Print Friendly, PDF & Email

Forord

 Artikler på dansk

 Sites

 Bøger på dansk

 Debat


Clarte: Partipolitisk Obunden Socialistisk Tidsskrift
En trängt stormakt (nr.1, 2002).
“USA har bytt strategi. Under 1990-talet litade man till Världsbanken och Internationella valutafonden för att breda ut ett nyliberalt världsimperium. Det gick inte. Nu prövar man i stället direkta militära operationer. Klarar ett ekonomiskt försvagat USA i längden att föra krig världen över”?
Artiklen findes også på norsk USA – ei pressa stormakt i tidsskriftet Røde Fane (nr.3, 2002, s.34-38).

Gaia: tidsskrift for international solidaritet

 USA’s kup (nr.37, sommer 2002, s.20-21).
“Ifølge den amerikanske sociolog og Latinamerika-ekspert, James Petras, er Venezuelas præsident Hugo Chavez hverken radikal eller revolutionær i sit politiske program. Alligevel er Petras ikke i tvivl om, at USA spillede en hovedrolle i forbindelse med kuppet mod Chavez i april [2002]”.

 Latinamerika på tærsklen til et nyt årtusinde (nr.28, forår 2000, s.16-23). Oversat og redigeret af Irene Clausen.
“Gennem det 20. århundrede er kapitalismen i Latinamerika blevet udfordret af nationalisme, socialisme, oprør …Ved slutningen af årtusindet har den udenlandske kapital aldrig haft større spillerum. Men den har fået nye demokratisk klingende navne”.

 Informationssamfund, globalisering og andre imperialistiske fabler (nr.27, efterår 1999, s.10-17). Oversat og redigeret af Irene Clausen.
“Den nordamerikanske sociolog, James Petras, går her kraftigt imod imperialistiske fabler om ‘globalisering’ og ‘informationssamfund’ der skulle betegne en afgørende ny fase i kapitalismen/imperialismen. Anvendelsen af begrebet ‘globalisering’ i stedet for det marxistiske begreb imperialisme tjener til at fjerne den klasse- og undertrykkelsesbetydning som ligger i imperialismebegrebet”.

 Filipinnerne: en tandløs tiger (nr.24, forår 1999, s.18-24).
“Det er næsten hundrede år siden, at U.S. Marines invaderede Filipinerne og dræbte mellem en kvart og en halv million filippinere under koloniseringen af øhavet. I dag er Filippinerne uafhængige, men arven efter 50 års amerikansk kolonistyre er åbenbar i Manilas slum og gader, i elendigheden og fattigdommen på landet og med de tre millioner filippinere, som er blevet tvunget til at udvandre i jagten efter levebrød”.

 NGOerne: neoliberalismens afkom (nr.22, efterår 1998, s.27-30).
Oversat og redigeret af Irene Clausen.
“NGOerne gør en dyd ud af at fremhæve at de arbejder uden for staten og i det civile samfund. Men i virkeligheden er det mere korrekt at betragte NGOerne som parastatslige organisationer, betalt og finansieret som de er af det rige Vestens neoliberalistiske regeringer eller finansinstitutioner”.

 Postmarxistiske dogmer: en kritik (nr.22, efterår 1998, s.22-26). Oversat og redigeret af Irene Clausen.
“Det latinamerikanske kontinent er blevet tømt for størstedelen af sine radikale marxistiske positioner og militante revolutionære bevægelser. En stor del af den ledige plads er blevet overtaget af reformistiske bevægelser og organisationer, som FMLN i El Salvador og Sandinisterne i Nicaragua”.

 Nye kræfter på den latinamerikanske venstrefløj (nr.19, vinter 1997, s.24-29).
“Den latinamerikanske venstrefløj oplever for øjeblikket en afgørende genindtræden på den politiske scene. Mens størstedelen af de politiske debattører, journalister, akademikere og talsmænd for regeringer og Verdensbanken tiljubler eller begræder “neoliberalismens” triumf, er der ved at blive dannet en opposition, som med tiden vil kunne udfordre det overherredømme, som det frie markeds magtstrukturer udøver”.

IF: Blad for International Solidaritet
Mellemamerika: massebevægelse mod diktaturerne. Interview med Petras (nr.2, 1981, s.12-14). Artiklen er p.t. ikke online.

Manana: Latinamerikabladet
Ny radikalisme: Latinamerikas venstrefløj (nr.26, 1997, s.8-11). Referat ved Kenneth Haar af artiklen Latin America: the resurgence of the left fra tidsskriftet New Left Review (nr. 223, maj-juni 1997, s.17-47). Artiklen er p.t. ikke online.
“En ny bølge af radikalisme er ved at afløse de gamle partier og bevægelser, som ikke har formået at opstille et alternativ til neoliberalismen. Der er en del gode nyheder, men der mangler nogle mellemregninger, siger James Petras – en af imperialismeteoriens veteraner”.

Solidaritet: Venstrescocialistisk tidsskrift for analyse og debat

 Den tredje vej: myte eller realitet (nr.2, maj 2001, s.22-29).
“Hvad er Den Tredje Vej? Såvel historisk som i dag er der adskillige eksempler på politiske ledere og bevægelser der erklærer deres tilhørsforhold til en tredje vej ”¦ Nu for tiden er Tony Blair, den engelske premierminister, den mest kendte repræsentant for Den Tredje Vej, selv om en lang række andre ledere i Europa og andre steder har udtrykt deres sympati for eller støtte til Blairs version af Den Tredje Vej”.

 “Det handler om euroamerikansk imperialisme”. Oversat og redigeret af Irene Clausen (nr.2, juni 2000, s.24-29).
“Globaliseringskonceptet og myten om den tredje teknologiske revolution var i centrum, da James Petras holdt oplæg i Blågårdens Medborgerhus onsdag d. 3. maj”.

 USA fastholder førergrebet: NATOs 50 års dag og udvidelsen (nr.2, maj 1999, s.6-7).
“Bagved NATO-ledernes, og deres støtter i massemedierne, begejstrede retorik ligger der magtpolitik og ønske om total dominans”.

 NGOerne går neoliberalismens ærinde (nr.4, dec. 1998, s.6-19).
“Med udgangspunkt i erfaringer fra Latinamerika leverer James Petras en marxistisk kritik af post-marxismen, og rejser i den sammenhæng en sønderlemmende kritik af den funktion NGO-erne (de ikke regerinskontrollerede organisationer) har i 3. verdens lande”.

Stop Terrorkrigen

 Stemmeseddelen og gaden (10. maj 2002)
“Amerikansk analyse af den globale politiske og sociale polarisering ud fra et solidarisk udgangspunkt med de nye sociale og politiske protestbevægelser. Den nu pensionerede, men politisk meget aktive sociologiprofessor James Petras har skrevet omfattende om Latinamerika. Han har arbejdet med de brasilianske landarbejderes bevægelse og med arbejdsløshedsbevægelsen i Argentina”.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.