Gulag fangelejr

Forord / Foreword

På dansk (og skandinavisk)

In English


 

Gulag fangelejr

Arbejderhistorie

 • Tema: Kommunismens forbrydelser (nr.3, 1998, s.42-72):
  Stéphane Courtois: Om ‘Kommunismens sorte bog’ (pdf) (s.44-53).
  Redaktøren af bogen redegør “for bogens projekt og kommenterer den franske debat.”
 • Kjeld Østerling Nielsen: ‘Sortbog’ og sortepetere (pdf) (s.54-63).
  “Da hans anmeldelse set med redaktionens øjne rejste en række problemer om hans egen rolle som forhenværende kommunist, bad vi ham gøre rede for sit personlige forhold til bogens problemer, hvilket han gør i et længere efterskrift.”
 • Morten Thing: Forbrydelser, terror, undertrykkelse (s.64-72).
  “Endelig anmelder Morten Thing bogen og forsøger at vurdere bidragenes videnskabelige styrke.”
 • Curt Sørensen: Videnskab som moral – forklaring ud fra ondskab (pdf) (nr.4, december 2004, s.119-132)
  “Oplæg til en faglig diskussion foranlediget af Bent Jensens Gulag og Glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede.” Se debat:
 • Bent Jensen: Ond vilje som forklaring (pdf) (nr.2-3, oktober 2005, s.99-101)
 • Curt Sørensen: Efter personen i stedet for efter bolden: Bent Jensens særegne form for faglig diskussion (pdf) (nr.4, december 2005, s.126-128)

Arbeidernes Kommunistparti

 • Tema: AKP og historia: ei pekersamling i forbindelse med TV-programmet ‘Rikets tilstand’ og ‘Holmgang’ og påfølgende debatt i november-desember 2000.
  Her er materiale fra debatten i Norge, samt en række emneinddelte links, bl.a “Om drapsregimeteoriene, dødstall, Stalintida m.v.”

Berlingske Tidende

 • Bent Blüdnikov: Den menneskelige katastrofe (26. november 2002).
  “‘Kommunismens sorte bog’ – bogen om massemordene under de kommunistiske regimer – er en klassisker. Et banebrydende værk.”

Dagblader Arbejderen

 • Mario Sousa: Bagom Gulag-myterne (8. januar 2000, s.6-7) + Sandheden der blev væk (11. januar 2000, s.6-7).
  “En stribe forskere har her i 1990’erne gravet i sovjetiske arkiver for at søge sandheden om, hvordan det egentlig var med det sovjetiske straffesystem fra 1930’erne og frem. Resultatet af deres forskning har ikke skabt de store forsidehistorier.”
  På sitet The Stalin Society har forfatteren en række engelssprogede artikler under temaet Lies concerning the history of the Soviet Union.
  Se også Martin Fahlgren: Stalinisterna, historikern J A Getty och utrensningarna i Sovjet 1936-38 (pdf) (Socialistiska Partiet, 1. maj, 2006; online på Marxistarkiv.se).

Information

 • Karen Syberg: De røde i den sorte bog (21. november 1997).
  “Et værk om verdens-kommunismens forbrydelser vækker opsigt i Frankrig.”
 • Niels Boel: Ofrene, kommunismen og nazismen (10. august 1998).
  “En aktuel fransk bog efterlyser en ny ‘Nürnberg-proces’ – denne gang mod kommunismens forbrydelser. Dagens kronikør har læst bogen og fulgt både den danske og den franske debat med kritiske øjne.”
 • Morten Thing: På hvem hviler ansvaret? (26. november 2002).
  “‘Kommunismens sorte bog’ forsøger at opregne forbrydelser, terror, undertrykkelse begået af kommunismen. Den vakte heftig debat, da den udkom i Frankrig, i dag udkommer den på dansk.”
 • Curt Sørensen: Dæmonisk videnskab? (30. november 2002).
  “Opfattelsen af kommunismen som ren ondskab skæmmer historieskrivningen.”
 • Søren Nielsen-Man: Historien redigeres (2. december 2002).
  “‘Kommunismens sorte bog’ falder enkelte steder igennem [Nicaragua] og bliver mere propagandistisk end oplysende.”
 • Morten Thing: Dæmoner og terror (9. december 2002).
  “At kalde ‘Kommunismens sorte bog’ luftig og højreorienteret er politisk overkill.”
 • Curt Sørensen: ‘Universel ondskab’. Replik (16. december 2002).
 • Curt Sørensen: Encyklopædiens tvivlsomme tal (Kronik, 14. februar 2007)
  “Opgivelsen på de 100 millioner ofre for kommunismen er resultatet af et tvivlsomt regnestykke – for hvorfor skal eksempelvis ofre for hungersnød, fremkaldt af fejlslagen økonomisk politik, kun tælles med, når den er opstået i Øst og ikke i Vest? Det er de ‘gode’ mod de ‘onde’ – eller selvretfærdighedens triumf.”

Jyllands-Posten

 • Bent Jensen: Den frysende uhyggelige dokumentation (26. november 2002).
  “‘Kommunismens Sorte Bog’ endelig på dansk. Værket har vakt opsigt og vrede, for det er en seriøs og rystende gennemgang af kommunismens globale hærgen i det 20. århundrede.”
  Anmeldelsen er en del af et større særtillæg til avisen: Den røde terror (12 sider).

Klassekampen

 • Noam Chomsky: Tusenårsvisjoner og enøyd visjon, del 1 (17. januar 2000) + del 2 (18. januar 2000).
  “… kan vi kanskje anvende Svartebokas metodikk på hele historien, ikke bare den doktrinært akseptable halvdelen. Vi konkluderer derfor med, at i India har det demokratiske, kapitalistiske ‘eksperimentet’ siden 1947 forvoldt flere dødsfall enn i hele historien til kommunismens ‘kolossale … eksperiment, som sviktet i ett og alt’ overalt siden 1917.” Del 2 af artiklen handler ikke om Sortbogen.

Kommunistisk Politik

 • Klaus Riis: ‘Kommunismens sortbog’ – antikommunismens bibel (nr.24, november 1998; online på KPnet).
  “Nutidens største antikommunistiske propagandasamling promoveres endnu engang kraftigt i forbindelse med den danske udgave for at sætte skub i den hetz mod alt revolutionært, som ikke mindst bliver kraftig i de perioder, hvor imperialismen fører krig og kapitalismen er i krise – og hvor den mangemilliontallige liste over ofrene for den førende imperialistmagt USAs barbariske krige igen er ved at blive udvidet.”

Marxistarkiv.se

 • Lenin: Massmördare? (pdf) (Moteld! / Internationalen, 1999, 88 s.):
  Daniel Bensaid: ”Kommunismens svarta bok” – ett svar från vänster (s.9-38)
  “Om det inte längre handlar om att undersöka regimer, perioder, preciserade konflikter utan om att kriminalisera en idé, hur många döda skulle man inte kunna tillskriva kristendomen och evangelierna, liberalismen och ”låt gå”-attityden? Ãven om man skulle acceptera Courtois fantasifulla beräkningar, skulle kapitalismen ha kostat många fler än stalinismens 20 miljoner döda i Ryssland under loppet av detta sekel i två världskrig.” Også online på Marxists.org/svenska/
  Håkan Blomqvist: Var Lenin en massmördare? (s.41-72)
  “De politiska motiven bakom Courtois’ bok och strömmen av historierevisionism i synen på Lenin och Oktoberrevolutionen är närmast övertydliga. I marknadens och liberalismens tidsålder ska inte sten på sten lämnas kvar av försöken att finna alternativ till den etablerade världsordningen.”

Modkraft.dk/Kontradoxa
Curt Sørensen anmeldte i 2003 Bent Jensens bog GULAG og glemsel: Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede (Gyldendal, 2004) i Militært Tidsskrift. Her bringer Kontradoxa Curt Sørensens anmeldelse, Bent Jensens svar, samt modsvar fra Curt Sørensen:

 • Curt Sørensen: Kommunismeforskning: Videnskab som moral og forklaring ud fra ondskab (9. marts 2005).
  “Det særlige ved Bent Jensens fremstilling er indramningen i hans overordnede teori om ondskabens nedslag i Ruslands historie. Det er en højst diskutabel teori, for at sige det mildt. Men Bent Jensen fastholder sin egen overordnede teoris ufejlbarlighed og ignorerer eller tilsværter alle tilgange, opfattelser og resultater, der strider herimod.” (Også bragt i Arbejderhistorie, nr.4, december 2004, s.119-132)
 • Bent Jensen: Kommunismeforskning: Ond vilje som forklaring (9. marts 2005). (Også bragt i Arbejderhistorie, nr.2-3, oktober 2005, s.99-101)
 • Curt Sørensen: Bent Jensens kommunismeforskning: Slalomløb (11. marts 2005). (Også bragt i Arbejderhistorie, nr.4, december 2005, s.126-128)
 • Curt Sørensen: Myten om ‘socialisme’ i Sovjetunionen (12. oktober 2004).
  “Højrefløjen har overtaget stalinismens forståelse af Sovjetunionen som ‘socialistisk’, men ikke det sammenhængende postulat om, at Sovjet også skulle være det mest udviklede demokrati. Hvorfor ikke? Curt Sørensen diskuterer mytens funktion i stalinismen og på højrefløjen.”
 • Ole Wugge Christiansen: Kommunisme-forskning: Når høns skal vogte ræve … (27. august 2004).
  “Bent Jensens forsimplinger af konflikterne under den kolde krig og hans manipulationer og inkvisitoriske retorik sætter ham i bås med den stalinisme, han foregiver at bekæmpe.”
 • Morten Thing: Forbrydelser, terror, undertrykkelse: Kommunismens sorte bog (2. december 2002).
  “En omfattende opgørelse over kommunismens ‘forbrydelser, terror og undertrykkelse’ er udkommet på dansk og anmeldes her af historikeren Morten Thing.”
  Artiklen har tidligere været bragt i dagbladet Information under titlen På hvem hviler ansvaret (26. november 2002). Se den efterfølgende diskussion i avisen ovenfor.
  Se også temaet: Debatten om professor Bent Jensens forskning (Modkraft.dk, maj 2010). Samling af debatten mellem Kurt Jacobsen, Morten Thing, Curt Sørensen og Bent Jensen.

Nordisk Østforum

 • Åsmund Egge: Hva vet vi om ‘overdødelighet’ og terrorofre i Sovjetunionen i 1930-årene? (vol.12, nr.1, 1998, s.53-65).
  “… den forserte industrialiseringen og tvangskollektiviseringen av jordbruket med ekspropriasjon av korn, deportasjon av ‘kulakene’, produksjonstap i jordbruket og hungersnød førte i begynnelsen av 1930-årene til millioner av døde. I tillegg kom ofre for terroren som toppet seg i 1937-38. Hvor store ofrene var, har vært omstridt i hele etterkrigstiden.”

Politica

 • Curt Sørensen: Den universielle ondskab (pdf) (årg. 35, nr.2, 2003, s.221-225; online på Tidsskrift.dk).
  “Man tager fra alle lande og kontinenter og vidt forskellige perioder og kulturer alle de regimer og politiske bevægelser, som har kaldt sig selv – eller er blevet kaldt – ‘kommunistiske’, og lægger dem sammen i én blok. Derefter indsnævrer man sit fokus til alene ‘forbrydelser, terror og undertrykkelse’. Endelig adderer man samtlige ofre i disse lande og perioder, ofre ikke blot for borgerkrige, politisk forfølgelse og terror, men også hungersnød o.lign., og til sidst forhøjer man den fremkomne sum til nærmeste 100 million. Det er recepten for Courtois med fleres Kommunismens sorte bog.”

Politiken

 • Jes Stein Pedersen: Mørke midt på dagen (26. november 2002).
  “‘Kommunismens sorte bog’ er uomgængelig, hvis man vil forstå det barbari, som ramte Europa og store dele af verden i det tyvende århundrede – og endnu varer ved i diktaturer som Kina, Nordkorea og Cuba.”
 • Søren Vinterberg: Sorte syndere og røde ører (30. november 2002).
  “Alle anmeldere er enige om, at ‘Kommunismens sorte bog’ er uundværlig dokumentation om fortiden – og forventet uenige om, hvordan det skal påvirke fremtiden.”

Revolution

 • Andreas Bülow: ‘Kommunismens forbrydelser’ – de borgerliges historieskrivning (28. november 2002).
  “Idéen om at kommunismen og Lenins idéer er det samme som stalinismen, er absurd. Den overser helt det faktum, at stalinisterne netop var nødt til at udrydde alle spor af Bolsjevikpartiet og Lenins lære totalt, før de kunne befæste deres magt. Alt, hvad der kunne minde om Oktoberrevolutionens ægte traditioner, blev druknet i blod. Kommunisme og stalinisme er hinandens modsætninger.”

Rød-Grønne Linjer

 • Tema: Den kolde krig (nr.3, 7. februar 2003, s.6-8).
  Indlæg i anledning af debatten i folketinget om den kolde krig (21. januar 2003), om bøgerne Kommunismens sorte bog og Bent Jensens: Gulag og glemsel mv.

Socialistisk Arbejderavis

 • Frank Antonsen: Fejl på fejl på fejl … (nr.210, december 2002).
  “I 1997 udgav en række franske intellektuelle et opgør med kommunismen i form af ‘Kommunismens Sorte Bog’, der nu er udkommet på dansk. Bogen lægger sig i kølvandet på strømmen af gamle stalinisters offentlige bodsøvelser, som det eksempelvis har kunnet følges i årevis i Weekendavisen.”
 • Tom Christiansen: Rød terror i den sorte bog (nr.172, 4. december 1997).
  “Den russiske revolution i oktober 1917 hører stadig til den herskende klasses værste mareridt. Siden den blev gennemført, har de derfor produceret utallige mere eller mindre lødige ‘beviser’ på grusomheder begået i kommunismens navn.”

Socialistisk Information

 • Hans-Jörgen Schulz: Deres ‘sortbog’ og vores: Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord (nr.121, august 1998, s.24-27).
  “Makaber talmagi og falske sammenligninger leverer sensationsværdien i Stéphane Courtois’ sorte bog om ‘kommunismens’ forbrydelser.”
 • Daniel Bensaid: Borgerkrigens tunge arv: erfaringer fra en bureaukratisk kontrarevolution (nr.121, august 1998, s.28-29).
  “Der er ingen tvivl om, at arven fra zarismen, de fire års verdensomspændende blodbad, som inddrog flere end femten millioner russiske soldater; borgerkrigens vold og grusomheder – alt sammen har haft langt tungerevejende konsekvenser for det revolutionære regimes fremtid end dets lederes doktrinale fejl, hvor alvorlige disse end måtte være. Men det er nødvendigt at tage et historisk tilbageblik for at vende demokratispørgsmålene i revolutionen.”
 • Christian Picquet: Stéphane Courtois og ‘totalitarismerne’: Den rensende revisionismes diskrete charme (nr.121, august 1998, s.30-33).
  “Når man oplever historikere – eller personer, der betragtes som sådanne – nøjagtigt gentage argumentationen fra den tyske intellektuelle nykonservative højrefløj et årti senere, giver det stof til eftertanke.”
 • Ataulfo Riera: Stalinismens spirer til debat: Den røde terror (nr.126, januar 1999, s.20-23).
  “Forsøgene på at give Lenin og Trotskij skylden for Stalins millioner af dødsofre, for slet ikke at tale om Hitlers, må tilbagevises, men ikke ved at undlade en kritisk granskning af den russiske revolution … Vi stiller derfor skarpt på ‘den røde terror’, som for bolsjevikkerne blev et middel til at vinde borgerkrigen, men som fik alvorlige konsekvenser for den belejrede revolution.”
 • Håkon Blomqvist: Den sorte bog om ‘kommunismen’: Den hvide terror (nr.126, januar 1999, s.23-25).
  “De kontrarevolutionæres myrderier og jødeforfølgelser hører med til billedet af borgerkrigens rædsler.”

Weekendavisen

 • Frederik Stjernfelt: Ikke noget teselskab (29. november 2002).
  “Den detaillerede dokumentation i ‘Kommunismens sorte bog’ gør spørgsmålet om kommunismens væsen helt akut.”

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.