Søren Maus “Stum tvang”

0
630

Linkbox med anmeldelser og interviews om Søren Maus bog Stum tvang (NB: Nogle af artiklerne er under betalingsmur).
Bjarne A. Frandsen, januar 2022- .


Søren Mau: Stum tvang: en marxistisk analyse af kapitalismens økonomiske magt  (Klim, 2021, 410 s.).
“I ‘Stum tvang’ præsenterer filosoffen Søren Mau gennem en mesterlig kritisk genlæsning af Karl Marx’ forfatterskab en teori om det, den store tyske tænker kaldte ‘de økonomiske forholds stumme tvang’. Tesen er, at kapitalismen ikke kun beror på voldelig og ideologisk magt, men også på en anonym, abstrakt og upersonlig magt, der er indlejret i og eksekveres gennem det kapitalistiske systems økonomiske processer.”

In English:
Mute Compulsion: A Marxist Theory of the Economic Power of Capital
(Verso, 2023, 325 p.).
“Building on a critical reconstruction of Karl Marx’s unfinished critique of political economy and a wide range of contemporary Marxist theory, philosopher Søren Mau sets out to explain how the logic of capital tightens its stranglehold on the life of society by constantly remoulding the material conditions of social reproduction.”


 

Sorenmau.com

Forfatterens site med engelsk/tysk resumé af bogen, bogens forord, indledning og konklusion + anmeldelser på dansk/tysk. Plus links til anmeldelser, artikler og interviews.

Se også boguddrag: Hvorfor er kapitalismen ikke kollapset forlængst? (Eftertryk, 16. september 2021). Uddrag fra bogens konklusion (s. 303-306 + 406).


Indhold


 

Interviews

Jacobin

 • Capitalism makes everyone bend to its will, rich and poor alike (February 26, 2023). James Rushing Daniels interviews Søren Mau: “In his new book Mute Compulsion, Søren Mau argues that to understand and end capitalism, we need to analyze how it not only subordinates the poor to the rich but in fact exerts economic power over everyone — including capitalists themselves.”

Politiken

 • Cepos-typerne må gerne grine, bare de husker, at den, der ler sidst, ler bedst. Af Susan Knorrenborg (25. september 2021). “Kapitalismen har stået fadder til mange af det seneste årtis kriser, alligevel – eller måske netop derfor – står den stærkere end nogensinde. Men mange af de bevægelser og oprør, som hånende er blevet kaldt identitetspolitik, kan ende med at udfordre den, mener den bogaktuelle filosof og kapitalismeforsker Søren Mau.”
  Under betalingsmur.

Solidaritet

 • Fem samtaler om kapitalens økonomiske magt (Radioaktiv, 1. maj 2022). “Institut for Vild Analyse taler med den marxistiske filosof Søren Mau om kapitalens økonomiske magt. Udgangspunktet er Maus bog Stum Tvang. Lyt til alle fem samtaler her [a 17-48 min.].”
 • Stum tvang – kapitalismens skjulte magt (Radioaktiv, 31. december 2021). “Forfatter og filosof Søren Mau fortæller i tre kapitler [28 min. + 17 min. + 15 min.] om kapitalismens klasseforhold, markedets magt og det mulige kommunistiske alternativ.”
 • Kapitalismen har intet hoved at kappe af. Af Anders Holbæk (24. september 2021). “Stum tvang er en bog om den usynlige måde, kapitalismen kontrollerer os på, når den ikke lige gør det med vold og ideologi. Solidaritet har talt med forfatteren til bogen og filosof Søren Mau om manglen på en klar fjende, uigennemskuelige systemer og om, hvordan begyndelsen på forandring kunne se ud.”

Spectre

 • On the economic power of Capital (September 21, 2023). Interview With Søren Mau: “Mau recently sat down at the British Library with Hugo de Camps Mora to talk about the book and the extent to which its core concepts can inform anti-capitalist struggles today.”

Sorenmau.com

 • Media: med links til en række interviews.

 

Anmeldelser/debat

Arbejderen.dk

 • Hvad er levende og hvad er dødt i marxismen? Af Søren Mau (26. oktober 2022). Kapitel fra bogen Kapitalen på dansk: Marx-læsninger gennem 150 år (Slagmark, 2022, s.309-335). “Hvor er den marxistiske forskning på vej hen i dag, og kan en analyse af marxismens storhed og fald i 1970’erne hjælpe os med at undgå en gentagelse af 1980’ernes marxistiske kollaps? Det er disse spørgsmål, jeg vil kredse om i denne tekst.”
 • På sporet af kapitalens magt. Af Magnus Møller Ziegler (1. januar 2022). “Søren Mau har med bogen “Stum tvang” givet os et fantastisk begrebsapparat og en teoretisk ramme til at forstå, hvorfor ‘lortet bare fortsætter’. Men han har ikke for alvor gjort os klogere på, hvordan vi finder ud af, hvordan vi kommer frem til én gang for alle at få skyllet ud i lokummet.” Tidligere bragt i Magasinet Arbejderen (nr.5, 2021).

Berlingske.dk

 • Cheføkonom: Marxismen er ubrugelig – det ene eksperiment efter det andet har medført folkemord, undertrykkelse og hungersnød. Af Mads Lundby Hansen (4. oktober 2021). “Marxismen er på fremmarch … Politiken sætter ham på forsiden af debatsektionen, hvor Søren Mau rask væk meddeler, at man må »afskaffe det private erhvervsliv«, og at demokratiet ikke kan løse de nuværende problemer … Politiken-interviewet er det mest uhyggelige, jeg har læst de seneste 16 år.”
  Under betalingsmur.

Eftertryk

 • Søren Maus uomgængelige kapitalismekritik. Af Hans Erik Avlund Frandsen (13. november 2021). “[Bogen] er en klar og analytisk forbilledlig analyse af kapitalismen. Bogen sætter nye standarder for det teoretiske arbejde. Det er nok det vigtigste værk om Marx og om kapitalismen, der er udkommet i Danmark … Bogen er velskrevet og klar, men det er også en lærd og vidende forfatter, vi har med at gøre, og der er mange tætte analyser undervejs, hvor man er nødt til at læse meget opmærksomt.”

Gnist: Marxistisk Tidsskrift

 • Tilbake til Marx. Av Johannes Grytnes (nr.2, 2022). “Stum tvang er ikke bare et grundig akademisk arbeid, den fremstår også som aktuell, dens analyser resonnerer med vår egen tid. Samtidig er det tydelig at Stum tvang er skrevet av en filosof. Det går et skarpt skille mellom hva som følger logisk av en analyse av «kapitalismens kjernestruktur», og hvordan kapitalismen faktisk har utviklet seg gjennom historien.”

Indblik.dk

Information.dk

Institut for Marxistisk Analyse

 • Mere vending end Marx: Om Søren Maus Stum tvang (pdf). Af Daniel Ankarloo (Clarté, nr.5, 1. maj 2022, 26 s.; online på Internet Archive). “Den kritiske analyse ender i konklusionen, at Maus teori om ’stum tvang’ bygger på en fortolkning af Marx’ kritik af den politiske økonomi, der er problematisk, hvorfor Maus egne analyser af den kapitalistiske produktionsmådes ’bevægelselove’ også bliver problematiske. Ikke mindst efterlader Mau os i sin bog med en fragmenteret, ambivalent og amputeret Marx …”

Jacobin

 • Under capitalism, we’re all dominated by the invisible threads of the market. By William Clare Roberts (March 3, 2023). “I hope I have made it clear, however, that these limits of Mau’s analysis are in no way fatal to his project. Rather, they are themselves provocations to extend and develop that analysis further. The nondogmatic and syncretic spirit of his book is admirable in itself, and when this spirit works in tandem with his penchant for conceptual analysis, Mute Compulsion makes for a thrilling read.”

Marx & Philosopy Review of Book

 • Mute Compulsion. By Pedro H.J. Nardelli (13 March 2023. “The book is not only very innovative in terms of its synthetic contribution, but also has political implications for communists, even if not always (explicitly) spelled out.”

Paradoks

 • Klassekampen mod den stumme tvang. Af Esben Bøgh Sørensen (7. marts 2022). “I denne opfølgende artikel vil jeg kritisere bogens begreb om transcendentalt klasseherredømme for til sidst at komme ind på sammenhængen til de politiske konklusioner, der kan drages af bogen og kritikken fremført i denne artikel.”
 • Historie og kapitalens logik i Stum tvang. Af Esben Bøgh Sørensen (17. februar 2022). “Den foreliggende artikel, og dens efterfølger, skal betragtes som et bidrag til at videreudvikle denne teori. I denne første artikel vil jeg problematisere den rolle, det historiske materiale spiller i bogen og advare mod en risiko for, at der etableres for stor en kløft mellem den dialektiske analyse af kapitalismens grundstruktur og muligheden for historiske og empiriske analyser.”
 • Tvangsfri koordination er en illusion. Af Jeppe Druedahl (16. december 2021). “I denne artikel vil jeg kritisere Maus analyse med udgangspunkt i spørgsmålet om koordinationsproblemet. Jeg argumenterer for, at markedets stumme tvang består i manglen på reelle alternativer for den enkelte, og at det er meget svært at forestille sig koordination i et samfund med udbredt arbejdsdeling uden en vis grad af tvang.”
 • Hvorfor er den bog ikke til at komme uden om? Af Susanne Possing (30. november 2021). “Bogen  … diskuterer den nyere feministiske forskning, der går under betegnelsen social reproduktionsteori. Ligesom nogle af dens repræsentanter spørger Mau: Hvorfor er det kvinder, der befolker det sted uden for kapitalens umiddelbare kontrol, dér hvor arbejdskraften reproduceres, hvor der laves husarbejde og øves omsorg for børn og mænd?”

Politiken.dk

RS21

 • Mute Compulsion. By Jonas Liston (7 May 2023). “… an important new book that recovers and develops Marx’s analysis of the economic power that capital wields over our lives.”

Social Kritik

 • Penge lugter ikke. Af Peter Thielst (Social Kritik, nr.164, december 2021; online på Sorenmau.com). “… det hele forbliver på det abstrakte teoriniveau … Til gengæld vil jeg gerne slå et slag for kap. 11, 12 og 13, hvor Mau i højere grad vover sig ud i praksis og dermed kommer kapitalismens excesser og ubehag i kulturen nærmere.”

Solidaritet.dk

 • Mau og Marx. Af Anders Lundkvist (Kritisk Revy, 19. april 2022). “For undertegnede er det noget af et deja-vu at læse Mau’s bog. Han tilhører den kapitallogiske skole inden for marxismen, hvilket jeg også selv gjorde tilbage i 1970erne … Men, men, men. Det er ærgerligt, at Mau og andre unge marxister ikke har lært af min generations fejl, hvor den største fejl var at betragte Marx som en Gud, der ikke kunne fejle …”
 • Stum Tvang og kapitalens politiske økonomi. Af Karen Helweg Petersen (14. januar 2021). “Søren Maus Stum Tvang er velskrevet, og er blevet mødt med begejstring fra særligt venstreorienterede, der ser den som en nytænkning af Marx’ begreber. Der er dog også problemer med nogle af Mau’s tolkninger, herunder at han undervurderer Marx som økonom.”
 • ‘Stum tvang’ forklarer Marx’ idéer – og gør ham spiselig til aftenkaffen. Af Reinout Bosch (13. oktober 2021). “Forfatter Søren Mau har skrevet et anbefalelsesværdigt værk om en nærmest selvforklarende idé. Karl Marx’ idéer guider Mau’s teorier i en akademisk tung, men også vigtig bog.”

Verso

 • Communism is Freedom. By Søren Mau (18 July 2023). “Ideas about a future society won’t in themselves bring us to a better future, but ideas can function as points of orientation for collective struggle. What should the communism we fight for look like?”
 • Det Marx mener, er … Af Asker Hedegaard Boye (15. oktober 2021). “Søren Maus begavede og velskrevne Marx-apologi lykkes ikke med at maskere sin helts skavanker.
  Under betalingsmur.