"El hombre controlador del universo" , or also known as "El hombre en el cruce de caminos" a fresco painting with dimensions of 4.80 × 11.45 m, made by Diego Rivera. This painting is located in the Palacio de Bellas Artes, in CDMX. Photo: Taken 6 July 2019 by Renata Frias. (CC BY-SA 4.0). Source: Wikimedia Commons.

Tal & datoer/Numbers & datesABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX – YZ – ÆØÅ

 

Navneregister for alle personer på Tidslinjen og i personlisterne (linksamlinger).
og titler på vigtigste bøger/dokumenter/kunstværker + linksamlinger/indskannede tekster mv. / Index of names of all persons on the Timeline and in collections of links. Also index of titles of most books/documents/pieces of art, etc.

 

Navneregister for alle personer – og delvist organisationer og stikord for begivenheder – på hele bibliotekets Tidslinjen, i personlisterne og de øvrige linksamlinger.
Der er linket til titler på bøger/tekster/dokumenter/kunstværker, hvor hvor der er linksamlinger om disse.
Enkelte historiske begivenheder er tilføjet, når vi har skønnet, at det var nødvendigt.         Men benyt emne-indexet.
Personnavne i det her navneregister m.m. er sat alfabetisk efter efternavne. sen-navne er sat efter evt. mellemnavn. Titler på de medtagne film, bøger og værker er sat med kursiv, dog ikke titlerne på vores   egne linksamlinger.
Partier og organisationer er medtaget, , sat op under kendte forkortelse og som fulde navn på dansk. Derimod er bevægelser (fx anabaptisterne, miljøbevægelsen, arbejder … osv., ikke medtaget som generelle bevægelser, men under navngivne organisationer).

Se også Emneboxe (oversigt over emner i indekset for Tidslinjen, linksamlinger mv.

Hele vejledningen til dette register er i bunden af siden.

 


Tal & datoer/Numbers & dates – ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RSTUVW – X – Y – Z – Æ – ØÅ


 

Tal / Datoer

Faste


 

A


B
EZLN, Zapatisterne (Mexico): 17. november 1983

E


 

F


Guthrie, Woody: “This Mashine kills Fascism” – Woody Guthrie 100 år

G


H


 

I


 J


K


L

 


M


N


O

P

 


 

Q

 


R


S

 


T


 

U


 

V


 

W


 

 X


 

Y


 

Z


 

Æ


Ø


Å


Tal/datoerABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RSTUVW – X – Y – Z – Æ – ØÅ 

Vejledning

Hvad er med ?

Dette er en alfabetisk linket liste over personer, titler (bøger/film) og organisationer, som forekommer på disse linksamlinger (godt 1.300 i alt):

Tidslinjen – er den primære kilde til registret! Og alle personer fra Tidslinjen – med mere end leksikale/biografiske links – er medtaget.

Personlister

Bøger

Film

Eller fra samlingerne om socialister og bemærkelsesværdige personer på (københavnske) kirkegårde: Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård.

Understregede/hyperlinkede navne i registret er links til en linksamling/personliste, som ift. Tidslinjen bl.a. er, at linkene er udvidet med annoteringer/bemærkninger/citater.

Hvordan ?

Personnavne er opstillet alfabetisk efter efternavn,
mens før-middelalder + konge/adelige, visse kunstnere osv. er opstillet efter fornavn og ikke kaldenavn.
Alfabetisering, – principper, translitteration, præpositioner (von, van), lov om osv. følger anvendelsen i Gyldendals “Den Store Dansk Encyclopædi” (Online: Denstoredanske.dk).

Således er alle -sen navne (og Møller) sat op efter evt. mellemnavne først, fx Ib Spang Olsen, under Spang Olsen, Ib.

Oranisationer/partier/bevægelser står under deres kendte forkortelse, fx SF og PCE, Partido Comunista Español, ellers under fulde navn eller med henvisninger.

NB at linkene ovenfor i dette register, er til poster og datoer, hvorfra der er linket til mere og andet end biografiske/leksikale opslag om personen, værket, begivenheden mv.

Sammen med nogle personer er der også samlet ikke-biografiske links om emner/begivenheder, som den pågældende er knyttet til. Dette er angivet ved + efter personens navn. Fx:
Corydon, Bjarne + DONG-salget til Goldman Sachs.

Det kan gælder således, hvor der ikke er nogen biografiske link på personen, eller hvor personen har flere indførsler med forskellge værker/aktiviteter, fx.:
Marx, Karl + 1. Internationale.

Til personnavnene er tilstræbt, at der kun kun er angivet ét link, nemlig til den post, hvorfra der så er linket til personens andre indførsler, begivenheder, udgivelser osv.
Understregede/hyperlinkede navne henviser til en linksamling/personliste, hvor der bl.a. er annoteringer/bemærkninger/citater for de enkelte link om den pågældende.

Kun de kendeste pseudonymer er medtaget som henvisninger, fx Uljanov, V.l. se: Lenin – mens de fleste er opført under deres anvendte politiske navne, fx Tony Cliff, Grigorij Zinovjev, osv.

Der er udvalgt nogle titler på bøger/dokumenter/film mm., hvortil der er links om selve værket på Tidslinjen eller i en linkbox. Disse titler er angivet med kursiv i registret og under første betydende ord i titlen, fx Det Kommunistiske Partis Manifest.
Socialistisk Biblioteks egne linksamlinger, emnelister, personlister, linkboxe mv. er ikke med kursiv..

For værkers vedkommende er de registret under den titel, de kan søges under på nettet, og oftest med originaltitel (på originalsprog) og med link fra den danske titel, hvis denne afviger meget, altså ikke fx Gulliver’s Travels/Gullivers Rejser.

Biografiske kilder

Links til leksika for personer, titler og begivenheder mv. er gennemført i politisk prioriteret rækkefølge i hver post og oftest i starten alle samlinger af links:

Leksikon for det 21. århundrede (Leksikon.org)

Den Store Danske Encyclopædi (Denstoredanske.dk)

Wikipedia – Den frie encyklopædi (Wikipedia.dk)

Dansk Biografisk Leksikon (3. udgaven online) og Dansk Kvindebiografisk Leksikon er også  anvendt en del i vores links om personer.
Endvidere har de fleste danske skønlitterære forfattere på Tidslinje-posterne også et link til omtalen af dem og deres værker i den nyeste store danske litteraturhistorie: Dansk litteraturs historie fra Gyldendal, i 5 bind fra 2007-2009. (online).
For historiske personer (og begivenheder, perioder osv.) er der ofte linket til online-udgaven af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie i 17 bind.
De øvrige værker – teaterleksikon, børnelitteratur- mfl. – fra fra det flotte site, Denstoredanske.dk (scroll ned til oversigt over Værker) er kun anvendt i begrænset omfang.

Hvem er medtaget?

Vær opmærksom på, at hverken danske eller andre personer (eller begivenheder) er medtaget på Tidslinjen eller i andre linksamlinger alene ud fra redaktionens politiske (socialistiske) sympatier!
Det er i høj grad kilderne, altså om der er skrevet noget i danske og udenlandske progressive tidsskrifter/sites’ artikler, der afgør, hvad der overhovedet er medtaget på Tidslinjen, fordi der helst skal være nogle artikler, sites el.lig. at linke til, – ud over leksikale links.
Men vurderingen af politisk/historisk vigtighed spiller også ind.

“Jamen, kan man ikke bare google efter et navn – fx Marie Nielsen – på Modkraft Biblioteket? eller bruge sitets søgefelt?”
Selvfølgelig kan du det. – Men du får så en liste over alle de sider, hvor “Marie Nielsen”’er er nævnt. Mens du ved at bruge dette register får link til det vigtigste sted, hvor der er samlet links om Marie Nielsen, og hvor linkene til de andre steder, hvor hun er nævt, er samlet i oversigtsform, – oftest som links i et afsnit under overskriften Se også.

Så vi håber med dette register at have gjort vore linksamlinger mere anvendelige for vore brugere.

Evt. fejl, mangler og forslag må du meget gerne skrive til os: info[snabel-a]socbib.dk

Kammeratligste hilsner
Socialistisk Bibliotek
Redaktionen 
Februar 2018

Se på Socialistisk  Bibliotek:

Personlisten: Diego Rivera (1886-1957)