Paul M. Sweezy: “Er det enden på socialismen?” Land og Folk (19. juni 1990, s.7).

“Krisen i USA kan betyde et nyt arbejderparti”. VS Bulletin (nr.206, feb. 1981, s.41-43). Anne Grete Holmsgård interviewer Paul M. Sweezy.

Paul M. Sweezy: “En kritik”. I: Henrik Jensen (red.): Overgangen fra feudalisme til kapitalisme (Aurora, 1980, s.14-41 + s.94-101).

Leo Huberman: Menneskets rigdomme: introduktion til kapitalismens økonomiske historie (Gyldendal, 1975, 286 sider).

Erfaringen fra Chile: en antologi. Redigeret af Ellen Brun, Jacques Hersh og Jens Lohmann (Gyldendal, 1974).
Af indholdet:
Paul M. Sweezy og Harry Magdoff: “Fredelig overgang til socialismen?” (s.32-53).
Paul M. Sweezy: “Spørgsmålet om magten” (s.114-125).

Paul M. Sweezy: “Chile: magt og afmagt”. Politisk Revy (11. årg., nr. 239, 15. marts 1974, s.8-9).

“Kapitalistisk krise og ‘økonomisk demokrati’: en enquete”. Vindrosen (nr.5, 1973). Paul M. Sweezys bidrag, s.18-19.

“Monthly Review: et uafhængigt tidsskrift”. Henning Olsen interviewer Paul M. Sweezy. Politisk Revy (10. årg., nr.227, 14. sept. 1973, s.9).

Paul M. Sweezy: “Overgangssamfundet: er Sovjetunionen et socialistisk samfund?”. Politisk Revy (10. årg., nr.214, 2. feb. 1973, s.7-11).

Harry Magdoff: Imperialismens epoke (Demos, 1970, 194 sider).

Paul M. Sweezy: Om imperialismen (De Studerendes Vietnam Aktion, 1969, 13 sider).
Foredrag med titlen “Den fremtidige kapitalismes problem”, Kbh. Universitet, 10. okt. 1969. Pjecen genudgivet i 1971 med titlen Sweezy om kapitalismens fremtid, og er også trykt i Højskolebladet, 1970, s.418-421.

Paul M. Sweezy og Harry Magdoff: “Det gamle venstre – og det ny”. Politisk Revy (6. årg., nr.129, 8. aug. 1969, s.7).

Paul Sweezy: “Kapitalismens fremtid”. I: Marcuse, Carmichael, Laing mfl.: Frigørelsens dialektik (Rhodos, 1969, s.84-96).

Paul A. Baran: “Den intellektuelles forpligtigelse”. Politisk Revy (6. årg., nr.107, 13. sept. 1968, s.20-24). Genoptrykt i Bente Hansen og H.H. Jacobsen (red.): Studenteroprøret: dokumenter og udsagn (Gjellerup, 1968, s.9-19). Online på norsk: Den intellektuelles oppgave (pdf) (Vardøger, nr.1, 1969).

Paul M. Sweezy og Leo Huberman: “McNamaras fald”. Politisk Revy (5. årg., nr.98, marts 1968, s.7-8).

Paul A. Baran: “Marxismens natur?”. Dialog (9. årg., nr.6, 1959, s.18-20).

Paul A. Baran: “Marxismens krise?”. Dialog (9. årg, nr.5, 1959, s.4-9).

Se også det svenske Marxistarkiv med 12 Sweezy-tekster, bl.a. klassikeren Monopolkapitalet fra 1966.