H.C. Andersen læser historien “Engelen” for malerindens børn 1862. Malet af Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), dansk maler og forfatter. Photo: Lars Bjørnsten Odense. Public Domain.
H.C. Andersen læser historien “Engelen” for malerindens børn 1862. Malet af Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), dansk maler og forfatter. Photo: Lars Bjørnsten Odense. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Personliste om H.C. Andersen set i en progressiv vinkel af socialistiske og kulturradikale skribenter.


Biografier

Korte biografier med bibliografiske links:

“Sumpplanten”. Kronik af Elias Bredsdorff (Politiken, 1. december 1985). Om pjalteproletarens manglende klassebevidsthed og forholdet til hans halvsøster. Indskannet på Socialistisk Bibliotek.

1805 – 2. April – 1905: H. C. Andersen: Fra hans Fødeby (pdf). Af Hans Brix m.fl. (Slægtsforskernes Bibliotek, DIS-Danmark). Indhold: H. Rasmussen: H. C. Andersens Barndom, side 1-24. + Hans Brix: H. C. Andersens Digtning, side 25-80.

Sites

Arkiv for Dansk Litteratur: H.C. Andersen
Indhold: Titelliste, Anvendt udgave, Manuskriptliste, Noder, Forfatterportræt & bibliografi.

H.C. Andersen som Eventyrdigter. Af Georg Brandes (Danske Digterportrætter, Gyldendals Bibliotek, 1981, side 192-236; online på Arkiv for Dansk Litteratur)
” … kræver en Byggeplads … det uden at overspænde nogle af sine Kræfter kan faa Brug for dem alle, og udfolde dem let og frit … En saadan Bygeplads fandt Digteren H.C Andersen i Eventyret …”

Dansk litteraturs historie: Fortællingens mange former – H.C. Andersen. Af Klaus P. Mortensen mfl. (Bd. 2, side 361-409).

H.C. Andersen 2005
Sitet er en del af “den internationale fejring af digterens 200-års jubilæum fra 2. april – 6. december 2005 … Formålet er at sikre, at så mange mennesker som muligt får et større og mere nuanceret kendskab til digteren i ind- og udland … Glansbilledet af H.C. Andersen bør derfor vige pladsen for det fulde menneskelige portræt af H. C. Andersen. Han var eventyrfortæller for børn i alle aldre – men han var også meget mere.”

H.C. Andersen Centret: Forskning – eventyr – liv & forfatterskab
H.C. Andersens liv og forfatterskab – forskning, tekster og information.
H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet.
Sitet indeholder bl.a.:

Elias Bredsdorff: Intentional and Non-Intentional Topicalities in Andersen’s Tales (plenarforelæsning) (1999).

 A Poet in Time (Odense University Press, 1999, 576 sider). Second International Hans Christian Andersen Conference, 29 July to 2 August 1996.

H.C. Andersen Information
“… et website med ca. 950 sider, der kan henføres til eventyrdigteren H.C. Andersen .. Det er vigtigt, at H.C. Andersen fremstilles på en almindelig og folkelig måde uden skelen til økonomiske interesser”.
”Biografi: Mit Livs Eventyr”, Levnedsbogen ”Samlede eventyr”, HCA Links: ”H.C. Andersen projekter”, H.C.Andersen pictures-photos, H.C. Andersen Kvarteret i Odense m.m.
Sitet indeholder bl.a. også:
H.C. Andersen-vandkunst: “Fortællerbrønden” af Jens Galschiøt.
Elias Bredsdorff: Andersen : What was he like? (Pages no.1-9)
(På dansk: Fra Andersen til Scherfig, Gyldendal, 1978, side 9-53) (ikke online)

Tidsskrifter

Arbejderen

Harald Rue: Litteratur og samfund – H.C. Andersen 1 (11.5. 2005, s.6-7). 2. del er ikke online (12. maj 2005, s.6-7).
Kapitel fra Harald Rues bog Litteratur og Samfund (1937/1965).
“Betragtningen af hans liv og værker viser hvad rolle de sociale vilkår kan spille, ikke blot for digterens person og for ideerne i hans digtning, men også for dennes form og sprog.”
Manchet: H.C. Andersen & Hans og Scherfig.

Rikke G.F. Carlsson: Satiren, saltet og saltsyren (2. april 2005)
“200-årsdagen for H. C. Andersen fejres, voldtages, forfladiges og kommercialiseres. Den afdøde satiriske forfatters værker bliver udsat for borgerskabets og kapitalens fortolkning og fordrejning ..”

Hans Scherfig: Efter mindefesten (2. april 2005)
“Hvad H. C. Andersen i sit dødsår protesterede imod: at hans værk skulle reduceres til underholdning for børn og godnatlæsning til at falde i søvn over, det er nu gennemført. Dertil er kommet, hvad han var forskånet for at kunne forudse: den grådige kommercielle udnyttelse.”
Trykt i Land og Folk den 23. august 1975 – i 100-året for H. C. Andersens død.

Clarté

H. C. Andersen 200 år! (nr. 1, april 2005, online på det svenske Clarté.nu)
Eventyrlig kommentar: Det officielle Danmark fejrer Andersen med brask og bram, men et aspekt af Andersen er om ikke glemt, så i hvert fald nedtonet.

Kommunistisk Politik

B.C. Andersen: Andersen – nok engang (nr.6, 2005, s.19-21)
“Andersen forbliver Andersen, et barn af almuen, tro mod almuens daglige liv, skikke følelser og drømme. Genialt klarlægger han underklassens stilling…”

Se også:

Georg Brandes : Forfatterportræt af Jørgen Knudsen (Dansk Arkiv for Litteratur).

Bredsdorff, Elias (Leksikon.org).

Fødselsdag for kræmmere. Af Ole Poulsen (Modkraft.dk, 31. marts 2005). Om fødselsdagsforberedelserne i Odense.

H.C. Andersen på Homoværtshus. Af Charlotte Haase (Modkraft.dk/Kultur, 15. april 2005).