Kritik af religion kan også handle om kritik af magtmisbrug. Her er en sovjetisk religionskritisk plakat fra 1920 med teksten:
Kritik af religion kan også handle om kritik af magtmisbrug. Her er en sovjetisk religionskritisk plakat fra 1920 med teksten: "Alle mennesker er brødre, og deres hjælp får mig til at føle mig godt". Foto: Akg-images. (CC-BY-NC-4.0).

 

Indhold


 

Forord

Som en lille modvægt mod religionens renæssance i det offentlige rum denne materialesamling om socialisters forhold til religion. Emnelisten har klassiske og nyere tekster med marxistisk religionskritik, og mere historiske analyser af islam, kristendommen og jødedommen.
Nedenfor findes links til tekster på dansk (og skandinavisk) om religion

Bjarne A. Frandsen
Oktober 2006. Revideret marts 2019.

Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelser, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium.Lenin. Se nedenfor
Karl Marx: ‘Kritik af den hegelske retsfilosofi : Indledning’. – I: Karl Marx: Økonomi og filosofi (Gyldendals Uglebøger, 1962, s. 51-52). Artiklen er online på Marxistiske Klassikere


Se også på Socialistisk Bibliotek:


Leksika/sites

Gads religionsleksikon

Gads Religionsleksikon (1999, 616 sider) stilles her til rådighed for alle, komplet og gratis.

Leksikon.org

Med links til relaterede emner.

Marxistarkiv.se

Texter om religion
Texter om islam och islamism ur marxistisk synvinkel
Texter om judendom och sionism ur marxistisk synvinkel
Texter om kristendom ur ett marxistiskt perspektiv

Religion.dk

Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden.

Islam
Kristendom
Jødedom
Kristendom

Religionsguiden

Religionsguiden. Redigeret af Tim Jensen (Syddansk Universitet). Med afsnit om bl.a. Islam, Jødedom og Kristendom.

Denstoredanske.dk

Religion

Videnskab.dk

Emne: Religion

Wikipedia.dk

Religion
Med links til større artikler på bl.a. engelsk og eksterne links til ateisme mm.


Ateistisk Selskab (Ateist.dk)
Selskaber arbejder for adskillelse mellem religion og stat i Danmark.


Bibelselskabet

Bibelen på Internettet

Forlaget Vandkunsten

Koranen online (p.t. ikke online)


 

"Religiøst hykleri" står der på en af vingerne fra den kapitalistiske vampyr ... Socialismens trompet. En bevinget frihedsfigur blæser i et horn for at advare arbejdstageren, hvis blod drænes af et flagermuslignende monster. Gravering: Walter Crane, og offentliggjort i "Justice Journal", 1885. (CC BY-NC-SA 2.0). Foto: B.
“Religiøst hykleri” står der på en af vingerne fra den kapitalistiske vampyr … Socialismens trompet. En bevinget frihedsfigur blæser i et horn for at advare arbejdstageren, hvis blod drænes af et flagermuslignende monster. Gravering: Walter Crane, og offentliggjort i “Justice Journal”, 1885. (CC BY-NC-SA 2.0). Foto: B. Kilde: flickr.com.

Artikler

Brydningstider i Europas historie

Af Gustav Bang (Forlaget Fremad, 1945)

Kap. 2: Kristendommens Gennembrud

Kommunisternes Program

Af Nikolai Bukharin (Europæisk Forlag, ca. 1918)

Kap. 17: Samtidig med den økonomiske – en åndelig Befrielse (Kirke og Skole i Rådsrepubliken).

Fjärde Internationalen

Michael Löwy: Marxism och religion: befrielseteologins utmaning (pdf) (1/1988)
“Vi har emellertid genom befrielseteologin sett framväxten av ett religiöst tänkande som använt sig av marxistiska begrepp och inspirerat en social befrielsekamp.”

Folkets opium?: om marxisme og religion

Af Michael Löwy (Oversat og redigeret af Bertel Nygård, Socialistisk Arbejderforlag, 1997, 19 sider).
“Teksten er et uddrag af Löwys værk ‘Marxisme og befrielseideologi’. Dette teksuddrag er et bud på nogle af de veje, man kan gå, hvis man kritisk vil undersøge marxismens forhold til religionen nøjere.”
Se også Michael Löwy: Opium för folket – marxism och religion (Röda Rummet, nr.3, 2005) + artiklen i Socialistisk Information nedenfor.

Gnist/Rødt

Tema: Religion – mer enn opium (nr.3, 2010). Se her bl.a.:

John Molyneux: Marxisme og religion
“… en mangelfull, mekanisk og ensidig forståelse av den marxistiske religionsanalysen har vært en vesentlig faktor i å bidra til at et antall venstreorienterte individer og grupperinger fullstendig har tapt sine tidligere politiske holdninger og endt som venstreapologeter for imperialismen.”

Gnisten

Neil Davidson: Islam og Opplysningstida (nr.3, marts 2006)
“Den intellektuelle bevegelsen i det 17. og 18. århundre som ble kjent som opplysningstida hjalp en ny klasse å komme til makta i Europa. Neil Davidson spør hvorfor de mer avanserte sivilisasjoner i den islamske verden ikke utviklet en liknende bevegelse.”

Hazel Croft: Religion, opprør og reaksjon (10. jan. 2002)
“Det skulle være tydelig for enhver som ser omkring seg i dag, at religiøse ideer fremdeles har stor innflytelse blant millioner av verdensborgere. Hvorfor tyr folk fremdeles til religion, og hvilken hodning burde sosialister ha til den? Religion ‘er opium for folket’, er et av de mest berømte sitatene etter Karl Marx.”

Humanistisk Samfund

Allan E. Petersen: Religionskritikkens udvikling i Danmark: Den danske folkekirkes idégrundlag. Del 1 (5. februar 2024)
“Det er altid godt at kende historien, hvis man vil være med til at forme den nutid, vi står midt i. På baggrund af en afhandling, jeg netop har færdiggjort om religionskritikkens udvikling i Danmark, vil jeg gennemgå nogle historiske hovedpunkter fordelt på mindre artikler.”

Information

Per Bregengaard: Marxismens religiøse rødder (kronik, 12. oktober 2007)
“Ser man på kristendommen og kommunismens idéhistoriske rødder, vil man opdage, at marxismen og kristendommen ikke står i modsætning til hinanden, tværtimod.”

Kommunistisk Politik

Klaus Riis: Religion og kommunisme (nr.3, 1998; online på Kpnet.dk)
“En konkret analyse af religionen – eller religionerne – og deres rolle i dag – viser entydigt, at de generelt er et instrument i de herskendes hænder til at afholde folkemasserne fra revolution.”

Kritisk Debat (artikler p.t. ikke online)

Nils Bredsdorff: Ytringsfrihed, demokrati og Islam (maj 2009; online på DBC Webarkiv)
“Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret … Nils Bredsdorff diskuterer grænserne for, hvad der må og skal kritiseres og hvad, der ikke skal.”
Debat:
Kasper Vieland Nielsen: Til angreb for ytringsfriheden! (juni 2009; online på DBC Webarkiv)
Nils Bredsdorff: Til forsvar for ytringsfriheden (september 2009; online på DBC Webarkiv)
Poul Petersen: Ytringsfrihed er ytringsfrihed. Punktum! (oktober 2009; online på DBC Webarkiv)

Tinne Stubbe Østergaard: Religiøs identitet – et politisk redskab eller en privatsag? (november 2007)
“Efter læsning af artiklen ‘Sagaen om Asmaa’, er det uklart hvad sociologerne Brun og Herch vil med artiklen. Den stiller en masse spørgsmål, men virker mere som en emotionel meningstilkendegivelse end en analyse …”

Ellen Brun og Jacques Hersh: Sagaen om Asmaa (oktober 2007)
“Partiet fortjener ros for at have vist mod til at gå mod strømmen og udfordre gængse venstreorienterede ideologiske og politiske antagelser.”

Jesper Garsdal: Nogle refleksioner over forholdet imellem religion og politik (juni 2007)
“Dette essay består af to dele. I første del reflekteres der over nogle af de temaer, der er dukket op i forbindelse med diskussioner om forholdet imellem religion og politik, specielt i Danmark og specielt i forhold til Islam, medens anden del primært består i en løs præsentation af nogle temaer i muslimsk tænkning og idéhistorie i forbindelse med deres relevans for nutiden og for opfattelsen af forholdet imellem religion og politik.”

David McLellan: Religionen er en hjerteløs verdens hjerterørelser
“I forbindelse med udgivelsen af Deutsch-Französische Jahrbücher i 1843 forberedte Karl Marx en række kritikker og begyndte med et essay om filosoffen Bruno Bauers skrifter om det jødiske spørgsmål. Det generelle tema for dette essay var kontrasteringen af den politiske frigørelse, som kan frigøre mennesket lige så lidt som religionen, over for den menneskelige frigørelse, der kun vil kunne opnås med staten og pengenes forsvinden.”

Marxistarkiv.se

Gilbert Achcar: Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv (pdf) (Tidsignal, nr.11, 2010, 14 s.; online på Marxistarkiv.se, 22.10.2018)
“Hur kommer det sig att religiösa rörelser kunnat få en ny livskraft i vår tid, frågar Gilbert Achcar i denna artikel.” In English: Religion and politics today from a Marxian perspective (pdf) (Socialist Register 2008, p.55-76).

Gilbert Achcar: Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar (pdf)
“Intervju från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet.”

Gilbert Achcar: Marxister och religionen – igår och idag: En mycket svår utmaning för socialister (pdf)
“Artikel från 2004 om marxisters förhållningssätt till religion, främst i förhållande till islam.”

Karl Kautsky och Per Meurling: Kristendom och socialism (pdf) (Tidens förlag, 1973, 84 s.)
“En klassisk marxistisk skrift om kristendomen, uppdaterad av Per Meurling.”
Se også:

Modkraft.dk

Mette Buchardt: Religionernes renæssance på venstrefløjen (5. september 2008)
“Bente Hansen vil med bogen Gud og hvermand lange ud efter det religiøse højre og det ateistiske venstre. Det er hos de sidste hun placerer sin solidaritet. Prisværdigheden til trods, halter argumentationen dog flere steder.”

Mette Buchardt: Moralsk panik (10. maj 2007)
“Religion er ikke en essens, men sammenvævet med social praksis. Om marxister, feminister og religion.”

Venstrefløjen og identitetsmyterne. Interview med Daniel Bensaid (23. december 2006)
“Klassekamp skal genintroduceres som alternativ til religiøse og nationale identitetsmyter, mener den franske filosof og politiske aktivist Daniel Bensaid.”

Politiken

Ida Auken: Politik og religion kan ikke skilles ad (24. oktober 2007)
“Religiøse spillere er fuldt legitime, så længe de holder sig inden for demokratiets spilleregler og ikke forsøger at tage patent på ‘sandheden’.”

Roskilde Universitetsbibliotek

Nils Bredsdorff: Islamisme, Shari’a og ret: undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (juni 2007, 107 s.) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 48)
“Nils Bredsdorff undersøger hvad Shari’a er set gennem fortrinsvis liberale muslimske teolog-juristers briller. Han ser på forholdet mellem den nye aktive rolle, islamisterne tildeler Shari’a og menneskerettighederne. Er ytringsfrihed og Shari’a forenelige? Er de islamistiske strategier forenelige med demokrati og kritisk politisk offentlighed? Der lægges særlig vægt på analysen af den kendte, tilsyneladende liberale, euroislamistiske prædikant Tariq Ramadan og hans forhold til rettighedsspørgsmålet i en europæisk sammenhæng.”

Rød+Grøn

Med Marx i den ene hånd – og Gud i den anden (pdf) (nr.106, november 2018, s.12-21)
Tema: “Kan man være socialist og troende på samme tid? Og er religion et politisk eller et personligt spørgsmål? Det forsøger Rød+Grøn at opklare i denne måned.” Scroll ned. Se også Debat (nr.107, december 2018, s.28-29) + Debat (nr.108, februar 2019, s.28-29).

Salt

Henning Eichberg: Hverken Gud eller Herre! (nr.1, feb. 2007, s.5-6).
“Om det religiøse spørgsmål på venstrefløjen. Anmærkninger til religionsdebatten i tidsskriftet Salt.” Online på Modkraft Debat.
Fokus: Tro og politik på venstrefløjen (nr.4, september 2006, s.3-7):

Per Warming: På gyngende grund! (s.3-4)
“Religion udspringer ikke kun af elendighed, også af herlighed. Om religion og politik på venstrefløjen.” Online på Modkraft Debat.

Socialistisk Arbejderavis

Anindya Bhattacharyya: Marx og religion (nr.253, 16. marts 2006)
“Mange af de angreb, som muslimer oplever i dag, er de samme som jøderne blev udsat for på Marx tid. Liberale tænkere hånede religion, og så religion som det afgørende problem i kampen for frihed. Marx mente, at det at se på religion på en så snæver måde, skjulte for det større billede af samfundet og derved også de grundlæggende problemer vi i dag har.”

Jørn Andersen: Socialister og religion (nr.248, 4. november 2005)
“Mange kender citatet fra Marx om, at ‘Religion er opium for folket’. Det stammer fra indledningen til ‘Kritik af den hegelske retsfilosofi’ og er skrevet i 1844. Udtalelsen markerer, at marxister er de mest grundlæggende og konsekvente kritikere af religion.”
Se også tema med tekster på dansk og engelsk: Religion.

Socialistisk Information

Michael Löwy: Folkets opium?: Marxisme og religion (nr.218, maj 2007, s. 26-30 + 01.07.14)
“Den gammelkendte frase om, at religion er ‘folkets opium’, udtrykker
et stærkt forsimplet billede af marxismens syn på religion. Michael
Löwy udfordrer her denne misforståelse og præsenterer et langt mere
nuanceret syn på forholdet mellem marxisme og religion.” Artiklen er også online på Modkraft.dk/Kontradoxa med titlen: Religion er et mangefaceteret fænomen (28. maj 2007).

Saral Sarkar: Venstrefløjen og religionen (nr.196, april 2005)
“Fremvækst af religiøs fundamentalisme, politisk religion og religiøst begrundede voldshandlinger har skræmt venstrefløjen. Der er brug for en analyse af det religiøse fænomen og for at udvikle venstrefløjens svar.”

Socialistisk Standpunkt

Alan Woods: Marxisme og Religion (2001) (Publiceret: Revolution, 10. November 2004).
“Denne lange baggrundspjece, skrevet af den britiske marxist og historiker, Alan Woods, blev oprindeligt skrevet som svar på en række henvendelser som vores internationale tendens modtog fra forskellige religiøse grupper, som samtidig kaldte sig marxister. I dette svar forklares religionens historiske og nutide rolle, hvordan marxister filosofisk adskiller sig fra dem og hvorfor det er nødvendigt med en klar forståelse af samfundet, hvis vi skal ændre det.”

Solidaritet

Tariq Ali: Brev til en ung muslim (nr.2, maj 2003, s.8-14; online på Internet Archive WayBackMachine)
“Kære Ven: Jeg kan huske du kom hen til mig efter den store anti-krigsdemonstration i november (i Glasgow tror jeg) og spurgte, om jeg var troende? Jeg har ikke glemt det ryk det gav i dig, da jeg svarede nej, eller den bemærkning, som din ven kom med (vores forældre havde også advaret os mod dig) – eller de vrede spørgsmål I begge to udslyngede mod mig som pilekast. Det alt sammen fik mig til at overveje sagen og her er mit svar til jer og til alle de andre fra Europa og Nordamerika, som stiller de samme spørgsmål”.

Videnskab.dk

Kasper Bro Larsen: Jagten på den historiske Jesus (3. december 2018)
“Vi ved med temmelig stor sandsynlighed, at Jesus har vandret på Jorden. Men hvilke af de mange beretninger om Jesus’ liv og levned er sande, og hvilke er kristen fanfiktion?”

Kristian Sjøgren: Hvor er beviset for, at Jesus har levet? (20. december 2012)
“I denne tid fejrer vi, at Jesus blev født. Men hvilke beviser er der overhovedet for, at han levede, vil en læser gerne vide. Vi kigger de historiske kilder igennem.”

Årbog for arbejderbevægelsens historie

Bruce Aubry: Socialdemokratiet og kristendommen. Stauning og Keir Hardie 1913 (pdf) (nr. 4, 1974, s.111-119). “I forbindelse med planlægningen af kristlige organisationers møder med Keir Hardie i Danmark, bliver Socialdemokatiets holning trukket op (“en absolut privatsag”).”