Fra overenskomst forhandlingerne i 2013, hvor lærerne var i centrum. Kilde: http://socinf.dk/paa-vej-til-ny-konflikt/
Fra overenskomst forhandlingerne i 2013, hvor lærerne var i centrum. Kilde: http://socinf.dk/paa-vej-til-ny-konflikt/
Print Friendly, PDF & Email

Links til faglige organisationer og arbejdsmarkedet, samt materiale om arbejderbevægelsens historie i Danmark og internationalt. Hovedparten af materialet er på dansk, med en mindre grupppe engelsksprogede sites om internationale forhold.

Indhold

Forord

Danske

Internationalt

Arbejder- og fagforeningshistorie


2008fagforforord-2.jpg

Foto: Mark Knudsen/Monsun

Forord

2009faglig.jpg

Hovedvægten i emnelisten er på det faglige område, fagbevægelse og arbejdsmarked, men der er også materiale om arbejderbevægelsens historie i Danmark og internationalt. De fleste sites er på på dansk, med en mindre gruppe engelsksprogede sites om internationale forhold.

Bjarne A. Frandsen
1. maj 2004
Ajourført og revideret november 2008.

 


2008fagdansk_mark_knudsen.jpgFoto: Mark Knudsen/Monsun

Danske

 

Vejvisere

Arbejdsmarkedsstof på Internettet
“Din guide til arbejdsmarkedsinformation ”¦ [brug] guiden til at finde links og forklaringer til materialer fra og om arbejdsmarkedets aktører. Portalen skal skabe overblik over, hvad man kan finde og hvor.” Sitet er lavet af Fagbevægelsens kompetencecenter/LO FIU.
Sektioner: Arbejdsmarkedet – Arbejdsmiljø og sundhed – Internationale forhold – Ledelse og forvaltning – Lovgivning – Uddannelse og viden – Vejviser.

Borger.dk
Fagforbund, fagforeninger og lønmodtagerorganisationer
“Borger.dk har samlet fagforbund, fagforeninger og lønmodtagerorganisationer rent alfabetisk. På de enkelte hjemmesider kan mange fagforeningstidsskrifter læses online.”

Modkraft.dk
Linksamling: Fagligt & arbejdsmarked.
P.t. ikke online.

Portal om Arbejdsmiljø i Danmark
Sitet er lavet af AOF Danmark (som udgiver den årlige Fakta om Arbejdsmiljø). For register over indhold, se Leksikon.

Portal om det Danske Arbejdsmarked
Sitet er lavet af AOF Danmark (som udgiver den årlige Arbejdsmarkedets Håndbog). For register over indhold, se Leksikon.

 

Resurser

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Biblioteket har en større samling bøger og tidsskrifter om dansk og international arbejderbevægelses historie. Sitet har også en række partiprogrammer online fra arbejderbevægelsens og venstrefløjens politiske partier og organisationer.

AE Rådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
Økonomisk tænketank (Socialdemokratisk orienteret). Udgiver nyhedsbrevet AE Bladet

Arbejdsdirektoratet
Arbejdsdirektoratet er en enhed under Beskæftigelsesministeriet, og administrerer lovene om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, feripenge mv. Sitet har megen nyttig information og lovmateriale (love, bekendtgørelser, cirkulærer og vedledninger).

Arbejdsretten
“Sitet indeholder oplysninger fra Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og Den kommunale Tjenestemandsret. Desuden oversigt over retsmøder og afgørelser.”

Fagligt Fælles Forbund) (3F)
Sektioner: Nyheder, Løn og arbejde, herunder: Internationalt, Uddannelse, Arbejdsmiljø + 3F’s Faglige førstehjælp. 3F udgiver magasinet Fagbladet.

Landsorganisationen i Danmark) (LO)
Sitet har udover nyhedsstof også baggrundstof og sektioner om Beskæftigelse, Uddannelse, Arbejdsmiljø, Samfund & økonomi, Arbejdsret, EU + Globalt.
Se også:

LOs medlemmer: Forbund og karteller

LOs historie

LO portaler om EU + Ligestilling + Ungdom og LOs magasin Ugebrevet A4

Ulandssekretariatet
“Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses bistandsorganisation og har som formål at hjælpe fagbevægelsen i ulandene. Det gør vi ved at gennemføre projekter, der udvikler deres organisation, uddannelse, arbejdsmiljø og rolle på arbejdsmarkedet. På denne måde arbejder vi for at skabe bedre arbejdsvilkår, økonomisk udvikling og demokrati i udviklingslandene.” Udgiver tidsskriftet Ulandsmagasinet

 

Forbund

Borger.dk
Faglige organisationer
Oversigt over fagforbund, fagforeninger og lønmodtagerorganisationer.

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
Medlemsorganisationer

Landsorganisationen i Danmark (LO)
LO’s medlemmer: Forbund og karteller

 

Ungdom

Jobpatruljen
“Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob ”¦. Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m. kan du ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline 80 24 10 10 (alle hverdage 9-16).”

Faglig Fælles Ungdom (3FU)

FOA Ungdom

HK Ungdom

LO Ungdom

Metal Ungdom

NNF Ungdom

TIB Ungdom

 

Andre netværk og sites

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere) (AAA)
“Aktionsgruppen er arbejdere og akademikere. Vores styrke er, at vi udnytter hinandens viden og erfaringer, så vi kan lave materialer og oplysning, som alle kan bruge i kampen for et bedre arbejdsmiljø.”
AAA udgiver tidsskriftet Arbejde og Sundhed.

Arbejderen
Daglige faglige nyheder. Se deres faglige sektion.
Avisen udgives af Kommunistisk Parti.

Avisen.dk

Sektion: Fagligt
“Det er A-pressen og internetkoncernen Freeway, der står bag det nye Avisen.dk.”

EU-fagligt Netværk
“Det EU-faglige netværk ‘Fagbevægelsen mod Unionen’ er en sammenslutning af fagforeninger, forbund og faglige klubber, samt valgte tillidsrepræsentanter og faglige med andre tillidshverv ”¦Vi bekæmper EU-indblanding i danske overenskomstforhold og forsvarer lønarbejdernes demokratiske indflydelse på egne løn- og ansættelsesvilkår.”

Fagligt Ansvar
“Netværket skal være en fælles politisk platform for konkrete aktiviteter imod regeringens angreb på de svageste, men ‘Fagligt ansvar’ skal også arbejde for at skabe et troværdigt alternativ til den
borgerlige regerings politik.”
Sitet har nyhedsstof og temaer om Konfliktretten og EU, Den danske model, Arbejdsmiljø, Beskæftigelse, Dødsulykker, Uddannelse og Velfærd.

FaktaLink
Richard Juhre: Arbejderbevægelsen (15. februar 2001, 22 s.)
Indhold: Arbejderbevægelsens historie – Den politiske arbejderbevægelse – Fagbevægelsen.
Betalingssite, som er gratis tilgængelig enten på dit lokale bibliotek eller på din hjemme-pc efter tilmelding på biblioteket.

FAOS
“Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier [som] har specialiseret sig i studiet af arbejdsmarkedsrelationer i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.”
Se også Overenskomstforhandlinger (sidste 10 år)

Landsorganisationen af Arbejdsledige) (LA)
“LA er imod aktivering og tvangsarbejde. LA arbejder for, at ledige ansættes på normale arbejdsmarkedsvilkår.”

Leksikon for det 21. Århundrede (Leksikon.org)
Dansk venstrefløjs-leksikon udgivet af forlaget Solidaritet. Har emnegrupper og et alfabetisk artikelindex (ABC). Blandt meget andet se også den grundige omtale af lande fra hele verden med historie og statistik.
Med tema: Arbejderbevægelsen

Modkraft.dk

Sektion: Fagligt

Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere (SAA)
“SAA’s formål er – i samarbejde med arbejdspladser og fagbevægelse – at støtte det faglige arbejdsmiljøarbejde, og sprede oplysninger om sundhedsfarer på arbejdspladserne og om forholdene for arbejderklassen i øvrigt – for her igennem at støtte arbejderklassens kamp på egne betingelser.”

Syndikalister.dk
“Et netværk af socialister fra mange forskellige organisationer og bevægelser.”

Tidsskriftcentret (Modkraft.dk/tc)
Tidsskriftcentret.dk samler på links og formidler bredt viden, erfaringer og diskussioner – både i Danmark og internationalt – fra venstrefløjen, fra sociale bevægelser og fra progressive grupper.
Udgangspunktet for arbejdet er materiale fra progressive, alternative og politiske tidsskrifter, som de bl.a. er samlet i vores Tidsskriftskatalog. Søg her på emneord som ‘Arbejderbevægelse’, ‘Arbejdskampe’, ‘Fagbevægelse’.
Se også andre emnelister om Arbejderbevægelsen

Ugebrevet A4
“Ugebrevet A4 udgives af Landsorganisationen i Danmark … med artikler og analyser om arbejdsmarkeds- og velfærdspolitiske emner.”

 

Se også:

Fællesskab gør en forskel: En APL III-forskningsrapport om lønmodtagerinteresser og værdier belyst ud fra interviews (pdf). Af Emmett Caraker (LO og FTF, december 2017, 207 sider). Se interview med forfatteren: Folk melder sig ikke ud af fagforening på grund af egoisme, men fordi de føler sig svigtet. Af Gitte Redder (Ugebrevet A4, 20. december 2017) + Lønmodtagerne til fagbevægelsen: Gå i krig mod New Public Management. Af Gitte Redder (Ugebrevet A4, 20. december 2017). Se også om 2015-rapport fra Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet: De unge er vilde med fagbevægelsen. Af Gitte Redder (Ugebrevet A4, 21. oktober 2015).


2008fagliginternat.jpg

Internationale

Forbund mv.

Resurcer

 

Forbund mv.

Faglig Vev
Globale, europeiske og nordiske sammenslutninger

Global Unions
Fælles site for internationale faglige organisationer.

International Trade Union Confederation (ITUC)
ITUC er verdens største faglige sammenslutning og blev dannet i 2006 som en sammenslutning af ICFTU og WCL. ITUC representerer 166 millioner arbejdere gennem 309 tilsluttede organisationer i 156 lande.

Wikipedia, the free encyclopedia

List of federations of trade unions

 

Resurser

Faglig Vev

Andre internasjonale faglige ressurssider

Global Labor Strategies
“Ideas and resources for the global labor movement … Our aim is to present news and comment on how labor unions, worker organizations, and their allies are confronting globalization.”
Sitet har nyheder og analyser og en emnemæssig Categories.

International Labour Organization) (ILO)
Sitet indeholder en lang række artikler og nyheder om overgreb på arbejdere, faglige forhold og aktuelle kampagner. Se også deres sektion: Labour statistics

Jay’s Leftist & ‘Progressive’ Internet Resources Directory

Linksamling: Labor Issues and Class Struggle Links

LaborNet: Global online communications for a democratic, independent labor movement
Har en LaborNet Resources
Se også Other LaborNets (menu tv.).

LabourStart
“Where trade unionists start their day on the net.” Sitet har opdeling på regioner og lande.

U.S. Department of Labor

A Chartbook Of International Labor Comparisons
En årlig online-bog med nyttig sammenlignende statistik fra Amerika, Asien og Europa.

Union Songs
“This website is a reference source for union and workers’ songs.”

Wikipedia, the free encyclopedia

Trade union

Labour movement

Organized Labour Portal
Omfattende site med artikler og links om arbejderbevægelse og fagbevægelse, historisk og politisk; se Categories and Topics

World Socialist Web Site

Sektion: Workers Struggles

ZNet : A Community of People Commited to Social Change

Sektion: Labor Watch
Sitet har hovedvægt på USA.


Arbejder- og fagforeningshistorie

Danske/Nordiske

Engelsksprogede

2008fagforeninghistory.jpg

Danske/Nordiske

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA)
Biblioteket har en større samling bøger og tidsskrifter om dansk og international arbejderbevægelses historie. På sitet er der en række faglige litteraturlister. Se også Partiprogrammer online (fra arbejderbevægelsens og venstrefløjens politiske partier og organisationer).

Arbejdermuseet
“Arbejdermuseet åbnede i 1983 på initiativ af fagbevægelsen og lokale græsrodsbevægelser. Museet ligger i Arbejdernes ældste forsamlingsbygning, som blev bygget i 1879. Selvom stedet i dag primært fungerer som museum for arbejderkultur og kunst, lægger bygningen stadig hus til mange faglige møder, kulturelle aktiviteter, fester o.s.v.”

Arbejderhistorie
“Tidsskriftet redigeres ud fra en rummelig fortolkning af begrebet arbejderhistorie. Du finder naturligvis artikler om arbejderbevægelsens historie. Men du finder også artikler om køn, familie, sundhed, moral og en bred vifte af andre emner indenfor det 19. og 20. århundredes social- og idehistorie.”
Tidsskriftet har artiklerne online 1995-2015 (dec. 2017).

Landsorganisationen i Danmark (LO)
LO’s historie
“Læs en kort udgave af LO’s historie fra starten til i dag – fortalt ud fra vigtige begivenheder eller emner.”
Se her bl.a. billedserien om Arbejdskampe.

Leksikon for det 21. århundrede
Niels Finn Christiansen: Fagbevægelsen i Danmark
Knud Knudsen: Arbejdskonflikter i Danmark
Til slut i artiklen er der links til artikler om vigtige danske strejker, især efter 1969, og til et udvalg af strejkepjecer i fuldtekst.
For en række relaterede artikler i leksikonet, se menu tv. for artikelteksten.
Se også temaet: Arbejderbevægelsen

Plads til os Alle
“Plads til os Alle skildrer udviklingen fra industrialiseringens barndom til nutidens informationssamfund gennem artikler, statistikker og dokumentation om børnearbejde, boligbevægelse, dannelsen af velfærdssamfundet, arbejdskampe og mange andre emner. Plads til os Alle er et netsite i tilknytning til en dokumentarfilm-serie i otte afsnit om arbejderbevægelsens historie.” Sitet er lukket ned, og materialet nu online på Arbejdermuseet.dk.

Syndikalisme i Danmark? (pdf)
Af Jakob Mathiassen (Kbh., 2007, 32 sider; online på Internet Archive WayBackMachine)
“Der har ikke været en syndikalistisk bevægelse i Danmark siden omkring 1920.
Der har været flere forsøg på at genrejse bevægelsen, men alle er mislykkedes.
Forfatteren til denne tekst har været med i de to seneste forsøg.”

Bøger

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000. Af Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (SFAH, 2007, 464 sider)
Med temaartikler af Claus Bryld, Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Erik Strange Pedersen og Morten Thing + en kommenteret litteraturoversigt (s.415-40). Se omtale på FagBogInfo

Kampen for en bedre tilværelse: arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. Af Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen (SFAH, 1991, 372 sider)
Med kommenteret litteraturoversigt (s.347-58).
A brief history of the Danish Labour Movement (oktober 2009; online på Socialistisk Bibliotek)
“The text was originally published in print as a summary for the book Kampen for en bedre tilværelse, published by SFAH in 1990 + a new chapter on the last period 1982-2000.”

Fremad og aldrig glemme: ti års forskning i arbejderbevægelsens historie – status og perspektiver. Redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen (SFAH, 1981, 328 sider)
Bogen har større emneopdelte litteraturfortegnelser om bl.a. dansk arbejderbevægelses historie 1870 til 1970erne (s.63-81 + 124-35), om Socialdemokratiet og fagbevægelsen (s.206-12) og om arbejderkvinders historie (s.245-49).

 

Engelsksprogede

Marxists Internet Archive

Sektion: Marxism and Workers’ Organization
“Writings of Marxists on Trade Unions, the General Strike, Soviets and Working Class Organisation.”

Wikipedia, the free encyclopedia
Organized Labour Portal
Omfattende site med artikler og links om arbejderbevægelse og fagbevægelse, historisk og politisk; se Categories and Topics

World Wide Web Virtual Library : Labour History
Site hos the International Institute of Social History i Amsterdam.
Se Special Topics med sektioner om bl.a. Anarchism, Gender, Labour, Marxism

 

Se også:

Why the working class. By Hal Draper (SocialistWorker.org, September 14, 2012).
“For a May Day issue of the Labor Action newspaper in the early 1950s [Vol.19, No.19, May 9, 1955], Draper wrote the following article about the centrality of working class struggle to the Marxist tradition.”

Marxism and the trade unions. By Hal Draper (Marxists Internet Archive)
“These texts are transcripts of a series of talks held in October/November 1970: Marxism and Trade Unions – Working class lifestyle and the radical sect – Rank and file organization in the Labor movement – Dual unionism.”

Why the industrial working class still matters. By Kim Moody (Against the Current, Issue 58, September/October 1995)
“During the 1980s the theorists of post-industrialism, post-modernism and/or flexible specialization dismissed the industrial working class from the stage of history.”

Why we should recognise the Unions: Marx and Engels’ position on Trade Unionism as expounded in the works of Hal Draper. By Sheila Cohen (New Interventions, Vol.6 No.1, 1995)
“In what follows, we will refer both to Draper’s own argument, and to the writings of Marx and Engels which he cites, to analyse more closely the two sides of this coin and their implications for trade unionism and socialism today.”

The workers of the world. By Chris Harman (International Socialism, Issue 96, Autumn 2002, p.3-45)
“The overall picture is not one of a disintegrating or declining working class. It is one of a working class that on a world scale has grown bigger than ever, even if the rate of growth has slowed down with the successive crises in the world economy and the tendency everywhere to ‘capital intensive’ forms of production that do not employ massively new numbers of people.”

Forces of Labor: Worker’s movements and globalization since 1870. By Beverly J. Silver (Cambridge University Press, 2003, 238 p.; online at Libcom.org)
“Beverly Silver has written an important, accessible and excellent book that contributes significantly to our understanding of workers’ bargaining power under global capitalism.” See Ian Allison: Remaking the working class and its power (RS21, June 1, 2014)

Can the working class change the world? By Michael D. Yates (Monthly Review, March 21, 2004)
“Those who write it off as reactionary or too nationalistic or racist or sexist or not attuned to the environment cannot offer us an agent to replace it. Of course, if we look to our history, we do see that workers have been all of the things those … But we also see that workers have done the most remarkable things too, and have shown the world what collective solidarity and the action based upon it can do.”

Is the U.S. becoming post-industrial? The changing working class (International Socialist Review, Issue 52, March-April 2007)
“Adam Turn examines the argument that we have entered a new post-industrial age, and its corrollary, that the working class is no longer capable of mounting a collective challenge to capitalism.”

The shape of the working class. By Martin Smith (International Socialism, Issue 113, Winter 2007, p.49-70)
“Are we all middle class now? What does the working class look like in Britain today? Are the trade unions finished? These are the questions I want to attempt to answer. I also want to refute the notion that the working class is in decline, arguing instead that it is becoming larger and more diverse in its make up.”

A brief history of the Danish Labour Movement (October 2009; online at Modkraft.dk)
“The text was originally published in print as a summary for the book Kampen for en bedre tilværelse, published by SFAH in 1990 + a new chapter on the last period 1982-2000.”

Myths of globalisation and the new economy. By Bill Dunn (International Socialism, Issue 121, Winter 2009, p.75-97)
“Much of the left accepts one element in ‘third way’ ideology. This is the claim that globalisation has fundamentally weakened worker’s capacity to fight. Bill Dunn marshals a mass of material to show why this argument is wrong.”

The global reserve army of labor and the new imperialism. By John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna (Monthly Review, Vol.63, No.6, November 2011, p.1-31)
“In the last few decades there has been an enormous shift in the capitalist economy in the direction of the globalization of production. Much of the increase in manufacturing and even services production that would have formerly taken place in the global North – as well as a portion of the North’s preexisting production – is now being offshored to the global South.”

Marxism and Trade Unionism. By John Molyneux (Irish Marxist Review, Issue 1, March 2012, p.18-30; online at John Molyneux Blog)
“… it is useful to go back to basics: to revisit the basic Marxist analysis of trade unions; to review the history of some of the debates about trade unionism in the Marxist movement and the to ask whether Irish trade unions today constitute a ‘different’ and ‘special’ case, or if, broadly speaking, the traditional Marxist attitude to trade unionism remains valid in Ireland today.”

Class in the 21st Century. By Göran Therborn (New Left Review, Issue 78, November-December 2012, p.5-29)
“From Sao Paulo to Beijing, a rising middle class has been hailed by liberal commentators as a bulwark for consumption and democracy in the decades ahead. Taking stock of these claims, Göran Therborn offers a magisterial overview of the global class landscape and the still prodigious numerical weight of manual workers within it.”

New divisions of labour in the global economy. By Jane Hardy (International Socialism, Issue 137, Winter 2013, p.101-125)
“Jane Hardy dissects the argument that capital has become footlose, changing countries and ‘delocalising’ the global South at will.”

The disappearing working class? By Paul D’Amato (SocialistWorker.org, December 16, 2014)
“Some analysts claim we have entered a ‘post-industrial’ society in which automation is shrinking, if not eliminating, the working class. As a result, workers no longer have the power that Marx attributed to them.”

The crisis of world Labor. By Marcel van der Linden (Against the Current, Issue 176, May-June 2015)
“Both the size and composition of the world working class have changed dramatically over the past four decades. But these massive shifts are not reflected in the strength of workers’ organizations.”

Why the working class? By Vivek Chibber (Jacobin: Reason in Revolt, March 13, 2016)
“Workers are at the heart of the capitalist system. And that’s why they are at the center of socialist politics.” See also Vivek Chibber: Why we still talk about the working class (Ibid., 15 March 2017).

Marx’s Theory of working-class precariousness: Its relevance today. By R. Jamil Jonna and John Bellamy Foster (Monthly Review, Vol.67, No.11, April 2016)
“The structural basis of Marx’s concept of worker precariousness was the reserve army of labor, the fulcrum of the general law of capitalist accumulation.”

The remaking of the global working class. By Beverly Silver (ROAR Magazine, Issue 2, Summer 2016)
“The labor movement is far from dead—if anything, the upsurge of labor unrest and class-based mobilization since 2008 signals that the tide is turning.”

Workers of the World (Jacobin: Reason in Revolt,  September 29, 2016)
An interview with Beverly J. Silver: “The potential for workers to resist capital is as strong as ever.”

Which way to the barricades? By Steve Fraser Nelson Lichtenstein (Jacobin: Reason in Revolt, May 1, 2017)
“What was the mass strike and what would a successful one look like today?”

The changing working class: challenges and new potentials (International Socialist Review, issue 109, Summer 2018). Geoff Bailey interviewed Moody earlier this year.
See also Nancy Welch: Putting the working class back at the center of resistance  (ibid.). Review of Kim Moody, On New Terrain: How Capital is Reshaping the Battleground of Class War (Haymarket Books, 2018, 287 p.).

A new beginning? (Weekly Worker, Issue 1219, September 20, 2018)
“Marcel van der Linden examines the state of the global labour movement.”


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.