1906albertine.jpg

Indhold

Forord

Leksika

Sites & blogs

Artikler
(danske & internationale)

Rapporter (online)

Litteratur

Se også-henvisninger, inkl. marxistiske klassikere.


 

Forord

Siden SRSF-regeringen heldigvis ikke gennemførte forbud mod købesex (efter Straffelovrådets betænkning i september 2012), har debatten om prostitution igen været fremme i offentligheden og på venstrefløjen.
Og i januar 2015 afholder Enhedslisten delegeretseminar om prostituiton og til landsmødet i foråret 2015 vil emnet sikkert også dukke op, for en revision af partiets 2007-vedtagelse (der er sociale forudsætninger før evt. sexkøbforbud).

Modkraft Bibliotekets samling af links skal dels være et overblik over noget viden og dokumentation af emnerne, og dels være et overblik over den danske venstrefløjs debat og holdninger til emnerne prostitution, sexkøbsforbud og sexarbejde.

Disse emner er i fokus i denne linksamling, og ikke relatede emner, som menneskehandel/trafficking, exit-strategier, vold, mindreårige, de forskellige typer af sexarbejde og prostitution, fx sugardating, sexindustri, sexturisme (transaktionelle seksuelle forhold) mv.

Denne linksamlings redaktør er klart skeptisk – er modstander – over for sexkøbsforbud og er gået til indsamlingen som socialist, på sexarbejdernes side, for organisering, sikkerhed, m.m.; det er tilstræbt af medtage alle holdninger på venstrefløjen og i arbejderbevægelsen.

De nyeste bidrag er forsøgt medtaget, og udgangspunktet kronologisk er ca. midt-00’erne.
Der ligger dog nogle ældre “klassiske” socialistiske artikler og diskussioner under punktet se også-henvisninger.

Jørgen Lund
Påbegyndt november 2014

1906albertine.jpg
lllustrationer: Christian Krogh: “Albertine i politilægens venteværelse” (1887). På Nasjonalgalleriet, Oslo.

Albertine og kampen for tilværelsen, – i: Kristian Krogh, Tiden omkring Christianis-Bohemen (pdf) (Undervisningsmateriale, Gl. Strand). Scroll ned til side 8.

Fornem norsk naturalisme (Arbejderen.dk, 26. oktober 2014). Om aktuel Chr. Krogh-udstilling i Kbh.


Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

Leksika

Danske:

Leksikon.org: Artiklerne Prostitution + Global prostitution, begge af Susanne Thorbek.

Denstoredanske.dk: Prostitution

Prostitutionens historie 1683-2000 (Kvinfo.dk; Årstalslister)

Internationale:

Wikipedia.org: Prostitution + History of prostitution (Wikipedia.org) + Prostitution law +
Sexworker

Wikipedia.se (svensk): Sexarbetere

Encyclopedia Britanica (1911-edition): Prostitution

Denne sidste artikel er medtaget for bl.a. at vise, hvordan den moralske holdning til prostitutionen og og sexarbejde(re) kan ændres.

 

2014albertine.png


 

Sites & blogs

 

Venstrefløj

Enhedslisten

Enhedslisten skifter kurs og er imod forbud mod sexkøb. Af Jon Boisen. (Modkraft.dk/Nyheder, 13. januar 2015. “Vedtagelsen er et opgør mod partiets hidtidige linje om at gå ind for et forbud, hvis en række betingelser var opfyldt. Enhedslisten er dog principielt imod prostitution og arbejder for at afskaffe den”

Vedtagelse om prostitution (Vedtaget på Enhedslisten Årsmøde 4.-6. maj 2007). “Det er en forudsætning for Enhedslistens støtte til en kriminalisering, at denne først indføres når der er iværksat følgende tiltag: …”

Den danske model – mod prostitution (Enhedslisten.dk, 11. december 2008).

Det mener vi om prostitution. Vedtaget på Enhedslistens årsmøde, 1.-2. marts 2003.

Rød + Grøn (pdf) (nr.61, oktober 2014). Heri: Fælles prostitutionsforslag (s.24-25) + indlæg fra: Kvindepolitisk udvalg (s.26) + Queerudvalget (s.27) + Socialpolitisk udvalg (s.28).

Rød + Grøn (pdf) (nr.52, december 2013). Heri: Fornyet debat om forbud mod sexkøb: Enhedslistens prostitutionspolitik, med bidag fra hhv. Kvindeudvalget (side 20) og Queerudvalget (side 21).

Årsmødehæfte 1: Enhedslistens Årsmøde 2013 (pdf) (Enhedslisten.dk). Heri to forslag til EL’s prostitutionspolitik (s.14-17). Side 15-17: Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik. Med 1 side referencer.

Om sex og penge. Af Filip Soos (Modkraft/Kontradoxa, 27. oktober 2014). “… virkeligheden (er) desværre, at et forbud mod sexkøb direkte forringer livsvilkårene for mennesker i prostitution.”

Prostitution skal begrænses. Af Mikkel Warming (Modkraft/Kontradoxa, 31. oktober 2014). “Det grundlæggende spørgsmål i debatten om forbud mod sexkøb eller ej, er om man vil arbejde for en begrænsning af prostitution.” (Indlæg mod ovenstående artikel). Med link.

Enhedslisten for sexarbejderrettigheder (Facebook. Lukket gruppe). Med opslag om rapporter, debat, begivenheder mv.

Enhedslistens Kvindeudalg.
Med links til argumenter for sexkøbsforbud (Facebook-politisk parti).

Enhedslistens Queerudvalg. Antisexkøbskampagne (Facebook-fællesskab).

Internationale Socialister

Tema: Prostitution (artikler fra Socialisitisk Arbejderavis + Socialist Worker og International Socialism)

Kommunistisk Parti

Hvordan skal man behandle en prostitueret? (Arbejderen.dk, 15. marts 2013). Læserindlæg. “De velmenende mennesker, der mener, prostitution skal forbydes, bør gøre sig klart, hvad der skal til, for at en prostitueret ikke falder tilbage i prostitution.”

Socialdemokraterne

Websikon: Vores politik fra A til Å: Prostitution. “Vi ønsker derfor en gang for alle at flytte ansvaret fra mennesker i prostitution over på kunderne. Med andre ord skal det være forbudt at købe sex. Men før et sådant forbud træder i kraft, er det yderst vigtigt med sociale tiltag, så vi reelt hjælper de prostituerede.”

Til salg: Socialdemokraternes bud på en forstærket indsats mod prostitution og handel med kvinder (pdf-pjece, 26 sider, 2006) (Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling)

Socialistisk Folkeparti

Prostitution (3.12.07). “det på tide med et forbud mod køb af sex i Danmark.” Med links til artikler.

Lovgivning på prostitutionsområdet

Socialistisk Arbejderparti / Socialistisk Arbejderpolitik

NYT Farligt arbejde er forbudt! Af Michael Voss. (Modkraft, Kommentar, 3.12.2014)

Søgning på sitet SAP – Socialistisk Arbejderparti:

Prosttution

Søgning Socialistisk Information:

Prostitution
og Sexarbejde

Se også:

Prostitution – hvad mener partierne? (Danner.dk)

Sverige:

Prostitution (Vänsterpartier) “Vänsterpartiet anser att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen det förekommer”.


 

Modkraft

Emneordet Sexabejde eller Prostitution giver lister over artikler, blogs m.m. på tværs af portalen Modkraft’s sektioner.

Giv sexarbejderne rettigheder: Åbent brev. Af Mathias Søgaard, Safa Sofie Abdin mfl. (Modkraft.dk/Kontradoxa, 30. januar 2015). “Drop fordommene og giv sexarbejde status som erhverv … lyder opfordringen i et åbent brev til befolkningen og politikerne.”

Om forbud mod prostitutionskøb, Af Jens Peter Kaj Jensen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 5. januar 2015). “Man skal ikke blande sin personlige seksualmoral og politik sammen. Heller ikke i prostitutionsdebatten.”

Hvem hjælper ”den svenske model”? Af Ole Sandberg (Modkraft.dk/Blog, 13. maj 2014). “EU-parlamentets politikere … fremsætter lovforslag, som går stik imod anbefalingerne fra den videnskabelige konsensus.” Med mange links.

Oh, Pater Noster: Om paternalisme, patriarkat og prostitution. Af Ole Sandberg (Modkraft.dk/Blog, 4. februar 2014). “… tilhængerne af kriminalisering aldrig egentlig var motiveret af den omsorg og bekymring for sexarbejderne, som de ellers gav indtryk af for et par år siden, da de kæmpede for flere forbud for at ”hjælpe” de prostituerede.” Med mange links.

Sexarbejder: Solidaritet eller »frelse«? (8. marts 2013; fra Industrial Worker, No.1745, May 2012). Oversat og bearbejdet af Malise Rosbech. “Når arbejdspladsen er et bordel, en stripklub, et gadehjørne, et motelværelse mv., er grundvilkårene for kampen ikke anderledes end for andre lønslaver.”

Gæsteindlæg: Gunna Starck & Co. spilder vores tid. Af Bo Jensen (Modkraft.dk/Blog, 4. marts 2013). “Gunna Starck m.fl. (har) stillet forslag om, at Enhedslisten fortsat skal arbejde aktivt for en kriminalisering af købesex … Forslaget er blottet for en marxistisk analyse og kommer ikke med argumenter for, hvorfor kriminalisering bør være del af et socialistisk program.”

”Sexarbejdere i alle lande ”¦” Af Maja Bissenbakker Frederiksen & Mette Grimstrup (Modkraft.dk/Queerkraft, 13. februar 2010). Referat fra konference januar 2010 i Folkets Hus Kbh., bl.a. med bloggeren Feministen og SIO. Med links.

Når voldtagne voldtages politisk. Af Jakob Lindblom (Modkraft.dk/Blog, 22. september 2010). Kritik af den socialdemokratiske EU-parlamentariker Britta Thomsen + debat med Ole Sandberg.

Transfer og sexarbejdere til kamp mod prostitutionskonference. Af Charlotte Lund (4. maj 2011). “Trods ophedet debat og protester fra transpersoner og sexarbejdere i fælles front fastholder politikere fra rød blok deres deltagelse i en anti-sexkøbskonference, [Grosse Freiheit]som gæstes af to kontroversielle forskere …”

Sexarbejderen Feministen (Blog, fra 2008-2001)


2010sexarbejderestor460.jpg

 

Alfabetisk

8. Marts Initiativet

“stopper sit arbejde efter 10 års aktivisme” Facebookgruppen vil køre videre under navnet ’Stop the sex industry’. (facebook-gruppen)

Blogs:

se under Artikler for enkelte blog-indlæg i øvrigt.

Center mod menneskehandel (Socialstyrelsen)
Indhold: Menneskehandelofe og bagmændshjælp til ofre, materialer + tal & statestik, handlingsplaner m.m.

Dansk Kvindesamfund

Mærkesager: Prostitution og trafficking
Indhold bl.a.: Pressemeddelelser; Tale; Politisk henvendelse (Til Rad. Venstre, 29. september 2006.

EroGuide.dk

EroGuide.dk : En gratis guide til sex, massage og escort.
Sexkøberguide, med anmeldelser og chatforum.

Se også artikel om sitet: Det sexkøbere taler om (Information.dk, 20. december 2014). “Den offentlige debat om prostitution er ofte så hårdhændet, at sexkøbere og sexarbejdere ikke ønsker at deltage. Mange af dem har i stedet fundet et fællesskab på hjemmesiden EroGuide.dk, Danmarks største side for brugeranmeldelser af prostituerede.”

Etik.dk (på Kristeligt Dagblads site)

Arikler på søgning”Prostitution”.

Herunder:
FAKTA: Her er den nye viden om sexkunderne (12. juni 2013) om Ligestillingsmin.s /Rambølls undersøgelse

ExPro Bloggen

ExPro Bloggen
“… En platform hvor bl.a. de mennesker, der er blevet skadet på sjæl og legeme af prostitution, kan komme til orde. Det er et vindue ind for dig, som gerne vil vide mere om prostitutionen i Danmark. Her kan der brydes med tabuer omkring prostitution.”

Tagstillingmand.dk

Forbyd sexkøb nu!
Kampagnesite udg. af Dansk Kvindesamfund). Indhold bl.a. om kampagnens baggrund og især mænds erklæringer.

Hope Now

Hope Now: Empowering Trafficked People
Indhold bl.a.: Om menneskehandel, Lovgivning, Litteratur
Arbejder “med stigmatiserede, marginaliserede handlede kvinder.”

Ingen Kender Sandheden

Ingen Kender Sandheden (blog)
Bl.a. Prostitution – om prostitution i udland og Danmark – rapporter og artikler

Institut for Menneskerettigheder (Menneskeret.dk)

Søge-ord: Prostitution. Mest om emnet menneske-handel.

Kompetencecenter Prostitution

Nationalt center under Socialstyrelsen.
Indhold bl.a.: Tilbud til fagfolk, Exit prostitution-programmet, Viden om prostitution. Om prostitution – Prostitutionsbegrebet – Prostitutionens omfang og former -Risici ved prostitution – Relevant lovgivning.

Se også: Socialstyrelsen (længere nede på denne side)

Kvinfo

Køn, Viden, Information og Forskning. Det danske center for information om kvinde- og kønsforskning.

Tema: Prostitution i Danmark (opdateret juni 2011 og januar 2013)

Tema: Traffiking
Kvinfos Webmagasin. Søgning:(NB frem til 2003 på den gamle hjemmeside.: søg emneord som Prostitutition eller Sexarbejde.

Københavns Kommune (kk.dk)

København mod prostitution – Holdningsark – Faktaark (pdf)
(Københavns Kommune, 2009, 3 sider). Om Københavns kampagne, kodeks, hjælpepersoners kontakt til prostituerede + faktaark.

Redegørelse om prostitution i København (Socialforvaltningen, 2007, 159 sider, litteratur,s. 153-58)

Etisk kodeks (Københavns Kommune, 11. maj 2011). Kort om det såkaldte københavnerkodeks og Borgerrepræsentationens beslutning om at afvige fra Socialministeriets vejledning.

Se denne: Vejledning om Seksualitet – uanset handicap (pdf) (Socialministeriet, 2001, 55 sider). Se også: Handicap og seksualitet. En kvalitativ undersøgelse (pdf). Af Tommy Flood (Københavns Universitet, 2008, I samarbejde med Dansk Handicap Forbund, 34 sider). Om Københavnerkodeksets diskrimination.

Liva: Forening mod skadevirkninger af prostitution

Viden: Om skadesvirkning – Links (til bl.a. Socialstyrelsens undersøgelser, 8. marts-initiativets videnscenter,
SFI’s Rapport fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Se også: LivaRehab: LivaRehab Center for Rehabilitering og Behandling af Kvinder
Bl.a. med: Udgivelser & Videoer om prostitution (5 stk. a ca. 1 min.)

NIKK – Nordisk information för kunskap om kön

Sökresultat: Prostitution

Publikationer: Prositution (ajourført 2014)

Se også afsnit med: Litteratur

Netværksgruppen for kvinder der har erfaring med og er ude af prostitution

Blog: Tanja Rahm – startet 11. juni, 2012 – der bl.a. introducerer det norske “begreb” “horekunde” for sexkøb-kunder. Og ønsker forbud med købesex (se blog # 13)

PRIS: Prostitutes’ Revenge In Society

PRIS
Svensk netværk af nuværende og tidligere prostituerede. Formål bl.a. “Abolishment of laws that criminalise prostitutes”. Indhold mest på engelsk: bl.a. texts, links.

Pro Sentret (Oslo)

Pro Sentret
Publikationer.
et nasjonalt kompetansesenter…(vi) jobber med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på disse områdene:…”

Pro Vest

Pro Vest “Pro Vest er et anonym rådgivnings- og sundhedstilbud til udenlandske kvinder, mænd og transseksuelle med prostitutionserfaringer, herunder kvinder som er handlet til prostitution.”

Prosex-feminisme (site)

Prosex-feminisme
Blog-site, der “… holdes af en gruppe på fire kvinder, som på den ene eller anden måde definerer sig som feminister.”

????

Prostitution – før og nu (prostitution.e-museum.dk)
Målgruppen er gymnasium og HF. Site udarbejdet af Københavns Bymuseum, Københavns Stadsarkiv og Skoletjenesten.

Indhold: Historisk blik; Med egne stemmer; Analyseredskaber; Ressourceboks; Trafficing (12 artikler fra information.dk, som alle berører prostitution og trafficking, Artikler med historisk perspektiv på trafficking) m.m.

Indhold bl.a. Til kamp for kyskheden. “Stiller skarpt på borgerskabskvindernes syn på seksualitet og deres indlæg i prostitutionsdebatten”
+ Sex til salg: i storbyen – ny bog på gaden (Københavns Museum). Af Niels Jul Nielsen og Lise Astrup Frandsen. ” (går) ind i den aktuelle debat med perspektiver fra sidste halvdel af 1800-tallet og de seneste årtier.”

Reden: KFUKs Sociale Arbejde

Prostitution: Hvad er prostitution? Skadevirkninger.

Links. Omfattende samling med underpunkterne: Artikler – Hjemmesider – Film- og radioklip – Rapporter – Relevant litteratur.

Se også kritik af Reden på Seksualpolitisk Forum nedenfor.

SIO demonstrerer for sexarbejder-rettigheder. Foto: Freddy Hagen/freddyhagen.dk Kilde: https://modkraft.dk/node/15298
SIO demonstrerer for sexarbejder-rettigheder. Foto: Freddy Hagen/freddyhagen.dk Kilde: https://modkraft.dk/node/15298

Seksualpolitik.dk

Seksualpolitik Forum
“… arbejder for seksuel tolerance, åbenhed og respekt for seksualitetens mangfoldighed, og fri seksuel udfoldelse samt modvirke puritanisme, forbudstænkning og spredning af urigtige oplysninger på det seksuelle og kønsmæssige område.”

Indhold bl.a.:

Nyheder,

Myter og fakta (mest om prostitution, bla. pjecen Myter og fakta om prostitution i Danmark (pdf) (dec. 2008, 12 sider),

Artikler  (inkl. egne høringssvar, taler mm.),

Temaer (bl.a. Straffelovrådets betænkning –

Norge efter sexkøbsloven

Sverige efter sexkøbsloven

Forslag til dansk prostitutionslovgivning

KFUK-Redens misinformation ” .. arbejder ud fra et ekstremt fordomsfuldt syn på prostitution .. oplysningsmateriale er både manipulerende, misvisende og nedgørende.”

Trafficking m.m.

Hvad siger forskningen? (med links til danske og internationale rapporter) –

Presse (især egne pressemeddelelser), links, m.m.

Også Facebook-side med opdatering og nyheder.

Sexarbejde.dk

Sexarbejde.dk
Med debatside med besvarelser af 10 spørgsmål fra en række sexarbejdere + Links, metode med spørgeskema og opsummering.

Sexarbejder Rettigheder

Sexarbejder Rettigheder
Copenhagen, Denmark, underside til: Sex workers’ rights, Facebook-side.

Sexarbejdernes Interesseorganisation – SIO

Sexarbejdernes Interesseorganisation – SIO
“… samlings- og kontaktsted for alle sexarbejdere.”

Indhold: Home – Om SIO – Om Sexarbejde – Guides – Hent materiale – Links (til forum + Internationale sexarbejderorganisationer). Også links til Wikipedia-artikel og mere opdateret Facebook-side.

En af SIO’s vigtigste mærkesager er, at sexarbejde skal anerkendes som lovligt erhverv, så sexarbejdere får samme rettigheder og muligheder som andre arbejdstagere]

Se også: Sexarbejdere i kamp mod oppositionen. Af Charlotte Lund (Modkraft 28. februar 2011). “… Venstrefløjen burde sikre vores faglige rettigheder, mener interesseorganisation for sexarbejdere.”

Sexjob og røde faner i svær cocktail. Af Ulrik (Modkraft, 12. januar 2010). Interview med Sexarbejderen Feministen.

Sexarbejdere fik Modkraftprisen. Af Ole Wugge Christiansen (Modkraft, 11. juni 2009). Med link til: Takketale: Stop de løse påstande.

Socialstyrelsen

Udsatte – Prostitution

Under Fagområde Prostitution findes to større indsatsområder:
Center Mod Menneskehandel.

“I Danmark er der med regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel sat øget fokus på problemet, og der er igangsat initiativer for at hjælpe og støtte ofre for menneskehandel.”

Kompetencecenter Prostitution. (“… et nationalt center, der fungerer som nøgleaktør på prostitutionsfeltet”; se ovenfor)
+ siderne:
Tilbud til dig de sælger sex; Tilbud til fagfolk; Om prostitution; Exit prostitution; Udgivelser (Litteratur, rapporter og film om prostitution udgivet af Socialstyrelsen). Ca. 30 stk.
Herunder bl.a.:

Prostitutionens omfang og former 2012-2013. Af Mogens Holm Sørensen (2014, 7 sider).

Prostitution på massageklinik – risici og fastholdende faktorer. Af Majken Wiingaard, Dorthe Venø Jakobsen og Lis Døssing (Servicstyrelsen, 2010, 82 sider). “Rapport der samler den eksisterende viden på prostitutionsområdet for massageklinikker – Kompetencecenter Prostitution, Servicestyrelsen.”

Ingen må vide det: Tolv kvinder fortæller om et liv i prostitution (Kompetencecenter Prostitution, (november 2008, 112 sider). “… tolv ærlige beretninger af kvinder i prostitution. Kvinderne tegner gennem deres fortællinger et billede af livet som prostitueret på godt og ondt – et mere nuanceret billede, end de fleste forestiller sig. I al deres forskellighed, har de et fælles tema ”Ingen må vide det”.

“Det skal ikke bare være en krop mod krop – oplevelse”¦ ” : En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. Af Claus Lautrup (VFC Socialt udsatte, 2005, 128 sider). Bygger på en internetspørgeskema-undersøgelse med 6.350 mænd samt 20 telefoninterview.

Prostitution på massageklinikker. Af Gunvor Christensen og Lise Barlach (VFC Socialt Udsatte, 2004, 55 sider)

VIDEO: Alt det, du ikke ser. (22 min.). Rekonstrueret dokumentarfilm baseret på autentiske historier.

Varm Zone (Sexarbejderkarriere.dk)

Kampagnesite for Varm Zone – “Kampagnen stiller skarpt på det positive ved sexarbejde”. Indhold: Videoer – Karriere – Luddere er mine helte (40 argumenter. Af Anni Sprinkle) – Sexarbejde.

Videnskab: Nyheder om forskning og videnskab (site)

Derfor kan danskere købe afrikanske kvinder på gaden. Af Kristian Sjøgren (6. november 2014). “Ny dansk forskning afslører baggrunden for, at mange afrikanske kvinder enten gifter sig med hvide mænd eller bliver sexarbejdere i Europa. Prostitutionsdebatten hviler på forkert grundlag, mener uafhængig forsker [Christian Groes-Green].”

Kriminalisering af købesex: Politikerne er ude af trit med forskningen. Af Andreas Abildlund (4. marts 2014)

Seksualitetsbloggen: Christian Groes-Green

Bl.a.: Forskere: Danske politikere bør afvise EUs anbefaling om at kriminalisere købesex (28. februar 2014)

Politiet tvang prostituerede ind på bordeller. Af Irene Berg Petersen. (12. februar 2013). “… man mente, at prostituerede var en vigtig smittekilde til syfilis og andre kønssygdomme, som man ville forsøge at begrænse …”

Regeringen dropper forbud mod købesex: Er tiden moden til at lytte til prostitutionsforskningen? Af Christian Groes-Green (2. november 2012)

Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder. Af Gunver Lystbæk Vestergård (Videnskab.dk, 21. marts 2010). “… for meget vrøvl og for lidt fakta i debatten om et forbud mod købesex. Sådan lød dommen fra flere retorikere … ved et foredrag om prostitutionsdebatten”, bl.a. om stråmænd, ‘den lykkelige luder’ og trafficking.

VIP Lounge

VIP Lounge: Netværk af og for sexarbejdere, sexkøbere og allierede
Indlæg november 2006 – maj 2008.. Øjensynligt erstattet af EroGuide (se beskrivelse ovenfor).

Indhold bl.a. Sexworker’s Manifesto: Sex Work, Human Rights, Labour, and Migration Conference.

2014Politirapport.jpg
Billedtekst: Nyhavn. År 1917. Livet i havnen er domineret af omrejsende sømænd, handel og “glædespiger”. Druk, kriminalitet og prostitution er hverdagskost. Nyhavn er berømt og berygtet. (kilde: Nyhavns Roser , billedtekst: Teaterforestilling)


 

Rapporter/projekter (online)

Kronologisk opstillet inden for udgiver med nyeste øverst. Enkelte med med links til kommentarer, klager etc.

NB, at der under Artikler og også i øvrige links, ikke mindst under Sites & blogs, er en del henvisninger og referater til rapporter, dokumentationer, undersøgelser osv. Se således Socialstyrelsen lige ovenfor.

The human cost of ‘crushing’ the market criminalisation of sex work in Norway (pdf) (Amnesty International, 2016, 98 p.).
“The issues described in this report demonstrate that Norway is
not implementing its international obligations to respect, protect and fulfil the rights of people who sell sex.”
Se Lene Christensen: Norsk lov setter sexarbeidere i fare (Amnesty.no, 18 mai 2016) + Amnesty i stormvejr om sexkøb: kilder føler sig misbrugt (Politiken.dk, 13. august 2016) + Spørgsmål og svar om Amnestys holdning til sexarbejde (Amnesty.dk, 12. august 2016)

Prostitution. Af Lea Gaulshøj Thomsen (Antropologisk.dk, uden år, 106 sider). “Dette speciales fokus er på, hvad der sker i mødet mellem samfundet og kvinder i prostitution. Hvordan diskuteres og fremlægges disse menneskers placering i samfundet?”

Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (pdf). Af Ingeborg Rasmussen mfl. (Vista Analyse, 2014, 171 sider). Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

“Sammenliknet med situasjonen i 2008, dvs før sexkjøpsloven ble innført, finner vi en samlet reduksjon i antall prostituerte i det norske prostitusjonsmarkedet på 20-25 prosent. Den prosentvise reduksjonen i antall sexkjøp er trolig større. Dette følger av at det er rapportert om lengere ventetid mellom hver kunde, kortere opphold i Norge, og økt reiseaktivitet for en stor andel av de prostituerte …” (s. 163)

“Kvinnene må derfor i større grad enn tidligere operere på egen hånd, noe som i følge flere øker risikoen og utryggheten.” (s. 172)

Se også: Eksperter slakter prostitusjonsrapporten (Aftenposten, 15. august 2014)

Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (pdf) (European Parliament, 2014, 89 p.)
Abstract: “The objective of this briefing paper is to provide background information drawn from the international literature on sexual exploitation and prostitution and .. The study concentrates on the debate on whether prostitution could be voluntary or has rather to be regarded in any case as a violation of women’s human rights. It also presents an overview of the policies on prostitution in the Member States as well as four case studies: Germany, the Netherlands, Spain, and Sweden. Conclusions are presented with the view to enhance the debate.”

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen (pdf) (maj 2013, 82 sider). Kvalitativ spørgeundesøgelse.

Omtale: 1 af 7 mænd: O.k. til sexkøb af handlede kvinder (Politiken.dk, 11. juni 2013)

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede. Af Anders Arnfred mfl. (Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, SDU, dec. 2013, 50 sider, pdf-fil). Rapporten beskriver danske klinikprostituerede kvinders sundhed, sygelighed og trivsel samt kontakt med sundhedsvæsen og arbejdsmiljø. Resultaterne bygger på data fra en sundheds- og sygelighedsundersøgelse gennemført i 2010.

Sammenfatning og konklusion, side 4-5: “ikke markant forsel på klinikprosituerede og danske kvinder sygelighed … overordnet har klinikprostituerede en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd..”

se også: Prostitution og tvivlsom statistik. Inge Henningsen. Januar 2014

Statens Offentliga Utredningar

Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008: Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (pdf) (SOU, 2010:49, 295 sider). Svensk rapport fra 2. juli 2010 om effekterne af et forbud mod at købe sex over en periode på 10 år. Konklusion fra statens rapport: se powerpoint (20 sider) (pdf) (Grosse Freiheeit-konferencen 7.-8. maj 2011)
For mere kritisk indlæg mod loven, se Kritik mot lag om sexköp kvarstår. Af RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (4 . november 2010)

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Operation Ud af prostitution. Af Jesper Munk Jakobsen mfl. (SFI Update, januar 2013). “Projektbeskrivelse for at … “udvikle et gennemprøvet og effektivt værktøj til kommunerne, som de kan bruge fremadrettet til at give de prostituerede en bedre livskvalitet og en reel mulighed for at forlade prostitution.”

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede. Af Lis Døssing mfl. (januar 2012) (Arbejdspapir, 15-12-2011)

Se også:
Prostitution i Danmark: En kortlægning (pdf). Af Jens Kofod mfl. (2011, 387 sider, serie: 11:21), Resume. “Rapporten fremlægger undersøgelsens hovedresultater, der overordnet set kan opdeles i to grupper:
1) En opgørelse af omfanget af prostitution i Danmark. 2) En afdækning af de prostitueredes levevilkår. Egen sammenfatning:

“Samlet set tegner rapporten et opdateret kort over prostitutionsområdet som det ser ud i Danmark 2010-2011. Rapporten giver et vigtigt indblik i prostitueredes oplevelser af deres levevilkår og situation, og hvordan de påvirkes af det omgivende samfund. Prostitutionsforløb formes af mangeartede personlige og strukturelle forhold som fx uddannelsesbaggrund, økonomi, socialt netværk. Denne diversitet er vigtig og understreger betydningen af ikke at betragte alle prostituerede som værende ens
“SFI’s nye kortlægning viser, at der var cirka 3200 prostituerede i Danmark i 2010. Det er færre end hidtidige undersøgelser har fundet. Forskerne kan bl.a. konstatere, at udenlandske kvinder stort set har overtaget prostitution på gaderne. SFI’s kortlægning viser også, at prostitution er et meget nuanceret fænomen.”

Se også: Også prostituerede har krav på retvisende statistik. Af Rebekka Mahler (Kvinfos Webmagasin, 30.11.2011). Om statistiker Inge Henningsens kritik af SFI’s rapport (se også denne: Prostitution og tvivlsom statistik (pdf).

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser
Bind I + II. Betænkning nr. 1534 (Justitsministeriet, 2012, 900 sider).

Indeholder Rådet anbefalinger og overvejelser (argumenter) på baggrund af næsten alle undersøgelser og rapporter.

Resumé, s. 60-69: Opsummerende Rådets anbefalinger vedr. prostitution

Kapitel 19: Straffelovens §§ 228, 229, 231 og 233 – prostitution (side 469-564).

Inkl.:
Kap. 19.5: Undersøgelser af prostitutionen i Danmark
Kap. 19.6: Rådets overvejelser vedr. kriminalisering af hhv. prostitution, andres … og købesex.

Den grundige betænkning – og dens anbefalinger – der fik regeringen til at droppe forslag om sexkøbsforbud i efteråret 2012.

Advarsel til amerikanske soldater under Anden Verdenskrig om prostitution med trussel om veneriske sygdommes spredning.
Advarsel til amerikanske soldater under Anden Verdenskrig om prostitution med trussel om veneriske sygdommes spredning.

 

 

 

 

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.