Poster fra Folkebevægelsen mod EU, der er med i GUE/NGL-gruppen i EU paralamentet.
Poster fra Folkebevægelsen mod EU, der er med i GUE/NGL-gruppen i EU paralamentet.

Folkeafstemningen om Danmarks EU-retsforbehold den 3. december 2015. Vi har samlet links med baggrund og debat.


Indhold:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: 25. maj 2014: EU-valg – parlament & patentdomstol

Linkboxen: Den britiske venstrefløj og EU-afstemning juni 2016 / Brexit and the Left


 

Leksikalt og sites

Folkeafstemningen om retsforbeholdet (Wikipedia.dk).

Til valg om rets- og politisamarbejde (3december.dk). Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Retsforbeholdet (Folketingets EU-oplysning).

EU 2015 (Danmarks Radio). Nyheder, Resultater, Valgtest, Infoquiz, Leksikon.

Jurister: Ja-partier kan sagtens løbe fra løfte om EU-asylpolitik (Videnskab.dk, 30. november 2015).

Folkeafstemning om EU-forbehold: Det skal du vide, før du stemmer (Videnskab.dk, 17. november 2015).

Faktatjek: Forskellen på Interpol og Europol (Dr.dk, 1. december 2015) + Sådan påvirker et ‘ja’ din hverdag (30. november 2015) + Kan Danmark trække suveræniteten tilbage? (27. november 2015) + EU-lovene du ikke har hørt om (25. november 2015) + Er vi sikre på at blive i Europol ved “nej”? (29. oktober 2015).


På Modkraft.dk

Replik: Al EU-modstand er ikke nationalistisk. Af Nikolaj Villumsen, Søren Søndergaard og Pernille Skipper (Queerkraft, 13. januar 2016).

Enhedslistens EU-populisme åbner for pinkwashing og fjendebilleder. Af Mads Ted Drud-Jensen (Queerkraft, 8. januar 2016).

Et nej, der forpligter. Af Pelle Dragsted (Blog, 16. december 2015).

Grænseoverskridende galskab. Af Peter Westermann (Blog, 4. december 2015). “Er der spillet hasard med Europol, var ja-siden de første gamblere.”

Er du i tvivl inden folkeafstemning: ingen hjælp at være socialist. Af Peter  Schwartz-Nielsen (1. december 2015). “En række Modkraft-indlæg forsøger at hjælpe dig på vej …”

Derfor Nej! Af Jakob Lindblom (Blog, 30. november, 2015).

Hvorfor Ja? Af Leif Donbæk Thomsen (Blog, 30. november, 2015).

EU dikterer fælles straffelov på internettet. Af Rina Ronja Kari (Blog, 29. november 2015).

Slutspurt: Kæmp for et nej! Af Rina Ronja Kari (Blog, 26. november 2015).

Derfor stemmer jeg ja som socialist. Af Leif Hermann (Kontradoxa, 25. november 2015).

Jeg stemmer nej, fordi jeg er socialist. Af Pernille Skipper (Kontradoxa, 24. november 2015). Se også video: “Mangfoldighed” (Kort Sagt, 10.11.2015, 11:20 min.).

Retsforbeholdet og Enhedslisten – et par bemærkninger til positionen og debatten. Af Mads Wilmann (Blog, 24. november 2015).

Retsforbeholdet for dummies. Af Leif Donbæk Thomsen (Blog, 16. november 2015). Med større debat efter artiklen. Se også video: “Retsforbeholdet for dummies” (Kort Sagt, 10.11.2015, 8:05 min.).

Nej til at afskaffe retsforbeholdet.
Nej til at afskaffe retsforbeholdet.

Andre links

Retsforbeholdet (Folkebevægelsen mod EU). “Her på siden kan du læse mere om, hvad retsforbeholdet er og hvorfor det er vigtigt, at vi bevarer det.”

For åbenhed og demokrati – bevar retsforbeholdet + Hvad stemmer vi om? (Enhedslisten; online på Internet Archive WayBackMachine). Temasider med argumenter for et nej og gennemgang af “de udvalgte og de fravalgte retsakter i detaljer.”

Sammen er vi stærkere (SF). Temaside for et ja: om “flygtningekrisen, grænseoverskridende terrorisme, handel med mennesker og social dumping.”

Stem nej -Lad tvivlen komme den danske model til gode (EUfagligt netværk/Fagbevægelsen mod Unionen).

Hvad stemmer vi om (pdf). Af Jens-Peter Bonde (Retspolitisk Forening, 2015, 144 sider). “Fakta, baggrund, forskellige bud – ideer og spørgsmål til politikerne.”

Folkeafstemningen: Hvad med Ja-sigerne? Af Steen Andersen (Socialistisk Information, 14. december 2015).

Grib chancen for en social union. Af Klaus Krogsbæk (Kritisk Debat, 7. december 2015). “Nej’et kan risikere at bane vejen for en borgerlig reaktionær EU-politik …”

Jeg forstår tvivlen, men stemmer nej. Af Pelle Dragsted (Politiken.dk, 3. december 2015).

Stem nej i morgen – for demokratiets og retssikkerhedens skyld. Af Pernille Skipper (Information.dk, 2. december 2015).

Halvt udenfor eller halvt indenfor. Af Anne Sofie Allarp (Føljeton, 30. november 2015)
“Ja-partierne ønsker at holde Danmark uden for alt, hvad der indebærer minimums-rettigheder for flygtninge, samt finansiering af fælles indsats overfor flygtninge og rettigheder til tredjelandsstatsborgere, f.eks. ofre for menneskehandel, “…” samt indrejse og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, “…” eller med henblik på videnskabelig forskning. “…”.

Visionsløs afstemning. Af Jan Helbak (Kritisk Debat,  30. november 2015). “Med afstemningstemaet gives der ikke andre muligheder end politisk debat på sognerådspolitisk niveau.”

Retsforbeholdet: Det stemmer vi om. Af Mads Hadberg (Socialistisk Information, 5. september 2015). “Hvad er op og ned i sagen om retsforbeholdet?”


Se også:

Rina Ronja Kari (på Facebook)

Links og baggrund om retsforbeholdet (Folkebevægelsen mod EU i Århus, 22. august 2015). Omfattende samling fra EU, regering/folketing, lobbyister (!), internationale samarbejdsorganisationer, alternative … osv.

Den Europæiske Union (EU) (Leksikon.org).

Den neoliberalistiske damptromle. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk/Blog, 2. december 2015). “Bekæmp kapitalismen og dens neoliberalistiske instrument, stands damptromlen. Stem nej i morgen.”


Stop EU - Bevar retsforbeholdet
Stop EU – Bevar retsforbeholdet