FaktaLink
Dette site fra Danmarks BiblioteksCenter er et betalingssite, men der er normalt gratis adgang fra folkebiblioteker og uddannelsesinstitutioner.

Euro-islam (21. marts 2002). Udarbejdet af Carsten Fenger og Malene Grøndahl.
“Euro-islam er et forsøg på at tolke islam ind i en moderne europæisk sammenhæng, så det bliver muligt at fastholde en islamisk livstolkning og en sikker muslimsk identitet og samtidig indgå konstruktivt og aktivt i samfundslivet.”

Religiøs fundamentalisme (13. december 2001). Udarbejdet af Malene Grøndahl.
“Fundamentalisme og fundamentalister er ord, der jævnligt dukker op i den offentlige debat, ikke mindst efter den 11. september 2001. Ofte er det … svært at regne ud, hvad der mere præcist menes, men det er som regel muslimer, der henvises til, og betegnelserne er sjældent venligt ment. Derfor er det værd at vide, at religiøs fundamentalisme ikke er en muslimsk opfindelse alene, men at den også findes inden for jødedom, kristendom og hinduisme.” P.t. ikke online (22. april 2019).

Baggrund

Fokus: Politisk Islam
“I denne fokusserie har vi fået en række eksperter til at kaste et blik på det politiske islams idéhistorie”:

  • Islamisk feminisme (3. februar 2019). “Louise Rognlien fortæller om moderne islamisk feminisme, der ikke forsøger at gøre op med det religiøse, men genfortolker islam ud fra feministiske ideer.”
  • Panislamisme og den globale virkelighed. Af Jørgen Bæk Simonsen (11. oktober 2018). “Panislamisme er betegnelsen for en politisk ideologi, der ønsker et samarbejde mellem verdens muslimske stater …”
  • Det Muslimske Broderskabs islamiske ideologi. Af Ahmed Mohamad Abou El Zalaf (27. august 2018). “Det Muslimske Broderskab udgør i dag den største og vel nok mest indflydelsesrige islamiske bevægelse i den arabiske og islamiske verden.”
  • Kan islam og modernitet forenes? Af Dietrich Jung (26. august 2018). “Hvad kun få ved, er, at en flok muslimske intellektuelle svarede på spørgsmålet allerede for omkring 150 år siden.”
  • Hizb ut-Tahrirs politiske indflydelse i Danmark (25. august 2018). “Kirstine Sinclair om Hizb ut-Tahrirs danske historie.”
  • Islamistiske ekstremister er også reformister (25. august 2018). “Mona Kanwal Sheikh fortæller om den del af den moderne muslimske reformisme, som har affødt ekstremistiske bevægelser.”

DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier

Splittelsen i global Jihad: Kampen mellem IS og al-Qaeda (pdf). Af Lars Erslev Andersen mfl. (august 2016, 178 s.)
“Bogen har i alt 11 kapitler, som på forskellig vis belyser den globale
jihadismes aktuelle splittelse.”

Forlaget Vandkunsten

Information.dk

Hvad er forklaringen på jihadisternes ondskab? Af Kenan Malik (28. november 2015).
“Afkoblet fra de moralske rammer, der engang styrede antiimperialisterne, bebor islamistiske grupper i dag et alternativt moralsk univers.”

Den hidtil bedste bog om islamisme. Af Uffe Østergård (25. oktober 2014). Anmeldelse af Mehdi Mozaffari: Islamisme: en orientalsk totalitarisme (Informations Forlag, 2013, 311 sider).
“Mehdi Mozaffari skildrer kontroversielt i sin nye bog den moderne islamisme på linje med de totalitære ideologier fra det 20. århundrede, fascisme, kommunisme og nazisme. Det er dybt originalt.”

‘Fjendebillederne passer ikke længere’. Interview med Olivier Roy (8. september 2011).
“Islamismen har udspillet sin rolle. Den var et protestfænomen, som har haft sin tid. I dag er politisk islam ikke længere en drivende kraft for noget som helst,”

Kritisk Debat

Samir Amin: Imperialismens udnyttelse af den politiske islam (februar 2008).
“Politisk islam er ikke kun reaktionær i forhold til enkelte spørgsmål (især angående kvinders status i samfundet) og måske endda ansvarlig for fanatiske overgreb mod ikke-muslimske borgere (f.eks. imod kopterne i Egypten) – den er fundamental reaktionær og kan derfor selvsagt ikke medvirke til at fremme menneskers frigørelse.”
Artiklen er også oversat til tidsskriftet Det Ny Clarté med titlen: Politisk islam i imperialismens tjeneste (nr.6, februar 2008, s.45-63).

Leksikon for det 21. århundrede

Islamisk fundamentalisme.
Oversigtsartikel med links til ca. 20 relaterede artikler, bla. landebeskrivelser fra Mellemøsten.

Marxisme Online

Phil Marshall: Islamisk fundamentalisme : undertrykkelse og revolution (International Socialism, nr.40, efterår 1988, s.1-51).
“Islamisk fundamentalisme er et vanskeligt spørgsmål. Det er en bevægelse med en dybt reaktionær ideologi – fjendtlig over for kvinders rettigheder, over for arbejderes rettigheder og alle ideer om socialisme. Men det er samtidig en bevægelse, som en stor del af de mest undertrykte mennesker i Mellemøsten betragter som deres frontkæmper – som den mest målbevidste anti-imperialistiske kraft i området.”

Marxistarkiv.se

Islam och islamism: Texter om islam och islamism ur marxistisk synvinkel

Chris Harman: Profeten och proletariatet (pdf) (International Socialism, nr.64,
hösten 1994).
“Men det är inte bara liberalerna som har blivit förvirrade av islamismens uppgång. Även vänstern har blivit det. Den har inte vetat hur den ska reagera på något som de betraktar som en upplysnings – fientlig lära som stöds av de traditionellt reaktionära krafterna och röner framgångar bland några av
samhällets fattigaste skikt. Det har lett till två motsatta sätt att närma sig frågan.”

Gilbert Achcar: Elva teser om den uppvaknande islamistiska fundamentalismen (pdf) (International Marxist Review, 1987).
“Detta dokument skrev Achcar 1981, men det är trots det till stora delar fortfarande aktuellt och bra som bakgrund till den pågående händelse – utvecklingen i den muslimska världen. Det har översatts till många språk och fått stor spridning.”

Salah Jaber [i.e. Gilbert Achcar]: Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen (pdf) (Fjärde Internationalen, nr.1, 1988).
“Den islamska fundamentalismen är en av den revolutionära arbetarklassens farligaste fiender. Det är absolut och under alla omständigheter nödvändigt att bekämpa dess ‘reaktionära och medeltida inflytande’, som det slås fast i de Teser om den nationella och koloniala frågan, som den Kommunistiska Internationalen antog på sin Andra kongress.”

Modkraft.dk

Pelle Dragsted: Farveblind antifascisme (Blog, 20. juni 2013).
“… radikal politisk islamisme er en højreekstrem, reaktionær ideologi med fascistiske træk, og det er derfor venstrefløjens opgave at give denne ideologi og dens repræsentanter samme modstand som alle andre højreekstreme bevægelser.”

Rune Eltard-Sørensen: Ø-kandidat: Islamisme er den største fascistiske trussel (19. juni 2013).
“Folketingskandidat og politisk rådgiver for Enhedslisten Pelle Dragsted opfordrer venstrefløjen til at være opmærksom på ‘radikal politisk islam’, som han mener, er den største fascistiske massebevægelse i dag.”

Mikkel Bolt: Uvidenhedens tidsalder (Kontradoxa, 27. november 2007).
“Med vold skal denne verden destrueres og en ny opstå. Den militante islamismes brug af vold er imidlertid et symptom på håbløshed. Et egentligt antikapitalistisk projekt er fraværende.”

Hizbollah – venstrefløjens ven eller fjende? Af Ole Wugge Christiansen (4. august 2006).
“Vurderingerne af Hizbollah er meget forskellige på den danske venstrefløj … Modkraft har taget pulsen på uenighederne rundt om på venstrefløjen.”

Palæstina-Info

Jørgen Bæk Simonsen: Islam.
“Hovedtræk i den islamiske religion”.

Jørgen Bæk Simonsen: Islamisme: muslimsk fundamentalisme.
“Radikalisering inden for islam?”

Michael Irving Jensen: De islamiske modstandsbevægelser i Palæstina : Hamas og Islamisk Jihad.
“Gennemgang af Hamas’ ideologi, mål og midler, samt forholdet til de øvrige palæstinensiske organisationer”.

Bjørn Meidell: Under den islamiske paraply.
“Interview med Hamas-lederen Mahmoud”.

Revolution

Frederik Ohsten: Islamisk fundamentalisme: kapitalismens affaldsprodukt (23. juni 2010).
“De fundamentalistiske partier og grupper har historisk været brugt som et bolværk imod arbejderne og den socialistiske bevægelse.”

Roskilde Universitetsbibliotek

Nils Bredsdorff: Islamisme, Shari’a og ret: undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (juni 2007, 107 s.) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 48).
“Nils Bredsdorff undersøger hvad Shari’a er set gennem fortrinsvis liberale muslimske teolog-juristers briller. Han ser på forholdet mellem den nye aktive rolle, islamisterne tildeler Shari’a og menneskerettighederne. Er ytringsfrihed og Shari’a forenelige? Er de islamistiske strategier forenelige med demokrati og kritisk politisk offentlighed? Der lægges særlig vægt på analysen af den kendte, tilsyneladende liberale, euroislamistiske prædikant Tariq Ramadan og hans forhold til rettighedsspørgsmålet i en europæisk sammenhæng.”

Socialistisk Information

Paul Kleiser: Islamisme og fascisme (nr.166, juni 2002).
“Ikke lighedstegn, men væsentlige ligheder. Det viser en sammenligning af de to reaktionære, menneskefjendske bevægelser og deres rødder”.

Solidaritet

Tariq Ali: Brev til en ung muslim (nr.2, maj 2003, s.8-14; online på Internet Archive WayBackMachine).
“Kære Ven: Jeg kan huske du kom hen til mig efter den store anti-krigsdemonstration i november (i Glasgow tror jeg) og spurgte, om jeg var troende? Jeg har ikke glemt det ryk det gav i dig, da jeg svarede nej, eller den bemærkning, som din ven kom med (vores forældre havde også advaret os mod dig) – eller de vrede spørgsmål I begge to udslyngede mod mig som pilekast. Det alt sammen fik mig til at overveje sagen og her er mit svar til jer og til alle de andre fra Europa og Nordamerika, som stiller de samme spørgsmål.” Uddrag fra Tariq Ali: Fundamentalisternes sammenstød (Informations Forlag, 2004, s.349-358).

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.