1915stenmuseum.jpeg
Print Friendly, PDF & Email

Grundloven fra 5. juni i 1915 var en demokratisering, som gav stemmeret til de såkalde “7 F’er”: Fruentimmer (kvinder), Folkehold (tjenestefolk), Fattige (personer på fattighjælp), Forbrydere (fængselsstraffede), Fjolser (psykisk syge og handicappede), Fallenter (økonomisk insolvente) og Fremmede (personer uden dansk statsborgerskab/danskere bosat uden for landet).
Før 1915 havde knap 20 % stemmeret til rigsdagsvalg (Folketing & Landsting).
Grundloven af 1915 betød en bred demokratisering, den gav kvinder og tjenestefolk stemmeret – og valgbarhed – tll alle parlamentarisk organer, valgretsalderen blev nedsat  for Folketinget kun. Men modtagere af overførselsindkomster fik ikke stemmeret før senere, og umyndiggjorte har stadig ikke. (Se: En lille gruppe mennesker ... (Egmont Times, 22. maj 2015) og Grundlovsændringen i 1915: Historien om de 7 F’er (YouTube, 7:27 min.).

Indhold

"Til Minde om de Mænd der gav Kvinden Ligestilling med Manden i Landet Styrelse" (Bla. med kup-kongen Christian X, den radikale statsminister Th. Zahle, udenrigsminister Erik Scavenius og socialdemokraten Fr. Borgbjerg).
“Til Minde om de Mænd der gav Kvinden Ligestilling med Manden i Landet Styrelse” (Bla. med kup-kongen Christian X, den radikale statsminister Th. Zahle, udenrigsminister Erik Scavenius og socialdemokraten Fr. Borgbjerg).

 

Arrangementer:

Feminist Suffrage Parade in New York City, 1912. Kilde: Wikipedia.org

 

Kvindernes eller folkets grundlov? (pdf). Af Jytte Larsen (Arbejderhistorie, nr.1, 2017, s.143-153). “Køn og klasse i kampen om ejerskabet til 1915-grundloven.”

100 år – med demokrati og fællesskab (3F – Faglig Fælles Forbund). Bla. med link til e-avis (maj 2015, 16 sider).

De socialdemokratiske kvinders fejring af den nye grundlov 1915 (pdf). Af Anette Eklund Hansen (Arbejderhistorie, nr.2, 2015, s.108-120). “Her vil arbejderkvindernes bidrag til
fejringen af Grundloven 1915 blive belyst.”

1915 – Da kvinder og tyende blev borgere. Af Ida Munk (Historie-online.dk, november 2015). Anmeldelse af Pia Fris Laneths bog (Gyldendal, 2015, 440 sider). “Man kunne ud fra den formode, at det var endnu en jubilæumsbog i anledningen af indførelsen af kvindernes valgret i 1915: Den er langt mere.”

Tillykke, kvinder – jeg er også feminist.  Af Allan E. Petersen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 5. juni 2015). Om nogle mænds holdninger og bidrag – til kvindernes ffigørelse og stemmeret.

Tjenestepiger og fruer kæmpede ikke skulder om skulder for stemmeret. Af Jeppe Rohde (Modkraft.dk/Kontradoxa, 5. juni 2015). Interview med Pia Fris Laneth: “Kvinders stemmeret blev ikke kæmpet igennem af en enig kvindebevægelse. Bevægelsen var tværtimod splittet mellem arbejderbevægelse, middelstand og borgerfruer.”

1915 punkterede kvindernes politiske gejst. Af Charlotte Price Persson (Videnskab.dk, 5. juni 2015). Interview med Karen Sjørup.

Det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret. Af Anna Ullman (Information.dk, 31. december 2014). Interview med Pia Fris Laneth. Se hendes bog: 1915 – Da kvinder og tyende blev borgere (Gyldendal, 2015, 440 sider): Anmeldelse af Ida Munk Søren (Historie-online.dk) + Søren Kolstrup: Kvinders og tyendes kamp for stemmeret (pdf) (Arbejderhistorie, nr.2, 2016, s.146-147)

Det egentlige folkestyre blev født for 100 år siden. Af Anne Bech-Danielsen (Politiken.dk, 30. december 2014).

Kvinders valgret – frihed, lighed og stemmeret (pdf). Af Tanja Sprenger og Linda Nørgaard Andersen (Skoletjenesten Arbejdermuseet, 2010, 12 sider, pjece). Se Suppl. undervisningsmaterialer, litteratur mm. online.

Valgret: Den internationale borgerretskamp og kvindebevægelse i 1700- og 1800-tallet (Kvinfo, 5 sider).

Det stor optog. Af Jytte Larsen (Kvinfo). “Kvindernes grundlovsoptog løb med overskrifterne i 1915, og her 100 år senere står kvindetoget stadig som emblem på indførelsen af moderne demokrati i Danmark.”

Den dag kvinder fik valgret. Af Nanna Elisabeth Bojsen Jensen (Kvinfo/Forum). “Øjenvidne til kvindernes valgretstog den 5. juni 1915 med kurs mod Amalienborg.”

Kampen for stemmeret. Af Jytte Nielsen (Kvinfo). Se links om Fr. og Mathilde Bajer (på Bispebjerg Kirkegård/Progressive personer). Se om Line Luplau (på Dansk Kvindebiografisk Leksikon).

100 års jubilæum for stemmeret. LO-formand Harald Børstings tale på 100aaret.dk/100 talere. (se også LO-film nedenfor under afsnittet vidoer)

Ande talere er fx: skuespilleren Anne Marie Helger. Se listen over alle 100 talere på 100aaret.dk

Marie Luplau: Fra kvindevalgretskampens første dage, 1891-97 (se om maleriet ovenover om Line Luplau).
Marie Luplau: Fra kvindevalgretskampens første dage, 1891-97 (se om maleriet ovenover om Line Luplau).

 

Videoer:

  • Grundloven 1915 (Filmcentralen, Dokumentarfilm, 1915, 5 min.). Med links til flere film, der er relateret til Grundlovsdag og til 1915
  • LO: Videoer om om familien Botoft/Wulff. 100-året for kvinders stemmeret, 2015. Myte 1: Der er ligestilling i Danmark + Myte 2: Rigtige mænd gider ikke arbejde med omsorg  + Myte 3: Mænd gider ikke være sammen med deres børn + Myte 4: Kvinder gider ikke bestemme.

.Om bladet  “Kvindevalgret” (KVINFO)

Audio:

 

Se også:

  • Kvinder og mænd i 100 år – fra lige valgret mod ligestilling 1915-2015 (Danmarks Statistik, juni 2015, 41 sider). Tekst og tal af udviklingen for og mellem kønnene fra 1915 til i dag.
  • Kvindebevægelsen i Danmark. Af Drude Dahlerup (Leksikon.org).
  • Valgret 1834-1915 (Danmarkshistorien.dk). Med links til artikler om bla. kampen for kvinders og tyendes valgret.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

  • Emneliste 5. juni – grundlovsdag og grundloven med leksikale links om grundloven, og mest om grundloven historisk, venstrefløjens debat om grundloven og bøger om grundlovdebat.
  • Emneliste Kvindernes valgret med vægt på kampen og organiseringen for valgretten til kvinder, i Danmark og andre lande.