Valgplakater på Dronning Louises Bro 2011
Valgplakater på Dronning Louises Bro 2011
Print Friendly, PDF & Email

Indhold:

Venstrefløjens valgefter valget

Generelle links om valget

Argumenter mod VK-regeringen (+ DF)

Venstrefløjens valg

Venstrepartierne og nogle kandidater

Valghumor

Andre links


Se også linkboxen Kampen for efterlønnen
(Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


Danmarks Statistik

Tema: Valg

Danmarkshistorien.dk

Folketingsvalg siden 1953
“Dette tema omhandler de danske folketingsvalg siden 1953, med fokus på valgenes temaer og resultater … [temaet] indeholder grafik, data og beskrivelser for hvert valg, samt beskrivelser, quizzer og regeringsoversigter for hver periode.”

DR

Tema: Valg 2011

Detektor: Bag om tal, påstande og udtalelser i valgkampen.

FaktaLink 2011valgplakatlang.jpg

Folketingsvalg i Danmark. Udarbejdet af Karina Søby Madsen og Kasper Qvist Færgemann (2011, 12 A-4 sider)
Betalingssite, som er gratis tilgængelig enten på dit lokale bibliotek eller på din hjemme-pc efter tilmelding på biblioteket.

Folketinget

Tema: Valg 2011

Tema: Partiernes politik
“Elektronisk håndbog om dansk politik. Den giver svar på, hvad partierne mener om 20 emner.”, skrevet af partierne selv i overskuelig form og med kort præsentation af partierne selv.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Valgplakater
“Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal.”

Folketingsvalget den 13. november 2007 (Statistiske Efterretninger; Befolkning og valg, 2007:17) Redegørelse for mandatfordeling og stemmer ved valget i 2007.

Information.dk

Tema: Folketingsvalg

Leksikon for det 21. århundrede

Folketinget

Parlamentarisme

Politiken.dk

Tema: Folketingsvalg 2011
Nyheder – Web-tv – Valgets ABC – seneste måling på baggrund af:
Meningsmåleren, som er “seks institutters meningsmålinger siden folketingsvalget i 2005. Med Meningsmåleren kan du bl.a. sammensætte dine egne politiske blokke og se deres mandatmæssige styrkeforhold – og du kan sammenligne institutternes målinger af de enkelte partier.”

Wikipedia.dk

Folketinget
Bl.a. med statistik for valgene 1971-2007.

Folketingsvalg
Bl.a. med valgstatistik 1901- .

Enhedslisten foran Christiansborg 2011. Foto fra Arbejderen.dk/valg "ny-regering.nu"
Enhedslisten foran Christiansborg 2011. Foto fra Arbejderen.dk/valg “ny-regering.nu”

 

Kritik og argumenter mod VKO

Overbliksartikler og nogle enkeltsager:

AE: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hvem betaler regningen for den økonomiske krise? Af Jonas Schytz Juul (5. juni 2011, 13 sider)
“En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring viser, at langt de fleste danske familier får et tab – det gælder imidlertid ikke de ti procent rigeste, der samlet får en gevinst.”

Fordeling & Levevilkår 2010: Det opdelte Danmark (juli 2010, 120 sider)
“Siden 2001 har vi i Danmark oplevet en stigende ulighed, hvor de højeste indkomster er blevet rigere, mens de personer med de laveste indkomster er blevet fattigere.”
Se også aktuelle analyser om Velfærd, Skat, Ulighed, Uddannelse, Sundhed & Miljø, Beskæftigelse og Økonomi (menu foroven).

Arbejderen.dk

Tema: Valg 2011

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)

Indkomstoverførsler og ulighed. Af Finn Kenneth Hansen (februar 2011, 48 sider)
“Rapporten … ser på uligheden i indkomstfordelingen i Danmark og på sammenhængen mellem indkomstoverførslerne og udviklingen i uligheden inden for de seneste 15 år.”

Cevea

Sætter Fair Løsning gang i 10erne? Af Morten Svendsgaard (Vision, nr.1, januar 2011)
“Gang i 90erne er hevet frem fra støvede hylder af optimistiske so-cialdemokrater. Budskabet er klart, Fair Løsning er en ny visionær plan, som nok engang fremdrager de gamle velprøvede værktøjer fra Gang I 90erne frem. De virkede dengang. De vil virke igen.”

Dansk Naturfredningsforening

Kommunalreformen og Grøn Vækst er dødssynder mod naturen (5. september 2011)
“Danmarks Naturfredningsforening har bedt ni af landets mest anerkendte natur- og miljøeksperter om at hjælpe med at vurdere, hvilke love, der gør mest skade på natur og miljø, og eksperterne er ikke i tvivl …”

Dansk Sygeplejeråd

Tema: Folketingsvalg 2011
Tre fokusområder: Styrket indsats for de kronisk syge – Forebyggelse – Sundhed og tryghed i hverdagen.

Demos Nyhedsbrev (nr.102-104, februar 2011)
Med artikler om Dansk Folkeparti gennem de sidste 5 år, se bl.a.: Er Dansk Folkeparti racistisk? (pdf) (s.8-10).
Se mere om Dansk Folkeparti på Tidslinjen 6. oktober 1995 (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)

Fagligt Ansvar

Brug for markant flertal bag ny regering (26. august 2011)

Ud af krisen på 10 min : Et lønkursus.
“Regeringen vil have DIG til at betale for den økonomiske krise. Fagligt Ansvar har en anden løsning.” (Pjece, 8 sider, pdf-fil)

Fakta og fiktion om afvikling af efterlønnen (pdf)
Af Henrik Herløv Lund (Forlaget Alternativ, februar 2011, 128 sider; Småskrift nr. 15)
“Afskaffelse af efterlønnen er ingen vej ud af krisen, arbejdsløsheden og statsunderskuddet, men en blindgyde, hvor dansk økonomi fanges i permanent lavvækst og krise.”

FOA – Fag Og Arbejde

Folketingsvalget 2001 om FOAs initiativer, nyheder, kampagner, mv.

Tema om efterlønnen Plakater/annoncer, videoer, faktaboxe, osv.

Forbryderalbum (Forlaget Solidaritet)
“Sjældent har Danmark haft en regering, der har været så belastet .. afdækker de historier regeringen og dens partier gør alt for at undertrykke.
Indhold: Svindel – Krigsforbrydelser – Overgreb mod .. – Forholdet til omverdenen – Miljø og energi – Sprit og fart.

Fred.dk

Krigeriske bidrag : En grafisk oversigt over Folketingets krigeriske beslutningsforslag. Af Tom Vilmer Paamand (marts 2011)

Fup og fakta om efterløn
Blog af Jacob Andersen og Nils Enrum (Information.dk, 9. februar 2011- )
“Om pengene, de dyre principper, argumenterne for forandring og de alternative handlemuligheder.”
Se her også notat af Jesper Jespersen: Hul i statskassen: arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing (pdf) (11. april 2011, 12 sider)

Kampen for efterlønnen
(Modkraft.dk/Tidsskriftcentret, 20. januar 2011)
“Linkbox om debatten om efterlønnen, efter vedtagelsen i 1978 og kampen for efterlønnen efter regeringens angreb fra nytår 2011.”

Kan det virkelig passe?
“… at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft, at den offentlige sektor er for stor og at man skal affinde sig med markedskræfternes frie spil? Tre spørgsmål – tre konferencer.”

Oplæg og Power Point-slides fra konference 1 (3. maj 2011)

Oplæg og Power Point-slides fra konference 2 (7. juni 2011)

Kritisk Debat

Historisk valg? Af Jan Helbak (31. august 2011)
“Denne kommentar afstår fra at beskæftige sig med valgshowet som sådan. Det overlader vi i al respekt til ‘At tænke sig’ på Politikens bagside … Vi vælger i stedet at efterprøve påstanden om, at valget er historisk eller historisk betydningsfuldt.”

Regeringens 2020-plan er dumpet. Af Jesper Jespersen (15. april 2011)
“Regeringens 2020-plan står til en dumpekarakter; for den angiver ikke, hvorledes disse 125.000 job i den private sektor skal komme fra. Det er næsten pinligt, at regeringen (med support fra Finansministeriet) har fremlagt et sådant dokument, hvor udbud af arbejdskraft skaber sin egen beskæftigelse.”

LGBG – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Seksuel orientering, kønsidentitet og folketingsvalg (pdf) (2011, 10 sider)
“..om en række problemer, det nye Folketing skal tage stilling til.”

Modkraft.dk

Arbejdsløshed rammer danske unge hårdest. Af Rune Eltard-Sørensen (13. september 2011). “Arbejdsløsheden blandt unge i Danmark er mere end fordoblet de seneste tre år. Samtidig må et stigende antal droppe studierne og gå på kontanthjælp, …”

Bedsteforældre blander sig i valget. Af Mette Kramer Kristensen (Fotoserie, 8. september 2011). “Bedsteforældre for Asyl holdt 6. september happening (for) at genfinde medmenneskeligheden i flygtninge- og asylpolitiken i Danmark.”

De Radikales 2020-plan: Midtsøgende eller borgerlig økonomisk politik? Af Henrik Herløv Lund (Kritik & Kaos, 6. september 2011)
“De Radikales ‘Tag Ansvar 2020’ er ikke midt imellem ‘Blå’ og ‘Rød’ plan, men i de afgørende økonomisk politiske linjer blå.”

‘Fair Løsning 2020’ – den ‘mindst ringe’ 2020-plan. Af Henrik Herløv Lund (Kritik & Kaos, 29. august 2011)
“Fair Løsning 2020” er nok ‘bedre’ end VK s plan, fordi den vil skabe jobs og forbedre velfærd og fordeling. MEN: Finansieringen halter alvorligt. Manglende beskæftigelse risikerer at skabe et underskud på 25-30 mia. kr årligt. ‘Mindre ringe’ end VK s plan er nok rigtigere sagt.”

‘Reformpakken 2020’: Sikring af velfærd og økonomi – eller gigantisk underskudsforretning? Af Henrik Herløv Lund (Kritik & Kaos, 18. august 2011)
“VK hævder, at ‘Reformpakken 2020’ vil give ‘kontant sikring af velfærden og økonomien’. Men pakken forudsætter 135.000 flere i beskæftigelse uden at indeholde nogen mærkbar jobskabelse. Derfor vil den i stedet give et gigantisk underskud på 30 – 40 mia. kr.”

Kan 2020-planerne løse krisen og de økonomiske udfordringer? Af Henrik Herløv Lund (Kritik & Kaos, 18. august 2011)
“VK´s ‘Reformpakken 2020’ angives at være kontant sikring af økonomien og velfærd, men er i realiteten en underskudforretning med et hul på 30-40 mia. kr.”

Sektion: Fagligt

Multinasserne
“Multinationale selskaber omsætter for milliardier i Danmark, men betaler ikke skat til fællesskabet.”

Politiken.dk

V og K’s særlige økonomiske evner er en myte. Af Henning Tjørnehøj (26. august 2011)
“Borgerlige regeringer har ikke bedre styr på økonomien end venstreorienterede.”

Fakta: Her er DF’s efterlønsløfter. Af Laurids B. Simonsen (13. maj 2011)
“Læs her, hvad Dansk Folkepartis trekløver tidligere har udtalt omkring efterlønnen.”

Regeringens smarte klassekamp. Af Jette Hansen (Kronik, 14. april 2011)
“Nedbrydningen af den offentlige sektor er sket med lønmodtagernes skattekroner.”

Skævt / 3F

Skævt/Facebook
Forbundet 3F’s Facebook-side om den åbne Skæv-kampagne.

Kanal 3F/Skævt
YouTube.com kanal med kampagnens videoer, både korte og af flere min. varighed.

Social Årsrapport 2010

Fattigdom og brugerbetaling
Udgivet i et samarbejde mellem CASA og Socialpolitisk Forening (Socialpolitisk Forlag, 2010, 116 sider)

Ugebrevet A4

Udgivet af LO- Landsorganisationen i Danmark.

Arkiv – Emneoversigt – Undersøgelser/Fakta.

YouTube

Mattias Tesfaye (3F) giver dig hjælp med argumenter:
Valgsnak over madpakkerne:

argument #1: VKs finanslovsforslag

argument #2: forringelserne af dagpengesystemet

argument #3: uddannelse

argument # 4: sygesikringskortet eller dankortet?

argument # 5: om ytringsfrihed og at lytte til økonomer og rengøringsassistenten Else

argument # 6 Et år på sygedagpenge. Så er kassen lukket. Er det virkelig, det vi vil?

argument # 7 Vi kender alle en DF-vælger. Men kender du også Pia Kjærsgaard svage punkter?

argument # 8 om Løkkes talfifleri om arbejdsløsheden

arguement # 9 om Venstres brug af tyende & Søren Pind og au pair-ordningen

argument # 10 om skattesnyderi & el-Giganten

argumenter # 11

Foto fra demo den 27. august 2011 i Kbh: "Afskaf VKO - For en anstændig fremtid" på Nytorv, København
Foto fra demo den 27. august 2011 i Kbh: “Afskaf VKO – For en anstændig fremtid” på Nytorv, København

Links videre til:

Venstrefløjens valg

Venstrepartierne og nogle kandidater

Valghumor

Andre links


Emneindex: Danmark / Denmark

Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret / Linksamlinger

Kort URL:

Emneord: valg, Folketinget, valget, folketingsvalg, parlamentsvalg, parlamentarisme, rød blok, valg til folketinget,

Variantord: val, folketeng, folketingvalg, rød blog,

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.