Henvendelse til Jørgen Lund, e-mail: socialistlund[snabelA]gmail.com, mobil/mobilpay: 3124 1551, eller på Facebook).

Bogtilbud / Bogsalg

(opdateret  2021)

Alle vore priser er billige og vejledende. For vi er et Politisk (med stort P) antikvariat, hvor priser aftales med den enkelte køber ud fra vores vurdering af bl.a. behov, derfor kan det fx være billigere for unge aktivister end for venstrefløjens bogsamlere! Sådan er det bare!
Indtægten går til at drive vores bibliotekssite, Socbib.dk, incl. redaktionens ugentlige kaffemik.
Du kan skrive til os, hvis du har lyst til at byde og aftale leveringsmåde – evt via venner – for vi sender altså ikke med post osv.
Vi modtager gerne boggaver fra dødsboer, folk der afsværger deres fortid, eller bare rydder ud eller op 🙂 Spørg efter, hvad du ikke kan se, måske kan vi skaffe.
Vi køber ikke brugte eller nye bøger for at videresælge. Vore lave priser bygger på, at vi kun modtager bøgerne gratis!

Bogsalg Socialistisk bibliotek

Commemorative plaque Nazi book burning 1933 on ground of Römerberg square in front of Frankfurt city hall, Hesse, Germany. Photo: Taken on 3 October 2010 by ArcCan. (CC BY-SA 3.0).
Commemorative plaque Nazi book burning 1933 on ground of Römerberg square in front of Frankfurt city hall, Hesse, Germany. Photo: Taken on 3 October 2010 by ArcCan. (CC BY-SA 3.0). Source: Wikimedia Commons.

Forkortelser i beskivelse af bøgerne:

pb = paperback-format
ui = uindbunden
ib= indbunden
bp = biblioteksexpl. (plastindbundet)
AP = antikvariatpriser hos andre, ikke hos os
***

Bøgerne er opstillede disse grupper:
1) Klassikere, – af og om ..
2) socialisme, arbejderbevægelse, venstrefløj, arbejdskampe, opstande, revolutioner
3) økonomi, historie, generel politik
4) skønlitteratur, essayes, kultur
5) håndbøger/leksika etc. + tidssskrifter/blade og

 Nyeste bøger  (alfabetisk efter forfatter) og ikke sat i grupper endnu:

 

Dencik, Peer  & Per Kongshøj Madsen: Krise og krisepolitik (Samfundsfagsnyt, 1978, 117 sider). 15 kr

Elster, Jon: Om utbytting (Pax, 1977, 128 sider). 15 kr

Eagleton, Terry: Ideology. An introduction (Verso, 1991, 242 sider). 20 kr.

Giddens, Anthony: A Contemporary Critique of Historical Materialism (MacMillan Press, 1955, 2. ed., 295 sider). 40 kr

Gramsci, Antonio: Fængelsoptegnelser I-II, i udvalg ved Gert Sørensen (Museum Tusculanums Forlag, 1991, 702 sider). 60 kr.

Gramsci, Antonio: Selections from Prison Notesbooks. Ed. by Quintin Hoare (Lawrence and Wishart, 1971, 483 sider). 15 kr.

Gramsci, Antonio: Selections from Political Writings 1910-1920. Ed. by Quintin Hoare (Lawrence and Wishart, 1988, 393 sider + Vol. II: 1921-1926; 1978, 516 sider). Vol. I+II: 50 kr.

Guldager, Jens: Monopolkpital i Danmark. I begyndelsen af 1970’erne (Politisk Revy, 1978, 188 sider). 5 kr.

King, Martin Luther: Et skridt mod friheden. Historien om busstrejken i Montgomery (Alabama) (Jespersens og Pios forlag, 2. oplag 1969, 154 sider). 15 kr.

Lenin, V.I.: Staten og revolutionen (Rabén och Sjögren; tema-serie, 1964, 219 sider). 5 kr.

Lenin, V.I.: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium. Med två essäer av Claus Bryld och Lars Herlitz [Socialistiska teorier om imperialismen, side 7-42] (Zenit-serien; 4, 192 sider). 10 kr. ***

Marx, Karl: Skrifter i udvalg – Teorier om merværdien. Red. Johs Witt-Hansen. 1. bog, bd. 1 + 2; Bog 2, bd. 1-3; 3. bog bd. 1-3 (Bibliotek Rhodos, 1979). Ialt 8 bd. 80 kr. ialt.

Marx, Karl: Grundrids. Bd. 1-6. + bidrag til kritik af den politiske økonomi. Indledning fra Grundrids. Red. Johs Witt-Hansen (Bibliotek Rhodos, 1974). 7 bd. ialt, 2 stk. indb. lærfredsbind. 50 kr.

Marx, Karl: Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi. Red. Johs Witt-Hansen (Bibliotek Rhodos 1970).1. bog, 1-4, 2. bog 1-2 3. bog 1-3 + Registerbind. Ialt 11 bind. softcover, m. enkelte noter. 200 kr.

Marx, Karl: Verker i utvalg; Skrifter om den materialistiske historieopfatning (Pax, 1975). Bd.1-2. 20 kr.

Marx/Engels: Udvalgte skrifter I-II (Forlaget Tiden, 1973, 684 sider + 541 sider). Indb. 50 kr. Den altid anvendte MEUS-udgave.

Negt, Oscar/Alexander Kluge: Offentlighed og erfaring: Til organisasjonsnalysen om borgerlig og proletarisk offentlighed (Nordisk Sommeruniversitets skriftserie no. 3, GMT, 1974, 310 sider). 30 kr

Rosdolsky, Roman: Kapitalens tilblivelseshistorie. Bind 1+2 (Nansensgade Ankvariat, 1981. 285 sider). Bd. 2: (Modtryk, serie: Til kritikken af den politiske økonomi, 1976, 570 sider). 30 kr.

Sørensen, Gert: Gramsci og den moderne verden (Museum Tusculanums Forlag, 1993, 520 sider). 30 kr.

Trotsky, Leo: History of he Russian Revolution, vol. I-III (Sphere Boks, 1967, 463 sider, 343 sider, 405 sider). 50 kr.

Vindrosen. Udg. Gyldendal. Div. numre: 3/73: ‘Marxisme og humanisme’; 2/73:; 4/71; 5/73: ‘Staten og kapitalen’; nr.2/3/1970: ‘Kulturkløft og klassekamp’. Pr. enkelt nr./stk. 10 kr.

Serie: Rhodos; Teorihistoriske skrifter:
Karl Kautsky: Vejen til magten. Politiske betragtninger om indvæksten i revolutionen (1978, 221 sider). 15 kr.

Rosa Luxemburg: Kapitalens akkumulation. Et bidrag til den økonomiske forklaring på imperialismen (1976, 450 sider). 30 kr.

Anton Pannekoek: Arbejderråd. Forord af Paul Mattick (1976, 391 sider). 35 kr.

David Ricardo: Principper for den politiske økonomi og beskatningen (1978, 362 sider). 20 kr.

Adam Smith: Nationernes velstand. En undersøgelse af nationernes velstand, dens natur og årsager (1976, 287 sider). 25 kr.

*****************

Bøgerne er opstillede disse grupper:
1) Klassikere, – af og om .. incl. marx.. økonomi,
2) socialisme, arbejderbevægelse, venstrefløj, arbejdskampe,
3) økonomi, historie, generel politik
4) skønlitteratur, essayes, kultur
5) håndbøger/leksika etc. + tidssskrifter/blade og div.

*******

1) Klassikere, – af… og om…

Skandinaviske sprog

Dimitrov, Georgi: Facismen er fjenden (Tiden, 1974, 124 sider). Om Kominterns 7. kongres, 1935, om folkefront mod fascismen. 15 kr.

Draper, Hal: “Proletariates diktatur” fra Marx til Lenin (Solidaritet, 2014, 350 sider). 20 kr.

Engels, Frederich: Socialismens Udvikling fra Utopi til Videnskab (Tiden/Socialismens Klassikere, Bind 5, 1946, 80 sider). 20 kr.

Essays on Historical Materialism. Ed. John Rees (Bookmarks, 1993, 202 sider). Bidrag af Callinicos, German, Manning, Harman mfl. 15 kr.

Fanon, Frantz: Fordømte her på jorden. Med forord af Jean-Paul Sartre (Rhodos/Politisk orientering, uden år [1968], 252 sider). 25 kr.  En anti-kolonialistisk klassiker!! Se om Frantz Fanon på Socialistisk Bibliotek: https://socbib.dk/frantz-fanon-1925-1961/

Frölich, Paul: Rosa Luxemburg: idé og handling (Solidaritet, 2010, 512 sider, ib.). 50 kr.
– Harman, Chris: Parti og klasse (Faglig FællesListe, 1982 / skolingspjece, 5. 34 sider). 10 kr.

Introduktion til Kapitalens første bind. Autorenkollektiv Marx-Arbejtsgruppe Historiker … (Kurasje, 1972, 224 sider) (Bidrag til kritik af den politiske økonomi). 15 kr.

Korsch, Karl: Staten og kontrarevolutionen (Paludans Fiol-bibliotek, 35, 259 sider, ui.). 20 kr.

Lenin: Materialisme og empiriokriticisme: Kritiske bemærkninger om en reaktionær filosofi (Tiden 1975, 323 sider, ui.). 20 kr.

Lewin, Moshe: Lenins sidste kamp (Politisk Revy, 1977, 214 sider). 20 kr.

Mac, Georg Reinhold: Kammerat Lenin (Branner & Korch, 1967, 236 sider, brugt, løse bl.). 5 kr.

Marx, Karl: Kapitalen: Kritik af den politiske økonomi (Bibliotek Rhodos, 1972, alle 11 bind, inkl. registerbind; 1075 + 667 + 1168 + 233 sider). Hft. = ikke indb. udg. 250 kr. NB!

Marx/Engels: Det kommunistiske Manifest (Tiden 1946, 62 s, løs & laset ryg) (Socialismens klassikere, 1). 5 kr.

Marx. Karl: Løn, Pris og Profit (Tiden/Socialismens Klassikere, 3, 1945, 95 sider). 15 kr.

Marx, Karl: Lønarbejde og Kapital (Tiden/Socialismens Klassikere; 2, 1950, 51 sider). 10 kr

Marx, Karl: Verker i utvalg 2 (Pax, 255 sider, bb.). Om den materialistiske historieopfattelse.  15 kr.

Reed, John: Ti dage der rystede verden (Tiden, 1982, 3. udg., 296 sider + tillæg 375 sider, ib.). 30 kr. “Jeg anbefaler den uforbeholdent til arbejdere i hele verden” (Lenins forord).

 

Serge, Victor: En revolutionærs erindringer (Politisk Revy, 1976-77, 533 sider, ui.). 40 kr. + samme (Politisk Revy/Samlerens Bogklub, 1978, bd. I+II, i alt 533 sider). 40 kr.

Serie: Til kritikken  den politiske økonomi (Modtryk).

 • nr. 6: Karl Marx: Resultater af den umiddelbare reproduktionsproces (1974, 184 sider). 10 kr.
 • nr. 7: David S. Yaffe: Den marxistiske teori om kriser, kapital og staten (1974, 64 sider). 10 kr.
 • nr. 12: Bernd Rabehl: Marx & Lenin. Modsigelser i “marxismen-leninismens” ideologiske konstruktion (1975, 325 sider). 20 kr.
 • Sennett, Richard: Den ny kapitalismes kultur (Hovedland, 2006, 178 sider). 30 kr.

   

Engelsk, m.m.:

Cliff, Tony: Lenin. vol. 1-4 (Pluto Press, 1975-79) (sorte udg.). 100 kr.

Cliff, Tony: Lenin, 1894-1914 – Building the Party [= vol. 1]. Bookmarx, 1989, 398 sider). 20 kr.

Cliff, Tony: Class Struggle & Women’s Liberation: 1640 to the Present Day (Bookmarks, 1984, 271 sider). 35 kr.

Cliff, Tony: State Capitalism in Russia (Pluto Press, 1974, 309 sider). 15 kr.

The Essential Left: Four Classic Texts on the Principles of Socialism. Marx, Engels, Lenin (Unwin Book; 35, 1968, 254 sider). Pb. 10 kr.

Marx/Engels: Communist Mannifesto: Socialist Landmark – a new apppreciation written for the Labour Party by Harold J. Laski , together with the original text and forewords (Allaén and Unwin, 1948, 168 sider, ib.). 10 kr.

McLellan, David: Karl Marx: His Life & Thoughts (Macmillan, 1973, 498 sider, pb.). 30 kr.

Malcolm X: An Autobigraphy (with Alex Haley) (Penguin Book,1965, 512 sider). 10 kr.

Murphy, J.T.: Preparing for Power: A Critical Study of the history of the British Working-Class Movement (Pluto Press, 1972, 1972, 296 sider). 15 kr.

Serge, Victor: Memoirs of a Revolutionary 1901-1941 (Oxford Univ. Press, 1967, 401 sider, pb.). 25 kr.

Thompson, E.P.: The Making of the English Working Class (Penguin/Pelican, 1968, 958 sider, pb.). 15 kr.

Wright, Erik Ollin: Classs, Crisis and the State (NLB,  1978, 266 sider, indbd.) 40 kr.

Zetkin, Clara: Für die Sowjetmacht: Artikel, Reden und Briefe 1917-1933 (Dietz, 1977, 485 sider, ib.). 15 kr.

2) Socialisme, arbejderbevægelse, venstrefløj/socialisme, arbejdskampe, (venstre-)teori/politik

Skandinavisk:

Abendroth, Wolfgang: Den europæiske arbejderbevægelseds historie (Politisk Revy, 1974, 260 sider). 20 kr.

“Arbejderflertallet”. Red. Harry Mortensen (Røde Hane, 1969, 125 sider). 25 kr.
– Askholm Madsen, Per & Jens Otto Madsen: Fra sandkasse til kadreparty? VS’s dannelse og udvikling 1967-1973 (VS-forlaget, 1980, 387 sider). 20 kr. 2 ex.

Berger, Ågot og Freddie Nielsen: Oktoberrevolusjonen: KUP eller oprør (Internasjonale Sosialister, 1997, 20 sider, pjece). 5 kr.

Blumenberg, Werner: Karl Marx (Thanning & Appels illustreret biograf, 1963, 76 sider). 10 kr.

Claudin, Fernando: Krisen i den komunistiske verdensbevægelse: Fra Kominten til Kominform. (Modtryk, 1970, 300 sider, ui.). Med folkefrontshistorien, fx kapitlet “Spanien. Revolution i utide”, side 196-236. 30 kr. + ex. 25 kr.

Claudin, Fernando: Krisen i den kommunistiske bevægelse: Fra Komintern til Kominform. Bd. 2 (Modtryk, 1970, 665 sider). Med 2. verdenskrigs afslutning, Østeuropa, Jugoslavien … 30 kr.

Christensen, Niels Finn: Fra kapitalismens gennembrud til 1. verdenskrig (Carit Andersen/Finn Suenson, 199 sider) (Socialismens historie, 1). 20 kr.

Christiansen, Tom: 10 år for socialisme (Internationale Socialister, 1995, 41 sider, pjece). 5 kr.

Cliff, Tony: Den permanente revolution (Faglig FællesListe, 1981, 32 sider, pjece). 5 kr.

DKP i 30’erne: på baggrund af Kominternes historie. Af Egå Kristensen, Rüdinger og Rasmussen (Aurora, 1077, 256 sider, pb.). 25 kr.

Dutchke, Gretchen: Et skønt, barbarisk liv: Rudi Dutchke – en biografi (Modtryk, 1997, 541 sider, ib.). 25 kr.

Goldman, Emma: Anarkistiske Erindringer (Samlerens bogklub,1976, 266 sider). 30 kr.

Halin, David: 30 år i folkestyrets tjeneste: Om Folkebevægelsen mod EUs historie 1972-2001. Grevas, 336 sider, ib.). 25 kr

Harman, Chris: Den revolutionære avis (Internationale Socialister, 51 sider, pjece). 5 kr.

Harman, Chris: Revolution i det 21. århundrede (Solidaritet, 2013, 2. udg., 120 sider). 15 kr.

Ibaruri, Dolores: Den eneste vej: La Pasionarias erindringer (Tiden, 1979, 405 sider). Brugt ex. 5 kr.

Irak-er freden brudt ud? Red. Mikael Hertoft (Klim, 2003, 243 sider). 10 kr.

Jacobsen, Kurt: Aksel Larsen: en politisk biografi (Vindrose, 1993, 799 sider, pb.). 30 kr.

Kurlanski, Mark: 1968: året der rystede verden. Efterskrift af Ebbe Kløvedal Reich, s. 425-30 (Borgen, 471 sider, ib.). 30 kr.

Lorenz, Einhart: Arbeiderbevegelsens historie: en innføring. Norsk sosialisme i intersjonalt perspektiv (Pax, 1974; bd. I: 1789-1930, 216 sider; bd. II: 1930-1973, 256 sider). Samlet 40 kr.

Madsen, Carl: Proces mod politiet (Stig Vendelkær, 1969, 385 sider). 15 kr.

Magtens Bog. Red. Erik Valeur, Ulrik Dahlin mfl. (Aschehoug, 2002, 989 sider, ib.). 40 kr.

Molyneux, John: Det (kommende) socialistiske samfund (Internatinale Socialister, 1989, 38 sider). 10 kr. Med understregning + noter. 5 kr.

Nielsen, Hans Jørn: Besættelse og befrielse: Den danske arbejderklasses historie 1940-1946 (Modtryk, 1977, 160 sider) (Knudepunkter i den danske arbejderklases historie). 15 kr.

Nørlund, Ib: De knager i samfundets fuger og bånd: Rids af dansk arbejderbevægelses udvikling (Tiden, bd. 1+2, 237 + 252 sider, 1972). 15 kr.

Orwell, George: Hyllest til Katalonia (Pax, 1975, 243 sider). 15 kr.

Petersen, Carl Heinrich: Fra klassekampens slagmark i Norden. Anden udvidede udgave (Modtryk, 1976, 283 sider, ui.) (Til arbejderbevægelsens historie; 1). 25 kr

Petersen, Gert: Om socialismens nødvendighed (Gyldendals Bogklub, 1980, 215 sider) 10 kr.

Reed, John: Ti dage der rystede verden (Tiden, 1973, 3. udg., 296 sider, ui.). 20 kr. + (Sputnik, 1987, 375 sider, ib.). 30 kr.

Rejke, S.T.: Kogebogen: Strejkehåndbogen (Arbejderforlaget, 1984, 64 sider). 10 kr.

Revolusjonær Praksis: Organisasjonshåndbok for Rød Ungdom. Red. Are Bøhm (Oslo, Rød Ungdom, 2002, 116 sider). 10 kr.

Serge, Victor: En revolutionærs erindringer. Bd. 1-2 (Samlerens Bogklub, 1978). 50 kr.

SFAH Skriftserie; nr. 11 Fremad og aldrig glemme. Ti års forskning i arbejderbevægelsens historie – status og perspektiver (1981, 328 sider). 10 kr.

Sohn, Ole: Der var bud efter dem: Fire skæbnefortællinger fra 30’ernes revolutionære miljø (Vindrose, 1994, 252 sider). 25 kr.

Sohn, Ole: Fra Foketinget til celle 290. Arne Munch-Petersens skæbne (Vindrose, 1992, 300 sider). 25 kr.

Thomas, Paul: Revolutinære: I kamp for en sag (Atelier, 1997, 47 sider, ib.). Skolebog. 15 kr.

Welzel, Ruddi: Det anarkistiske menneske (Berlingske, 1979, 224 sider). 15 kr.

Engelsk, etc.:

Ali, Tariq: Street Fighting Years: An Autobiography of the Sixties (Fontana, 1988, 280 sider, pb.). 15 kr

Alexander, Neville: South Africa: Which Road to Freedom? (Walnut, 1994, 147 sider). 10 kr.

Beynon, Huw: Working for Ford (Penguin Modern Sociology, 1973, 335 sider). 10 kr.

Birchall, Ian: Bailing out the System: Reformist Socialism in Western Europe 1944-1985. (Bookmarks, 1986, 287 sider, ui.). 20 kr.

Ian Birchall: Workers against the Monolith: The Communist Parties Since 1943 (Pluto, 1974, 256 sider). 20 kr. + mindre pænt ex. (10 kr.) af denne nyklassiker om kommunistpartiernes historie.

A Documentary History of Chinese Communism. By Conrad Brandt, Benjamin Schwartz & John K. Fairbank (Atheneum Paperbacks, 1973, 552 p.). 15 kr.

Ciliga, Ante: The Russian Enigma (Ink Links, 1979, 573 sider, pb.). 15 kr.

Cliff, Tony: A World to Win: Life of a Revolutionary (Bookmarks, 2000, 247 sider). 20 kr.

Cliff, Tony: Marxism at the Millennium (Bookmarks, 2000, 86 sider). 10 kr.

Claudin, Fernando: The Comunist Movement: From Comintern to Cominform (Penguin, 1975, 830 sider). 30 kr.

Dean, Jodi: Crowds and Party (Verso, 2016, 276 sider). Indb. 30 kr.

Gilmour, David: The ordeal of the Palestinians (Sphere Boks, 1982, [256 sider]). 15 kr.

Goodrich, Carter L.: The Frontiers of Control: A Study in British Workshop Policies. Foreword by R.H. Tawney. Foreword + add. notes by Richard Hyman (Pluto Press, 1975, 284 sider). 20 kr.

A History of the Chinese Communist Party 1921-1949. By Jaques Guillermaz (Methuen, 1968, 477 sider, ib). 25 kr.

Hilton-Young, W.: The Italian Left. A Short History of Political Socialism in Italy (Longmans, 1949,219 sider, ib.). 25 kr.
Lens, Sidney: The Labor Wars. From the Molly Maguires to the Sitdowns (Anchor Press, 1974, 428 sider, pb.). 15 kr.
Milkman, Ruth: Farewell to the Factory. Auto Workers in the  Late  Twentieth Century (Univ. of California Press, 1997, 234 sider). 15 kr.
Marshall, Phil: Intifada: Zionism, Imperialism and Palestinian Resistance (Bookmarks, 1989, 255 sider). 15 kr.
The New International Labour Studies. An introduction. By Ronaldo Munck. Foreword by Robin Cohen (Zed Book,  1988, 233 sider). 25 kr.

Rosenberg, Channie: Women and Perestrojka: Present, Past and Future for Women in Russia (Bookmarks, 1989, 127 sider). 5 kr.

Rosmer, Alfred: Lenin’s Moscow (Pluto, 1971, 253 sider). 15 kr.

Rowbotham, Sheila: Dreams and Dilemmas: Collected Writings (Virago, 1983, 379 sider).  20 kr.

Rubin, Jerry: DO IT! Scenarios of the Revolution. Intro. Eldridge Clever (Simon & Schuster, 1970, 256 sider). 20 kr.

Strikes, social conflict and the First World War. An International Perspective. Ed. by Leopold Haimson and Giuli Sapelli (Feltrinelli, Milano, 1992, 609 sider, indb.) (Annali27, 1990 /1991). Dækker: France, Great Britain, Italy, Germany & Russia. 100 kr. (markedspris 330$/£183!!)

Wolf, Eric R.: Peasant Wars of the Twentieth Century (Faber & Faber, 1981, 328 sider). Indb. 40 kr. [6 cases of rebellions and revolutions in last century: Mexico, Russia, China, Algieria, Cuba, Vietnam]

Zaretsky, Eli: Capitalism, the Family and Personal Life (Pluto Press, 1976, 156 sider). 15 kr.

3) Økonomi, historie (ikke-socialistisk), politik, -filosofi etc.

Anderson, Perry: Fra antikken til feudalismen (Medusa, 1979, 398 sider). Pb. 20 kr.

[Omslagstitel: 2 x Reich] Eller Siersted: Wilhelm Reich i Danmark + Ola Raknes: Wilhelm Reich og orgonmien (Rhodos Radius, 1972, 223 sider). 20 kr.

Agee, Philip: Tæt på CIA: En agents dagbog (Rhodos, 1973, 691 sider, pb.). 20 kr.

Asmusseen, Jes P.: Islam (Politikens Forlag, 1981, 407 sider, ib.). 20 kr.

Bluitgen, Kåre Til gavn for de sorte: om tilslørede øjne i den danske indvandrerdebat (Centrum, 2002, 177 sider, pb.). 10 kr.

Bullock, Alan: Hitler. A Study in Tyranny (Pelican Book, 1962, 848 sider). Pb. 20 kr.

Bonde Jensen, Jørgen: “Politiken” og krigspolitiken: Et læserbrev (Babette, 2007, 308 sider). 15 kr.

Chang, Ha-Jon: 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism (Penguin, 2011, 286 sider). 20 kr.

Chomsky, Noam: On Language – Chomsky’s Classical Works “Language and Responsibility” and “Reflections on Language” (The New Press, 269 sider). 50 kr.

Cour, Vilh. La: Front mod Tilpasningen (Samleren, 1945, 140 sider). 30 kr.

A Critique of Ecnomic Theory. Ed. Hunt & Schwartz (Penguin Modern Economic Readers, 1972, 475 sider, pb.). 10 kr.

Dimblely, Jonathan: Palæstinenserne. Fotografier af Donald McCullin (Information, 1980, 256 sider, ib., A4-format). 25 kr.

Frisch, Hatvig: Europas kulturhistorie. Bind 1: Fra de ældste Kulturer til Hellas. Bind 2: Fra Rom til Renæssancens Gennembrud. Bind 3: Fra Renæssancen til Enevældens Ophør. Bind 4: Fra den Franske Revolution til i Dag. Illustreret (Politikens Forlag, 1961-62, 4 bd., ib.). 100 kr.

Fromm, Erich: Flugten fra friheden (Hans Reitzel, 1991, 211 sider). 25 kr.

Grünbaim, I: Kapitalismens Politiske Økonmi (Røde Hane, 1970, 168 sider). 20 kr.

Hornemann Møller, Iver: KLassekamp og sciallovgivning 1850-1970 (Socialistiske Økonomers Forlag, 1981, 296 sider) (Skriftserie; 5). 10 kr.

Howard, M.C. & J.B. King: The Political Economy of Marx (Longman Modern Economics, 1975, 279 sider). 20 kr.

Hoy, C. & V. Ostrovsky: Ved hjælp af bedrag: Mossad set indefra (Samleren, 1980, 344 sider). 15 kr.

Jalée, Pierre: Imperialismen i 70’erne (Demos 1970, 237 sider, pb.). 15 kr.

Kapitalismens utveckling i Afrika: Studier i Afrikas moderna ekonmiska historie. Vol. 1+2. Antologi red. af Rolf Gustavsson (BOC-serien/Bo Cavefors, 1971, 424+187 sider). I+II, 15 kr.

Kolko, Garbriel: The Polics of War. The World and United Statens Foreign Policy, 1943-1945 (Vintage Book; 658 sider). 30 kr. “The Politics of War is likely to be a landmark …”

Kristiansen, Kristof K. & Jens R. Rasmusssen: Fjendebilleder & fremmedhad (FN-forbundet, 1988, 192 sider). 25 kr.

Kvinde kend din krop. En håndbog (Tiderne Skifter, 1975, 303 sider, 1. udgave). 20 kr.

Larsen, Leif & Thomas Clausen: De forvarede: Politiske fange 1941-45 (Gyldendal, 1994, 451 sider). 30 kr.

Lomax, Louis E.: Negrene oprør: En åbenhjertig rapport om raceuren i Amerika (Rhodos, 1966, 238 sider). 30 kr.

Maclear, Michel: Vietnam. The Ten Thousand Day War (Thames Manderin, 1981, 492 sider). Pb. 20 kr.

Plovsing, Jan: Socialpolitik i velfærdsstaten (Handelsskolens Forlag, 1990, 227 sider). 10 kr.

Schultz-Lorentzen, Jan: Hvad må politiet: En forbrugervejledning. Ill. af Bo Bojesen  (Lademann, 1982, 140 sider). 10 kr.

Sønderriis, Ebbe: Kan de knække kurven? Politikerne og arbejdsløsheden (Hovedland, 1993, 157 sider). 10 kr.

Magdoff, Harry: Imperialismens epoke (Demos, 1970, 194 sider). 20 kr.

Mandel, Ernest: Senkapitalismen: Et forsøg på en marxistisk forklaring (Suenson, 1976, 494 sider) (Historie og klassekamp).1 ex (?)

Mandel, Ernest: Et sosialistisk svar på den amerikanske utfordring: Arbejderbevegelsen, Fellesmarkedet og dollarimperialismen (Pax, 1970, 139 sider, pb.). 10 kr.

Mandel, Ernest: The Slump – A Marxist Analysis of Recession in the Seventies (NLB, 2. rev. ed., 312 sider, indbunden, bibliotekseksemplar). 40 kr.

Mattick, Paul: Kriser og kriseteorier (Kurasje/Modktryk, 1974, 136 sider) (Bidrag til kritik af den politiske økonomi). 10 kr.

Mattick, Paul: Kritik af neo-marxisterne (Rhodos studieserie, 1974, 320 sider). 25 kr.

Michell, Juliet: Psychoanalysis and Feminism (Penguin/Pelican, 1976, 456 sider). 20 kr

Priemé, Hans: En europæisk tragedie: Beretningen om nazisternes folkemord på jødene i Tyskland, Polen, Frankrig og Danmark (Gyldendal, 1982, 200 sider). 15 kr.

Reich, Wilhelm: Hvad er klassebevidsthed (Bibliotek Rhodos, 1973, 141 sider). 15 kr.

Robinson, Paul A.: Freudianismens venstrefløj. Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse (Gyldendals Logbøger, 1971, 175 sider). 15 kr.

Sen, Amartya: Identitet og vold (Informations Forlag, 2007, 184 sider). 20 kr.

Scowen, Peter: Amerikas sorte bog (Per Kofoed, 2002, 270 sider). 10 kr.

Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, Socialism and Democracy (George Allen & Unwin, 1944, 381 sider, indbunden). 40 kr.

Tarp, Sven: Historien om en bebudet krig: Den ufortalte historie om Vestmagternes indtrængen på Balkan og deres langsigtede mål (Arbejderen, 1999, 144 sider, pb.). 10 kr.

Ussel, Jos van: Seksualundertrykkelsens historie (Medusa, 1978, 312 sider, pb.). 20 kr.

Voss, Michael: Frihandel elle fribytteri: WTO – traktater, konflikter og konsekvenser. (Fremad, 2001, 189 s.) 10 kr

Wilhjelm, Preben: Dansk boligpolitik: forbrydelse eller dumhed? (Røde Hane, 1971, 140 sider, ui) (10 kr)

Woodward, Bob: CIAs hemmlige krige [1981-87] (Ekstra Bladets Forlag, 1987, 551 sider, pb.). 15 kr.

Aagård, Charlotte: I nationens tjeneste: Frank Grevil, majoren, der fik nok (Information, 2005, 264 sider). 25 kr.

Engelsk m.m.

Ali, Tariq: The Obama Syndrome: Surrender at Home, War Abroad (Verso, 2. ed.,2011, 208 sider). 25 kr.

Callinicos, Alex: Making History. Agency, Structure and Change in Social Theory (Polity Press,  1989, 275 sider). Pb. 20 kr.

Fromm, Erich: The Crisis of Psychanalysis: Essays on Freud, Marx, and Social Psychologi  (Fawcett Premier, 1970, 192 sider, pb.). 10 kr.

George, Susan & Fabrizio Sabelli: Faith and Credit: The World Bank’s secular empire (Pengiun, 1994, 282 sider). 10 kr.

Hayter, Teressa: Økonomisk imperialisme: Verdensbankens organisation og metoder (Samlerens picclobøger, 1972, 198 sider). 10 kr.

Munch, Ronaldo: The New International Labour Studies (Zed, 1988, 231 sider). 20 kr.

Preis, Art: Labor’s Giant Step: Twenty Years of the CIO (Pathfinder, 1978, 538 sider). 15 kr.

Szymanski, Albert: Is the Red Flag Flying? The Political Economy of the Soviet Union Today (Zed, 1979, 235 sider). 10 kr.

When the Word is Given … by Louis E. Lomax. Report on Elijah Muhammad, Malcolm X, and the Black Muslim World (Signet Bok, 1963, 192 sider, pb.). 15 kr.

4. Skønlitteratur

Skønlitteratur/essays/reportager (alfabetisk efter forfatter eller titel, hvor der fx. er flere)

På dansk:

Allende, Isabel: Kærlighed & mørke (Gyldendals Paperbacks,1993, 241 sider).15 kr.

Allende, Isabel: Åndernes hus (Superpocket, 2001, 487 sider). 20 kr.

Bldwin, James: Ingen kender mit navn (Hasselbach, 1967, 213 sider, pb) 5 kr.

Blixen, Karen: Den afrikanske farm (Gyldendals Tranebøger, 1984, 328 sider, pb.). 10 kr.

Bredsdorff, Elias: Kommer det os ved? Kulturradikale essays 1934-1971 (Thanning & Appel, 1971, 165 sider, pb.). 30 kr.

Broby Johansen, Rudolf: Verdensmestre: 10 malerbiografier med en indledning om farvens historie i Europa og en liste over kendte malerier og malere (Gyldendal, 1950, 208 sider, hft.). 30 kr.

Cederstrand, Ditte: Hvor har du hjemme – proletar (Vinten, 1976, 323 sider) (De uspurgtes historie). 15 kr.

Cederstrand, Ditte: Soldat – i hvilken hær? (Vinten, 1978, 323 sider) (De uspurgtes historie). 15 kr.

Le Carré, John: Dame, konge, es, spion (Forum Paperb. 3. udg, 1997, 339 sider) 15 kr.   —

Le Carré, John: En lille by i Tyskland (Spektrum, 323 sider). 15 kr.                                –

Le Carré, John: En perfekt spion (Con Amore, 1987, 483 sider). 20 kr.

Le Carré, John: Telefon til afdøde (Spektrum, 1966, 166 sider). 10 kr.

Christensen, Martha: Dansen med Regitze (Per Kofod, 1988, 130 sider). 5 kr.

Dalager, Stig: Øjeblikkets evighed. Roman om Søren Kierkegaard. (Lindhardt og Ringhof, 2013, 338 sider, ib). 30 kr.

Dickens. Charles: To byer. Bd. II (Lademann, 248 sider, ib.). 10 kr.

Enquist, Per Olv: Musikanternes udtog. Roman (Samlerens bogklub, 280 sider, upspr.). Flot roman om arbejderbevægelsen i begyndelsen af 1900-tallet i Västerbotten. 20 kr.

Fallada, Hans: Ulv bland ulve (Gyldenske Boghandel, 1939, 676 sider, ib.). 15 kr.

Guillou, Jan: En borger hævet over enhver mistanke (Lindhardt & Ringhof, 2. udg., 1997,562 sider). 10 kr.

Hansen, Martin A.: Løgneren (Gyldendals Tranebøger, 1971, 186 sider). 10 kr.

Helleberg, Maria: Ind i operaen (Aschehoug, 2004, 240 sider, ib.). 25 kr.

Holappa, Pentti: Livets tinsoldater (Gyldendals Bekkasinbøger, 198 sider). 10 kr.

Houston, Robert: Bisbee ’17 (Modtryk, 1981, 291 sider). 20 kr.

Robert Houston: Bisbee ’17 (Socialistisk Bogklub, 1981, 279 sider). Roman, oversat af Mogens Boisen, om minearbejderkamp i Arizona og syndikalisterne (IWW). 10 kr.

Høeg, Peter: Frøken Smillas fornemmelse for sne (Rosinante, 1997, 435 sider, pb.). 15 kr.

Jensen, Jesper: Mand-mand. Digte (Modtryk, 1979, 87 sider). 10 kr.

Jung, Chang: Vilde svaner: Tre døtre af Kina. (12 bøger, 1993, 623 sider, ib.). 25 kr.

Kesting, Marianne: Bertolt Brecht: En dokumentation i tekst og billeder (Gyldendal Uglebøger, 1966, 196 sider). 15 kr.

Kritisk Revy: En antologi af tekster og illustrationer fra tidsskriftets tre årgange ved Sven Møller Kristensen med efterskrift af Poul Henningsen (Gyldendals Uglebøger, 1963, 179 sider). 20 kr.

Malreux, André: Menneskets lod (Gyldendals Bogklub, 1974, 264 sider, ib.). Klassisk roman om Kinas revolution i 1927. 10 kr.

Malz, Albert: Farlig understrøm (Socialistisk Bogklub,1982, 298 sider). 25 kr.

Maltz, Albert: Korset og pilen. Roman (Modtryk/Socialistisk Bogklub, 1977, 407 sider). 20 kr.

Martner, Frederik: Stykkeskriveren Bert Brecht: De mørke tiders digter (Hasselbach, 1968, 128 sider, pb. lidt løs). 5 kr.

Mortensen, Henning: Frk. Frandsens efterår (Modtryk, 1980, 128 sider). 20 kr.

Mørch, Dea Trier: Morgengaven. Efterskrift ved Hanne Hastrup & Helle Voss  (Gyldendal/Dansklærernes værkserie, 1987, 268 sider). 20 kr.

Indoktrineringen i Sverige. Av Göran Palm. (Bokförlaget Pan/Nordstedts, 1968, 241 s., pb). 10 kr.

Rabb, Jonathan: Rosa (Cicero, 2006, 363 sider, ib.). I Berlin 1919 og mordet på Rosa Luxemburg. 30 kr.

Reuter, Bjarne: Når snerlen blomstrer (Gyldendals Tranebøger, 1984, 384 sider). 15 kr.

Rushdie, Salman: Fortryllersken fra Firenze (Gyldendal, 2009, 366 sider, ib.). 25 kr.

Scherfig, Hans: Frydenholm. Roman (Gyldendals Bogklub, 425 sider, ib.). 25 kr.

Skou-Hansen, Tage: De nøgne træer (Gyldendals Tranebøger, 1962, 181 sider). 10 kr. + udg. 1971, 164 sider. 20 kr.

Skovhus, Arne: Man glemmer den slags (Wangel, 1960, 264 sider). 10 kr.

Sørensen, Kjeld (+ Knud Vilby): Skyggesiden. En beretning om fattigdom i Danmark i tre generationer (Gyldendal, 1980, 93 sider). 10 kr.

Sørensen, Villy: Uden mål – og med – Moralske tanker (Gyldendals Bogfklub, 1973, 273 sider) 10 kr.

Wandall, Svend: Under sejl og med hammer (Gyldendals Bogklub, 259 sider, ib.). 10 kr.

Aalbæk jensen; Erik: Sagen (Gyldendals Bogklub, 1972, 242 sider, ib.). 20 kr.

Kai Aalbæk-Nielsen: Kærlighed i det 19.-20. århundrede (Gyldendal, 1999-2003, indb.) (Serie: I Tidens Ånd, bd. 1: Kærlighed i antikken (265 sider); bd. 2: Kærlighed i middelalderen (310 sider); bd. 3: Kærlighed i det 15.-18. århundrede (414 sider); bd. 4: Kærlighed i det 19.-20. århundrede (557 sider). Samlet: 200 kr.
***

Andre sprog (inkl. andre skandinaviske)

Ambler, Erik: Generalens sminke (Pax Spenning, 1989, 252 sider). Norsk. 5 kr.

Mandel, Ernest: Delightful Murder: A Social History of the Crime Story (Pluto, 1984, 152 sider). 10 kr [Jo, der er 4. Internationale lederen, der skriver krimiernes socialhistorie!]

Milton, John: Paradise Lost (Penguin Popular Classics; 7. 313 pages) 5 kr.

Newsinger, John: The Dredd Phenomenon: Comics and Contemporary Society (Libertarian Education, 1999, 99 sider). 10 kr.

Orwell, George: Wägen till Wigan Pier. Originaludgåva (Trend Pocket/Rabén & Sjógren, 1976, 213 sider). 10 kr.

Marxistisk Filmteori (Ord&Bild, nr. 7/1973, side 371-448). Blandt mycket annat: Chaplin + filmteorins utveckling. 5 kr.

Wallraff, [Günter]: Maskering og sandhed. Et udvalg af Wallraff-reportager … (Samlerens Bogklub, 1978, 263 sider). 10 kr.

 

5. Håndbøger/Leksika + tidsskrifter

Arbeidernes Leksikon (Pax forlaget, 1974, 1126 sider, brugt). 3. bd. udgaven med de bedste og “varige” artikler (især arb.bev.s historie og navne fra 6 bd., 1933-1936. ! Et livslangt opslagsværk! 75 kr.

Birket-Schmidt, Kaj: Kulturens Veje (Jespersen & Pio, 1941-1942, bd. 1+2, 320 + 367 s= 687 sider, ib.). 150 kr. Monumentalt dansk etnologisk værk.

Kærlighedens Billedbog: Af glædens og forargelsens historie. Af Ove Brusendorff og Poul Henningsen (Thanning & Appel, 1967, bd 1-4., pb.). 50 kr.

Tidsskrifter/zines (incl. om …

Indbundne årgange (A4-format) af:

 • Fourth International, Vol. X, Jan.-Dec. 1949, 351 sider. 30 kr.
 • Fourth International, vol. XI + XII, 1950+1951, publ. bimonthly, 223 sider,  (incl. index: Authors, subjects). 30 kr.
 • Fourth International: A Marxist Quarterly, vol. 15, no. 1 – vol. 17, no. 4, 1956, i alt ca. 425 sider. 50 kr. Alle 3 bind: 100 kr. Det sidste bind dækker opbrudsåret 1956. Intro til tidsskriftet og online på Marxists’ Internet Archive (ed.  bl.a. James P. Cannon)
  https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/

In the Heat of the Struggle. 25 Years of Socialist Worker. Intr. by Poul Foot, comments by Chris Harman (Bookmarks, 1993, 279 sider, A4-format). 25 kr.

Tidsskriftet: International Socialism: 30, 32, 44, 45, 54, 65, 83, 86, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 120.

Den Jyske Historiker (nr. 83/84, maj 1999, 232 sider). Dobbeltnummer om  Systemskifte 1848-49 – retorik og realiteter. Artikler af bl.a. Niels Finn Christiansen. 20 kr.

Den Jyske Historiker (nr. 97, august 2002, 189 sider). Den genstridige bonde. Råderum i dansk udenrigspolitik i den kolde krigs epoke. 10 kr.

Den Jyske Historiker (nr. 94-95, december 2001, 189 sider). Dobbeltnummer om  Globalisering. Artikler af bl.a. Jens Christensen og Morten Ougaard. 15 kr.

Politiske arbejdstekster nr 8, juni 1975: Den russiske revolution og KP-bevægelsen (96 sider). 10 kr.

 

Hits: 7

2 KOMMENTARER

 1. Jeg mangler 1.bog 1 af teorier om merværdien. Jeg har engang lånt den u og kan ikke huske til hvem.
  Rosa Luxemburg: Kapitalens akkumulation. Vi lever nu i en tid hvor »helte« kan være vejen til at udvide kendskabet til historien. Jeg mangler noget mere litteratur om Rosa Luxemburg.

  Jeg sidder i København og er temmelig låst af at have fået amputeret det ene ben. På trods af fantomsmerter forsøger jeg at komme ud af mit smertehelvede.

Comments are closed.