Billede af Gerd Altmann fra Pixabay
Billede af Gerd Altmann fra Pixabay

Socialistisk Bibliotek bringer billeder ikke bare til at peppe lidt op på de lidt kedelige bibliotekariske lister, men som et supplement til indholdet. Her går vi især efter billeder, der fortæller en historie.

Socialistisk Bibliotek er ikke-kommercielt

Websitet er et ikke-kommercielt foretagende, drevet af 3 pensionister.

Vi har absolut ingen indtægter, og betaler selv alle udgifterne til at drive websitet. Der er derfor ingen indtægter til at betale for billeder, ligesom vi heller ikke betaler for tekster, vi med venlig tilladelse fra forfatterne lægger op.

Det betyder også, at vi ikke har nogen indtægter af at bringe et billede.

Kilder

Vi henter normalt billeder fra følgende kilder:

Wikimedia Commons, som samler billeder, der er public domain, der som oftest betyder billeder, hvor copyrighten er udløbet/eller er fra statsinstitutioner, f.eks. den amerikanske hær, eller Creative Commons i flere udgaver, som betyder, at fotografen tillader fri benyttelse, i det mindste for ikke-kommerciel benyttelse. Her kan man også hente billedtekst og kreditering.

Der er billedarkiver på nettet, hvor man gratis kan hente billede, ofte mod kreditering af fotograf, bla. Unsplash og Pixabay.

Der er en lang række billedarkiver, hvor billeder må benytte. Specielt ABA/Arbejdermuseet, Det Kgl. Bibliotek, samt lokalarkiver, hvor de normalt angiver copyrightforhold.

Derudover kender vi en række fotografer, som tillader, at vi bruger deres billede mod kreditering.

Andre private, som har givet tilladelse til afbenyttelse.

Til fotografer og andre

Det har været gældende de senere år, hvoraf vi har haft et selvstændigt site i 2 år. Men vi startede i 2006, som et delsite hos Modkraft.dk, og vi er klar over, at en del at disse gamle billeder muligvis ikke overholder alle regler, da vi dengang var endnu mindre juridisk funderede end i dag. Men vi har siden lært en del. De gamle billeder er ofte meget små (frimærkestørrelse, som man ofte gjorde den gang) og desværre helt uden billedtekst.

Vi er i gang med en større oprydning af de gamle billeder, hvilket er en stor opgave og tidskrævende. Derfor må vi bede om forståelse fra fotografer, hvis rettigheder vi er kommet til at krænke. Det har ikke været vores intention, og vi håber, at I vil henvende jer på vores mail info@socbib.dk, hvorefter vi straks vil fjerne billedet om ønsket.