Print Friendly, PDF & Email

Socialister på Assistens Kirkegård
Assistens Kirkegård, 2200 København N, er ikke blot kirkegården med H.C. Andersen og alle den danske guldalders kunstnere. Det er også her to generationer af arbejderbevægelsens pionerer hviler. Ifølge Oluf Bertolts bog fra 1938 – Pioner : Mændene fra halvfjerdsernes arbejderbevægelse – ligger en række mænd fra før Pio-perioden på denne kirkegård, og ganske rigtigt, men bortset fra Frederik Dreier, lader det desværre til at alle deres gravsteder er sløjfede. Men bortset fra “førerne” (Pio-Brix-Geleff) fra dannelsen af Socialdemokratiet i 1871, er de vigtigste fra 1880-gennembrudsårenes opbygning af parti, fagbevægelse og kooperation begravede på Assistens. Fra Stauning og frem (efter 1910) ligger partilederne på Vestre Kirkegård omkring søen (“Det røde hav”).
På Assistens er der alligevel grave nok til at belyse hele arbejderbevægelsen fra 1860’erne til vores dage – både socialdemokrater og fra venstrefløjen – og til at lave en rundvisning på kulturnatten i oktober 2005 med titlen “Døde socialister på Assistens”. Denne rundvisning er også baggrunden for en emneliste fra Tidsskriftcentret.dk, hvor der link til ca. 25 personer.

Den 1. maj : Historie og tradition
Tidsskriftcentet.dk har lavet denne emneliste om 1.maj-traditionens historie, med link til danske og engelsksprogede artikler og sites med materialer om 1. maj-dagens tradition og historie. Da 1. maj jo også er en dag med festlige traditioner knyttet til, er der i emnelisten også et lille afsnit med link til danske 1.-maj sange, digte osv.

Leksikon for det 21. århundrede (Leksikon.org)
Leksikon for det 20. århundrede er den noget uhandy titel på det leksikon, som forlaget Solidaritet har på nettet og også udgiver på cd-rom.
Forlaget drives af medlemmer af det gamle parti VS, der nu er i Enhedslisten, og leksikonnet foregiver heller ikke neutralitet, men er netop et alternativt leksikon med “3200 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder”. Leksikonnet bygger på det nye venstres norske Pax Leksikon (1978-1982).
Leksikonnets opslagsord har en meget høj ranking på søgemaskiner, dvs. står højt eller øverst af de mange hits, man får ved søgninger.
Udover alfabetiske opslag har leksikonnet en række faciliteter:
På forsiden af leksikonnet er der adgang til 6 temaer: Arbejderbevægelsen, Andre bevægelser, Biografier, Kvinder & feminisme, Marxisme, Partier. Og i en vandret menu (bjælke) er anbragt 7 tværgående systematiske emnegrupper: Personer, Lande, Organisationer, Arbejde, Ideologier, Begivneheder, Begreber.
Der er også listen over “Dagen i dag”, og der er link til “Historiske runde datoer i år”.
Ved opslags-artiklerne står der i en spalte til venstre for artiklerne en række “Se også”- henvisninger til andre relevante artikler.
Alt sammen nyttige indgange til leksikonnet og til bedre brug af det.
Som noget nyt er der nu en facilitet, der giver mulighed for kvalitativ forbedring af leksikonnet, idet der er kommet diskussionsforum til hver enkelt opslagsartikel. Der bliver gjort opmærksom på, at “Diskussionsforumet er modereret. Det vil sige, at dit indlæg først lægges ud, når redaktionen har godkendt det.”
Der er endnu ikke meget debat om artiklerne (fx om Mao-biografien og Den kinesiske kulturrevolution!). Så foreløbig er der altså ingen fare for, at meterlange debatter vil drukne evt. realoplysninger, som link, udgivelser, forskningsoplysninger mv., der bliver tilføjede i den nye gode facilitet: Diskussionsforum.

Morten Thing : en bibliografi
På ovenstående leksikon er der også et opslag på Morten Thing. Det fremgår, at han er historiker og dr.phil og født i 1945, og til hans 60-årsdag blev der udarbedjet en bibliografi på Roskilde Universitetsbibliotek (RUB): Morten Thing : en bibliografi. Udarbejdet af Hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen. Roskilde, Roskilde Universitetsbibliotek, 2006. 54 s. (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 45) (pdf).
Indhold: Bøger, artikler i bøger – Artikler i tidsskrifter og aviser – Arbejderbevægelse, venstrefløj, socialistisk teori – Jødiske forhold, zionisme, Israel/Palæstina – Besættelsen – Pornografi, sexualitet, familiesociologi – Andre artikler – Anmelderen Morten Thing – Politisk Revy – Bidrag til leksika – Morten Thing i Danmarks Radio P1.
Som et spin-off produkt lavede Tidsskriftcentret.dk en personresurse, som byggede på de tekster af Morten Thing, der er online, hvor indholdet er biografier, bibliografier og artikler/bøger online.

The Socialist Register
Det britiske tidsskrift Socialist Register har en undertitel på sit nye website: “The intellectual lodestone for the international Left since 1964”. Måske er det lidt af en overdrivelse, men centralt og vigtigt er tidsskriftet. Som rettelig er en årbog, og det lige fra starten i 1964. En af grundlæggerne er den afdøde Ralph Miliband, der til 30-års jubilæet i 1994 skrev en artikel om tidsskriftets historie, bl.a. om hvorfor de startede en årbog.
Ralph Miliband: Thirty years of The Socialist Register (Socialist Register 1994, s.1-19, pdf).
Tidsskriftet har nu fået et nyt website, hvor årbogen ligger online 1964 -1999. Der er indholdsfortegnelse og alle artikler online som pdf-filer. Man kan også se numrene fra 2000-2005, med indholdsfortegnelse og som minimum online forordet til hvert nummer.

Trykt i Arbejderhistorie, nr. 1, april 2006, s. 119-120.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.