En bibliografi af Morten Thing udarbejdet som tillæg til bogen: Hans Kirks mange ansigter. En biografi. Af Morten Thing, Gyldendal, 1997.
En bibliografi af Morten Thing udarbejdet som tillæg til bogen: Hans Kirks mange ansigter. En biografi. Af Morten Thing, Gyldendal, 1997.
Om teksten

Vi har indskannet nedenstående bibliografi fra bogen: Hans Kirks mange ansigter. En biografi. Af Morten Thing, Gyldendal 1997, 384 s., s. 379-384, med forfatterens tilladelse.

Bibliografien er én af 3 taget fra bogen. De 2 andre er:
Morten Thing: Hans Kirks udgivelser i bog- og pjeceform.
Morten Thing: Oversættelser af Hans Kirks værker.
Disse bibliografier er et tillæg til linksamlingen: Hans Kirk (1898-1962) og “Fiskerne”.

 

Bøger og artikler

(dog kun undtagelsesvist avisartikler)

Alex Ahrendtsen: Indsigt eller fordom – missionen i litteraturen fra Aakjær til Høeg, Fredericia 1997, s. 20-50.

Andersen, Jens Kr. og Leif Emerek: Hans Kirks forfatterskab. Et forsøg på en litteraturhistorisk revision, 95 s., Kbh. 1972.

Andersen, Annelise: „Idealisme” og idealisme. Socialistisk realisme og romantisme illustreret gennem udvalgte værker af Harald Herdal og Hans Kirk, speciale, KU, 1981.

Avlund Frandsen, Hans Erik: Rengøringsstrategien. DKP og socialrealismen, i: Arbejderhistorie (red. Therkel Stræde og Karen Pedersen), Kbh. 1985. Online på Socialistisk Bibliotek

Bager, Poul: Mellem utopi og realitet. Om Hans Kirks 30er romaner, Bogens verden 1996/2, s. 97-106.

Bang, Bente: „Forvorpen Ungdom”. Besættelsestidens debat om ungdommens moral. Analyser af holdninger og ideer, speciale, KU, 1982.

Bang, Susanne: Hans Kirks kvindesyn i ”Fiskerne, ”Daglejerne” og ”De ny Tider” speciale, KU, 1976.

Bartholdy, Christian: Indremissionæren i dansk Litteratur, Aarbogen, Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, 1944, s. 16.

Berg, Arngeir: ‘Daglejerne’ og ‘De nye tider’ av Hans Kirk, Profil XXXIV, 3/1976, s. 14-17.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Hans Kirk, i: Analfabeternes forlægger, Kbh. 1974, s. 67-73.

Bomholt, Julius: Moderne Skribenter, Kbh. 1933, s. 62-75.

Bomholt, Jul.: Før Uvejret. Tredivernes Bøger, Kbh. 1947, s. 139-144.

Bondebjerg, Ib: Hans Kirk, i: Danske Digtere i det 20. århundrede, II, Kbh. 1981, s. 198-230.

Ib Bondebjerg: Kommunister i et småborgerland, Dansk litteraturhistorie, bd. 7, Kbh. 1984, s. 456-463.

Borup Jensen, Thorkild: Fra bog til skærm: ”Fiskerne” som TV-spil, Kbh. 1977, 162 s.

Bredsdorff, Elias: Marx og Freud i Hans Kirks roman Fiskerne, i: Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War, red. Sveinn Skorri Höskuldsson, Reykjavik 1975, s. 241-61.

Bredsdorff, Elias: Marx, Freud og Adler i Hans Kirks roman ”Fiskerne”, i: Fra Andersen til Scherfig, Kbh. 1978, s. 168-190.

Brostrøm, Torben: Hans Kirk. Den konsekvente marxist, i: P.H. Traustedt (red.): Dansk Litteraturhistorie, bd. 4, Kbh. 1966, s. 126-135.

Büchmann-Møller, Frank: Hans Kirk. En bibliografi, Kbh. 1974, 227 s.

Claudi, Jørgen: Contemporary Danish Authors with a, brief Outline of Danish Literature, Kbh. 1952, s. 62-65.

Damsgaard, Henrik: Hans Kirks 30er romaner, ”Daglejerne”  og “De ny tider”. Et brudstykke af industriarbejdernes opkomsthistorie, Kongerslev, 1975, 99s.

Dissing, Volmer: Hans Kirk, Danske digtere i det 20. århundrede, Kbh. 1955, s. 432ff.

Durand, Frédéric: Histoire de la littérature danoise, Paris og Kbh. 1967, s. 355.

Eiland, Ole: Hans Kirks børnebøger, speciale, KU, 1977.

Elbrønd-Bek, Bo: Breve fra Hans Kirk vedrørendc ‘Slaven’, Danske Studier 1983, s. 111-124.

Elbrønd-Bek, Bo: At sejle er nødvendigt. Ikke at leve – et essay om Hans Kirks roman ”Slaven”, Bag bøgernes bjerg. En hilsen til Mogens Iversen, Kbh, 1978, s. 191-138.

Elbrønd-Bek, Bo og Ole Ravn: Omkring Fiskerne, Kbh. 1977, 424 s.

Elfelt, Kjeld: Skribenter i Skriftestolen, Kbh. 1944, s. 43.

Engberg, Jytte: Efterskrift til Fiskerne, Gyldendals Bibliotek, Kbh. 1964, s. 293-303.

Engelund, Claus, Ronald Gernskov og Lis Tanghøj: Arbejde og dagligt brød. Om Hans Kirks ”Daglejerne” og ”De ny Tider”, Litteratur og Samfund 28-29/1979, 175 s.

de Francesco, Scott: Scandinavian Cultural Radicalism, Literary Commitment and the Collective Novel, New York 1990, s. 61-72.

Frank, Ulrik: Individuation og normalitet, speciale, KU 1981.

Franzén, Lars-Olof: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970, Kbh. 1971, s. 60-65.

Frederiksen, Emil: Ung dansk Litteratur, Kbh. 1945, s. 137-142.

Frederiksen, Emil: Danske Romaner fra Efteraaret 1950, Gads Danske Magasin 1950, s. 662- 664.

Friis, Oluf: Hans Kirk, i: Dansk Biografisk Leksikon bd. XII, Kbh. 1938, s. 461-62.

Fromsejer, Poul Henning: Hans Kirk og Indre Mission, Indre Missions Tidende 30.4.1967.

Gelsted, Otto: Hans Kirks ”Fiskerne”, Kritisk Revy 4/1928, s. 49-51.

Otto Gelsted fortæller, red. Claus Ingemann Jørgensen, Kbh. 1969.

Granlid, Hans O.: Om ett allvarligt Danmark. Hans Kirks romankonst, Clarté 1/1959, 17-21.

Hagemann, Kirsten: Den samtidige københavnske kritiks opfattelse og bedømmelse af tredivernes såkaldt ”sociale” roman, speciale, KU 1969.

Hamle, C.E.: Moderne dansk Digtning, Kbh. 1945, s. 94-96.

Hansen, H.P.: Forfatteren Hans Kirk, Litteraturen 1/1946, s. 77-80.

Hansen, H.P.: Vor Tids danske Romanforfattere, Kbh. 1944, s. 55-59.

Hansen, Else: Tabita bor på Fyn og har det godt, i: Danmarks Radio 1975-76. Årbog, s. 36-41.

Heinesen, Helle: ”Fiskersamfundet i dansk og færøsk litteratur”. En undersøgelse af den sociale roman om fiskersamfundet i 1920’erne, 1930’erne og 1940’erne med henblik på konstatering af fælles temaer og motiver, speciale, KU, 1974.

Hejbøl, Johs.: Harboøre, Indre Mission og Hans Kirk, Indre Missions Tidende 17/1974, s. 359-360.

Henriksen, Aage: Kompositionens sprog. Romantyper og romanproblemer, i: Gotisk tid, Kbh. 1971, s. 192-199.

Henriques, Alf: Litteraturforstaaelse. En bog om kunsten att læse, Kbh. 1948, s. 100ff.

Herdal, Harald: Den sosialistiske realisme i dansk diktning, Kamp og kultur, 2/feb. 1937, 13-17.

Hjorth, Poul Lindegaard: Brugen af dialektfarve i Hans Kirks Fiskerne, i: Erik Dal m.fl. (red.): Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, Århus 1964, s. 171-179.

Holmgaard, Jørgen og Ralf Pittelkow: Samfundskritik eller sjælepleje? Aage Henriksen og ”Fiskerne”, Poetik 4/1971-72, s. 139ff og i: Litteraturvidenskab. Antologi af artikler fra tidsskriftet Poetik 1970-72, s. 5-43ff.

Holst, Lisbet: Beskrivelser af kollektiver 1870-1970, Kritik 23/1972, s. 41-45.

Hougaard, Ellis: Om Hans Kirks Skyggespil, speciale, KU 1982.

Hyltoft Petersen, Ole: Den kollektive roman, i: Hans Hertel (red.): Tilbageblik på 30’erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39, bd. 2, Kbh. 1967, s. 7-28.

Hytting, Merete: Den æstetiske tolkning. Ideologi og æstetik i Martin A. Hansens og Hans Kirks forfatterskab, speciale, KU 1985.

Højlund, Inger: En udviklingslinje i Hans Kirks forfatterskab. Udviklingen i historicitet og historiekonception eksemplificeret ved analyse af ”Fiskerne”, ”Daglejerne”, ”De ny Tider”, ”Djævelens Penge” og ”Klitgaard og Sønner”, Kbh. 1978.

Jacobsen, Bent Chr.: Den borgerlige integration. En læsning af Hans Kirks ‘Fiskerne’, Kursiv 2/1982, s. 19-27.

Jensen, Carsten: Folkelighed og utopi. Brydninger i Hans Kirks forfatterskab, Kbh. 1981, 247s.

Jónsson, Eðvard T.: ”Myndugleikatrúgv og humanismu – i trimumnorðurlendskum skaldsøgnum”, Varðin LV/3-4/1988/s. 100-126.

Jürgensen, Leif: Hans Kirks noveller i ugebladet Hjemmet fra 1925 til 1945, speciale, KU 1981.

Jørgensen, Ida Bendix: Hans Kirks litterære kritik 1924-41, speciale, KU 1971.

Kehler, Henning: Ud af Trediverne, Kbh. 1940, s. 151-154.

Kirk, Chans, Bibliografičeseskij ukazatel’, Moskva 1967, 29 s., KB 9ki.

Kirk, Ellen: Ud vil jeg, ud… Lægedatter i Hadsund, i: Margrethe Spies (red.): Strenge kår – gyldne år. Danske hjem 1900-1920, Kbh. 1979, s. 108-123.

Maren Kirks liv med Tabita og ‘Fiskerne’, Kristeligt Dagblad 28.10.1993

Kirk, Maren: Fra Harboøre til Gjøl. ”Tabithas”  barndomserindringer, Herning 1978.

Kirk, Maren: Teas baggrund og eftermæle. Kommentarudgave til Hans Kirks ”Fiskerne”, Glamsbjerg 1973.

Kjærgaard, Jørgen: Salmernes vigtige plads i Fiskerne, Kristeligt Dagblad  11.9.1987

Klysner, Finn: Den danske kollektivroman 1928-1944, Kbh. 1976, s. 25-54.

Knudsen, Mogens: Moderne Litteratur efter 1914, Kbh. 1950, s. 33-34.

Kristensen, Tom: Til dags dato, Kbh. 1953, s. 103-108.

Kristensen, Tom: Den evige uro, Kbh. 1958, s. 114-116.

Krogh, Ellen, Sigurd Kværndrup og Thomas Nordby: Antologi af nordisk litteratur, bd.9, indledningen, Kbh. 1974, s. 55-56.

Liland, Mads: Arbeid, erotikk og ideologi. Ein analyse av Dag Solstads ’25. septemberplassen’ med utgangspunkt i Hans Kirks ‘Fiskerne’, Norsk litterær Årbok 1977, s. 106-124.

Linneballe, Poul: Hovedværker i nyere dansk Prosalitteratur, Nordisk Tidsskrift for vetenskap, konst och industri, 1943/s. 113-120.

Lynnerup, Laurits: Forfatteren Hans Kirk, Tiden 9/1948/s. 44-48.

Madsen, Carl: Vi skrev loven. Fire og tredve fortællinger af fædrelandets historie, Kbh. 1968.

Maele, Romain John van de: Het vroege werk van Piet van Aken en Hans Kirk. Een terreinverkenning, Kruispunt 138/1991, s. 82-88.

Marienlund, Margit: ”Kampen om Jesus”. Seks nyere jesusfremstillinger, sammenholdt med kilder, forskning og anden tradition, speciale, KU 1978.

Matthis, Henry Peter: Nordisk mosaik. Strøvtåg och Skildringer. Nordiska profiler, Stockholm 1944, s. 272-74.

Mawby, Janet: The Collective Novel and the Rise of Fascism in the 1930’s, i: Sveinn Skorri Höskuldsson (red.): Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War, Reykjavik 1975, s. 143-61.

Mitchell, P.M.: A History of Danish Literature, Kbh. 1957, s. 246-247.

Molin-Nielsen, Viggo: Hans Kirk, i: Kapitler af dansk Digtning fra Herman Bang til Kaj Munk, Kbh. 1951, s. 338-351.

Morisset Andersen, Christiane: L’homme et son environnement dans ‘Fiskerne’ (‘Les Pecheurs’), Études Germaniques XXXII/1977, s. 380-85.

Mortensen, Niels Th.: Jydske Digtere i Forhør, Kbh. 1937, s. 82.

Mortensen, Niels Th: ”Indre Mission” i dansk Romandigtning, Gads danske Magasin 1941/s. 172-182.

Munck, Niels Ole: Studier i 30’ernes determinisme, speciale, KU, 1980.

Møldrup, Anna Elise: Dansk litteratur efter 1920, Kbh. 1953, s. 33-36.

Møller Kristensen, Sven: Danmarks Litteratur, bd. 2, Kbh. 1964, s. 94-96.

Møller Kristensen, Sven: Hans Kirk, Læs med plan 106, Dansk Bibliografisk Kontor, Kbh. 1959.

Møller Kristensen, Sven: Contemporary Danish Literature, Kbh. 1956, s. 10-11.

Møller Kristensen, Sven: Dansk litteratur 1918-52, Kbh. 1956, s. 151-160.

Møller Kristensen, Sven: Hans Kirk: Fiskerne, i: Danske Samfundsromaner fra Henrik Pontoppidan til Leck Fischer, Kbh. 1946, s. 99-111.

Møller Kristensen, Sven: Den kollektive Roman, i: Proceedings of the 5th International Study Conference on Scandinavian Literature, 6-10 July 1964, University College London, s. 141- 148.

Neergaard, Ebbe: Unge danske digtere mellem to verdenskrige, Kbh. 1947, s. 24-25.

Nicolaisen, K.K.: Limfjorden og Digterne, Aalborg 1948, s. 12-13.

Nielsen, Else K. Woetmann: Politisk kunst eller politisk moralisme? En analyse af tema, konsistens og effekt i Hans Kirks romaner, speciale, KU, 1975.

Nielsen, Jens Peter Lund: Hans Kirk und die literarische Gestaltung von Proletariern, Nordeuropa IX/1976, s. 25-39

Nielsen, Kasper Skat: Utopiforestillinger i ”Fiskerne”, ”Jørgen Stein” og ”Legetøj”, relateret til forfatternes essays i kulturdebatten, speciale, KU 1982.

Nissen, Dan: Daglejerne/De ny Tider. Forholdet mellem klassetilhørsforhold og bevidsthedsstruktur i Hans Kirks dobbeltroman, Litteratur og Samfund 1/1974, s. 5-30.

Olesen, Elith: Fra Svovlpølen til perleporten. Indre Mission i dansk skønlitteratur, Kirkens Verden 1965/s. 216-217.

Olsen, Flemming Olfert: Komposition og fortælleteknik i Hans Kirks romaner (indtil 1950), speciale, KU 1966.

Pittelkow, Ralf: Religionen, arbejdet og naturen. En analyse af Hans Kirk: ”Fiskerne”, Holmgaard (red.): Analyser af danske romaner, 2, s. 102-233, Kbh. 1977.

Popova, L. F.: Tol’ku bor’ba (o romane datskogo pisatelja Ch. Kirka ‘Rab’), Skandinavskij Sbornik XVII/1972, s. 238-45.

Povlsen, Hans: Digterne fortæller og synger om Limfjorden, Turistforeningen for Danmark. Årbog 1958, Ringkøbing 1958, s. 107-108.

Praëm, Jørgen: Den danske fisker i litteratur og billedkunst, Kbh. 1962, s. 140-142.

Qvesel, Hans: Den yngre Hans Kirks romaner, speciale, KU, 1973.

Rasch, Aage: Staten og kunstnerne. Bevillinger og meninger under enevælde og folkestyre, Århus 1968.

Ramløv, Preben: Dansk digtnings historie, Kbh. 1965, s. 334.

Rasmussen, Kirsten: Marxismen og den seksuelle frigørelse i debat og litteratur i perioden 1929-1940, speciale, KU 1975.

Rasmussen, Ole Skov: Socialistisk litteratur i 30’erne og 70’erne, speciale, KU 1976.

Ravn, Ole: Hans Kirk og hans forfatterskab, i: Ravn (red.), Kirk: Undertrykkere og undertrykte, Kbh. 1977, s. 277ff.

Ravn, Ole: Autonomiens begrænsninger. En anmeldelse af Henrik Damsgaards bog, Kritik 38/1976, s. 135-143.

Redder, Bodil: Samfundsmæssige bevidsthedsformer i 30’erne Harald Herdal og hans anmeldere, speciale, KU, 1977.

Riso-Lévi, Claude: Herman Bang, Hans Kirk et la terre danoise, Les Valeurs de la Terre, 1988, s. 79-88.

Roger-Henrichsen, Gudmund: Digtere i vort samfund 1900-1960, Kbh. 1963, s. 68-69.

Rohde, Peter P.: Hans Kirk, i: Danske digtere i 20. Århundrede, Kbh. 1951, s. 363-370, og i: Danske digtere i 20. Århundrede., Bd. III, Kbh. 1965, s. 75ff. og bd. II, s. 349.

Rolighed, Jens: Digteren Hans Kirks bondeslægt fra Hanherred og Thy, Aalborg Amtstidende 22.3.61. Optrykt i Danske Digtere i Jylland, Struer 1962, s, 92-99.

Scherfig, Hans: Minde om Hans Kirk, i: Holberg og andre forfattere, Kbh. 1963, s. 90-107.

Stangerup, Hakon: Danmarks moderne Litteratur, Kbh. 1943, s.  162.

Stangerup, Hakon: Danmarks store Digtere, 2, Odense 1944, s. 464-466.

Stangerup, Hakon: Levende dansk Litteratur fra Runestenene til Kaj Munk, Kbh.1949, s. 116-117.

Svendsen, Hanne Marie og Werner: Geschichte der dänischen Literatur, Neumünster 1964, s. 453-454.

Sørensen, H.E.: Danske digtere, Skærbæk 1993.

Thierry, Werner: Hans Kirk, Kbh. 1977, 132 s.

Thierry, Werner: Hans Kirk, den gode digter og dårlige fange, Samvirke 1/1975, s. 674.

Thing, Morten: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, Kbh. 1993, s. 604-623.

Wilken, Lisanne: ‘Fiskerne’, Kritik 93/1990, s. 22-33.

Windfeld, Bent: Forholdet mellem ideologiske og æstetiske krav til litteraturen, på grundlag af principielle danske diskussionsindlæg i årene omkring 1950, speciale, KU, 1954.

Winge, Mette: Dansk børnelitteratur 1900-1945, Kbh. 1976, s. 272, 427, 480.

Wivel, Ole: Trio i Nr. 3, Kbh. 1973, s. 56-58.

Woel, Cai M.: Dansk Literaturhistorie 1900-1950 bd. 2, Kbh. 1956, s. 536-538.

Woel, Cai M.: Tyvernes og Tredivernes Digtere, 1, Kbh., 1941, s. 235-243.


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.