Hans Kirk (1898-1962) og “Fiskerne”

0
377

Forfatteren Hans Kirk’s store gennembrud som forfatter var romanen Fiskerne (1928). Romanen blev filmatiseret i 1977 som ikke så  succes-fuld tv-serie.
Og romanen er (alt for lavt!) placeret som nr. 15 på listen over Polikens afstemning i 1999 om århundredets danske bog (kilde: Litteraturpriser.dk).


 

Forfatteren Hans Kirk blev født 11. januar 1898 i Hadsund, og dør 18. juni 1962. Som ung var han journalist, bl.a. på Social-Demokraten, og spillede en rolle i det intellektuelle venstremiljø først i 30’erne. Fra 1931 til sin død medlem af DKP, fra 1934 var han journalist – og i efterkrigstiden kulturredaktør – på det kommunistiske dagblad Arbejderbladet/Land og Folk.

Hans store gennembrud som forfatter var romanen Fiskerne (1928), der også blev hans eneste folkelige succes, og som i dag er klassiker og er i toppen af bedste danske bøger. Romanen blev filmatiseret i 1977 som tv-serie (og den bliver trods alt bedre ved gensyn!), så se den på linket længere nede: Om “Fiskerne” / Tv online.
Endvidere oversatte Hans Kirk bøger til dansk af socialistiske forfatter som B. Traven og Howard Fast,
Også søsteren Ellen Kirk var en værdsat og flittig oversætter:
se: Ellen Kirk (1902 – 1982) (På (Hans-Kirk.de). + Ellen Kirk (Bibliografi.dk)

 


Indhold

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

Om Hans Kirk

Leksikalt mv.

  • Kirk, Hans (Leksikon.org)
  • 11. januar 1898: Hans Kirk fødes (Arbejderen.dk, 11. januar 2008)
  • Hans Rudolf Kirk (Gravsted.dk). Billede af gravsted og mini-biografi.
  • Hans Kirk (Denstoredanske.dk)
  • Hans Kirk (Bibliografi.dk)
  • Hans Kirk . Af Werner Thierry (Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., 1979-) ” .. brugte gerne ironi og humor, men også en hård, ofte injurierende tone der kunne virke som en ejendommelig modsætning til hans personlige væsen der .. præget af fast karakter og faste anskuelser, men også af en vis mildhed og en udstrakt hensynsfuldhed.”
    Hans Kirk:’Fiskerne’ (Hans-kirk.de). Tysk forlags-site, red. af Jörg Seidel (Charlatan-Verlag ) oversat til dansk ( om Hans Kirk og hans værker. På tysk og engelsk. Auf deutsch & in English.

Fotos

Historie om to billeder (Hans-kirk.de). “Billederne taler for sig selv og fortæller deres egen historie. De røber tre ting for os: Om fotografen, om Kirk og om Danmark!”

Artikler

Hvorfor Hansk Kirks Fiskerne er so 2019. Af Birgitte Løvkvist (Vink, 23. juli 2019). En samtale mellem Hassan Preisler og Hans Hauge, i Aarhus Domkirke under LitXchange juni 2019, modereret af Henrik Grøndahl Lund.

Ved 120-året for Hans Kirks fødsel: En kulturkæmper med skarp sans for menneskets frigørelse. Af Ken Bruun og Britta Dueholm (Arbejderen.dk, 12. januar 2018). “Kommunisten Hans Kirks forfatterskab var båret af solidariske og indlevende skildringer af miljø og mennesker …”

Maren Kirk (Givdetvidere2017.dk). Elsebeth Kirk beretter om sin mor, som gav fætteren Hans Kirk inspiration til karakteren “Tabita”. Se Bibliografi.dk for udgivelser af Maren Kirk, hvoraf nogle drejer sig om Hans Kirk og Fiskene.

Hans Kirk: almuefolkets digter. Af Irene Jensen (Litteratursiden.dk, 17. december 2008). “Siger man Hans Kirk (1898-1962), siger man også socialt engagement, skildring af de nederste i samfundet samt kritik af Indre Mission …”

Efterskrift (pdf). Af Morten Thing. Dansk udgave af kapitel i russisk bog: Предисловие. Ханс Кирк и Мартин Нильсен: Протсесс по делу Скавениуса [Predislo-vie, Hans Kirk i Martin Nilsen: Protsess po delu Skaveniusa] (Moskva, 1999, s.7-26; online på RUC). “I det følgende vil jeg introducere Hans Kirk, Martin Nielsen og nærværende bog Processen mod Scavenius.

Rengøringsstrategien – DKP og socialismen. Af Hans Erik Avlund Frandsen. I: Anarki og arbejderhistorie. Red. Karen Pedersen og Terkel Stræde (Tiderne Skifter, 1985, s.179-207; online på Socialistisk Bibliotek). Om Kirks dobbeltroman Djævelens penge + Klitgaard og sønner fra 1951.

Tidsskriftet Monde og Hans Kirk på ondt og godt. Af Bruno Svindborg (Det Kongelige Bibliotek, 1998). Anmelderartikel af Olav Harsløfs Mondegruppen (1997) og Morten Things Hans Kirks mange ansigter (1997).

Udsigt over Limfjorden ved Gjøl / Gjøl Bredning, Jammerbugt Kommune. 1 August 2009. Photo: © 2009 by Tomasz Sienicki. (CC-BY 3.0).
Udsigt over Limfjorden ved Gjøl / Gjøl Bredning, Jammerbugt Kommune. 1 August 2009. Photo: © 2009 by Tomasz Sienicki. (CC-BY 3.0). Kilde: Wikimedia Commons.

Litteratur

Hans Kirks mange ansigter: en biografi. Af Morten Thing (Gyldendal, 1997, 383 s.).

Anmeldelser:

(Med udgangspunkt i Olav Hersløfs “Mondegruppen. Kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-1932” og Morten Things “Hans Kirks mange ansigter”):
Tidsskriftet Monde 198, nr. 4, og Hans Kirk på ondt og godt. Af Bruno Svindborg (Bogens verden, nr. 4, 1998). “Det historiske erfaringsmateriale, der oprulles i Harsløfs og Things bøger, er fra en periode …hvor de socialistisk indstillede intellektuelle langt fra at være tavse, blandede sig og i vid udstrækning satte dagsordenen.”

Hans Kirks mange ansigter (Demos Nyhedsbreve, nr. 82, 2005, side 17-19). Scroll ned til nr. 82.

Anmeldelse af Egon Clausen (Information.dk, 19. november 1997)

Brecht og Kirk: 100 år (Arbejderen/DKP-ML, 1998, 23 s.) (Tekster i tiden: 1998:3). Forord online: Bertolt Brecth – Hans Kirk: 1898-1998 (Oktobernet.dk)

Arbejde og dagligt brød: om Hans Kirks Daglejerne og De ny Tider. Af Claus Engelund, Ronald Gernskov og Lis Tanghøj (Litteratur og Samfund, nr.28-29, 1979, 175 s.). Anmeldelse (pdf) af Leif Emerek (Kultur & Klasse, nr.42, 1982, s.124-32; online på Tidsskrift.dk)

Hans Kirk. Af Werner Thierry (Gyldendal, 1977, 131 s.)

Hans Kirk: en bibliografi. Af Frank Büchmann-Møller (Gyldendal, 1974, 227 s.).

NB: Bibliografisk materiale fra bogen Hans Kirks mange ansigter findes online på Socialistisk Bibliotek:

Gyldendals Bogklub-udgave 1969 med omslagstegning af Jens Søndergaard

 

 

 

Billigbogsudgave fra 1962 af Fiskerne med omslag af Sikker Hansen

Billigbogsudgave fra 1962 af Fiskerne med omslag af Sikker Hansen.

Om “Fiskerne”

Den 14. november 1928 udkommer Hans Kirks kollektivroman Fiskerne i 1. oplag. Bliver især med Gyldendals billigbogsudgave i Traneserien i 1962 en dansk ny-klassiker.

Fiskerne (Wikipedia.dk)

75 år med Fiskerne. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen.dk, 15. november 2013)

Kirk, Hans – Fiskerne. Af Bettina Bjerg Iversen (Litteratursiden.dk, 11. august 2009)

Hans Kirk hadede fiskernes tro. Af Leif Andersen (Kristeligt Dagblad, 30. januar 2005). Indre Missionsk rejsepræst besvare, om man kan relatere problematikken i Hans Kirks roman “Fiskerne” til nutidens religiøse landskab?

Hans Kirk. Hans Kirks Fiskerne. Af Otto Gelsted (Kritisk Revy, hefte 4, 1928, s.49-51) (Kulturnet Danmark; online på Internet Archive WayBackMachine).
Tekstudgave af samme anmeldelse: Hans Kirk: Fiskerne (Gyldendal) (Samme kilde). “Man skal lede i Litteraturen efter en Begynderbog, der er mere moden og mindre egoistisk … Bag hans Opfattelse af det religiøse ligger en Tilslutning til den psyko-analytiske Retnings Paavisning af Forholdet mellem Religion og Erotik. Religion og Følelsen af individuel eller social Ringhed.”

Religion og hartkorn. Af Hans Kirk (Clarte, nr.6, 1926, s.135-39; online på Det Kongelige Bibliotek; Danske kulturtidsskrifter, 1917-1945).

Kan Danmark afkristnes? Religion og Selvhævdelse. af Hans Kirk (Kritisk Revy, 1928, hft. 3, side 47- 50. online på Det Kongelige Bibliotek; Danske kulturtidsskrifter, 1917-1945):
“Hos den socialt undertrykte opstaar der let en Følelse af Mindreværdi, som hæmmer ham og gør ham yderligere usikker og forkommen. Religionen kan gøre det ud for den sikre Klassebevidsthed og suggerere ham til en vis Selvtillid” … “Religionen er en Privatsag, men naar den lægger et Pres paa andre Menneskers frie Livsytringer, hører det private op. En Del af Børnene fra de religiøse Hjem kommer tidligt ud og bort fra den moralske Paavirkning. Men Resten er dømt til at leve deres Forældres ynkelige Liv om igen …”

“Disse [ovenstående 2] afhandlinger er så at sige en introduktion til romanen …”
Julius Bomholt: ‘Hans Kirk’, i: Moderne skribenter (Forlaget Fremad, 1933, side 65.
Julius Bomholt: Hans Kirk, i: Moderne skribenter (Forlaget Fremad, 1933
Samme sted s. 75: “..Med Tabita slutter bogen.. det gamle miljøer har ingen magt over hende mere. Og romanens dybe, tungt rungende orkester slutter med en let, lys,  skælvende tone – som lærkesang fra en blå himmel.”

Litteratur

Omkring Fiskerne. Ved Bo Elbrønd-Bek og Ole Ravn (Hans Reitzel, 1977, 423 s.) (Værkserien). Med Bibliografi (s.396-419).

“Religionen, arbejdet og naturen: en analyse af Hans Kirks Fiskerne“. Af Ralf Pittelkow. I: Analyser af danske romaner. Bind 2. Red. Jørgen Holmgaard (Borgen, 1977, s.102-233) (Borgens billigbogsbibliotek, 34).

Om “De Hellige ” og Indre mission som folkelig masseorganisation (pdf). Af Knud Knudsen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.15, 1985, s.89-95). Anmeldelse af Holger Knudsen: De Hellige: Erindringer om de gudelige forsamlinger og Indre Mission socialhistorisk set (Aalborg Universitetsforlag, 1984, 235 s.).

Tv online

Hans Erik Philip: Fiskerne. Original Soundtrack from Danish TV-Series from 1989 Music by Hans Erik Philip / Conducted by Palle Mikkelborg (YouTube.com; 2:10 min.)

Fiskerne, 1-6 (DR). Tv-føljeton fra 1977 af Leif Petersen efter Hans Kirks roman, instr. Jens Ravn. Spilletid: 6 x ca. 1 time. P.t. ikke online.

YouTube.comHans Kirk: Fiskerne” 2. del af tv-føljeton i seks dele af Leif Petersen efter Hans Kirks roman med musik af Hans Erik Philip. (8:42.min).

Scener med Limfjordsbanen. (2:16  min.). I den anden scene medvirker mor og datter fra bogen: Thea og Tabita.


Hits: 21