Conquest Of Constantinople By The Crusaders In 1204. 15th century miniature. Illustration from book: Croniques abregies commençans au temps de Herode Antipas, persecuteur de la chrestienté, et finissant l'an de grace mil IIc et LXXVI », ou « livre traittant en brief des empereurs », par David Aubert (1449-79). Tome II f 205r. Public Domain.
Conquest Of Constantinople By The Crusaders In 1204. 15th century miniature. Illustration from book: Croniques abregies commençans au temps de Herode Antipas, persecuteur de la chrestienté, et finissant l'an de grace mil IIc et LXXVI », ou « livre traittant en brief des empereurs », par David Aubert (1449-79). Tome II f 205r. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

The Muhammad Cartoons


 

Forord

Dagbladet Jyllands-Posten bragte den 30. sep. 2005 en samling af karrikaturtegninger af muslimernes profet Muhammed. Sammen med regeringens optræden og forsøg på i den aktuelle debat at bruge sagen til “sammenstød mellem civilisationerne” og kulturkamp for vestlige værdier, har det høstet en storm, hvor de forskellige interesser næsten har overskygget, at sagen stadig grundlæggende drejer sig om korsfarere under Dannebrog (se foto), de krænkende tegninger og den islamofobiske hetz.
Vores udvalgte kilder til denne emneliste om Muhammed-krisen er – som sædvanligt – progressive tidsskrifter og sites. Nogle centrale dokumenter i sagen og selve tegningerne har vi bragt som dokumentation.

Jørgen Lund
Påbegyndt februar 2006. Revideret marts 2021.


Se også emneoversigten: Religion (Socialistisk Bibliotek)

Jyllands-Posten 30. september 2005
Jyllands-Posten 30. september 2005

Jyllands-Postens forside 30. september 2005, se mere under Dokumentation.

The Frontpage of the daily paper Jyllands-Posten September 30, 2005, see more under Documentation.


 

The Muhammad Cartoons

Foreword

The 29’t of September 2006 the Danish daily Jyllands-Posten carried a collection of cartoons of the muslim prophet Muhammad. With the behaviour of the Danish government and attempts in the present debate to use the affair to “clash between civilisations” and to stage a socalled cultural struggle in favour of Western values, all this has led to a harvest of wind and has almost overshadowed that basically the whole affair is still a question of the offending cartoons and the islamophobic smear.
As usual our sources are progressive journals and websites. As a documentation we have linked to some key documents and the cartoons.

Jørgen Lund
Started February 2006. Revised March 2021.

See also all webliographies under subject heading: Religion


 

Tema-samlinger på dansk

Dansk Journalistforbund

Tema: Information om de tolv Muhammed-tegninger (feb. 2006; online på Internet Archive)

Humanisme.dk

Indvandrefjendsk polemik og propaganda
Dokumentarisk oversigt af Rune Engelbreth Larsen.

Netavisen/AKP

Tema: Muhammed-tegningerne: Danmarks internationale krise (online på Internet Archive)
“Jyllands Postens reaktionære provokation og Fogh-regeringens landsskadelige virksomhed.” Med kommentarer på andre sprog og Baggrund: Racisme, blasfemi og straffelov.

Den Ny Verden

Tema: Streger i et forvirret billede: strejflys over udvalgte sider af tegningekrisen i 2005-06  (nr.2, 2006, 96 s.). P.t. ikke online.
Bidrag af Dietrich Jung, Ulla Holm, Nikolaj Petersen, Hans Branner og Bjørn Møller.

"Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099" / Giraudon / The Bridgeman Art Library. Oil on canvas painted 1847 by Émile Signol (1804–1892), French painter. Collection: Château de Versailles, France. Public Domain.
“Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099” / Giraudon / The Bridgeman Art Library. Oil on canvas painted 1847 by Émile Signol (1804–1892), French painter. Collection: Château de Versailles, France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

Artikler på dansk

Altinget

Professor til islamisk teolog: Nej, jeg er hverken “ekstremist” eller “islamhader” (21. feb. 2022)
“Jeg må melde dissens, når begrundelserne for at anvende Muhammedtegningerne i folkeskolens og gymnasiernes undervisning betegnes som ‘islamhad’, skriver professor Thomas Hoffmann i en replik til Imran bin Munir Husayn.”

Arbejderen

Avis afviser forskelsbehandling (2. feb. 2006)
“Når det gælder vrede over at få sin religion eller tro trampet på, er Jyllands-Postens dækning vidt forskellig, alt efter om det er jøder/kristne eller muslimer, det handler om.”

Denstoredanske.dk

Enhedslisten

Enhedslistens Hovedbestyrelse: Ja til ytringsfrihed og tolerance – Nej til dansk racisme og politisk islamisme (13. feb. 2006; online på Internet Archive).
“For Enhedslisten er kampen mod diskrimination og forsvaret af ytringsfriheden to sider af samme sag. Derfor fordømmer Enhedslisten også på det kraftigste mordtruslerne fra en reaktionær islamisk ungdomsbevægelse mod tegnerne.

Enhedslistens Hovedbestyrelse: Ytringsfriheden gælder for alle (3. dec. 2005; online på Internet Archive).
“Enhedslisten anerkender fuldt ud Jyllandspostens ret til at bringe disse tegninger i ytringsfrihedens navn, ligesom vi også fuldt ud anerkender enhver muslims ret til at protestere gennem brug af fredelige midler såsom læserbreve, demonstrationer og domstolene. Sådan er demokratiet!”

FaktaLink

Malene Grøndahl: Muhammed-krisen (2010). Opdateret af Ester Skibsted Holm jan. 2015.
Indhold: Introduktion til tegningerne – Muhammed-krisens kronologi – Direkte konsekvenser af krisen – debatten for og imod tegningerne – Beslægtede sager – Initiativer for at dæmpe konflikten – Efterdønningerne af Muhammed-krisen – Kilder.

Fri Debat

Tidslinje over presset imod ytringsfriheden [1969-2021]. For Muhammed-tegningerne, se 17.9.2005 –

Information

’Jyllands-Posten viste sin indre ayatollah’ (5. nov. 2016). Interview med Kenan Malik.
“I Europa har vi gennem de sidste 25-30 år internaliseret fatwaen i form af en udbredt selvcensur, og vi bør derfor ikke være overraskede over Jyllands-Postens ageren i Rose-sagen.”

Sarah Piil: ‘Muhammed-krisen har skåret opinionen midt over’ (25. sept. 2015). Interview med Frederik Stjernfelt.
“Muhammed-krisen har efterladt et splittet og svækket samfund, 10 år efter de berygtede tegninger blev bragt. Hvor vi tidligere tog ytringsfriheden for givet, er den i dag til forhandling – og det har blandt andet affødt en problematisk indvandringsdebat.” Se også Emne: Muhammedtegningerne.

Massernes vrede er den forkerte vrede (10. feb. 2006). Interview med Tariq Ali.
“Det skorter ikke på ting at være vred over i de muslimske lande, siger forfatteren og aktivisten Tariq Ali – men med ophidselsen over Muhammed-tegningerne har de islamiske grupper sammen med Jyllands-Posten allerhøjst sikret sig, at ingen af siderne har noget at vinde.”

Robert Fisk: Islam er ikke en voldelig religion (4.-5. feb. 2006)
“Flemming Rose, ‘kultur’-redaktør for den lille skvattede avis, der offentliggjorde disse tåbelige tegninger … erklærer, at vi er vidne til et ‘sammenstød mellem civilisationer’, de sekulære vestlige demokratier og de islamiske samfund. Det betyder vel, at danske journalister trofast følger i H.C. Andersens fodspor. Vor herre bevares. Hvad vi oplever er civilisationers barnagtighed.”

Nils Bredsdorff: En respektfuld og høflig ytringsfrihed findes ikke (12. dec. 2005)
“Ytringsfriheden og hermed retten til kritik af allehånde institutioner, fra kirke og stat til loger og interessesammenslutninger, er et grundvilkår for det liberale demokrati.” Også online som pdf-fil (RUB).

Jyllands-Posten

Casper Fauerholdt: Abdol-Hamid forstår Westergaard-tegning (29. maj 2012; online på Internet Archive)
“Det er altid okay at trykke de tegninger, man vil. Vi lever i et frit, demokratisk samfund. Det er ikke det, jeg hæfter mig ved. Jeg er ikke interesseret i, om det er legitimt at trykke en tegning. Jeg er mere interesseret i at forstå tegnerens baggrund og argumentation for at tegne dem.”

Nils Bredsdorff: De respektables blinde øje (pdf) (18. april 2006; online på RUB)
“Mange debatdeltagere – men især jurister – hævder at striden om Muhammed-tegningerne ikke er en sag om ytringsfrihed. Men de sætter kikkerten for det blinde øje. De pæne mennesker nægter at se det uvejr af religiøs tabuisering og kontante forsøg på indskrænkning af debatten om det religiøses placering i det offentlige rum, der truer lige forude.”

Kritik

Søren Harnow Klausen: Klap hesten! Forsvar for en ydmyg oplysning (pdf) (nr.188, juni 2008, s.29-43).
“Den selvfede oplysning – som altså ikke er ægte oplysning – kan
slagordsagtig karakteriseres ved en tendens til scientisme, nutidsforherligelse, rettigheds- og principfetichisme, dogmatisk liberalisme og generelt ved en manglende sensibilitet … Oplysningsideen er blevet kapret af principryttere og rigorister.”

Kritisk Debat

Nils Bredsdorff: Ytringsfrihed, demokrati og Islam (maj 2009). Kritisk Debat-artiklerne her via Internet Archive.
“Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret … Nils Bredsdorff diskuterer grænserne for, hvad der må og skal kritiseres og hvad, der ikke skal.”
Debat:
Kasper Vieland Nielsen: Til angreb for ytringsfriheden! (juni 2009)
Nils Bredsdorff: Til forsvar for ytringsfriheden (sept. 2009)
Poul Petersen: Ytringsfrihed er ytringsfrihed. Punktum! (okt. 2009)

Lars Torpe: Fortællingen om forsvaret af de danske værdier – Muhammed-tegningerne i retroperspektiv (april 2008)
“Artiklen tager udgangspunkt i Villy Søvndals omvendelse, når det drejer sig om synet på Muhammed-tegningerne … [som] diskuteres i lyset af Muhammed-tegningernes placering i regeringens fortælling om kampen for de danske værdier, og den sammenholdes med, hvad vi ved om danske og europæiske muslimers holdning til demokrati og om danskernes forhold til muslimer og islam.”

Christian Ydesen: Kampen om præmisserne – en replik i Muhammeddebatten (april 2006)
“Artiklen dykker ned i Muhammed-debattens muslimfjendtlige læserbreve ved at identificere gennemgående argumenter og underkaste disse en analyse.”

Modkraft.dk/Kontradoxa

Søren Engelsen: Nuancerne i den venstreorienterede Islamkritik (10. juli 2006)
“Frigørelse består ikke i det komplette opgør med kulturelle normer, men i at gøre sig bevidst om dem og vælge dem frit.”

Jakob Lindblom: Spejl, gå væk! (24. maj 2006)
“Venstrefløjen svigtede demokratiske muslimer til fordel for spin. Et svar til Gleerup og Ploug.”

Janne Gleerup og Lars Ploug: Religionskritik eller kulturrelativisme – en falsk modstilling (8. maj 2006)
“Islamistiske diktaturer skal kritiseres for at være diktaturer – ikke for at være islamiske.”

Jakob Lindblom: Islamkritik fra venstre (21. april 2006)
“Er venstrefløjen blind for, at minoriteter og undertrykte i sig selv kan være undertrykkere?”

Bertil Videt: Muhammed-krisen set fra Mellemøsten: Var det virkelig nødvendigt? (19. april 2006)
“Tyrkisk venstrefløjsleder: Kulturel racisme at sidestille en religion med terrorisme.”

Nils Bredsdorff: Syng de sataniske vers (10. feb. 2006)
“Kravet om respekt for religiøse holdninger … er et krav om censur … Der findes ikke en muslimsk eller kristen ytringsfrihed. Der er ytringsfrihed eller ingen ytringsfrihed.” Artiklen har tidligere været bragt som en kronik i Politiken.

Rune Engelbreth Larsen: Tegninger, billeder og spejlbilleder (9. feb. 2006)
“Dobbeltmoral florerer i det politiske spil om Muhammed-tegningerne.”

Netavisen/AKP

Afsløret: Neocon-mænd bag Jyllands Postens storpolitiske provokation (8. feb. 2006; online på Internet Archive)
“Rose blev kulturredaktør på Jyllands Posten for ikke så længe siden efter et flerårigt ophold i USA. Der lærte han fremtrædende amerikanske neocons at kende som Daniel Pipes, den berygtede zionistiske tilhænger af teorien om ‘civilisationernes sammenstød’ – den påståede kamp mellem den muslimske og kristne verden.”

Netavisen Pio

Kim Kristensen: Avis tør ikke bringe kronik af Muhammed-forfatter (29. sept. 2020)
“‘Lige nu er der en forhøjet risiko oven på det, som der skete i sidste uge i Paris’, lyder det fra Jyllands-Posten om beslutning om ikke at trykke kronik.”
Se også: Kontroversiel forfatter udgiver børnekoran med tegninger af Muhammed (Dr.dk, 29. sept. 2020).

Kim Kristensen: Muhammed-krisens ophavsmand advarer om fortsat frygt i samfundet (2. sept. 2020)
“Kåre Bluitgen har hverken kunnet finde et forlag, som vil udgive en billedkoran til børn og unge. Eller en dansk tegner som har villet illustrere bogen.”

Kim Kristensen: Muhammed-krisens ophavsmand udgiver ny billedkoran (3. juni 2020)
“Kåre Bluitgen opgiver at finde et forlag, som vil udgive en billedkoran til børn og unge. I stedet udkommer bogen nu på hans eget forlag.”

Politiken

Lars Erslev Andersen: Akkaris bog viser, at der skal meget til at skabe en Muhammedkrise (8. april 2014). Kræver abonnement.
Anmeldelse af Ahmed Akkari & Martin Kjær Jensen, Min afsked med islamismen: Muhammed-krisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark (Berlingske Media Forlag, 2014, 452 sider)
Se også Lasse Ellegaard: Fænomenet Ahmed Akkari – mere fup end fakta (Information.dk, 11. april 2014)

Sune Skadegård Thorsen: Den hvide mands ytringsfrihed (9. feb. 2006)
“Muslimer overvåges, arresteres og fremstilles i pressen som uciviliserede og ‘utilpassede’, om ikke som terrorister. Dråben kom med tegningerne. Et demokrati skal, som Gandhi sagde, måles på, hvordan det behandler sine minoriteter …”

Nils Bredsdorff: Syng de sataniske vers (1. feb. 2006)
”Kravet om respekt for religiøse holdninger … er et krav om censur … Der findes ikke en muslimsk eller kristen ytringsfrihed. Der er ytringsfrihed eller ingen ytringsfrihed.”

Det er på tide, vi siger fra (15. dec. 2005)
12 danske forfattere: Udtalelse vedrørende etnisk diskrimination i Danmark. Online på Humanisme.dk.

Revolution

Maarten Vanheuverswyn: Den islamiske verden i opstand: at så en vind og høste en tornado (10. feb. 2006)
“I sidste uge gik den voksende turbulens i Mellemøsten op i en spids, da der udbrød protester over udgivelsen af nogle karikaturtegninger af profeten Muhammed … I denne artikel forsøger vi at se hinsides Muhammed-tegningerne som den egentlige årsag.”

Marie Frederiksen: Danmark: et eventyrland langt mod nord? (13. feb. 2006)
“Artiklen behandler grundende til, at tegningerne har kunnet få et så eksplosivt modsvar i store dele af verden. Som artiklen forklarer, er tegningerne ikke som sådan grunden, men gnisten der antændte den enorme vrede og frustration, der findes hos masserne i de såkaldte islamiske lande.”

Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek

Nils Bredsdorff: Tiden råber på satire: Venstrefløjen, kulturradikalisterne og Muhammedkrisen (nr.52, nov. 2009, 158 s.)
“Noter og dokumenter til genopfriskning af den sørgelige historie om venstrefløjens politiske korrekthed og multikulturalisme med striden om
ytringsfrihed som omdrejningspunkt.”
Anmeldelse: 158 siders råben, af Rune Lund (Modkraft.dk/Kontradoxa, 27. dec. 2009). I bunden af artiklen er der en større debat.
Se også debatten ovenfor i Kritisk Debat.

Nils Bredsdorff: Islamisme, Shari’a og ret: Undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (nr.48, juni 2007, 107 s.)
“[Skriftet] ser på forholdet mellem den nye aktive rolle, islamisterne tildeler Shari’a og menneskerettighederne … Der lægges særlig vægt på analysen af den kendte, tilsyneladende liberale, euroislamistiske prædikant Tariq Ramadan …”

Social Kritik

Nils Bredsdorff: Sharia og satire (nr.104, maj 2006, s.60-73)
“Konflikten omkring Jyllands-Postens karrikaturtegninger har rejst spørgsmålet om, hvordan de fundamentale politiske rettigheder som forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed står i forhold til Islam … Kan den omfattende muslimske rets- og normsamling, Shari’aen, forenes med ytringsfriheden? Artiklen forsøger at give en oversigt over det højaktuelle forhold mellem Shari’a og menneskerettigheder.”

Nils Bredsdorff: Om skrivefrækheden (nr.103, marts 2006, s.62-72)
“Denne artikel handler om tonen, religionen og politikken.”

Socialistisk Arbejderavis

Leder: Sig undskyld! (nr.251, 2. feb. 2006)
“Jyllandsposten skylder en uforbeholden undskyldning til muslimer for deres bevidste fornærmende, forhånende og hetzende dagsorden. Anders Fogh skylder en undskyldning til den store verden for ikke at tage afstand fra tegningerne …”

Socialistisk Arbejderparti

Nul-tolerance over for mørkets kræfter: Fællesskab mellem undertrykte af alle nationaliteter og religioner (SAP’s 12. kongres, søndag den 26. feb. 2006)
“Jyllandspostens Muhammed-karikaturer var en bevidst hån og provokation mod et undertrykt mindretal i Danmark. Det var mobning af de magtesløse fra det pt. mest reaktionære talerør for borgerskabet. Desværre var det forskellige reaktionære kræfter i det muslimske samfund der blev talerør for protesten mod Jyllandsposten.”

Stop Terrorkrigen

James Petras og Robin Eastman-Abaya: Karikaturerne i Mellemøstpolitikken (sept. 2006; online på Internet Archive)
“På baggrund af Mossads mangeårige infiltration i de danske efterretningstjenester og dens tætte arbejdsforbindelser med de højreorienterede medier, er det ikke overraskende at en ukrainsk jøde, der opererer under navnet ‘Flemming Rose’ [sic!] med tætte arbejdsforbindelser til den israelske stat (og særlig med det yderliggående Likud regime) [sic!], skulle blive center for kontroversen over tegningerne.”

Thomas Koppel: Danmark, hvor er du henne? En historie om længsel (8. feb. 2006; online på Internet Archive)
“Vi kunne have sparet os de mange millioner til H. C. Andersen-året, for her kom den virkelige kulturkanon . Den danske neo-con bevægelse fra Anders Fogh til Dansk Folkeparti og Jyllandsposten har over hele planeten gjort os til en nation fuldstændig blottet for enhver kultur.”

Afstraffelse af Danmark: den forkerte fjende (2. feb. 2006; online på Internet Archive)
“Ramzy Baroud, chefredaktør for online-avisen Palestine Chronicle, har i en kommentar i Asia Times behandlet den arabiske og muslimske verdens reaktion på Jyllands Postens reaktionære provokation med Muhammed-tegningerne.”

Arne Herløv Petersen: Ytringsfrihed, fetaost og landsforrædderi (30. jan. 2006; online på Internet Archive)
“Hvis en avis ønsker at slå et slag for ytringsfriheden, kan den gøre det på mange måder. En af de fineste ville være at åbne avisens spalter for meninger, der er i modstrid med avisens egne. En af de dårligste er at køre hetzkampagner mod et mindretal.”

TFF

Jan Øberg: Muhammed-karikaturerne, 1-3
“I disse dage frygter jeg at den vestlige civilisation i stigende grad opfattes af andre som blottet for indlevelse og medfølelse, for egentlig åben debat og for den civilcourage der er brug for når man skal sige: Undskyld, vi skulle have håndteret det hér lidt anderledes.”

Videnskab.dk

Niels Ebdrup: Religions-satire har altid skabt splid (19. april 2011)
“Der er en lang tradition for, at nogle vil spotte i ytringsfrihedens navn, imens andre ønsker en rummelig, opbyggelig humor.”

Wikipedia: Den frie Encyklopædi

Lysreklame for den danske avis Jyllands-Posten på en bygning på Rådhuspladsen i København. Foto taget 12 August 2009 afuser:tsca. Public Domain.
Lysreklame for den danske avis Jyllands-Posten på en bygning på Rådhuspladsen i København. Foto taget 12 August 2009 af user:tsca. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

 

Articles in English

Asia Times

Punishing Denmark (2. feb. 2006)
“Ramzy Baroud believes the Muslim world is sadly taking on the wrong enemy.”

CounterPunch

Rune Engelbreth Larsen: The Danish cartoon affair: How and why it all began (24.-26. sept. 2010)
“… what happened during those four months, and could the escalation of the crisis have been prevented? Was it simply about freedom of speech and a ‘clash of civilizations’ or were other agendas in play? Moreover, why did it happen in Denmark of all places?”

Richard Neville: All this from the Danes, the least funny people on earth: the cartoons that shook the world (9. feb. 2006)
“In the TV footage of rioting Muslims in Syria, one placard stood out: The West has entered a Dark Age. That much is true. Both sides are blinded by belief, so let’s use free speech to open each other’s eyes, or our tongues will turn to lead.”

Rachard Itani: Danes finally apologize to Muslims – but for the wrong reasons (2. feb. 2006)
“Muslims deserve nothing more nor less than for Christians in the U.S. and Europe, and Zionist Jews in Israel, to simply abide by the golden rule: treat others as you would have others treat you. So far, Christians and Zionist Jews have proven that they only abide by the alternative definition of this rule: They who have the gold, make the rule.”

Dansk Institut for Internationale Studier/Danish Institute for International Studies

Lars Erslev Andersen: Freedom of speech, battle over values, and the political symbolism of the Muhammad drawing: An analysis of how the Cartoon Crisis about the Muhammad drawings developed in 2006 (DIIS Report, 2008:6, 26 sider)
“This article argues how the publishing of the caricatures was used as a fitting and symbolic event in other political, cultural and religious battles in Denmark and even more so internationally.”

Ulla Holm: The Danish ugly duckling and the Muhammed cartoons (DIIS Brief, feb. 2006, 6 sider)
“This brief argues that the construction of Danish national identity as a homogeneous, harmonious ethnic entity makes it difficult for Danish governments to conduct foreign policy that takes into consideration other cultures. The Danish vision of being morally superior to other countries because of its welfare state and egalitarian politics enhances this attitude to other countries. The question is therefore how Denmark may become a swan again.”

Informed Comment [Juan Cole]

More on the hypocrisy of the West and Cartoongate (7. feb. 2006)
“The Danish newspaper that published the caricatures of Muhammad refused to carry cartoons lampooning Jesus of Nazareth.”

Caricatures roil Muslim world (6. feb. 2006)
“There are 1.5 billion Muslims. A lot of Muslim countries saw no protests at all. In some places, as in Pakistan, they were anemic. The caricature protests are resonating with local politics and anti-imperialism in ways distinctive to each Muslim country. The protests therefore are probably not mostly purely about religion.”

International Socialist Review

Lee Sustar: A campaign against Muslims (nr.46, marts-april 2006)
“One had to scour the foreign press via the Internet to piece together the real political agenda behind the cartoons: a dramatic shift to the right in Denmark since 2001, driven by the far-right Danish Peoples Party, which provides the parliamentary support that keeps the ruling center-right coalition in office. The cartoons were a calculated racist provocation that took place in the wake of the government culture ministry’s initiative to promote ‘Danish culture’ against the supposed influence of Denmark’s Muslim population.”

International Viewpoint

Danish cartoons controversy: documents (nr.376, marts 2006)
“We publish here the statement of the February meeting of the FI’s international Committee on the Danish cartoon controversy, the statement by the Red-Green Alliance in Denmark, the statement of Socialist Resistance in Britain, authored by Piers Mostyn and an article by Tariq Ali.”

Danish cartoons controversy: British media campaign’s response (feb. 2006)
“The Campaign for Press and Broadcasting Freedom, a longstanding media reform organisation set up by the unions and the labour movement (including the British journalists’ union, the NUJ), explains its position of the Mohammed cartoons controversy.”

The James Petras website

The caricatures in Middle East politics (26. feb. 2006)
“… it is not surprising that a Ukranian Jew, operating under the name of Flemming Rose [sic!] with close working relations with the Israeli state (and in particular the far right Likud regime) [sic!] should be the center of the controversy over the cartoons.”

Logos

Stephen Eric Bronner: Incendiary images: blasphemous cartoons, cosmopolitan responsibility, and critical engagement (vol.5, nr.1, vinter 2006)
“The political cartoon has a long history. Some of it is bright and noble … The best evidenced a sense of critical engagement and cosmopolitan responsibility. Their work needed the protection accorded by civil liberties because it dared to contest the reigning belief and the arbitrary exercise of power … But the tradition of the political cartoon also has another historical tendency [which] undermine reflection, toady to the powerful, and rub out any sense of a common humanity … This tradition defines the artistic context for those political cartoons of the Prophet Mohammed with a bomb in his turban, and the others with like-minded stereotypic and racist images, which provoked the rage of Muslims during February of 2006.”

MIFTAH: The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy

The cartoon wars (8. feb. 2006)
“Would these mass protests have been as equally rogue and violent before the US carpet bombing of Afghan refugee camps following 9/11, before the deceptive US war against Iraq, under the false pretext of eradicating Saddam’s WMDs, or before the notorious horrors of Abu Ghreib prison in Baghdad, among other atrocities committed in the name of ‘democracy’ during the past 4 or 5 years?”

MR Online

Deepa Kumar: Fighting Islamophobia: a response to critics (3. april 2006)
“In what follows, I respond to these comments for reasons that should be obvious to any person of conscience: the wholesale demonization of Arabs and Muslims is racist and unacceptable, it serves to bolster US foreign policy goals in the Middle East, and giving even an inch to Islamophobia divides us and weakens our ability to build an effective opposition to the war in Iraq and the potential war on Iran.”

Deepa Kumar: Danish Cartoons: racism has no place on the left (21. feb. 2006)
“I feel compelled to speak out against the steady rightward drift among sections of the left since 9/11 on the question of anti-Arab and anti-Muslim racism. The Danish cartoon controversy, and the anemic response by the left in this country, is only the latest example of this drift.”

OpenDemocracy

Doug Ireland: The right to caricature God … and his prophets (7. feb. 2006)
“Believers in free speech must resist Islamist attempts to enforce theocratic censorship.”

Ehsan Masood: A post-Satanic journey (7. feb. 2006)
“The contrast between the ‘Satanic Verses’ affair of 1989 and the cartoon controversy of 2006 shows how far Muslims and non-Muslims in Britain have travelled.”

Neal Ascherson: A carnival of stupidity (6. feb. 2006)
“The conflagration over Danish cartoons of Islam’s prophet reveals that Europe’s balance of freedom, mutuality and coexistence is at a trigger-charge moment.”

David Hayes: Muslims and Europe: a cartoon confrontation (6. feb. 2006)
“The row over the publication of cartoons of the prophet Mohammed raises profound tensions – between freedom of speech and mutual respect, ethics of satire and sacrality, shared values and coexistence, perceived western arrogance and Muslim victimhood. A compendium of writers’ views.”

Prospect

Too much respect (marts 2006)
“It is true that there is nothing particularly laudable about the cartoons themselves. They are at best childish, at worst distasteful. But free speech is nothing if it is not the right to be distasteful, even racist.”

Socialism Today

Lynn Walsh: Blasphemy: a burning issue? (nr.111, juli-aug. 2007)
“The knighting of Salman Rushdie, now ‘Sir Salman’, by the queen has re-ignited the furore that followed the publication of his novel, The Satanic Verses, in 1988. The Ayatollah Khomeini, supreme leader of the Iranian Islamic Republic, issued a fatwa calling for Rushdie’s death, on the grounds that his novel was an insult to Islam.”

Socialist Worker

Cartoon row: the issue is racism (nr.1987, 11. feb. 2006)
“This is not about ‘freedom of speech’. It’s not about a ‘war of civilisations’. It’s about racism. Anyone who doubts that need look no further than the right wing Danish paper that commissioned the notorious anti-Muslim cartoons last September.”
See also in the same issue:

Weekly Worker

Islamophobia: no! Free speech: yes! (nr.612, 16. feb. 2006)
” Peter Manson analyses the furore over the Danish cartoon controversy.”

Oppose all blasphemy laws (nr.612, 16. feb. 2006)
“Communists fight for the complete separation of church and state, says Eddie Ford.”

Wikipedia : The Free Encyclopedia

Workers Liberty

Don’t let religious authorities decide what can and can’t be published! (4. feb. 2006)
“Praised for it (and probably pressurised) by the Blair-Brown government, the British press has unanimously refused to let its readers see the anti-Islamist cartoons in the row which fills its front pages. We do not believe that religious authorities should decide what can or can’t be published, and so republish the cartoons below.”

World Socialist Web Site

Peter Schwarz: Denmark and Jyllands-Posten: the background to a provocation (10. feb. 2006)
“The basic lie in the controversy over the caricatures of the Prophet Muhammad published by Danish and European newspapers is the claim that the conflict is between free speech and religious censorship, or between Western enlightenment and Islamic bigotry … An examination of the prevailing political conditions in Denmark reveals how bogus such arguments are.”

European media publish anti-Muslim cartoons: An ugly and calculated provocation (4. feb. 2006)
“These crude caricatures, intended to insult and incite Muslim sensibilities, are a political provocation. Their publication, initially by a right-wing Danish newspaper with historical ties to German and Italian fascism, was calculated to fuel anti-Muslim and anti-immigrant sentiment.”

ZNet

Tariq Ali: This is the real outrage (16. feb. 2006)
” Amid the cartoon furore, Danish imams ignore the tragedies suffered by Muslims across the world.”

Mahir Ali: Nothing to kill or die for (6. feb. 2006)
“In retrospect, would it not have been best from the Muslim point of view if the matter had been restricted to Denmark? Among other things, that would probably have prevented the cartoons from being reproduced in newspapers throughout Western Europe, as they were last week (with the notable exception of Britain). More important, that may also have kept the issue from being adopted by the international brotherhood of extremists.”

Omar Barghouti: Secular Arabs detest hypocrisy too (6. feb. 2006)
“To put it bluntly, would the west accept or tolerate cartoons which are anti-Semitic, novels which deny the Holocaust, or poetry which favorably evokes the Protocols of the Elders of Zion? This is the fundamental question that ought to be answered, above all others, I believe, in order to grasp where the problem lies.”

Harsha Walia: The row over the Danish cartoons (6. feb. 2006)
“But I agree that the cartoons are offensive. Not primarily because they violate religious tenets, but because they are offensive in the way that they depict and stereotype the entire Arab community and those perceived to be Muslim.”

Tarek Fateh: What would the Prophet have done? (5. feb. 2006)
“The posturing by Arab governments and Islamist movements is not in the tradition of Islam. These zealots should ask the question: what would Prophet Mohammed have done when faced with this insult? He would, I suggest, have said a prayer for the cartoonist and ‘turned away from the ignorant,’ as Allah commanded him to do in the Koran.”

Some countries which reproduced the Jyllands-Posten cartoons in the w:Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy shown in orange. This includes any instance of the cartoons being published in any form (such as blurred out, only a few published etc.) as listed on w:List of newspapers that reprinted Jyllands-Posten's Muhammad cartoons and may not reflect whether the publishing of the cartoons was widespread or only a few or one individual newspaper in a country which published them. This map is probably not complete. Grey indicates no data, it does not necessarily mean the cartoons were not published in those countries. (CC BY-SA 3.0).
Some countries which reproduced the Jyllands-Posten cartoons in the w:Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy shown in orange. This includes any instance of the cartoons being published in any form (such as blurred out, only a few published etc.) as listed on w:List of newspapers that reprinted Jyllands-Posten’s Muhammad cartoons and may not reflect whether the publishing of the cartoons was widespread or only a few or one individual newspaper in a country which published them. This map is probably not complete. Grey indicates no data, it does not necessarily mean the cartoons were not published in those countries. (CC BY-SA 3.0). Source: Wikimedia Commons.

 

Dokumentation

Jyllands-Posten

Jyllands-Posten frifundet (26. okt. 2006)
“Morgenavisen Jyllands-Posten har nu også rettens ord for, at det var i orden at bringe 12 Muhammed-tegninger i avisen den 30. september 2005.”

Carsten Juste: Åbent brev: Ærede medborgere i den muslimske verden (30. jan. 2006). Online på DR Nyheder
Jyllands-Postens ‘undskyldning’.

Flemming Rose: Muhammeds ansigt (pdf) (29. sept. 2005)
Jyllands-Postens artikel om baggrunden for at bringe tegningerne af profeten Muhammed.
For selve tegningerne, se også længere nedenfor.

Dokumentation: Kulturminister Brian Mikkelsens tale (29. sept. 2005)
“Kulturminister Brian Mikkelsens tale til de konservatives landsmøde, søndag 25. september 2005.”

Politiken

Islamisk Trossamfund mappe (27. feb. 2006)
“Politiken har oversat teksterne i den mappe, delegationen fra Islamisk Trossamfund havde med til Egypten og Libanon.”

22 tidligere ambassadører siger fra (19. dec. 2005)
“I et usædvanligt skarpt og åbenhjertigt debatindlæg kritiserer 22 tidligere danske topdiplomater statsministeren.”

Rigsadvokaten

Rigsadvokatens afgørelse i sagen om Jyllands-Postens artikel “Muhammeds ansigt” (pdf) (15. marts 2006, 65 sider)
Pressemeddelelse – Afgørelse på dansk – Afgørelse på engelsk – Bilag.

Statsministeriet

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale den 3. februar 2006 (Talen er på engelsk) [Speech in English to alle ambassadors in Denmark]

Press Statement by the Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen regarding the drawings of the Prophet Mohammed (31. jan. 2006)

Jyllands-Posten 30. september 2005
Jyllands-Posten 30. september 2005

Tegningerne / The Cartoons

Jyllands-Posten

Flemming Rose: Muhammeds ansigt (pdf) (29. sept. 2005; online på Internet Archive)

Wikipedia.org

Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy

Workers Liberty

Don’t let religious authorities decide what can and can’t be published! (4. feb. 2006)
With debate and many comments. Scroll down.

Litteratur:

Den forkerte muhammedtegner – og andre nuancer af karikaturkrisen. Af Mette Winding Top (Vandkunsten, 2023, 144 sider). Se anmeldelse af Dennis Meyhoff Brink: Nuancer fra venstre (Weekendavisen, 5. april 2023) + Nina Palesa Bonde: Forfatter fortæller falske myter om Muhammedkrisen (Information.dk, 12. april 2023).

Karikaturkrisen. Af Kirstine Sinclair (Århus Universitetsforlag, 2021, 100 sider) (Hele bogen online som PDF-fil på AmazonS3) (100 danmarkshistorier). Med indholdsfortegnelse, litteratur og noter online. Tegningerne ikke optrykt.

Tavshedens tyranni. Af Flemming Rose (Jyllands-Postens Forlag, 2010, 492 sider). Med tegninger optrykt med andre eksempler på religiøs/antireligiøs satire. Gennemgang af historien bag tegningerne, og redaktørens baggrund efter år i Sovjetunionen og kendskab til systemkritikerne og til ytringsfrihedens og anti-islamiseringen pris.

Tiden råber på satire: Venstrefløjen, kulturradikalisterne og Muhammedkrisen. Af Nils Bredsdorff (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, nr.52, 2009, 158 sider).

Karikaturkrisen: en undersøgelse af baggrund og ansvar. Af Rune Engelbrecht Larsen og Thøger Seidenfaden (Gyldendal, 2006, 336 sider). Med tegningerne optrykt.

Provoen og profetten: Muhammedkrisen bag kulisserne. Af John Hansen og Kim Hundevadt (Jyllands-Postens Forlag, 2006, 284 sider). Med tegningerne optrykt.


Peter the Hermit Preaching the First Crusade. From the Painting by James Archer 1823–1904, Scottish painter of portraits, genre works, landscapes and historical scenes. Illustration in Cassell's History of England, Vol. I. Public Domain.
Peter the Hermit Preaching the First Crusade. From the Painting by James Archer 1823–1904, Scottish painter of portraits, genre works, landscapes and historical scenes. Illustration in Cassell’s History of England, Vol. I. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

Dialog-initiativer / -initiatives

Undskyld Muhammed

En underskriftindsamling på baggrund af tegningernes genoptryk i 2008 med svar på spørgsmålet: Hvorfor hedder siden Undskyld Muhammed? Hvordan kan man sige undskyld for noget man ikke har gjort? Hvad udtrykker man ved at skrive under på Undskyld Muhammed? Hvem er modtageren af Undskyld Muhammed? (online på Internet Archive).
Se også artiklen “Undskyld Muhammed” på facebook (TV2/Nyheder, 15. feb. 2008; online på Internet Archive) og artiklen 3.274 danskere siger undskyld (Politiken, 16. feb. 2008; online på Internet Archive).

Modkraft.dk

Martin Lindblom: Dialog-initiativer storblomstrer (16. feb. 2006)
“Antallet af folkelige initiativer, der maner til dialog, gensidig respekt, tolerance og fred – og samtidig tager afstand fra vold, racisme og hetz mod muslimer, blomstrer over hele landet.” Med links til mange initiativer.

Nu er det nok

Nu er det nok!: It is enough now!: sammenhold mod fundamentalisme og vold … sammenhold for menneskelig dialog (Dansk/Arabisk/English).
“Vi protester imod at store dele af det politiske spektrum, (som det eksempelvis kom til udtryk i forbindelse med Muhamed-tegningerne i Jyllands-Posten) angriber Islam og muslimer som led i deres støtte til den danske regerings diskriminationspolitik … at fundamentalistiske islamiske ledere benytter sig af henvendelse til fremmedmagter til at begrænse ytringsfriheden …”