Søren Maus “Stum tvang”

0
414

Linkbox med anmeldelser og interviews om Søren Maus bog Stum tvang (NB: Nogle af artiklerne er under betalingsmur).
Bjarne A. Frandsen, januar 2022- .


Søren Mau: Stum tvang: en marxistisk analyse af kapitalismens økonomiske magt  (Klim, 2021, 410 s.).
“I ‘Stum tvang’ præsenterer filosoffen Søren Mau gennem en mesterlig kritisk genlæsning af Karl Marx’ forfatterskab en teori om det, den store tyske tænker kaldte ‘de økonomiske forholds stumme tvang’. Tesen er, at kapitalismen ikke kun beror på voldelig og ideologisk magt, men også på en anonym, abstrakt og upersonlig magt, der er indlejret i og eksekveres gennem det kapitalistiske systems økonomiske processer.”


 

Sorenmau.com

Forfatterens site med engelsk/tysk resumé af bogen, bogens forord, indledning og konklusion + anmeldelser på dansk/tysk. Plus links til anmeldelser, artikler og interviews.

Se også boguddrag: Hvorfor er kapitalismen ikke kollapset forlængst? (Eftertryk, 16. september 2021). Uddrag fra bogens konklusion (s. 303-306 + 406).


Indhold


 

Interviews

Politiken

Cepos-typerne må gerne grine, bare de husker, at den, der ler sidst, ler bedst. Af Susan Knorrenborg (25. september 2021). “Kapitalismen har stået fadder til mange af det seneste årtis kriser, alligevel – eller måske netop derfor – står den stærkere end nogensinde. Men mange af de bevægelser og oprør, som hånende er blevet kaldt identitetspolitik, kan ende med at udfordre den, mener den bogaktuelle filosof og kapitalismeforsker Søren Mau.”
Under betalingsmur.

Solidaritet

Fem samtaler om kapitalens økonomiske magt (Radioaktiv, 1. maj 2022). “Institut for Vild Analyse taler med den marxistiske filosof Søren Mau om kapitalens økonomiske magt. Udgangspunktet er Maus bog Stum Tvang. Lyt til alle fem samtaler her [a 17-48 min.].”

Stum tvang – kapitalismens skjulte magt (Radioaktiv, 31. december 2021). “Forfatter og filosof Søren Mau fortæller i tre kapitler [28 min. + 17 min. + 15 min.] om kapitalismens klasseforhold, markedets magt og det mulige kommunistiske alternativ.”

Kapitalismen har intet hoved at kappe af. Af Anders Holbæk (24. september 2021). “Stum tvang er en bog om den usynlige måde, kapitalismen kontrollerer os på, når den ikke lige gør det med vold og ideologi. Solidaritet har talt med forfatteren til bogen og filosof Søren Mau om manglen på en klar fjende, uigennemskuelige systemer og om, hvordan begyndelsen på forandring kunne se ud.”

Sorenmau.com

Media: med links til en række interviews.


 

Anmeldelser/debat

Arbejderen.dk

Hvad er levende og hvad er dødt i marxismen? Af Søren Mau (26. oktober 2022). Kapitel fra bogen Kapitalen på dansk: Marx-læsninger gennem 150 år (Slagmark, 2022, s.309-335). “Hvor er den marxistiske forskning på vej hen i dag, og kan en analyse af marxismens storhed og fald i 1970’erne hjælpe os med at undgå en gentagelse af 1980’ernes marxistiske kollaps? Det er disse spørgsmål, jeg vil kredse om i denne tekst.”

På sporet af kapitalens magt. Af Magnus Møller Ziegler (1. januar 2022). “Søren Mau har med bogen “Stum tvang” givet os et fantastisk begrebsapparat og en teoretisk ramme til at forstå, hvorfor ‘lortet bare fortsætter’. Men han har ikke for alvor gjort os klogere på, hvordan vi finder ud af, hvordan vi kommer frem til én gang for alle at få skyllet ud i lokummet.” Tidligere bragt i Magasinet Arbejderen (nr.5, 2021).

Berlingske.dk

Cheføkonom: Marxismen er ubrugelig – det ene eksperiment efter det andet har medført folkemord, undertrykkelse og hungersnød. Af Mads Lundby Hansen (4. oktober 2021). “Marxismen er på fremmarch … Politiken sætter ham på forsiden af debatsektionen, hvor Søren Mau rask væk meddeler, at man må »afskaffe det private erhvervsliv«, og at demokratiet ikke kan løse de nuværende problemer … Politiken-interviewet er det mest uhyggelige, jeg har læst de seneste 16 år.”
Under betalingsmur.

Eftertryk

Søren Maus uomgængelige kapitalismekritik. Af Hans Erik Avlund Frandsen (13. november 2021). “[Bogen] er en klar og analytisk forbilledlig analyse af kapitalismen. Bogen sætter nye standarder for det teoretiske arbejde. Det er nok det vigtigste værk om Marx og om kapitalismen, der er udkommet i Danmark … Bogen er velskrevet og klar, men det er også en lærd og vidende forfatter, vi har med at gøre, og der er mange tætte analyser undervejs, hvor man er nødt til at læse meget opmærksomt.”

Gnist: Marxistisk Tidsskrift

Tilbake til Marx. Av Johannes Grytnes (nr.2, 2022). “Stum tvang er ikke bare et grundig akademisk arbeid, den fremstår også som aktuell, dens analyser resonnerer med vår egen tid. Samtidig er det tydelig at Stum tvang er skrevet av en filosof. Det går et skarpt skille mellom hva som følger logisk av en analyse av «kapitalismens kjernestruktur», og hvordan kapitalismen faktisk har utviklet seg gjennom historien.”

Indblik.dk

“Det mest uhyggelige, jeg har læst de seneste 16 år”. Af Claes Kirkeby Theilgaard (4. oktober 2021). “En slet skjult trussel fra en dansk kommunist vækker nu dyb bekymring.”

Dansk filosof vil afskaffe kapitalismen i en kommunistisk revolution. Af Claes Kirkeby Theilgaard (4. oktober 2021). “Den danske, kommunistiske filosof sender desuden en slet skjult trussel til den liberale del af befolkningen.”

Information.dk

Kapitalismen er destruktiv – hvad er alternativet? Her er en vision for vores post-kapitalistiske fremtid. Af Søren Mau (30. juli 2022). “Kapitalismen bør afvikles, men vi mangler en klar idé om det økonomiske system, der skal erstatte den. Her kommer et bud: kommunisme, et samfund med maksimal grad af frihed, tryghed og demokrati.”

Folk ved godt, at kapitalismen er fucked. Opgaven er at opstille troværdige alternativer. Af Pelle Dragsted (18. november 2021). “For mens [Søren Mau] er fænomenal i sin hudfletning af markedskapitalismens frihedsbegrænsende karakter, så leverer han stort set intet, når det kommer til at beskrive alternativer.”
Under betalingsmur.

Druedahls kritik af Søren Mau viser, at han ikke formår at sætte sig ud over markedslogikken. Af Magnus Møller Ziegler (27. oktober 2021). “Jeppe Druedahl rammer forbi skiven i sin kritik af Søren Maus bog, fordi han baserer den på markedets præmisser. Maus ærinde er at inspirere til, at vi forestiller os et samfund, hvor goderne fordeles demokratisk og uden tvang. Det vil sige uden et marked.”

Kritikken af ’Stum tvang’ viser, at de borgerlige ikke længere evner at forsvare kapitalismen. Af Søren Mau (23. oktober 2021). “De seneste ugers diskussion om kapitalisme, marxisme og kommunisme på baggrund af min bog ’Stum tvang’ vidner om en idéfattig borgerlig intelligentsia, der ikke engang forsøger at forsvare kapitalismen, og i stedet forfalder til velkendte kommunismeforskrækkede klichéer. Men deres boomeralarmisme og elitære demokratiskepsis virker ikke mere.”
Under betalingsmur.

Søren Maus marxistiske analyse af økonomisk magt rejser vigtige spørgsmål, men giver mangelfulde svar. Af Jeppe Druedahl (18. oktober 2021). “Det er underbelyst, hvad økonomisk magt betyder for samfundsudviklingen. Søren Maus nye bog ’Stum tvang’ påstår, at en grundig analyse kræver et marxistisk perspektiv. Men mainstreamøkonomisk teori har faktisk meget at sige om spørgsmålet, når der tælles efter.”
Under betalingsmur.

Søren Maus bog er et nybrud i en debat, som økonomer og livsstilseksperter har domineret alt for længe. Af Matthias Dressler-Bredsdorff (2. oktober 2021). “Søren Maus kapitalismekritiske ’Stum tvang’ er en banebrydende udgivelse, som vidner om fremkomsten af en ny generation af venstreintellektuelle, der ikke sidder fast i det 20. århundredes traumer.”
Under betalingsmur.

Institut for Marxistisk Analyse

Mere vending end Marx: Om Søren Maus Stum tvang (pdf). Af Daniel Ankarloo (Clarté, nr.5, 1. maj 2022, 26 s.; online på Internet Archive). “Den kritiske analyse ender i konklusionen, at Maus teori om ’stum tvang’ bygger på en fortolkning af Marx’ kritik af den politiske økonomi, der er problematisk, hvorfor Maus egne analyser af den kapitalistiske produktionsmådes ’bevægelselove’ også bliver problematiske. Ikke mindst efterlader Mau os i sin bog med en fragmenteret, ambivalent og amputeret Marx …”

Paradoks

Historie og kapitalens logik i Stum tvang. Af Esben Bøgh Sørensen (17. februar 2022). “Den foreliggende artikel, og dens efterfølger, skal betragtes som et bidrag til at videreudvikle denne teori. I denne første artikel vil jeg problematisere den rolle, det historiske materiale spiller i bogen og advare mod en risiko for, at der etableres for stor en kløft mellem den dialektiske analyse af kapitalismens grundstruktur og muligheden for historiske og empiriske analyser.”

Tvangsfri koordination er en illusion. Af Jeppe Druedahl (16. december 2021). “I denne artikel vil jeg kritisere Maus analyse med udgangspunkt i spørgsmålet om koordinationsproblemet. Jeg argumenterer for, at markedets stumme tvang består i manglen på reelle alternativer for den enkelte, og at det er meget svært at forestille sig koordination i et samfund med udbredt arbejdsdeling uden en vis grad af tvang.”

Hvorfor er den bog ikke til at komme uden om? Af Susanne Possing (30. november 2021). “Bogen  … diskuterer den nyere feministiske forskning, der går under betegnelsen social reproduktionsteori. Ligesom nogle af dens repræsentanter spørger Mau: Hvorfor er det kvinder, der befolker det sted uden for kapitalens umiddelbare kontrol, dér hvor arbejdskraften reproduceres, hvor der laves husarbejde og øves omsorg for børn og mænd?”

Politiken.dk

Cheføkonom i Cepos: Lad dig ikke lokke af Marx-moden. Kommunismen er stadig farlig. Af Mads Lundby Hansen (19. oktober 2021). “Marx er moderne igen. Men glem nu ikke, hvor mange mennesker verden rundt markedsøkonomien har hjulpet til et bedre og nemmere liv.”
Under betalingsmur.

Ingen pisker os, og alligevel arbejder vi og lader os stadig udnytte. Af Karsten R.S. Ifversen (20. september 2021). “Karl Marx er kommet på mode igen, og Søren Mau har med sin bog ’Stum tvang’ fundet en overset side af mesterens kapitalismekritik, der gør den aktuel i vores tidsalder.”
Under betalingsmur.

Social Kritik

Penge lugter ikke. Af Peter Thielst (Social Kritik, nr.164, december 2021; online på Sorenmau.com). “… det hele forbliver på det abstrakte teoriniveau … Til gengæld vil jeg gerne slå et slag for kap. 11, 12 og 13, hvor Mau i højere grad vover sig ud i praksis og dermed kommer kapitalismens excesser og ubehag i kulturen nærmere.”

Solidaritet.dk

Mau og Marx. Af Anders Lundkvist (Kritisk Revy, 19. april 2022). “For undertegnede er det noget af et deja-vu at læse Mau’s bog. Han tilhører den kapitallogiske skole inden for marxismen, hvilket jeg også selv gjorde tilbage i 1970erne … Men, men, men. Det er ærgerligt, at Mau og andre unge marxister ikke har lært af min generations fejl, hvor den største fejl var at betragte Marx som en Gud, der ikke kunne fejle …”

Stum Tvang og kapitalens politiske økonomi. Af Karen Helweg Petersen (14. januar 2021). “Søren Maus Stum Tvang er velskrevet, og er blevet mødt med begejstring fra særligt venstreorienterede, der ser den som en nytænkning af Marx’ begreber. Der er dog også problemer med nogle af Mau’s tolkninger, herunder at han undervurderer Marx som økonom.”

‘Stum tvang’ forklarer Marx’ idéer – og gør ham spiselig til aftenkaffen. Af Reinout Bosch (13. oktober 2021). “Forfatter Søren Mau har skrevet et anbefalelsesværdigt værk om en nærmest selvforklarende idé. Karl Marx’ idéer guider Mau’s teorier i en akademisk tung, men også vigtig bog.”

Weekendavisen

Det Marx mener, er … Af Asker Hedegaard Boye (15. oktober 2021). “Søren Maus begavede og velskrevne Marx-apologi lykkes ikke med at maskere sin helts skavanker.
Under betalingsmur.