SFs logo
SFs logo
Print Friendly, PDF & Email

Socialistisk Folkeparti SF blev dannet i 1959 og har siden haft repræsentation i Folketinget. Vi har samlet links til programmer, tidsskrifter og formænd, samt en række artikler og bøger – online såvel som online materiale.


Indhold


Stiftende kongres i 1959
Stiftende kongres i 1959

 

Forord

Socialistisk Folkeparti (SF) blev dannet som et led i det opbrud i arbejderbevægelsen og på venstrefløjen, der skete sidst i 50’erne.
Det var det første store opbrud siden Første Verdenskrig og den russiske revolution i 1917 havde skabt det historiske skel mellem reformister og revolutionære, nu blev det set som en plads mellem socialdemokratisme og kommunisme, en “tredje vej” til socialismen.

Vi har lagt vægten på SFs samlede historie gennem 50 år, baggrunden for stiftelsen og analyse og dokumentation af partiets programmer, personer, historie og udvikling.
Vi har undladt venstrefløjens løbende debat om SF, “nu er SF igen gået til højre” – til fordel for det mere analytiske og oversigtsagtige.
En stor del, især omkring SFs dannelse, er desværre ikke online artikler og bøger, som vi har medtaget.

I anledning af formandsvalget i 2012 har vi medtaget en sektion med links til artikler, blogs m.m., som har været bragt på Modkraft.dk

Bjarne A. Frandsen
Jørgen Lund
Påbegyndt februar 2009. Revideret februar 2019.

SFs stiftende kongres, februar 1959. Aksel Larsen på talerstolen.
SFs stiftende kongres, februar 1959. Aksel Larsen på talerstolen.

Se også Tidslinjen 17. december 1967 om Venstresocialisternes (VS) dannelse og splittelsen af SF.

 


 

Leksikale, sites mv.

Socialistisk Folkeparti (SF). Af Viggo Jonasen (Leksikon.org)

Socialistisk Folkeparti. Af Lars Bille og Mogens Rüdiger (Denstoredanske.dk)

Socialistisk Folkeparti (SF) 1959- . Af Peter Yding Brunbech (Danmarkshistorien.dk, 3. november 2014)

Danmarks socialistiske Parti (DSP) (Leksikon.org). Artikel om SF’s “forløber” fra 1957-59.

SF (Wikipedia.dk). Med bl.a. valgresultater.

Socialistisk Folkeparti; SF (Fredsakademiet; Freds- og Sikkerhedspolitisk Leksikon)

SF – Socialistisk Folkeparti (site). Se her blandt meget andet om SF’s historie og Principprogram (2012).

SFU – Socialistisk Folkepartis Ungdom (site)

 

SFs site 2009


 

Podcast:

‘Vand under broen’. Af Janus Rønbach og Jonas Neivelt (Radioaktiv, 2018- ). Serie om venstrefløjens og arbejderbevægelsens historie.


 

Programmer

1960sfprogr.jpgDet Kongelige Bibliotek

SF – Socialistisk Folkeparti
Introside med links og litteraturliste
Her kan ses SF’s Partiprogrammer i bibliotekets Digitale samlinger (kronologisk i menu tv.).
Med ca. 300 programmer, sagpolitiske udtalelser, pjecer, valgaviser, love, vedtægter o.l. dækkende perioden 1959-2013 (alle som facsimile-aftryk). Pr. 12. maj 2018.

SF’s politiske principprogrammer:

1960: Vejen til socialisme i Danmark (af Gert Petersen)

1963: SF’s program og politik – Hvad vi vil…

1980: SF’s princip- og handlingsprogram (udgivet 1983). Se også Sammendrag af Socialistisk Folkepartis princip -og handlingsprogram, vedtaget november 1980 (udgivet 1984)

2012: Det gældende Principrogram.

Arbejdermuseet

Socialistisk Folkeparti
Med 12 principprogrammer, princip- og programlignende vedtagelser og arbejdsprogrammer fra perioden 1959-2012.


 

Aviser og tidsskrifter udgivet af SF

1956sfforsvarsdebat.jpg
Lokal- og “sags”-aviser som denne afrustningsavis fra 1961 er ikke medtaget i nedenstående.

F! (2006- )
SF’s politiske magasin.

Salt (1992-2007)
Udgivet af SF Forlag.

Praksis: et åbent debatforum (1980-1992)
Udgivet af SF Forlag.

Socialistisk dagblad (1978-1982)
Udgivet af Socialistisk Udgiver Selskab.

Minavisen: SF-dagbladet (1970-1977)
Udgivet af SP Bladforlag.

Her og Nu: tidsskrift for praktisk socialisme (1967-1980)
Udgivet af Socialistisk Folkeparti.

SF bladet: sund fornuft (1964-1969)
Udgivet af Socialistisk Folkeparti.

SF: ugeblad for Socialistisk Folkeparti (1959-1964)
Udgivet af Socialistisk Folkeparti.


 

Formænd

Aksel Larsen

Aksel Larsen (1959-1968)

Larsen, Aksel (Leksikon.org)

Aksel Larsen (Wikipedia.dk)

Larsenisme (Wikipedia.dk)

Aksel Larsen: Udemokratisk demokrat (DR: Krøniken – 50’erne). Med videoklip fra 1956, stiftelsen 1959 (Villy Brauer) og Larsen i sygesengen ved valget 1960.

Se Tidslinjen 10. januar 1972 (Socialistisk Bibliotek)

Sigurd Ømann

Sigurd Ømann (1968-1974)

Sigurd Ømann (Wikipedia.dk)

Gert Petersen

Gert Petersen (1974-1991)

Gert Petersen (Wikipedia.dk)

Gert Petersen (1927-2009): Personliste med artikler
om og af SF’s tidligere formand (Socialistisk Bibliotek)

Holger K. Nielsen (1991-2005)Holger K. Nielsen

Se Tidslinjen 23. april 1950 (Socialistisk Bibliotek)

Villy Søvndal (2005-2012)Villy Søvndal

Se Tidslinjen 4. april 1952 (Socialistisk Bibliotek)

Annette WilhelmsenAnnette Wilhelmsen (2012-2014)

Se Tidslinjen 24. oktober 1959 (Socialistisk Bibliotek)

Pia Olsen Dyhr på SF's sommergruppemøde, August 2018. Photo: William Vest-Lillesøe. (CC BY-SA 4.0)

Pia Olsen Dyhr (2014-)

Se Pia Olsen Dyhr (Wikipedia.dk)


Richard Mortensen: "Triptykon - ved Aksel Larsens død" - 1972 Collage. Tusch på japanpapir, klæbet på krydsfinér.

Richard Mortensen: “Triptykon – ved Aksel Larsens død” – 1972
Collage. Tusch på japanpapir, klæbet på krydsfinér.
“Billedet består af tre selvstændige dele, men de hører nøje sammen som fløjene i en altertavle. Titlen angiver, at værket er en hyldest til den tidligere kommunist, grundlæggeren af Socialistisk Folkeparti, Aksel Larsen. Men intet i billedet refererer direkte til den konkrete person eller historiske begivenhed, sådan som det oftest sker i billedkunsten, når nogen eller noget skal mindes.” (Kunsten – Nordjyllands Kunstmuseum).


 

Artikler mv. online

Podcast: Vand under broen, 9: Holger K. Nielsen om SF i 70’erne (Radioaktiv, 2018, 56:33 min.)
“Denne gang får historikerne Janus Rønbach og Jonas Neivelt en snak med Holger K. Nielsen, om hvad der egentlig skete i SF i 70’erne, efter at VS brud ud i slutningen af 60’erne.”

Plakathistorie: SF bliver 60 år. Af Dorte Ellesøe Hansen (SFAH, februar 2019)
“Den lille sort-hvide tekstplakat [se til højre i spalten], der minder om en rebus, indkalder til et noget alternativt vælgermøde. Den er ganske vist trykt i partiets centrale trykkeri SP-Tryk, men brugt i ‘Herstedøster-Herstedvester’ i forbindelse med kommunalvalget i 1970.”

Søvndals storhed og fald. Af Henrik Herløv Petersen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 15. oktober 2012)
“Søvndals formandsperiode begyndte med fremgang, men endte med et SF i frit fald. Formandsvalgets resultat er da også en massiv underkendelse af Søvndals højredrejning og af den ledelse, som han gav partiet.”

Utopisk socialisme. Af Jan Helbak (Kritisk Debat, 1. april 2012)
“… et program, der gør krav på at være et realistisk socialistisk program, kan ikke komme uden om at beskæftige sig med, hvad der karakteriserer det kapitalistiske samfund, med hvordan magtforholdene er skruet sammen og med klassernes indbyrdes styrkerelationer. Det gør programmet overhovedet ikke.”

Søvndal eller/og kaos? Af Henrik Herløv Lund (Modkraft.dk/Kritik & Kaos, 16. april 2012)
“Udfaldet af SF’s landsmøde blev en sejr for højrefløjen. Men samling er næppe nok til at vende vælgerskuffelsen. SF går nu endnu mere til højre med massive velfærdsbesparelser. I stedet for Søvndal eller kaos kan det ende som Søvndal OG kaos.”

Arbejderparti eller folkeparti? Af Redaktionen (Kritisk Debat, 15. april 2012)
“‘Arbejderisterne’ forfølger sammen med resten af regeringen en økonomisk politik, som de desperat søger tilslutning til i befolkningen. Den såkaldte venstrefløj, der kæmper for SF som et folkeparti, leverer ikke meget politisk profil, der rækker længere end at forsvare resterne af velfærdsstaten.”

SF efter landsmødet – på vej ud til højre? Af Henrik Herløv Lund (Modkraft.dk/Kritik & Kaos, 13. april 2012 opdateret 16.april 2012)
“Efter at have smedet en alliance med partiets ‘grønne’ tegner det til, at Søvndal, Möger og ‘arbejderisterne’ i SF’s højrefløj på landsmødet vinder kampen om SF’s fremtidige politik og ledelse.”

Kampen om SF’s sjæl. Af Anders Lundkvist (Modkraft.dk/Kritik & Kaos, 2. april 2012)
“Søvndal, Sohn og Møger har gennem adskillige års ihærdigt arbejde flyttet SF mange kilometer til højre og har nu på det sidste – godvilligt eller vrangvilligt – næsten overhalet det borgerlige Europa højre om.”

Utopisk socialisme. Af Jan Helbak (Kritisk Debat, 1. april 2012).
“… et program, der gør krav på at være et realistisk socialistisk program, kan ikke komme uden om at beskæftige sig med, hvad der karakteriserer det kapitalistiske samfund, med hvordan magtforholdene er skruet sammen og med klassernes indbyrdes styrkerelationer. Det gør programmet overhovedet ikke.”

Diskussion om SFs principprogram: realpolitik ophøjet til princip. Af Jonas Foldager (Revolution, 6. marts 2012)
“SF toppen har fremlagt deres andet udkast til principprogram, der skal diskuteres på partiets landsmøde i april. Heri forsøger toppen af stadfæste højredrejningen i partiet, som princip.”

SF er ikke et socialistisk parti. Af Esben Bøgh Sørensen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 5. februar 2012)
“SF’s politiske strategi bygger på, at ‘bevægelsen mod målet er alt’. Det opløser socialisme som målsætning, også i nutidens praksis.” Med debat efter artiklen.
Svar fra Andreas Albertsen: SF og socialismen (Modkraft.dk/Blog, 23. februar 2012)
“Esben Bøgh Sørensen har i en artikel på Kontradoxa leveret et frontalangreb på SF. Partiet er ikke socialistisk hævder han. Den slags udtalelser er snarere reglen end undtagelsen i debatten på venstrefløjen, men udgangspunktet for EBS’s kritik er interessant.” Med debat efter artiklen.

Vil Søvndal stadig af med kapitalismen? Interview med Villy Søvndal (Information.dk, 24. april 2009). Kræver abonnement.
“SF har det forløbne år slugt store kameler på retspolitik, skat, forsvar og udlændinge. Alligevel afviser formand Søvndal enhver snak om, at partiet har flyttet sig til højre. Men vil han fortsat afskaffe kapitalismen med en revolutionær proces, som principprogrammet lægger op til?”

Aksel Larsens urne som pissoir? Af Gorm Winther (Kritisk Debat, marts 2009)
“Sammenhængen mellem SF’s tilpasningsstrategi over de sidste par år og krisen i den kapitalistiske samfundsformation rejser det spørgsmål: om krisen vil radikalisere vælgerne og sprænge SF. Mistes det socialistiske perspektiv eller bliver det rullet sammen for at bane vejen for regeringsdeltagelse …”

SF og samfundsøkonomiens forandring. Af Bent Gravesen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 25. februar 2009)
“SF er ikke faldet på knæ for en neoliberalistisk kapitalstrategi.”

SF 50 år. Af Marie Frederiksen (Revolution, 18. februar 2009)
“Den kommende periode vil gøre det nødvendigt at skabe et demokratisk socialistisk samfund, hvis flertallets behov skal tilgodeses. Det kræver et styrket SF, og det kræver et SF med et socialistisk marxistisk program.”

SF’s fødselsdag. Af Morten Møller (Kronik i Politiken, 15.2.2009). Kræver abonnement.
“Skal vi påduttes fortællingen om SF … som fra dag ét i fuld enighed lagde de kommunistiske vaner fra sig og sprang ud som fuldblodsdemokrater og sweaterklædte folkesocialister, er der tale om en selektiv og misvisende historieskrivning.”

Socialdemokratiseringen af SF. Af Henning Tjørnehøj (Kronik i Politiken, 6.2.2009)
“Hvad sker der inde i hovederne på venstrefløjsvælgerne? Og hvad sker der med Villy Søvndal?” spørger den socialdemokratiske debattør, der mener, at SF bør accceptere den sejrende socialdemokratisme.

“I skyggen af SF”. Af Michael Voss (Solidaritet, nr. 2, maj 2008)
“I denne artikel forsøger Michael Voss at analysere SF’s fremgang og de betingelser, det stiller for Enhedslistens arbejde. For Enhedslisten er der ingen grund til panik, men heller ikke til jubeloptimisme, er en af konklusionerne.” P.t. ikke online.

SF og nyliberalismen. Af Bent Gravesen (Kritisk Debat, oktober 2004)
“Nyliberalismen har gennemført et sejrrigt indhug i arbejdervælgerne … Det skyldes bl.a., at SF ikke har formået at opstille et alternativ …”

SF’s principprogram 2003: Offensiv socialisme – eller Holgers vej til taburetten? Af Falle Hjorth (Socialistisk Information, nr. 180, oktober 2003, s. 23-28)
“SF fik på sit landsmøde i pinsen et nyt principprogram …. programmet leverer grundlag for de synspunkter, der kan forventes at være adgangsgivende til et regeringssamarbejde hen over midten af dansk politik.”

Gert Petersen ser tilbage (pdf) (Arbejderhistorie, nr. 1, 2000, s. 53-60)
“I dette politiske testamente berøres emner som SF’s politiske historie,
forholdet til Socialdemokratiet, den kolde krig samt kampen mod oprustning.”

Socialisme (2): Interview med Gert Petersen ved Morten Halskov Jensen og Rune Engelbreth Larsen (Faklen, nr. 14, 2000)

SF og fremtidens arbejderbevægelse: fra arbejderflertal til det Rød-Grønne reformflertal? (pdf). Af Erik Christensen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 19, 1989, s. 63-95)
“… analyse af udviklingen i SFs officielle programmatiske virkelighedsopfattelse …  sammenholdt med partiets politiske praksis …”

Socialistisk Ungdoms Forum 1961-71 (pdf). Af Ejner Friis Pedersen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 7, 1977, s. 135-175)
“SUFs politiske udvikling i perioden fra organisationens dannelse i 1961 og frem til organisationens tilslutning til den trotzkistiske 4. Internationale i januar 1971.”

Danmarks socialistiske Parti – et forsøg (pdf). Af Ole Stender-Petersen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 4, 1974, s. 129-144)
“… det her behandlede forsøg på at danne et nyt socialistisk parti opfyldte et behov blandt arbejdere, intellektuelle og funktionærer. Det var et svar på de to gamle »reformistiske« partiers svagheder. DSP banede vej for SF …”

Socialisme på dansk?: SF’s dannelse og historie. Af Ågot Berger (Socialistisk Arbejderavis,
nr. 31, august 1987)
Inden for den socialistiske tradition er der to strategier for overgangen til socialisme … Den anden tradition bygger på samfundsændring via reformering af det eksisterende statsapparat. Det skal ske via en parlamentarisk overgang til socialismen. SF placerer sig entydigt i den sidste tendens.”
Se også tema: SF

Anmelderartikel af bøger om SF’s historie (pdf). Af Niels Ole Pors (Årbog for Arbejderbevægelsens historie, nr. 7, 1977, s. 208-217)
Anmeldelse af bøger fra 1974-1977 af Henning Lund, Jens Kragh, Gert Petersen og Ursula Schmiederer.

Se også:
Bibliotek.dk
448 tidsskriftartikler på dansk med emneordet ‘Socialistisk Folkeparti’ (pr. 10.2.2019). Kan sorteres efter år, forfatter og titel.

1956brauefoglarsen.jpg

Mogens Fog, Aksel Larsen og Villy Brauer

3 vigtige personer ved SF’s dannelse.

Foto fra 1959.


 

Artikler ikke online

Nogle oversigts- og analytiske artikler.

Man har et standpunkt…: SF’s EF-politik 1959-1993. Af Niels Christian Nielsen (Den jyske historiker, nr. 93, 2001, s. 53-72, 176)

SF – eller: Liget i lasten. Af Kjeld Schmidt. I: “Arbejderflertallet”. Red. Harry Mortensen (Røde Hane, 1969, s. 32-54)

Se også:
Bibliotek.dk
298 tidsskriftartikler på dansk med emneordet ‘Socialistisk Folkeparti’ (1981-2008). Kan sorteres efter år, forfatter og titel.
Afgrænsning til 2008 (18 artikler)


 

Bøger – Ikke online

Folkesocialisten: SF’s historie fortalt af Aage Frandsen (Momenta, 2018, 358 sider)

Med håbet som drivkraft: fortællinger om politik fremskridt og verdens tilstand. Af Villy Søvndal (Gyldendal, 2016, 208 sider). Se anmeldelse af Steen Gottlieb: Med udenomssnak som drivkraft (Modkraft.dk/Kontradoxa, 7. november 2016)

Den røde tråd: SF og vejen til magten. Af Hans Mortensen (Lindhardt og Ringhof, 2011, 360 sider). Ny udgave: SF: magtens pris (People’s Press, 2014, 400 sider). Se anmeldelse:

Inden for systemet – og udenfor. Af Gert Petersen (Aschehaug, 1998, 420 sider)

Aksel Larsen: en politisk biografi. Af Kurt Jacobsen (Vindrose, 1993, 709 sider). Ny udgave2009SFakselkurt-2.jpg: Aksel Larsen: stifteren af SF (Informations Forlag, 2010, 752 sider). Med nyt efterskrift: Aksel Larsen, SUKP og CIA (s.642-670). Se anmeldelser mv.:

 

Se også Kurt Jacobsen: Aksel Larsen (Leksikon.org)

Strategi i forandring: SF 1959-1989: udviklingen i SF’s strategi og politiske profil. Af Bent Gravesen (SP Forlag, 1989, 176 sider)

Gert: en bog om Gert P. Af Torben Krogh (Tiderne Skifter, 1987, 151 sider)

Mellem socialismens velsignelser og praktitable fremskridt: SF 1960-68. Af Jens Kragh (Odense Universitetsforlag, 1985, 297 sider). Bilag, s. 244-97: Tidstabel, 1958-68, medlemmer af ledelse og folketingsgruppe, vælger- og organisatorisk statistik, mv., og materialeoversigt.

SF under “det røde kabinet” 1966-1968. Af Erik Mader (Odense Universitetsforlag, 1979, 242 sider)

Afrustning og socialisme: Larsenisme. Af Jens Kragh (SP Forlag, 1979, 179 sider)

“Fornyelse i dansk politik”: SF gennem 20 år. Red. af Bent Schiermer Andersen, Jens Kragh og Holger K. Nielsen (Her og Nu, 9. årgang, nr. 4, SP Forlag, 1979, 281 sider)

Udviklingen i Danmarsk Kommunistiske parti 1956-58: et studie i partisplittelse. Af Henning Lund (GMT, 1977, 198 sider)

Folkesocialisme: udvalgte taler og artikler 1958-60. Af Aksel Larsen, Mogens Fog, Kai Molkte, Gert Petersen mfl. Red. af Jens Kragh (SP Forlag, 1977, 148 sider)

Opbrud på venstrefløjen 1956-1960: striden i DKP og SFs dannelse. Af Jens Kragh (SP Forlag, 1976, 207 sider)

Et kort rids af SFs historie 1958-1974. Af Gert Petersen (SP Forlag, 1975, 34 sider)

SF og den “tredie vej” til socialisme. Af Ursula Schmiederer (GMT, 1974, 181 sider; SFAH skriftserie, 1). Se anmeldelse (af tyske originaludgave, 1969) af Per Salomonsson (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.1, 1971, side 141-149). Scroll ned.

S-SF: kilder til belysning af forholdet mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti 1959-1973. Ved Lars Bille (Gyldendal, 1974, 107 sider)

Danmarks første arbejderflertal: kilder til belysning af det parlamentariske samarbejde mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti 1966-1967. Ved Vagn Oluf Nielsen (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie/Fremad, 1974, 80 sider; online på Slideshare.net/SFAH)

Aksel Larsen ser tilbage. Af Aksel Larsen (Rhodos, 1970, 190 sider)

“Arbejderflertallet”. Red. af Harry Mortensen (Røde Hane, 1969, 125 sider). Om samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti 1966-1967.

Veje til socialismen i vor tid. Af Gert Petersen (Gyldendal, 1966, 137 sider)

Valget. Af Aksel Larsen (Hans Reitzel, 1964, 85 sider)

Vejen til socialisme i Danmark: et programskrift. Af Gert Petersen (SF, 1960, 32 sider)


2009sf.jpg

“Hvordan ser en SF’er ud”; fra artiklen om Socialistisk Folkeparti i Spademanns Leksikon.


De to kandidater til formandsvalget i SF 2012: Annette Wilhelmsen og Astrid Krag.
De to kandidater til formandsvalget i SF 2012: Annette Wilhelmsen og Astrid Krag.

 

Formandsvalget i SF 2012

I anledning af det aktuelle formandsvalg i SF lufter vi linksamlingen om Socialistisk Folkeparti – SF (1959- ). Med links til Fakta/leksika, til Programmer + tidsskrifter og om partiets formænd  og et udvalg af artikler og bøger om SFs historie.

Resultatet af formandsvalget offentliggøres på SF’s konvent lørdag 13. oktober, 13.30. Se valgresultatet på DR (13. oktober 2012).

Her nogle aktuelle artikler og kommentarer til Formandsvalget 2012 fra Modkraft.dk:

La Famiglia og det Christianborg’ske plidder-pladder-parallelunivers. Af Mikkel Skov Petersen (14. oktober 2012) ” røde og grønne dagsordner kan komme til at stå stærkere, med et SF der står ved deres politik, i stedet for at have som overordnet strategi at flygte fra den.”

Venstrefløjen tabte! Af Pernille Frahm (10. oktober 2012)
“Den borgerlige revolution har sejret, når venstrefløjen primært sikrer skattelettelser.”

Formandsvalg i den folkesocialistiske. Af Peter Westermann (8. oktober 2012)
“Jeg støtter Annette, fordi jeg synes, at hendes projekt er det stærkeste og fordi hun bedst kan favne og få partiet samlet videre.”

SF er med til at smadre fagbevægelsen. Af Hans Brinkmann (4. oktober 2012)
“Mens de sværger til regeringsgrundlaget, kastes tusinder ud af dagpengesystemet og gøres til løntrykkere. Konsekvenserne for fagbevægelsen er fatale.”

Tanker om et formandsvalg: Om de vigtige spørgsmål. Af Andreas Albertsen (2. oktober 2012)
“De fleste ved, at jeg håber og tror, at Astrid Krag bliver SF’s næste formand.”

Formandsvalg i SF. Af Trine Pertou Mach (16. september 2012)
“Man kan miste magt af flere grunde – og min alvorlige bekymring er, at SF – og dermed regeringen – mister magten, fordi vi ikke bruger den.”

SF, formandsvalget og de russiske sletter. Af Mikkel Skov Petersen (14. september 2012)
“Hvis ikke SF’s røde fløj opstiller en kandidat med vinderchancer til valget, så vil deres rolle være henvist til bagsædet i en rum tid fremover …”

Kammerater, kom nu ind i kampen! Af Leif Donbæk Thomsen (13. september 2012)
“Det er simpelthen ikke godt nok at vi gang på gang falder til den nemme løsning: Personangreb, anonyme angreb og andet bævl.”

Villys afgang – og refleksioner over hvem der skal afløse. Af Mikkel Skov Petersen (7. september 2012)
“… det er Villy og hans allierede, der har bragt SF ud i en dødsspiral. Det SF desperat har brug for … er samling, forventningsafstemning og en ny start.”


 

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.