19.3 C
Copenhagen
30. maj 2024
Forside Bøger / Books

Bøger / Books

Her findes anmeldelser og debat om enkelte bøger. For emnelister med bogsamlinger se under emner.
Here is reviews and debate on single books. For links collection with more books see in subjects.

Søren Maus “Stum tvang”

Anmeldelser og omtaler af Søren Mau: Stum tvang: en marxistisk analyse af kapitalismens økonomiske magt (Klim, 2021, 410 s.).

Pelle Dragsteds “Nordisk Socialisme”

Linkbox om bogen "Nordisk Socialisme : På vej mod en demokratisk økonomi" (Forlaget Gyldendal) af Pelle Dragsted, Enhedslisten

Asad Haiders “Mistaken Identity”

Linkbox med anmeldelser, debat og interviews om amerikanske Asad Haiders bog Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump + Appendiks med socialistisk kritik af identitespolitik, intersektionalitet og privilegieteori. / Debate, interviews and reviews about Asad Haider's Mistaken Identity + Appendix with socialist critique of identity politics, intersectionality and privilege theory.

Friedman og den flade jord

Thomas L. Friedman er en indflydelsesrig forfatter og journalist på The New York Times. Han er offensiv forsvarer for den herskende nyliberalistiske verdensorden og var i mange år en ivrig tilhænger af krig mod Irak. Vi har her samlet lidt af den udenlandske (overvejende kritiske) debat om bogen og Thomas L. Friedmans øvrige forfatterskab og journalistik.

Lomborgs bog “Køl af” og den globale opvarmning

Bjørn Lomborgs bog Cool It udkom på engelsk i september, og i oktober 2007 i dansk udgave med titlen Køl af : sandheder og skrøner om den globale opvarmning. Denne emneliste forsøger at dække en del af den danske og den lidt mere kritiske internationale debat om bogen, samt noget baggrundsmateriale.

Naomi Klein og katastrofekapitalismen (Chokdoktrinen)

Naomi Klein sætter i sin nye bog om katastrofekapitalismen fokus på de herskende klassers udnyttelse af omfattende kriser (som krig, terroristangreb og naturkatastrofer) til at gennemføre radikale økonomiske og politiske ændringer. Bogen er et fundamentalt opgør med de markedsøkonomiske fundamentalister og følger deres hærgen gennem et halvt århundrede.

Lomborg og klodens tilstand

0
Lidt af den danske og udenlandske debat om Bjørn Lomborg og bogen "Verdens sande tilstand". English edition: "The skeptical environmentalist : measuring the real state of the world".

Tariq Ali og Fundamentalismernes Sammenstød

Tariq Alis bog fra 2002, The clash of fundamentalisms, kom i en dansk udgave i 2004. Bogen er en form for modsvar til den konservative ideolog Samuel P. Huntingtons tese om The clash of civilizations fra 1993. Tariq Ali taler i stedet om 'fundamentalismernes sammenstød' – religion vs. imperie

Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse, 1884

Linkbox med materiale om Friedrich Engels’ marxistiske klassiker "Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse", udgivet 3. oktober 1884.

A People’s History of the World

Linkbox med anmeldelser og interviews om Chris Harmans bog, "A People’s History of the World", Bookmarks 1999.

Nyt fra Redaktionen

Mest sete bøger i denne uge

Mest sete bøger

NYESTE LINKS