Folketoget i København den 21. marts 1848.Tegning scannet fra bogen:
Folketoget i København den 21. marts 1848.Tegning scannet fra bogen: "Vor Forfatnings Historie gennem Tiderne" (1921) by S. Wiskinge. Tegner: Saddhiyama. Public domain
Print Friendly, PDF & Email

Linkbox med en samling af artikler fra nettet, fra tidsskrifter og bøger om 5. juni, grundlovsdag, og om socialisters holdning til grundloven. Vægten er lagt på grundloven principielt og mindre på det nationale spørgsmål og om grundloven i forhold til EU-traktater.

Socialistisk Bibliotek,
påbegyndt maj 2003-


Hvor den parlamentariske skamplet Pia Kjærsgaard skal tale ved vi ikke, men herunder er nogle alternativer:

 

 

Grundlovsdagsarrangementer 2018:

dukop.dk-kalenderen:

Kritisk oplæg om grundloven. “Rasmus Hjort vil redegøre for grundlovens historiske og ideologiske ophav, som bl.a. sikrer den herskende klasses interesser og begrænser demokratiet til de få. Rasmus vil også komme inde på en anarkistisk kritik af grundloven og fortælle lidt om alternativer til grundloven i dag.” (5. juni 18:00 – 19:00, Bogcaféen Barrikaden, Dortheavej 61, 2400, København NV).

Kalender på Arbejderen.dk:

11 arrangementer grundlovsdag, fra Dansk Metal i Jørlunde til Minoriteternes Grundlovsdag på Fristaden Christiania.


Leksikalt: De danske grundlove

Folketinget

 • Danmarks Riges Grundlov
  “Grundlovens 89 paragraffer, Tronfølgelovens 7 paragraffer og Lov om ændring af tronfølgeloven. Til brug i undervisningen og til opslag.”
 • Min grundlov
  “Indeholder grundlovens paragraffer med supplerende kommentarer. Hver paragraf er forklaret på letforståeligt dansk.”
 • Derfor grundloven
  “Studiehæftet præsenterer grundlovens indhold og baggrund.”

2008grundlovstor.jpg

Artikler og sites

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Et dansk grundlovsmøde (Socialdemokraterne Syddjurs)
Et dansk grundlovsmøde (Socialdemokraterne Syddjurs)

 

Danmarkshistorien.dk
Junigrundloven 1849 og demokratiet. Af Anne Engelst Nørgaard (4. juni 2014)
“Blev Danmark demokratisk i 1849? Med Junigrundloven 5. juni 1849 fik Danmark sin første grundlov … Alligevel nævnes ordet demokrati hverken i Junigrundloven eller i den nuværende grundlov.” Med kilder + relaterede links.

Foreningen Grundlovsværn
(Online på Internet Archive WayBackMachine)
“… formål er at udbrede kendskabet til Danmarks Riges Grundlovs bestemmelser om suverænitetsafgivelser. Det er foreningens opgave at sikre, at Den danske Grundlovs substans bevares, og at dens retsgarantier for danske statsborgere overholdes.”

Historie-online.dk
Udg. af Dansk Historisk Fællesråd.
Årstiden: “Kulturhistoriske baggrund for årets forskellige skikke”: Grundlovsdag

Information.dk

 • Grundloven og kommunismens genfærd. Af Bertel Nygaard (4. juni 2014)
  “I anledning af grundlovsdag i morgen er det værd at huske på, at Grundlovens moderne Danmark i høj grad bygger på frygten for kommunismen.”
 • Se også:
  Det røde spøgelse: Kommunismen og 1840’ernes danske politiske kultur. Af Bertel Nygaard (SFAH, 2014, 243 sider)
  Anmeldt af Morten Thing på Kritisk Debat (15. oktober 2014) + Svend Vestergaard på Modkraft.dk (19. august 2014)
  Kommunismens spøgelse i 1840’ernes Danmark. Af Bertel Nygaard (Modkraft.dk/Kontradoxa, 15. oktober 2014).

Minoriteternes grundlovsdag
Arkiv for taler, program og billeder 2006-2014. Bl.a. Ole Espersen 2007: “Det endelig mål må være en grundlov, hvor alle dele tjener demokrati og mindretalsbeskyttelse. Majoriteten har brug for bistand!”. Vagn Greve 2006: “Når den danske Grundlov ikke giver os nogen reel beskyttelse, hvorfor skal vi så fejre den?”

Modkraft.dk

 • Grundlovsbrud med accept af Højesteret. Af Tue Magnussen (Modkraft, blog, 5. juni 2013)
  “Regeringen og Folketinget – brød Grundlovens § 19.2 med velsignelse af Højesteret. Det har skabt en trist præcedens! ” [** se også afsnit: Irak-kringen længere nede]
 • Grundloven fejres for sent. Af Gorm Gunnarsen (Kontradoxa, 24. maj 2013)
  “Grundlovsdag burde fejres den 25. maj … Netop denne dag giver håb om, at folket kan bestemme noget andet end det, statens top ønsker. Nu er statens top EU-systemet – og ikke længere en konge.”
 • Grundloven sikrer ikke folkestyret . Af Per Clausen (Kontradoxa, 5. juni 2008)
  “Grundloven er ingen garant for demokrati; det er folkelige bevægelser.”

Revolution
Demokrati, Grundlov og andre borgerlige løgne. Af Kalle Kählmann (4. juni 2014)
“Grundloven udgjorde kapitalismens politiske indtog i Danmark.”

Sorte Fane Blog & Distro
Grundloven. Af Jean Jaques Ipsen
“Følgende artikel blev første gang bragt i bladet ”Den røde krig” og sender genoptryk i ”Mælk og Honning”. Det er oprindeligt skrevet til grundlovsændringen i 1918.”

Grundlovsdag - noget at feste for?
Grundlovsdag – noget at feste for?

 

Irak-krigen

Den nye krigsdiskurs – grundlovsbrud, Akademia og Højesteret (pdf). Af Nils Bredsdorff og Jørgen Vogelius (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, nr.53, maj 2010, 35 s.). Tillæg med Højesterets dom af 17. marts 2010.

Se også Tue Magnussens blog på Modkraft (5. juni 2013) ovenfor.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

1848grundlov2.jpg
Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Personernes placering på Constantin Hansens maleri Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1860-64) afspejler ikke deres politiske indflydelse, men derimod deres forhold til Orla Lehmann, som står yderst th. i forgrunden; hans svigerfamilie bekostede billedet. Bondevenner og Konservative, der udgjorde 23 af forsamlingen, danner baggrund for de nationalliberale koryfæer. Maleriet hænger på Frederiksborgmuseet. Kilde: Denstoredanske.dk)

Se også:

Var vore forfatningsfædre demokrater? Af Palle Svensson (Temp: tidsskrift for historie, nr.7, 2013). Del af afskedsforelæsning. Diskuterer bla. forskellige fremstillinger og debatten i 1848-49. Se også Bertel Nygaard i Information ovenfor.

Bøger

 • Grundloven. Af Bertel Nygaard (Aarhus Universitetsforlag, 2017, 100 sider) (100 danmarkshistorier). Se Litteratur (10 s.) + Noter (15 s.). Anmeldelse af Ida Munk på Historie-online.dk.
 • Historie, magt og identitet – grundlovsfejringer gennem 150 år (pdf). Af Anette Warring (Århus Universitetsforlag, 2005, 245 sider). Udgivet som en del af ‘Magtudredningen’ – ‘En analyse af demokrati og magt i Danmark’, besluttet af Folketinget i 2005.  Anmeldelse af Peter Yding Brunbech på Historie-online.dk.
 • Danmarks grundlov år 2002, 2003, 2004 – ?: debatoplæg. Ved Aage Frandsen (Forlaget Axel, 1999, 44 sider).
 • Grundlov eller forfatning. Vi skal have en ny grundlov, den gamle er klar til museet. Af Aage Frandsen (Forlaget Axel, 2003, 189 sider).
 • Forslag til Danmarks grundlov: om menneskerettighedernes republik. Red. af Mikael Witte, Jens Peter Kaj Jensen & Ulf W. Olsen (Klim, 1999, 109 sider) (Genmæle, nr. 9).
 • Ny grundlov?: en menneskeretlig forfatningsreform. Af Eva Ersbøl mfl. (Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1999, 58 sider).
 • Grundloven. Af Mikael Witte (Klim, 1997, 191 sider). Omslagstitel: Kommenteret udgave af Danmarks riges grundlov.

Se også:

 • Kvindernes valgret (Socialistisk Bibliotek). Linksamling i anledning af 100-årsdagen 20. april 1908 for kvindevalgret til kommunalvalg i Danmark + til Folketinget 5. juni 1915.
  Grundlovsdag bruges traditionelt til en række andre aktiviteter
  Grundlovsdag bruges traditionelt til en række andre aktiviteter

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.