Print Friendly, PDF & Email

Arbejderhistorisk bladliste 1835 – 1940

Carl Heinrich Pedersens bog Danske revolutionære, der udkom på Borgen i 1970, er en halvklassiker. Skitser og erindringer om en række vigtige oppositionelle personer i dansk arbejderbevægelse, og dertil indeholder bogen en række tekster (pjecer) fra socialismens historie og et tillæg med dokumenter (programmer, love mv., en litteraturliste og bladliste på næsten 20 sider).
Både dokumenterne og bladlisten har længe været oplagte at få langt online.

Både dokumenterne og bladlisten har længe været oplagte at få langt online.
Man kan jo kun håbe, at forskningsbiblioteker eller Marxistisk Internet Arkiv, Danske Afdeling vil løfte denne opgave for de klassiske teksters og dokumenters vedkommende, og gøre dem offentligt tilgængelige online. Men for bogens bladliste er der nu taget hul på dén opgave, idet den nu er kommet online på Tidsskriftcentret.dk.

Bladlistens titel og indledning lyder:
Bladliste : Kronologisk oversigt over blade og tidsskrifter udgivet af arbejderbevægelsen og dens forløbere eller med tilknytning hertil. Udarbejdet af Willy Markvad Hansen. Lokale udgaver af såvel Social-Demokraten som partiafdelingsblade er ikke medtaget – ejheller fagforeningsblade. Oversigten omfatter perioden 1835-1940/41.”
I onlineudgaven er titlen blevet: Arbejderhistorisk bladliste 1835 – 1940.
Men der er ikke blot tale om en indskanning og elektronisk offentliggørelse af bogudgavens bladliste.

Oplysningerne i bladlisten er blevet uddybet, og der er lagt både trykte og online litteraturhenvisninger og se også-henvisninger efter en række af tidsskrifterne.
Men først og fremmest er der lavet en omfattende hyperlinkning, altså link fra ord til en tekst et andet sted på samme eller et andet site.

I bladlisten er det gjort for alle personnavnene, første gang de optræder i listen, (redaktører og udgivere) til primært Leksikon for det 20. århundrede (Leksikon.org), og hvor der ikke har været nogen artikel hér om personen eller organisationen, har helt andre kilder fra internettet været brugt.

Der er så blevet suppleret med links til andre steder fra nettet, og blevet kopiet fra online tekster især fra værket Socialdemokratiets Arhundrede. Det er så blevet et tillæg “Biografiske oplysninger”, som indeholder de kopierede – ofte farverige – beretninger om “pionererne”, som fx E.W. Klein, Harald Jensen, Louis Toucher og anarkisten Sofus Rasmussen. For sidstnævnte har redaktionen endog måtte indskanne en tekst fra Politiforeningens mindebog over den politibetjent, som blev skudt ned af Sofus Rasmussen under anholdelse på Nørrebro i november 1907, umiddelbart før han skød sig selv.

For navnene på personer og organisationer er de fleste oplysninger hentet i Morten Things Kommunismens kultur : DKP og de intellektuelle 1918-1960 (Tiderne Skifter, 1993, 1087 sider).

Den organisationsliste, der er i Things bog, ligger ofte til grund for oplysningerne på Leksikon.org, så der for organisationerne oftest kunne linkes hertil.
Nogle af tidsskrifterne, de kulturradikale tidsskrifter, har en fyldig omtalte i Things bog, kapitel 3.2., side 198-211, og teksten er direkte skannet ind og lagt som et tillæg til bladlisten. Det drejer sig om Klingen 1917-20, Sirius 1924-25, Kritisk Revy 1926-28 og Ekko 1928.

Disse tidsskrifter – og andre tidsskrifter, der er omtalt i Morten Things bog, fx årbøger – skal tilføjes bladlisten. Things bog er også primære kilde til en række personoplysninger, og redaktionen har udarbejdet en rækkefølge for personoplysninger fra Things bog, som på forfatterens forventede efterbevilling skal skannes ind over tid, således at noteapparatet (linkningen) til navne og organisationer på bladlisten kan blive så fuldstændigt som overhovedet muligt, uden at der skal udarbejdes og skrives nyt stof.

Også forskellige institutioner er blevet kontaktet, således har Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv været henne og bladre i det klassiske Socialisten, for at tjekke om første nummer blev udgivet 21. eller 22. juli 1971, se Bladliste: 1871-1880.
Problemet for den oprindelige bladliste er, at selv om den skulle bygge på primær registrering, er der uoverensstemmelser ift. til andre kilder, især Statsbibliotekets avissamlings katalog og også ift. bladlisten i Morten Things bog. Så det vil vare noget tid, inden alle spørgsmålstegn og uenigheder bliver slået efter, og originalkilderne også bliver tjekket for trykfejl, dateringsfejl og måske også pral! Et særligt problem er, at der i bladlisten oprindeligt øjensynligt ikke blev skelnet i beskrivelsen af bladene mellem undertitler, motto, kolfonoplysninger osv., og ortografien for titler, navn og organisationer mangler også retningslinjer og konsekvens.

Læsere af Arbejderhistorie vil sikkert finde, at bladlisten allerede nu er et vigtigt online opslagsværk. Men hvis nogle af læserne er blevet opmærksomme på fejl, mangler eller supplerende oplysninger, vil onlineudgaven stadig kunne rettes og redigeres.

Ungarn 1956

Oktober-november 2006 var 50-årsdagen for oprøret i Ungarn mod russisk dominans og stalinismens pervertering af socialismen. I den anledning har Tidsskriftcentret.dk lavet en emneliste med links til en mindre række artikler på dansk, samt artikler, bøger (online) og sites på engelsk.

Jørgen Lund/Tidsskriftcentret.dk

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.