COP15 demonstration 12 december moving towards the Bella Centre. Source: Own work, Photo: Pechke. Public Domain.
COP15 demonstration 12 december moving towards the Bella Centre. Source: Own work, Photo: Pechke. Public Domain.
Print Friendly, PDF & Email

Denne emneliste er lavet på baggrund af FN’s klimakonference november/december 2009 i København. Emnelistens indhold er baggrund, dokumentation og debat om den globale opvarmning og de nødvendige ændringer af samfundet.


Indhold

Appendix: Marx & Engels – og miljøet
Appendix: Klimaskepsis


 

Forord

FN’s klimakonference november/december 2009 i København er baggrund for denne emneliste. Emnelistens indhold er baggrund, dokumentation og debat om den globale opvarmning og de nødvendige ændringer af samfundet.

Den engelsksprogede del har også et bredere afsnit med diskussioner om klima, miljø, kapitalisme og socialisme.
Endvidere materiale om de såkaldte klimaskeptikere, som i Danmark står stærkest i den borgerlige lejr, se appendix om Klimaskepsis.
Og i Danmark mener et stort mindretal (30 pct.), at den globale opvarmning overvejende er et resultat af naturlige klimaforandringer (eller slet ikke eksisterer) (Berlingske.dk, 30.4.2008). I en nyere undersøgelse er tallet steget til 40 pct. (Berlingske.dk, 12.2.2010) + Grafik. Ifølge Klimabarometeret (pdf) (Concito, oktober 2010), er udviklingen nu vendt.

Bjarne A. Frandsen
Påbegyndt december 2008


Se også på Socialistisk Bibliotek:


o1systemerror.jpg


 

Sites og temaer (På dansk)

Kampagne-sites

12. december-initiativet (12dec09.dk)
“Vores ambition er at samle alle, der ønsker en ambitiøs og socialt og globalt retfærdig klimaaftale, til en stor, bred og folkelig fælles demonstration lørdagen midt under topmødet.”

350.dk
“350-bevægelsen er en gruppe mennesker fra hele planeten – unge og gamle, forskere og aktivister – som har en ting til fælles. Vi ved at det vigtige tal i verden er 350 (den sikre øvre grænse for CO2 – målt i milliontedele (ppm) af atmosfæren).”

ALBA Alternativ
“Folkemødet i Valbyhallen torsdag den 17. december kl. 16-20 – hvor blandt andre Venezuelas præsident Hugo Chávez og Bolivias præsident Evo Morales taler. Dertil vicepræsidenter og ministre fra andre af de ni lande, der er med i ALBA-samarbejdet i Latinamerika.”

Climate Justice Action
“CJA is a new global network of people and groups committed to take the urgent actions needed to avoid catastrophic climate change.”

Action guide (pdf) and action map (Google maps) of usefull locations. (December 2009)

Enhedslisten
Tema: Klimatopmødet i København (COP15)
Om Klimatopmødet, Enhedslistens klimapolitik og artikler, blog, English.

Klima-blog
“I perioden op til klimatopmødet vil Enhedslistens klimaordfører Per Clausen ugentligt blogge frem til klimatopmødet i København.”

Klimaforum09
“Civilsamfundets Klimaforum er en forening, hvis eneste formål er den nødvendige opgave at afholde et folkeligt klimaforum i forbindelse med FN’s klimatopmøde (COP15) i København i december 2009.”

Programme: All events 7.-18.December, DGI-Byen

Klima SOS
“Klima SOS er startet af NOAH [som dansk del af Big Ask] … Big Ask handler i alle lande om årlige reduktioner i drivhusgasudledningerne sikret gennem en klimalov.”

Klimakampen.org
“Klimakampen.org er et uafhængigt medie, som dækker begivenhederne i forbindelse med klimatopmødet i København, december 2009. Vores målsætning er at følge kampen om klimaet, dér hvor den foregår – på gaden, bag facaden, og mens tingene sker.”

KlimaX2009.org
“ClimaX is a network of climate activists from Denmark. We are dedicated to take action to save our planets climate even when our political and economical leaders seems set on destroying it.”

Mellemfolkeligt Samvirke
Klimakabalen
“MS’ere blogger fra hele verden om klimakrise, klimagæld og topmødehistorier.” Se også nyheder på MSs site

Peoples Climate Action
“People’s Climate Action skal fungere som en strategisk og praktisk platform, der sikrer, at der er gode rammer, rummelighed og velkoordinerede aktiviteter op til klimakonferencen i december i år.”

Socialistisk Folkeparti
Sektion: Klimatopmøde i København – dec 09
Med Klimaholdet, Blog, Politik og Klimanyheder.


 

Baggrund og debat

Arbejderen

Socialismens økologi (22. januar 2011)
“Det belgiske ugemagasin Solidaire, bragte i april sidste år dette interview med John Bellamy Foster, hvor den amerikanske marxist giver nye argumenter i kampen for en socialistisk økologi.” Oversat fra: The ecology of socialism (MR Zine, 27.04.10)

Berlingske Klima-Wiki
“Oplysning om alt med relation til klima og global opvarmning. Wiki’en opdateres af journalister, politikere, forskere, og andre med viden om klima.” Se også Berlingskes sektion med klima-nyheder

Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR)
“BCCR har et internasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering og scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer.”

Climate Greenwash Awards 2009
“Climate Greenwash Awards 2009 er arrangeret af Corporate Europe Observatory, ATTAC-Danmark, Klimabevægelsen, KlimaX og NOAH for at udfordre de store virksomheders forsøg på at sætte dagsordenen ved klimatopmødet.” Sitet er på dansk og engelsk.
Se Klimatopmøde A/S (pdf). Af Kenneth Haar (maj 2009)

Concito: Danmarks grønne tænketank
“Concito har til formål at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst i Danmark og i andre dele af verden.”

COP15
“Denne hjemmeside indeholder information om Danmarks værtskab for FN’s Klimakonference (COP15) i København, 30. nov. til 11. dec. 2009.”

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

DMI’s sider om klima
Temaer: Drivhuseffekten – Fortidens klima – Fremtidens klima – Klimaeffekter – Klimapanel IPCC – Klimamodeller – Solen og klimaet – Sæsonprognoser – Grønlands indlandsis.

Danmarks Radio

DRs klimaguide
“Klimaguiden samler alt, hvad DR har skrevet om klimaet i ind- og udland, i takt med at klimatopmødet i København til december nærmer sig. Samtidig giver guiden gode råd til, hvordan danskerne kan spare på CO2’en.”

Drivhuseffekten: Det store eksperiment
Sites redigeres af foreningen Sun Media: “Drivhus.dk har i foreløbig fem år løbende publiceret nyheder om drivhuseffekten og de globale klimaændringer.”
Kort om – Har mennesket påvirket klimaet – De internationale klimaforhandlinger – Klimastatus – Energiforsyning uden fossile brændsler – Links.

EMU: Danmarks Undervisningsportal

Klima og klimaændringer
“De globale klimaændringer er et af tidens helt store miljøspørgsmål … På disse sider gives et par forslag til arbejdsopgaver, forløb og links til undervisningen i gymnasiet.”
Se også temaet Klimaundervisning i gymnasiet

Enhedslisten

Tema: Enhedslistens klimakampagne
Om Klimatopmødet, Enhedslistens klimapolitik og Artikler om klima.

Klimaforandringer. Af Ebbe Sønderriis (2. september 2009, 11 sider)

Klimakonference 2009. Af Ebbe Sønderriis (6. oktober 2009, 8 sider)
Betalingssite, som er gratis tilgængelig enten på dit lokale bibliotek eller på din hjemme-pc efter tilmelding på biblioteket.

Forskning.no

Tema: Miljø + undertema: Klima

Vår tids klimaguide (19. juni 2007)

Information

Nyhedstema: Klima (Klima.dk)

Information

Nyhedstema: Klima (Klima.dk)

Emne: Klimapolitik

Ingeniøren

Global opvarmning
Sektion med nyhedsartikler.

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

IDAs klimaplan 2050 (pdf) (august 2009, 151 s.)
“IDAs klimaplan 2050 er det danske bidrag til det internationale projekt Future Climate.”
Se om projektet: Ingeniører fra 12 lande bag fælles klimaudspil (3. september 2009)

Internationale Socialister

Tema: Klima/global opvarmning
Med links til sites og artikler om Aktivisme, Politik og Baggrund.
Se også links til en række artikler på dansk og engelsk om samme fra IS-traditionen.

Klimabevægelsen i Danmark (KiD)
“Klimabevægelsen er en ny bred folkelig bevægelse, der kæmper imod global opvarmning, og for en seriøs klimapolitik i Danmark og på internationalt plan. KiD blev uofficielt startet i efteråret 2007.” Sitet har en emneopdelt linksamling

Klimabrev.dk
En nyhedsblog om klimaforandringer. Bloggen har emneopdeling og links.

Klimadebat.dk
Dansk forum om klimaændringer. Se menu tv. med Debat, Nyheder, Viden, Aktuelle grafer og en række emneopdelte Klimalinks

Klimakommissionen
“Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission … [som] skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås.”

Grøn energi: vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændstoffer (pdf) (28. september 2010, 98 sider)

Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport (pdf) (322 sider + 11 bilag)

Baggrundrapporter (25 stk.)

Se også:

Klimakommissionen: Guld og grøn energi. Af Finn Kjeller (Socialistisk Information, 22.10.10)

Klimakommisionen er ude af trit med virkeligheden. Af Klaus Illum (Kronik Information.dk, 7. oktober 2010)

Klimaændringer 2007: Synteserapport

Dansk redaktion af Anne Mette K. Jørgensen og Niels Hansen (Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, 2009, 28 s.)
“Rapporten er en oversættelse af den opsummering som FN’s klimapanel IPCC udgav ved afslutningen af arbejdet med panelets fjerde statusrapport (AR4) i november 2007.”
Se mere om rapporten på Danmarks Meteorologiske Institut, hvor rapporten også er online (pdf)

Klimaændringerne: Menneskehedens hidtil største udfordring

Redigeret af Hans Meltofte (Hovedland, 2008, 152 s.)
Se mere om bogen på Danmarks Miljøundersøgelser, hvor bogen også er online (pdf)

Københavns Universitet

Tema: Klima og bæredygtighed
Se her bl.a. om Klimakongressen i København 10.-12. marts 2009, med dokumenter og Congress key findings. Se også artiklen En dyster opdatering (Universitetsavisen, 18. marts 2009) + Klimabrev.dk (19.3.2009) om Jyllands-Postens dækning af konferencen.

Mandag Morgen

1 ton mindre (pdf) (2007, 18 s.)
“De holdningsmæssige forudsætninger for klimasagens folkebevægelse. En opinionsmåling af danskernes klimaholdninger gennemført af
analyseinstituttet Zapera for Huset Mandag Morgen.”
Se også artiklen: Hver tredje: Klimaproblemer er naturskabt (Berlingske, 30. april 2008)

Modkraft.dk

Termostaten står på klimakaos. Af Finn Kjeller (26. februar 2013)
“Forskningsrapporter på stribe slår fast: De seneste års hedebølger og tørke, uvejrskatastrofer og oversvømmelser er kun en forsmag på den fremtid, der varmes op til.”
Se også artikler med Emneord: Klima

NOAH’s Energihandlingsplan 2050: Vejen til et Danmark uden fossile brændsler
Tekst af Stig Meldgaard (NOAH’s Forlag, maj 2010, 106 sider)
“NOAH’s Energihandlingsplan 2050 er en kortlægning af, hvordan vi kan nedbringe de danske udledninger med mindst 6 procent årligt, med 2030 som tidsfristen til at omlægge Danmark til en fossilfri energiforsyning og 2050 som året, hvor de samlede danske udledninger er nedbragt til nul.”

NOAH’s klimasider
“Jordens klima – om konsekvenserne af de menneskeskabte klimaændringer. Webstedet er udarbejdet med det primære formål at skabe et webbaseret undervisnings- og informationsmateriale om de globale klimaændringer.” Se også NOAHs site Klima SOS.

Politiken

Fokus: Klima

Rødt!

Det alle miljøforkjempere bør vite om kapitalismen. Av John Bellamy Foster og Fred Magdoff (nr.2a, 2010, s.54-81). Oversat fra: What every environmentalist needs to know about capitalism (Monthly Review, Vol.61, No.10, March 2010, p.1-29)

Socialistisk Folkeparti

Sektion: Klimatopmøde i København – dec 09
Med Klimaholdet, Blog, Politik og Klimanyheder.

Socialistisk Information

Tema: Klima
En række artikler på dansk (2008- )

Turen går til de varme lande: Verdens klima – hvad sker der?

Af Lars Dahlager og Michael Rothenborg (Politikens rejsebøger, 2009, 169 s.)
“… en rejse til en skævere verden, hvor tyfoner, tørke, oversvømmelser og spændinger tager til.” Se bogens site og bogen online. Bogen fås gratis på bibliotekerne.

Videnskab.dk

Tema: Klima

Klimabloggen
“Den danske klimadebat har været forplumret af amatører uden naturvidenskabelig indsigt … Det mener Øjvind Lidegaard og Christoffer Bugge Harder.”

Wikipedia, den frie encyklopædi

Global opvarmning
Med grafer over Jordens middeltemperatur vist over forskellige tidsintervaller.

Menneskeskabt drivhuseffekt

Klimaændring


 

Boglister (danske and English)

Klimabevægelsen i Danmark
Danske bøger.

Klimadebat.dk
Danske og engelske bøger.

King’s College Global Warming Collection
Engelske bøger.

01miljo1.jpg


 

Resources and documentation

American Institute of Physics

The discovery of global warming
“A hypertext history of how scientists came to (partly) understand what people are doing to cause climate change.”

Carbon Trade Watch
“While we witness the emergence of a new carbon economy, key questions remain unanswered regarding the impact global pollution trading will have on society and the environment. Are people being cheated in the name of sustainable development?” See also Tamra Gilbertson and Oscar Reyes: Carbon trading: how it works and why it fails (Critical Currents, No.7, November 2009, 104 p.)

Climate Ark
Climate change and global warming portal.
See Climate overview: Graphs and charts presenting basic climate change science.

Climate Debate Daily
“The main column on the left includes arguments and evidence generally in support of the IPCC position on the reality of signficant anthropogenic global warming. The right-hand column includes material skeptical of the IPCC position and the notion that anthropogenic global warming represents a genuine threat to humanity.”

Climate Progress
“Climate Progress is dedicated to providing the progressive perspective on climate science, climate solutions, and climate politics. It is a project of the Center for American Progress Action Fund.”

The Copenhagen Diagnosis
Climate Science Report: Updating the world on the lates climate science (UNSW, November 2009, 64 p.)
“Global ice-sheets are melting at an increased rate; Arctic sea-ice is disappearing much faster than recently projected, and future sea-level rise is now expected to be much higher than previously forecast, according to a new global scientific synthesis prepared by some of the world’s top climate scientists.” See Executive Summary (pdf)

Global Warming Art
“Like all sciences, the study of climate change relies upon a thorough and comprehensive investigation of the data. It is the goal of Global Warming Art to make some of that data accessible to the public through a collection of figures and images.”

The Guardian

Climate wars: Guardian special investigation, Part 1-12. By Fred Pearce (9 February 2010)
“In a major investigation, the leading science writer Fred Pearce uncovers the real story behind the hacked emails.”

History Commons

Global Warming
“This is the home page for the Global Warming investigative project, one of several grassroots investigation.”

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
“The IPCC does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameters. Its role is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the latest scientific, technical and socio-economic literature produced worldwide relevant to the understanding of the risk of human-induced climate change …”
Report: Climate Change 2007 (17 November 2007):

I: The Physical Science Basis

II: Impacts, Adaptation and Vulnerability

III: Mitigation of Climate Change

Summary for Policy Makers: A report of Working Group I of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (pdf, 18 p.)
Se også:

IPCC errors: facts and spin (RealClimate, 14 February 2010)

Assessing an IPCC assessment: An analysis of statements on projected regional impacts in the 2007 report (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, July 2010, 100 p.)

MET Office

Climate change and human influence (5 March 2010)
“A Met Office review of the latest climate science has shown there’s compelling evidence about how our climate is changing and what’s causing it.”

Climate change: Essential guide

Key climate change facts

Climate science explained

NASA

Global climate change
“NASA’s eye on the earth: Arctic sea ice – Carbon dioxide – Sea level – Global temperature – Ozon hole.”

New Scientist

Climate change: A guide for the perplexed (16 May 2007)
“For those who are not sure what to believe, here is our round-up of the most common climate myths and misconceptions.”

RealClimate
“RealClimate is a commentary site on climate science by working climate scientists for the interested public and journalists. We aim to provide a quick response to developing stories and provide the context sometimes missing in mainstream commentary.”

FAQ Climate Science
“A one stop link for resources that people can use to get up to speed on the issue of climate change.”

IPCC errors: facts and spin (14 February 2010)

Real Climate Economics
“[This] website offers a reader’s guide to the real economics of climate change, an emerging body of scholarship that is consistent with the urgency of the problem as seen from a climate science perspective.”

The Royal Society

Climate change: A summary of the science (30 September 2010, 16 p.)
“The guide has been written to summarise the evidence and to clarify the levels of confidence associated with the current scientific understanding of climate change. It makes clear what is well-known and established about the climate system, what is widely agreed but with some debate about details, and what is still not well understood.”

Facts and fictions about climate change (3 September 2009)
“It has become fashionable in some parts of the UK media to portray the scientific evidence that has been collected about climate change and the impact of greenhouse gas emissions from human activities as an exaggeration.”

Scientific American

Features: Global Warming

Skeptical Science
“This website gets skeptical about global warming skepticism. Do their arguments have any scientific basis? What does the peer reviewed scientific literature say?”

SourceWatch

The climate change portal
“The portal aims to build the best information resource investigating key aspects of climate change policy and debate ahead of the November 2009 United Nations’ Climate Change Convention in Copenhagen.”

Union of Concerned Scientists

Issues: Global warming
Global warming science – Global warming impacts – Global warming contrarians.

Updating the Climate Science
“Makiko Sato and James Hansen are constructing a web page … [that] will present updated graphs and discussion of key quantities that help provide understanding of how climate change is developing and how effective or ineffective global actions are in affecting climate forcings and future climate change.”

Wikipedia, the free encyclopedia

2010 United Nations Climate Change Conference (Cancún, Mexico)

2009 United Nations Climate Change Conference (Copenhagen, Denmark)

Global warming

Intergovernmental Panel on Climate Change

Effects of global warming

Scientific opinion on climate change

Climate change consensus

Global warming controversy

Politics of global warming

Economics of global warming

Antarctica cooling controversy

Arctic shrinkage

Solar variation

Public opinion on climate change

01globalwarming.jpg


 

Progressive sites and articles

350.org
“24 October 2009: International day of climate action.”

Campaign against Climate Change (CCC)
“The CCC exists to push for the urgent and radical action we need to prevent the catastrophic destabilisation of global climate.”

Climate and Capitalism
Ecosocialism or Barbarism: There is no third way.
See articles by Topics and Links 1-3: Green Left – Socialist – Climate science.

Climate Justice Action (CJA)
“Action network against the root causes of climate change at the December 2009 COP15 climate talks.”

Development and Change

Debate: Capitalism and climate change (Vol. 40, Issue 6, November 2009, p.997–1341)

Servaas Storm: Capitalism and climate change: Can the invisible hand adjust the natural thermostat? (pdf) (p.1011-1038)
“Can climate change be stopped while fossil fuel capitalism remains the
dominant system? What has to be done and what has to change to avoid the
worst-case consequences of global warming? These questions are debated in
the six contributions which follow. This introduction to the debate sets the
stage and puts the often widely diverging views in context, distinguishing
two axes of debate.”

Minqi Li: Capitalism, climate change and the transition to sustainability: Alternative scenarios for the US, China and the world (pdf) (p.1039–1061)
“There are no plausible scenarios in which climate stabilization is compatible with a pace of capital accumulation required for economic and political stability
under a capitalist system. Meaningful and effective actions towards climate
stabilization presuppose and require fundamental social change.”

John Bellamy Foster, Brett Clark and Richard York: The Midas effect: A critique of climate change economics (pdf) (p.1085–1097)
“Global climate change is perhaps the most serious problem the world faces.
Despite its severity, mainstream economic approaches to addressing the
problem fail to get to the root cause – the capitalist global economy – falling instead for ‘theMidas Effect’, the notion that ecological values can be
converted into economic values.”

Ecosocialist International Network
With documents and links.

Global Climate Campaign
“This webpage has been set up to publicise and promote plans for demonstrations on climate change, to coincide with the annual United Nations Climate Talks which are taking place this year (COP15/MOP5) in Copenhagen, Denmark on December 7th to 18th 2009.”

In Defence of Marxism

Brian J. Baker: Discussion document: Global Warming: A socialist perspective, Part 1 (28 April 2008)
“We start today a serialised article on Global Warming, written by one of our readers who challenges the scientific basis upon which the theory of human-caused climate change is based.” See links at the bottom of the article to Part 2-4.

Emil Reed replies to Brian J. Baker on climate change (9 May 2008)
“Brain J. Baker has given an extremely misleading picture of the state of knowledge about climate change.”

Mauro Vanetti: Global-warming deniers and climate change ideologues, Part 1: Basic questions (23 May 2008)
“Baker ridicules the concept of ‘scientific consensus’. It is true that the scientific community does not operate in a vacuum and that it is very often subject to pressures of politics, religion, social rules, prejudices and also directly from the market. But this does not invalidate the concept of scientific consensus altogether.” See links at the bottom of the article to Part 2-5.

International Socialism

Jonathan Neale: Climate politics after Copenhagen (Issue 126, Spring 2010, p.35-64)
“The Copenhagen Climate Change Summit last December saw the leading capitalist powers put their rivalries ahead of the future of the planet. Jonathan Neale draws out the meaning of this pivotal events and maps a strategy for the movement against climate change.”

Paul McGarr: What’s wrong, and what can be done (Issue 119, summer 2008, p.173-176)
Review of Jonathan Neale’s book: Stop Global Warming: Change the World (Bookmarks, 2008)

Paul McGarr: Capitalism and climate change (Issue 107, Summer 2005, p.96-124)
“Climate change is now recognised to be a major threat to the world … Paul McGarr argues that there are easy solutions, but they cannot be achieved without militant anti-capitalist struggle.” See also feedback from James Woodcock: Transport and climate change (Issue 108, Autumn 2005, p.204-207) + Reply from Mark Thomas (Issue 109, Winter 2006, p.200-203)

International Viewpoint

Index: Ecology and the Environment

Hot topics: Climate change

Envisioning ecological revolution (August 2009). Excerpt from John Bellamy Foster’s new book, The Ecological Revolution (Monthly Review Press, 2009)
“The roots of the present ecological crisis, John Bellamy Foster argues in the book, lie in capital’s rapacious expansion, which has now achieved unprecedented heights of irrationality across the globe.”


From Marxism 2011, London, 46:17 min. on YouTube.com

Se also:

Capitalism and Climate Change (John Bellamy Foster)
In this shorter video clip, John Bellamy Foster talks to us about the nature of the struggle ahead and our relation to Capitalism in that struggle. On YouTube.com, 2:43 min.)

Marxsite

Section: Climate change, environment and ecosocialism. With documents and Global Warming links.

Section: EcoSocialism: The anti-capitalist alternative to climate catastrophe

Monbiot.com

Category: Climate change (articles by George Monbiot)

Monthly Review

Essay Topics: Marxists Ecology

Fred Magdoff and John Bellamy Foster: What every environmentalist needs to know about capitalism (Vol.61, No.10, March 2010, p.1-29)
“Environmental problems are not a result of human ignorance or innate greed. They do not arise because managers of individual large corporations or developers are morally deficient. Instead, we must look to the fundamental workings of the economic (and political/social) system for explanations.” See also interview with Fred Magdoff (MR Zine, 24.08.11)

Richard York, Brett Clark and John Bellamy Foster: Capitalism in Wonderland (Vol.61, No.1, May 2009)
“The inability of received economics to cope with or even perceive the global ecological crisis is alarming in its scope and implications.”

Special issue: Beyond capitalist ecology (Vol.60, No.6, November 2008, 63 p.)
“This number is a second issue focusing on the environmental problem, following our July-August special issue, edited by John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York.”

Special issue: Ecology: The moment of truth (Vol.60, No.3, July-August 2008, 141 p.)
“This number is a special issue [where] we concentrate on the planetary environmental emergency.”
Among the articles:
John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York: An Introduction (p.1-11)
John W. Farley: The scientific case for modern anthropogenic global warming (p.68-90)
“Arguments against the radical journalist Alexander Cockburn, who forcefully proclaimed anthropogenic global warming to be a myth.”

The Pentagon and climate change (Vol.56, No.1, May 2004)
“Abrupt climate change has been a growing topic of concern for about a decade for climate scientists … But it was only with the recent appearance of a Pentagon report on the possible social effects – in terms of instability and war – of abrupt climate change that it riveted public attention.”

Mother Jones

As the world burns (May/June 2005)
A Mother Jones special project on global warming.

Skeptic.com

How we know global warming is real and human caused (February 8, 2012)
“Donald R. Prothero addresses climate change denialism head on, demolishing deniers’ arguments and rebuttals, and clearly demonstrating how we know global warming is real and human caused.”

Socialist Register 2007

Coming to terms with nature (2006, 363 p.)
“We see this volume as contributing to the development of a better eco-socialist understanding of contemporary capitalism, and the kind of politics that could lead to an ecologically sustainable as well as a democratic socialism.” With preface and 4 articles online.

Socialist Worker

Topics: Selected Climate change articles

Solidarity

Resources on Ecosocialism

TckTckTck
“TckTckTck is an unprecedented global alliance of non-government organizations, trade unions, faith groups and people like you – all calling for an ambitious, fair and binding climate change agreement.”

What is Cop15?
“WhatIsCop15.net is an instant archive project made by Rising Tide North America, compiling some of the incredible work of the global climate movement at and in the leadup to the 2009 UN climate summit in Copenhagen … [an] compilation of images, reports, videos, and education resources …”

ZNet

Topic: Climate watch

2008earth09.sized.jpg

” width=”20″ height=”20″>

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.