Carl Heinrich Petersen, som en del viborgensere stadig husker ham. Privatfoto.
Carl Heinrich Petersen, som en del viborgensere stadig husker ham. Privatfoto.
Om teksten

Carl Heinrich Petersen, antiautoritær socialist og arbejderhistoriker.

Se også linkboxen Carl Heinrich Petersen (1915-1988) (Socialistisk Bibliotek). Med Biografier & nekrologer + Tekster online.

Forord

Carl Heinrich Petersen – en bibliografi ved Poul Bergstrøm Hansen og Karen Pedersen
[Skannet fra Anarki og arbejderhistorie: Festskrift for Carl Heinrich Petersen. Redigeret af Karen Pedersen og Therkel Stræde. Forlaget Tiderne Skifter, 1985, side 251-259]. **
Denne bibliografi er oprindeligt udarbejdet i 1982 som afløsningsopgave på Danmarks Biblioteksskole af Paul Bergstrøm Hansen. Den er ajourført og bearbejdet til dette festskrift af Karen Pedersen.
Grundlaget er – foruden nationalbibliografien – Dansk historisk bibliografi, Dansk historisk årsbibliografi samt Venstreoppositionens skrifter (Kbh. 1974 og 1976), Den røde liste 1975-juni 1978: kumuleret udgave (Kbh. 1978) og Index til den danske venstreoppositions tidsskrifter 1977-1978 (Kbh. 1980).

 

** Se Claus Larsens anmeldelser af festskriftet (pdf) (Historisk Tidsskrift, bind 87, hæfte 1, 1987, s.167-68).

 

Bibliografien er opdelt i følgende afsnit:

A. Bøger
B. Artikler i bogform
C. Tidsskriftartikler
D. Avisartikler

Anmeldelser, interviews, læserbreve og oversættelser foretaget af Carl Heinrich Petersen er udeladt.

I afsnit A er også medtaget de bøger, hvor han står som redaktør. I afsnittene B, C og D oplyses det, om en artikel findes optrykt i en af hans bøger.

Paul Bergstrøm Hansens opgave findes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. I denne er bøgerne forsynet med en fyldig refererende annotation, artikler i bogform og tidsskriftartikler med en mindre. For avisartiklerne gælder det, at de kun er annoteret i det omfang Avis-Kronik-Index og Dansk Artikelindeks har gjort det. Udover det her fortegnede har Carl Heinrich Petersen leveret bidrag til forskellige fagblade samt arbejdsmændenes, metals og kommunalarbejdernes m.fl. samt til en række udenlandske tidsskrifter, bl.a. Arbetarkalendern, Brand, Frihet, Frihetlig socialistisk tidskrift, Internationale Informationen, La Revolution proletarienne og Revue Syndicaliste Revolutionnaire. Endvidere har han skrevet i det syndikalistiske ugeblad Arbejdet 1936-38, og han har som “faglig redaktør” i 1934-35 af Information. Tidsskrift for kommunistisk Politik leveret 6 artikler, alle med overskriften: “Faglig oversigt”.

 

A. Bøger

Kommunismens kættere. Kbh., Munksgaard, 1964. 134 s. (Søndagsuniversitetet; 48). (Norsk udg.: Kommunismens kjettere. Oslo, 1965. 147 s.)

Agitatorer og martyrer : profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie. Kbh., Fremad, 1966. 152 s.

Danske revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder. Kbh., Borgen, 1970. 385 s. ill. 2. udg. 1971 er forsynet med personregister. 3. udg. 1974 i 2 bd. (Borgens Billigbogsbibliotek; 24-25). Antologi.

Fra klassekampens slagmark i Norden. Aarhus, Modtryk, 1973. 252 s. (Til arbejderbevægelsens historie; 1). 2. udg. 1975 med tillæg: Nakskov 1931. Adalen 1931. (Tillægget er ogsa selvstændigt udgivet i 1975).

Revolutionære socialister i Danmark. Ved Carl Heinrich Petersen. Kbh., Gyldendal. 1973. 104 s. (Historie og Samfund/Kilder og Tal).

Christian Christensen og den danske syndikalisme: en antologi ved Carl Heinrich Petersen (red.); og Mariane Aarhus… (et aI.). Århus, Modtryk, 1979. 2. bd. ill.

Den glemte socialisme: anarkisme, anarkosyndikalisme, syndikalisme. Kbh., Rhodos. 1981. 494 s.

Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg – og af min egen. Viborg. 1982. 61 s. Særtryk af : Fra Viborg Amt; 1982. [Online på Scribd.com].

 

B. Artikler i bogform

Akademikere som skruebrækkere: Samfundshjælpen og situationen i 1920. Et højdepunkt i klassekampen i Danmark. – i Akademikeren i klassekampen (red. af Esben Sloth Andersen, Nils Bredsdorff og Søren Schmidt). – Kbh., Danske Studerendes Fællesråd, 1972. s. 10-34. (Optrykt under titlen: Samfundshjælpen og situationen i 1920: et højdepunkt i klassekampen i Danmark, s. 75-101 i Fra klassekampens slagmark).

Viborg er noget lort – men der er også lyspunkter. – i Her i byen: stykker om Viborg. – [skrevet af 17 forfattere med tilknytning til Viborg] – Viborg Komplot, 1974. – s. 31-45. [Online på Modkraft Biblioteket, juni 2015].

Bakunin og historieskrivningen. – i Gud og staten: Marx – socialismens Bismarck / Mihail Bakunin; oversat af Peter Laugesen; forord af Augustin Souchy; efterord af CHP. – Øster, No Edition After Hand, 1977. – s. 116-130. (Optrykt under samme titel, s. 157-173 i Den glemte socialisme).

Forord. – i Du som er leder, en samling artikler om venstrefløjens frygt og elendighed i halvfjerdsernes Danmark, af Chr. Westergård; med forord af CHP. – (Brønshøj): Alternativ Bogudgivelse; Viborg: i kommission hos Anarkistisk Boghandel, (1977). s. 5-8.

 

C. Tidsskriftartikler

Stalinismens historiske, ideologiske og sociale rødder. – Verdens Gang 1958, s. 152-156.

Stalinismens forløber “bolschevismen”… – Verdens Gang 1958, s. 201-206.

Karl Kautsky. – Verdens Gang 1958, s. 312-316. (Optrykt under titlen: Karl Kautsky – en socialdemokratisk teoretiker, s. 48-57 i Agitatorer og martyrer).

Nej til Franco. – Verdens Gang 1959, s. 257-260.

Marxforskning og Marxdebat efter 2. Verdenskrig. – Verdens Gang 1961, s. 93-95. Optrykt under samme titel, s. 363-367 i Den glemte socialisme). Artiklen er hovedsageligt en omtale af en litteraturoversigt med titlen: Marxforskning och Marxdebatt etter Andra Varldskriget, skrevet af Berndt Gustavsson og udgivet af Sveriges Kyrkliga Studieforbund, Sthm. 1960.

FS: Fagoppopsitionens Sammenslutning. – Verdens Gang 1962, s. 194-198.

Første Arbejder-Internationale for hundrede år siden. – Løn og Virke 1964, s. 290-292.

For 50 år siden: fra stormen på Børsen til slaget på Grøntorvet: træk af den danske syndikalismes historie i 1918. – Kommunalarbejderen 1968, nr. 11, s.20-22. (Optrykt under titlen: Revolutionsåret 1918: Fra stormen på Børsen til slaget på Grøntorvet (II), s.67-74 i Fra klassekampens slagmark). Bortset fra enkelte forkortelser og ubetydelige omskrivninger er indholdet i denne artikel identisk med artiklerne i Politisk Revy fra 1969.

Ytringsfrihed og demokrati – Stud. art.: Konservative Gymnasiasters Landsblad 1968 (?), 3, s. 4-6.

Stormen på Børsen: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden, I. – Politisk Revy 7.2.1969, nr. 119, s. 14-15. (Optrykt i en noget udvidet udgave under titlen: Revolutionsåret 1918 med stormen på Børsen og slaget på Grøntorvet (I), s. 60-66 i Fra klassekampens slagmark).

Den varme sommer 1918: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden II. – Politisk Revy 21.3.1969, nr. 120, s. 15. (Optrykt i en lidt revideret udgave under titlen: Revolutionsåret 1918: fra stormen på Børsen til slaget på Grøntorvet (II), s. 67-74 i Fra klassekampens slagmark).

Slaget på Grøntorvet: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden, III. – Politisk Revy 4.9.1969, nr. 121, s. 16. (Optrykt i en lidt revideret udgave under titlen: Revolutionsåret 1918: fra stormen på Børsen til Slaget på Grøntorvet (II), s. 67-74 i Fra klassekampens slagmark).

Efterskrift til DKPs festskrift. – Ny Politik 1970, nr. 4, s. 15-17.

Den »glemte« socialisme. – Den jyske Historiker: historieteoretisk tidsskrift 1973/74, nr. 1 (temanr. med titlen: Arbejderbevægelsens historie), s. 48-63. (Optrykt i en længere og revideret udgave under titlen: Den glemte socialisme i Danmark: anarkismen – ungsocialismen – syndikalismen, s. 103-135 i Den glemte socialisme.

Sacco og Vanzetti – sagen, som ikke ville dø. – Ny Politik 1977, nr. 12, s. 26-28.

Anarkismen – historisk og aktuelt. – Det Ny Samfund 1978, nr. 52, s. 6-9 og Alternativ livsform og teknologi 1978, nr. 9/10, s. 4-8.

Lidt om terrorisme – vurderet af en anarkist 1-2.
– 1. del: Ikkevold 1978, nr. 1, s. 4-6. -2. del: Ikkevold 1978, nr. 2, s. 4-5, 10. Debat: A. Aagaard Petersen: Ikkevold 1978, nr. 2 s. 15.

 

D. Avisartikler

Syndikalismens saga. – Social-Demokraten 7.12.1956.

Ungarns frihedskamp i 1000 år. – Social-Demokraten 11.3.1957.

Ungarns frihedskamp 1848-49. – Social-Demokraten 12.3.1957.

Henrettelserne i Chicago 1887. – Social-Demokraten 19.12.1957. Sag mod fire anarkistiske arbejderledere.

De tusind øers land blev de tusind blodpøles land. – Demokraten 30.4.1958 Om borgerkrigen i Finland.

Findes der en russisk opposition? – Social-Demokraten 13.6.1958.

Socialistisk Folkeparti i kritisk belysning. Information 13-14.7.1959.

Sult og statsmagt afgjorde Nordens største arbejdskamp. – Demokraten 9.8.1959. Storstrejken i Sverige 1909.

Den temperamentsfulde reformist. – Demokraten 30.8.1959. Jean Jaures.

Næste etape: industrielt demokrati. – Aktuelt 12.10.1959.

I Rosa Luxemburg 90 år. – Information 5.3.1960. (Optrykt under titlen: Rosa Luxemburg – en revolutionær humanist og demokrat, s. 43-47 i Agitatorer og martyrer).

V.I. Lenin 90 år. – Information 22.4.1960. (Optrykt under titlen: Lenin, den uselviske diktator, der tog fejl, s. 22-28 i Agitatorer og martyrer).

Et dybere sigte er påkrævet. – Aktuelt 10.3.1961. Socialdemokratiets nye programudkast.

Fire henrettet efter majmøde. Demokraten 30.4.1961. Sag mod arbejderledere i US.A.

Da Spaniens demokrati gik under. – Aktuelt 19.7.1961. (Optrykt under titlen: Den spanske borgerkrigs baggrund og udbrud, s. 243-252 i Den glemte socialisme).

Den uskyldige partiledelse. – Aktuelt 17.8.1961. Socialdemokratiet.

SF i kritisk belysning. – Aktuelt 26.4.1962.

De forjættede lande og deres venner. – Demokraten 6.11.1962. Soviet, Kina, Cuba.

Sandheden om van der Lubbe. – Aktuelt 28.2.1963.

Martin Tranmæll 85 år. – Demokraten 26.6.1964. (Optrykt under titlen: Rebellen Martin Tranmæl, s. 116-120 i Agitatorer og martyrer og s. 179-184 i Den glemte socialisme).

Socialdemokratiernes syndefald. – Information 28.7.1964. 1. Verdenskrig.

Den mest “moderne” og den mest “skandinaviske”. – Information 31.7.1964. (Optrykt under titlen Jean Jaures, socialismens og fredens martyr, s. 58-63 i Agitatorer og martyrer).

100 års forsøg på at skabe en Arbejder-Internationale. – Information 28.9.1964.

Retfærdighedens nye lov. – Information 20-21.2.1965. (Optrykt under titlen: Anarkismens tænkere og aktivister, s. 65-79 i Den glemte socialisme).

Anarkismens kongerække. William Godwin. Max Stirner. Pierre-Joseph Proudhon. Michail Bakunin. Peter Kropotkin. Leo Tolstoj. – Information 1.3.1965. (Optrykt under titlen: Anarkismens tænkere og aktivister, s. 65-79 i Den glemte socialisme).

Krise i fag-internationalerne. – Information 5.7.1965.

Revolutionens købmand i København. – Information 30.7.1965. (Optrykt under titlen: Parvus – revolutionens købmand i København, s. 76-82 i Agitatorer og martyrer).

SFs tyske forløbere. – Information 29.9.1965.

Ny socialdemokratisk skandale. – Information 24.10.1965.

Trotskisternes fejl. – Information 16-17.7.1966.

Georg Brandes-skrøne, der stadig er i live. – Aktuelt 29.9.1966. Debat: Alf Hjorth-Moritzsen Aktuelt 5.10.1966, Georg Philip Aktuelt 5.10.1966.

Var Sacco skyldig? – Aktuelt 23.-25.9.1967. Vanzetti og Sacco.

Et skræmmeskud, der blev alvor. – Aktuelt 30.7.1968. Amallthea-attentatet i Malmø 1908.

Gerson Trier – en dansk revolutionær. – Aktuelt 21.12.1968.

Med Luxemburg og Liebknecht vi er den nye tid. – Aktuelt 15.1.1969.

Kominterns fødsel og fald. – Information 4.3.1969.

Israel, araberne og det socialistiske venstre. – Information 24.4.1969.

Et omstridt omstridt parti – med en omstridt fødselsdag: omkring Danmarks Kommunistiske Partis tilblivelse. – Information 8.11.1969.

Jesper Jensen: Utrygheden breder sig. – Aktuelt 15.11.1969. Borgeren og efterretningsvirksomheden.

Debat: Willy B. Tonnesen Aktuelt 22.11.1969; Jesper Jensen Aktuelt 26.11.1969; CHP  Aktuelt 29.11.1969.

En revolutionær martyr. – Fyens Stiftstidende 5.3.1970. – Rosa Luxemburg.

V.I. Lenin 100 år – Fyens Stiftstidende 22.4.1970.

Venstremarxister, går I ind for mordmanien eller fordømmer I? – Aktuelt 13.9.1972.

Debat: Niels Wittus Hansen Aktuelt 25.9.1972; CHP: Er mord på uskyldige en naturlig kampform for venstremarxister? – Aktuelt 17.10.1972; Morten Thing Aktuelt 31.10.1972.

Ville Kropotkin myrde? – Politiken 13.5.1973. Debat: Hans Jørgen Lembourn Politiken 20.5.1973.

Jørgen Bjelke: Den zionistiske hetz. – Information 23.8.1973. Debat: CHP Information 28.8.1973; Erling Mahler Information 31.8.1973.

Jeg gør jer arveløse. – Aktuelt 15.1.1974. Kommentar til Viggo Kampmanns anmeldelse af Fra klassekampens slagmark Aktuelt 18.12.1973.

Konklusionen er klar – skift lytterforbund. – Information 8.3.1974.

De er ikke anarkister: Baader-Meinhof-gruppen i kritisk belysning. – Information 22.7.1975. (Optrykt under samme titel, s. 21-30 i Den glemte socialisme). Debat: Alfred Lang Information 1.8.1975; Bonni Serre Information 4.8.1975; CHP Information 20.8.1975; Paul S Møller Information 29.8.1975; Ellen Pedersen Information 29.8.1975; CHP Information 19.9.1975.

Noget om terrorisme – vurderet af en anarkist. – Socialistisk Dagblad 29.4.1978.

Det uhyggelige vanvid hos vor tids marxistiske terrorister. – Socialistisk Dagblad 2.5.1978.

Protest mod terrorpropaganda. – Information 28.6.1978. Debat: Fin Mikkelsen Information 3.7.1978.

VSs venner i virksomhed. – Information 30.6.1978. Terrorisme. Debat: Lone Johnsen Information 12.7.1978.

Bukharin skal rehabiliteres. – Information 21.8.1978. Debat: Hardy Bengtsen Information 26.8.1978; Kai Moltke Information 29.8.1978; CHP: Ikke kun Bukharin. – Information 6.9.1978; N. O. Højstrup Jensen Information 6.9.1978; Michael Mirski Information 9.9.1978; Hardy Bengtsen Information 16.9.1978; John Coveney Information 21.9.1978.

Lidt om løgnagtige pantiledere o. lign. – Information 16.9.1978. Debat: Rigmor Thor Information 20.9.1978; Gert Petersen Information 22.9.1978; Jørn Rye Rasmussen Information 30.9-1.10.1978.

Da byrådet blev tvunget, og politiet fik tæv: Nakskov 1931. – Socialistisk Dagblad 21.10.1978.

Sig blank nej til de lede ledere! – Information 23.10.1979. (Optrykt under titlen: En valgnægters betragtninger: Sig blankt nej til de lede lederer! s. 447-450 i Den glemte socialisme).

el: Knud Ellegaard. – Information 16.11.1979. Debat: CHP Information 20.11.1979.

Børge Trolle: Ved en revolutionær stridsmands bortgang: Lidt om Knud Ellegaards politiske løbebane. – Socialistisk Dagblad 17.11.1979. Debat: CHP Socialistisk Dagblad 7.12.1979.

Bevægede majdage – fra Chicago 1886 til Nakskov 1931. – Information 1.5.1980; rettelse Information 8.5.1980. 1. maj som arbejderklassens internationale demonstrationsdag.

Er butikstyveri en anarkistisk aktion? – Information 12.6.1980. (Optrykt under samme titel, s. 31-33 i Den glemte socialisme).