Print Friendly, PDF & Email

Tidslinjen (modkraft.dk/tidslinjen) er en oversigt over historiske begivenheder inden for enkelte år.
Det er tænkt som en inspiration og hjælp til tidsskriftsredaktioner, ansvarlige for møder osv., der skal finde mærkedage til brug for artikler, møder, arrangementer mv.
Klik på en enkelt årstal, og du finder efter dato-orden angivet nogle begivenheder af betydning for arbejderbevægelsens-, venstrefløjens- osv historie.
Der bliver løbende føjet links til datoerne og lagt nye ind, så hold øje med Tidslinjen.

Forslag til nye mærkedage, rettelser og præciseringer er meget velkomne. Det gælder også forslag til nye link til sites og artikler om personer eller begivenheder.

Jørgen Lund
Januar 2008


Årstal på tidslinjen i forhold til mærkedage i 2008

(nyindlagte eller rettede)

1 år: 2007, 2 år: 2006, 5 år: 2003,

10 år: 1998, 15 år: 1993, 20 år: 1988,

25 år: 1983, 30 år: 1978, 40 år: 1968,

50 år: 1958, 60 år: 1948, 70 år: 1938,

75 år: 1933, 80 år: 1928, 90 år: 1918,

100 år: 1908, 125 år: 1883, 150 år: 1858, 175 år: 1833,

200 år: 1808, 250 år: 1758, 275 år: 1733,

350 år: 1658

 

Datoer på tidslinjen i forhold til mærkedage i 2008

NB at for årene 1835-1939 startes i tidslinjen med en oversigt over nye blade det pågældende år, med link til tiåret, som angivet detaljeret på emnelisten Arbejderhistorisk bladliste 1835 – 1940.

Ved klik på årstallet kommer du til året for indførslen om den nævnte begivenheden, og skal scrolle ned til datoen.


Januar
5. januar 1948: Udgivelsen af Kinsey-rapporten.
9. januar 1908: Simone de Beauvoir dør.
11. januar 1983: Allotrias beboere undsklipper gennem tunel.
14. januar 1908: Forfatteren Holger Drachmann dør.
14. januar 1993: Tamil-rapporten, der fælder Schlüter-regeringen.
15. januar 1918: Panarabiske leder Nasser fødes.
16. januar 1933: Susan Sontag fødes.
20. januar 1933: Kanslergade-forliget.
21. januar 1968: USA-bombefly styrter med 5 brintbomber i Thule.
23. januar 1968: Folketingsvalg i DK gir borgerlig regering og VS 4 mandater.
28. januar 1918: Finsk selvstændighed og borgerkrig.
28. januar 1928: Udtrykket “folkhem” lanceres i svensk politik.
30. januar 1933: Hitler bliver rigskansler i Tyskland.
30. januar 1948: Ghandi myrdes.
31. januar 1968: Den afgørende Tet-offensiv starter i Vietnamkrigen.


Februar
1. februar 1968: Vietnamesisk fange myrdes for åben skærm.
4. febr. 2006: Demonstrationer og afbrændinger mod Muhammedtegningerne.
8. februar 1998: Forfattteren Halldor Laxness dør.
11. februar 1918: Danske revolutionære lukker spekulant-Børsen.
11. februar 1948: : Filminstruktøren Eisenstein dør.
14. februar 1733: Stavnsbåndet indføres.
13. februar 1933: Costa-Gavras fødes.
15. februar 2003: F-15: Verdens første global-demo mod Irak-krig.
17. februar 1983: Havnearbejderstrejken i Esbjerg slutter .
21. februar 1958: Internationale fredstegn udformes.
23. februar 1858: Den afro-amerikanske leder W.E.B. DuBois fødes.
25. februar 1948: Kommunisterne tar magten i Tjekkoslovakiet.
26. februar 1808: Satiretegneren Honoré Daumier fødes.
27. februar 1933: Rigsdagsbranden i Berlin.


Marts
1. marts 2007: Politiet rydder Ungdomshuset, Jagtvej 69, Kbh.
3. marts 1918: Brest-Litovsk-fred Tyskland-Sovjetrusland.
5. marts 2006: Kate Fleron dør.
6. marts 1858: Den danske satiriske forfatter Gustav Wied fødes.
6. marts 1928: Gabriel Garzia Marques fødes.
8. marts 1968: Studenterdemonstationer i Polen.
14. marts 1883: Karl Marx dør.
15. marts 1938: Nicolaj Bukarin henrettes.
16. marts 1938: Premiere på “Stavnbåndsfilmen” Kongen bød.
16. marts 1968: Mai Lai-massakren i Vietnamkrigen.
16. marts 1978: Aldo Moro bortføres af Røde Brigader i Rom.
22. marts 1933: Første KZ-lejr bygges i Dachau.
22. marts 1968: Besættelse i Nanterre starter franske “maj 68”.
25. marts 1968: Arnulf Øverland dør.
31. marts 2003: Danske regering vedtager at følge USA i ulovlig krig mod Irak.


April
1. april 1948: Færøernes hjemmestyre træder i kraft.
2. april 1833: Slaveri forbydes i alle britiske besiddelser.
3. april 1948: Marschall-hjælpen vedtages.
4.-7. april 1958: Første atommarch, i England fra London til Aldermaston.
5. april 1968: Martin Luther King myrdes.
9. april 1948: Israelsk terrorangreb på palæstinensiske Deir Jassin.
11. april 1968:: Rudi Dutschke skydes ned i Berlin.
11. april 2007: Første dom efter terror-loven.
11. april 2007: Forfatteren Kurt Vonnegut dør.
12. april 1933: Uniformerings-forbud indførs i Danmark.
13. april 1938: Danmark får første ferielov og funktionærlov.
15. april 1998: Pol Pot dør.
19. april 1968: Første besættelse på Københavns Universitet.
20. april 1968: Britiske Enoch Powells racistiske “rivers of blood”-tale.
22. april 1993: Forfattteren Stephen Lawrence myrdes i London.
23. april 1968: Besættelsen på Columbia University i USA mod Vietnamkrigen.
23. april 1993: IF udgiver Gaia – tidsskrift for international solidaritet.
25. april 1938: George Orwells Hyldest til Katalonien udgives.
27. april 1998: Overenskomsten ender i storstrjke (“gær-strejken”).
28. april 1978: Dødsstraffen afskaffes i Danmark.
28. april 1908: Oskar Schindler fødes.
30. april 1883: Jaroslav Hasek fødes.


Maj
1. maj 1978: Mikael Wittes plakat Danske svin er sunde udgives.
1. maj 1998: Forfatter og Black Power-agitator Elridge Cleaver dør.
1. maj 2007: Emigrantarbejderne i USA går på gaden.
6. maj 1758: Franske revolutionsleder Robespierre fødes.
10. maj 1883: Eugen Levine fødes.
10. maj 1908: Første afholdelse af Mors dag.
10. maj 1933: Bogbrændinger i Tyskland.
10. maj 1968: Maj-oprøret i Frankrig eskalerer.
14. maj 1978: Kunstnerkollektivet Røde Mor ophører.
14. maj 1928: Che Guevars reelle fødselsdag.
14. maj 1948: Zionist-staten Israel oprettes.
17. maj 2007: 17.-maj-bevægelsens velfærdsdemonstrationer mod Fogh.
21. maj 1998: Suhartos regime væltes af oprør i Indonesien.
24. maj 1968: Digteren Oskar Hansen dør.
24. maj 1993: Eritrea blir selvstændigt.


Juni
1. juni 1968: Døvblindstumme socialist Helen Keller dør.
2. juni 2006: Enlige og lesbiske kvinder kan nu få kunstig befrugtning.
4. juni 1968: Robert Kennedy myrdes.
6. juni 1978: 1% som max ejendomsskat vedtages i Californien.
8. juni 1978: Sagfører Carl Madsen dør.
14. juni 1928: Che Guevaras officielle fødselsdag.
16. juni 1958: Imre Nagy hænges i Ungarn for forrædderi.
20. juni 1933: Clara Zetkin dør.
22. juni 1978: Jens Otto Krag dør.
24. juni 1948: Berlinblokladen indledes.
28. juni 1948: Jugoslavien bryder med Stalins Sovjetunionen.
29. juni 1983: Instruktøren Luis Buñuel dør.
30. juni 1658: Livgardens fødselsdag – militaristisk jubel!


Juli
3. juli 1883: Franz Kafka fødes.
5. juli 1908: Jonas Lie dør.
10. juli 1918: Ny sovjetisk forfatning.
12. juli 1808: Norske digter Henrik Wergeland fødes.
13. juli 1908: Attentatet mod skruebrækkerskibet Amalthea i Malmö.
14. juli 1928: Kominterns 6. kongres starter.
14. juli 1958: Nationalistisk militærkup vælger Irak’s monarki.
18. juli 1918: Nelson Mandela fødes.
24. juli 1783: Sydamerikanske frihedshelt Simon Bolivar fødes.
29. juli 1883: Benito Mussolini fødes.
31. juli 2007: Britiske tropper ud af Nordirland.


August
1. august 1978: Første numme af Arbejderen.
6.-7. august 1938: Nordisk Ungdomsstævne i Ålborg arrangeret af DKU.
11. august 1948: Anne Grethe Holmsgaard fødes.
15. august 1998: Real IRAs bilbombe i Omagh kræber 29.
19. august 1983: Blokaden mod La Cabana i Herning starter.
21. august 1968: Invasionen af Tjekkoslovakiet.
22. august 1978: Italienske forfatte Silone dør.
22.-30. august 1968: Demonstrationerne ved konventet i Chicago.
23. august 1993: Historikeren E.P. Thompson dør.
25. august 1968: Demonstration på Røde Plads i Moskva mod invasionen.
29. august 1833: England begrænser børns og kvinders fabriksarbejde.
29. august 1948: Den danske sangerinde Anisettes fødes.
31. august 1928: Premiere på Dreigroschoper/Laser og pjalter af Brecht og Weil.


September
September 1978: Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA) dannes.
3. september 1658: Oliver Cromwell dør.
3. september 1783: Amerikanske Uafhængighedskrig afsluttes.
4. september 1908: Richardt Wright fødes.
6. september 2007: Aktionsdag G-13 for nyt ungdomshus gir resultat.
6. september 1983: Havnearbejdernes talsmand Karl Jørgensen løslades.
8. september 1783: N.F.S. Grundtvig fødes.
8. september 1908: Alberti melder sig selv som storsvindler.
13. september 1993: Oslo-aftalernene underskrives mellem PLO og Israel.
19. september 1993: Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ stiftes.
20. september 1758: Haitis uafhængighedsleder J-J. Dessalines fødes.
22. september 2007: André Gorz dør.
29. september 1938: München-aftalen godkender tyske annektioner.


Oktober
Oktober 1928: Tidsskriftet Monde danske udgave udkommer.
1. oktober 1928: Første russiske femårsplan træder i kraft.
3. oktober 1908: Russiske socialdemokrater (trotskij mfl.) starter avisen Pravda i Vien.
3. oktober 1948: Sinn Feins-lederen Gerry Adams fødes.
3. oktober 2006: “Socialistiske balledemagere” laver velfærdsdemonstrationer.
5. oktober 1958: Borgerrettighedsmarch i Nordirland.
5. oktober 1968: Borgerrettighedsmarch i Nordirland.
16. oktober 1908: Enver Hoxha fødes.
16. oktober 1968: Black power-hilsen på olympiadens sejrsskammel.
18. oktober 2003: Forfatteren Manuel Vázquez Montalbán dør.
25. oktober 1983: USA invaderer Grenada.
28. oktober 1933: Socialreformen fremsættes.
30. oktober 1938: Radioromanen Klodernes Kamp starter panik i USA.


November
November 1978: Tillidsmandsringen i Kbh. dannes.
3. november 1988: Blekingegade-gruppens røveri mod Købmagergade Postkontor.
6. november 1833: Norske forfatter Jonas Lie fødes.
6. november 1993: Unge Mod Unionen stiftes.
7. november 1993: Unge Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) dannes.
8. november 1918: Bayersk rådsrepublik dannes.
8. november 1933: New Deal-politikken indføres i USA.
8. november 2007: Panbladets sidste nummer.
9. november 1918: Tyske revolution indledes med republikkens fødsel.
9. november 1938: Krystalnatten i Tyskland.
11. november 1918: Afslutningen af Første Verdenskrig.
13. november 1918: Slaget på Grønttorvet.
15. november 1958 Aksel Larsen ekskluderes af DKP.
15. november 1998: Black Power’s Stokeley Carmichael/Kwame Ture dør.
15. november 1978: Antropologen Margaret Mead dør.
16. november 1758: Danske forfatter P.A. Heiber fødes.
16. november 1918: Rådsrepublik i Ungarn.
17. november 1858: Utopiske socialist Robert Owen dør.
17. november 1983: Zapatisterne EZLN dannes i Chiapas.
18. november 1938: USA får militant landsorganisation, CIO.
19. november 1978: Grønlandske Iniut Ataqatigiit (IA) dannes.
21. november 1968: Finn Ejnar Madsen erobrer talerstolen på Kbh. Universitet.
25. november 2003: Edward Said dør.
25. november 1948: Premiere i Milano på filmen Cykeltyven.
26. november 1968: Forfatteren Upton Sinclair dør.
26. november 1968: Forfatteren Arnold Zweig dør.
27. november 1978: Kurdistans Arbejderparti (PKK) dannes.


December
1. december 1988: WHO afholder første Internatonale AIDS-dag.
4.-6. december 1993: Rød Ungdom stiftes.
6. december 1998: Hugo Chavez vælges til præsident i Venezuela.
7. december 1928: Noam Chomsky fødes.
10. december 1908: Danskeren Fredrik Bajer får ½ Nobel Fredspris.
10. december 1948: FNs erklæring om menneskerettighederne.
10. december 1958: Abbed Pire får Nobels fredspris for flygtningearbejde.
10. december 1993: Sydafrikanske Mandela og de Klerk deler Nobels fredspris.
10. december 1998: Forfatteren José Saramago får Nobelprisen.
12. december 1983: Fredsaktivister erobrer Rådhusets Tårnur i Kbh.
18. december 2007: EF-domstolen går i Växholm-sagen imod kollektive kampskridt.
19. december 1968: Lindsay Andersons film If… har premiere.
20. december 1968: Forfatteren John Steinbeck dør.
21. december 1958: Forfatteren Lion Feuchtwanger dør.
22. december 1968: Forfatteren Otto Gelsted dør.
25. december 1938: Forfattern Carel Capek dør.
27. december 1978: Algirske Houari Boumédien dør.
29. december 1918: Tysklands Kommunistiske Parti (KPD) dannes.
31. december 1908: Simon Wiesenthal fødes.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.