som den “virkeliggjorte socialismes” teoretikere vil mene? Kan man tale om “politisk musik” når det gælder “partiturmusikken”, eller opløser det sig i musikpolitik?

Hundebøll, Sune
Sjostakovitj & Sovjetstyret
på: sh site
[Kilde: Over Broen : Bibliotekarstuderendes Blad. Nr. 16, marts 1995.] Sjostakovitj, Dmitrij er en af dette århundredes største komponister. Hans musik er af stor betydning og mange mennesker har åbnet øjnene for hans musik i de seneste år. Gennem størstedelen af hans liv, levede han i evig angst. Denne angst blev påført ham af Sovjetstyret og dets brutale magtmaskineri. Jeg vil i denne artikel forsøge at anskueligøre Sovjetunionens kulturpolitik og denne politiks indflydelse i Sjostakovitjs musik og liv.

Sjostakovitj, Dmitrij
Om den ægte og tilsyneladende programmatik
på: Det Vurtuelle Musikbibliotek
[Kilde: Dansk Musik Tidsskrift. 1953, nr. 1.] Det kunne tilsyneladende se ud, som om redaktionen ikke selv havde noget at skulle bave sagt, siden denne artikel fra »Sovetskaja. musyka«, maj 1952, anbringes på lederpladsen. Dispositionen er imidlertid et ægte udtryk for den trange plads, der lierhjemme levnes til kulturdebat, når indgåede forpligtelser skal overholdes. Efter offentliggørelsen af det omfattende register for det svundne år er vi imidlertid parat til at registrere de kommende undladelsessynder inden for dansk musikliv ubeskåret.

Sjostakovitj, Dmitrij
Selvbiografi
på: Det Vurtuelle Musikbibliotek
[Kilde: Dansk Musik Tidsskrift. 1937, nr. 1.] Jeg er født 1906 i Leningrad. Mine anlæg for musikken åbenbaredes i 1915, da jeg begyndte mine musikalske studier. 1 1919 kom jeg ind på konservatoriet i Leningrad, hvor jeg afsluttede mine studier i 1925. Jeg arbejdede der under vejledning af L.Nikolajef (klaver og kompositionsteori), professor N. Sokolof (kontrapunkt og fuga) og professor M. Steinberg (harmonilære, fuga, orkestration og praktisk komposition). Da jeg havde gennemgået konservatoriet, blev jeg ansat som hjælpelærer ved professor M. Steinbergs kompositionsklasse. Jeg begyndte at komponere, da jeg endnu gik på konservatoriet. Således er min første symfoni, som er blevet spillet på næsten alverdens tribuner, mit afsluttende arbejde i komposition på konservatoriet.

Stahl, Erik
Sjostakovitsj’ forhold til politik : Symposion
på: Det Vurtuelle Musikbibliotek
[Kilde: Dansk Musik Tidsskrift. 1982-1983, nr. 1.] I DMT nr. 5 marts 1980 bragte vi en anmeldelse af den opsigtsvækende bog »Sjostakovitsj erindringer« af Salomon Volkov. Den giver en anderledes fortolkning af hans karriere, end vi er vant til. For eksempel er Leningradsymfonien i følge bogen ikke et eksempel på modstanden mod Hitlers armé i det belejrede Leningrad, men et portræt af den ødelæggelse som Stalin påbegyndte og Hitler fuldbyrdede. Disse og andre ting er der blevet sat spørgsmålstegn ved, for eksempel af sønnen Maxim Sjostakovitsj, der nu bor i Vesten. Her giver Erik Stahl sit syn på komponistens forhold til politik.

Willumsen, Ole
Musikdiskussioner i Sovjetunionen
på: Det Vurtuelle Musikbibliotek
[Kilde: Dansk Musik Tidsskrift. 1962, nr. 1.] I september 1961 besøgte jeg Sovjetunionen, og under ophold i Leningrad, Moskva og Jerevan havde jeg lejlighed til nogle samtaler med sovjetiske musikfolk. Koncertbesøg blev der desværre ikke noget af, dels var tiden knap og dels var sæsonen endnu ikke i sving. Men jeg fik et indtryk af mennesker og hørte noget om, hvad de diskuterer i den nuværende periode. Noget af det jeg hørte, synes jeg er interessant nok til, at det fortjener at blive meddelt.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.