Billede fra Oslo i Norge af grønne ahornblade. Foto af Meri Sorgaard på Unsplash.
Billede fra Oslo i Norge af grønne ahornblade. Foto af Meri Sorgaard på Unsplash.

 


Ågot Berger (30. december 1954 på Hardalandet i Norge – 13. februar 2007 i København) blev uddannet fra biblioteksskolen i Oslo i 1977.
I 1981 kom hun til Danmark, aktiv på den politiske venstrefløj og senere i bibliotekarernes fagforening.
Ågot var bl.a. i redaktionen på tidsskriftet International Socialisme (1992-1993), hvor hun sammen med Freddie Nielsen skrev i den vigtige artikel Den russiske revolution: oprør eller kup? Førte Lenin til Stalin? (nr. 1, februar 1992, side 5-16).
I hovedbestyrelsen for Bibliotekarforbundet (1993-1994), i bestyrelsen for faggruppen Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde (1995-2000) og fra 2001 i redaktionen på tidsskriftet Solidaritet og i styrelsen for Tidsskriftcentret (Modkraft Biblioteket).

Redaktionen. 28.2.2007


Nekrologer

Bibliotekspressen

Mindeord om Ågot Berger (pdf). Af Pernille Drost + Jens Ingemann (nr. 5, 14. marts 2007, s. 28; online på DBC Webarkiv). Scroll ned.

Socialistisk Arbejderavis

Nekrolog (nr. 266, 14. marts 2007, s. 10)

Biblioteksvæsen

Initiativet “Lån en fordom” i 2004 blev bredt anerkendt og internationalt kopieret:

Lån en fordom – på biblioteket! (pdf). Af Ågot Berger (Bibliotekaren, Oslo, nr. 11, 2005, s.8-10). Se også: Lån en fordom (Menneskebiblioteket.dk/Københavns Biblioteker).

Bibliotekspressen
Udg. af Bibliotekarforbundet (BF).

Valgudtalelse: Hvorfor jeg stiller op til HB (november 2006; online på Internet Archive).

Fra vaskekone til udviklingschef (pdf). Af Daniel Øhrstrøm (nr. 1, januar 2006, s.10-11). Interview med Ågot Berger.

Bibliotek.dk: Artikler og debat (50 stk.). Søg på Ågot Berger.

Fagmagasinet

Fra vaskekone til udviklingschef (nr. 1, 2006). Interview med Ågot Berger.

Indvandrere

Mangfoldighedens biblioteker: flersproglig biblioteksbetjening i Danmark
Bibliotekarforbundet, 2001, 142 sider. Anmeldelse i Brogede Blade (nr. 45, oktober-november 2001).

Biblioteksbetjening af indvandrere i multikulturelle byer
Århus Kommunes Biblioteker, 1998, 37 sider.
Rapport fra en studierejse til Sverige, Holland, Frankrig og England.
Se anmeldelse af Martin Lundsgaard-Leth: Bibliotekerne og integreringen af de etniske minoriteter (pdf) (Bibliotekspressen, nr.18, oktober 2001, s.520-21).

BibNyt

Flot hæder til bibliotekar ved Århus Kommunes Biblioteker (uge 13, 1999).
På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde får Ågot Berger Lysholt Hansens Bibliotekspris for sin indsats for betjening af flygtninge og indvandrere. Se også omtalen i Brogede Blade (nr. 38, april 1999).

Solidaritet

Indvandringens danmarkshistorie (nr. 1, februar 2002, s. 28-32; online på Internet Archive).
“I en artikelserie på tre vil Ågot Berger gennemgå hhv. indvandringens Danmarkshistorie, migration og integrationsteorier og endelig komme med et bud på en socialistisk politik i krydsfeltet mellem borgerlig offensiv og religiøs vækkelse i dele af minoritetsmiljøerne.”

Migration, integrationsteorier og europæiske varianter (nr. 2, maj 2002, s. 18-22; online på Internet Archive).
“Vi befinder os i migrationens tidsalder. Migration, forstået som ud- og indvandring, er tiltagende både fra 3. verden til EU, USA, Canada og Australien – og imellem lande i den 3. verden. Den største bevægelse er ikke til de udviklede lande, men foregår mellem lande i den 3. verden. Ud af verdens 6 mia. indbyggere mener man, at 120 millioner er migranter.”

Borgerlig offensiv, etnisk politik og socialisters modsvar (nr. 3, september 2002, s. 16-21; online på Internet Archive).
“Denne artikel er et forsøg på at formulere et svar på hvordan socialister manøvrerer i krydsfeltet mellem borgerlige angreb på indvandrernes rettigheder, øget opslutning og markant parlamentarisk styrkelse til indvandrerfjendtlige partier, samt religiøs vækkelse i dele af indvandrermiljøerne.”

Venstrefløj

International Socialisme

SF og socialismen (nr. 7, forår 1994, s. 15-22).
“Der går en rød tråd gennem SFs historie, der placerer SF i den reformistisk socialistiske tradition. En samfundsændring skal foregå via det eksisterende statsapparat. Det er den parlamentariske vej til socialisme, vil SF sige. Vi vil i denne artikel ‘dokumentere’, at SFs politiske strategi ikke fører til socialisme. SFs politik er klassisk reformistisk.”

Den russiske revolution: Oprør eller kup? Førte Lenin til Stalin? Med Freddie Nielsen (nr. 1, februar 1992, s. 5-16).
“Holdningen til oktoberrevolutionen har ikke blot historisk interesse, skiller ikke blot mellem dem, som mener, at revolutionen var en nødvendig fortsættelse af februarrevolutionen, og dem, der ser den som et overgreb på en demokratisk udvikling i Rusland. Den skiller typisk også i dag dem, som mener, at det er nødvendigt med en revolutionær omvæltning i vores samfund, og dem, som vil bevare det bestående.”

Solidaritet

Socialkonstruktivismen: en marxistisk kritik (nr. 3, november 2004, s. 12-17; online på Internet Archive).
“I de sidste mange år er vi blevet fortalt, at marxismen og andre ‘store fortællinger’ er døde, at vi lever i et postindustrielt videnssamfund, hvor tilværelsen er stadig mere fragmenteret, og at arbejderklassen er død … Det teoretiske fundament for disse opfattelser er det dog færre, som har hørt om ude i det pulserende liv. Ikke desto mindre lever denne teori i bedste velgående i et stigende antal af akademiske miljøer.”

Internationale Socialister
Artikler 1984-1997 (55 stk.).