Carl Heinrich Petersen, som en del viborgensere stadig husker ham. Privatfoto.
Carl Heinrich Petersen, som en del viborgensere stadig husker ham. Privatfoto.
  • Forord
  • Biografier & nekrologer
  • Carl Heinrich Petersen – en bibliografi
  • Tekster online

Tillæg (4 indskannede tekster):


Forord

Carl Heinrich Petersens (29.6.1915 – 8.8.1988) gjorde en tradition levende. Gennem foredrag, artikler, læserbreve og debat formidlede og diskuterede han arbejderbevægelsens især venstreoppositionelle traditioner, personer og erfaringer.
Som han selv formulerede det:
“Ud over at fortælle spændende historie og videregive vigtige erfaringer fra fortidens kampe, så er formålet med min skribentvirksomhed i det hele taget at inspirerere den studerende ungdom til videregående forskning i socialismens og klassekampens historie og vække og befordre en kritisk indstilling og oppositionel holdning til enhver form for magthavere.”
(Den glemte socialisme, 1981, side 16).
Han gjorde også den danske venstreoppositions navne og kampe fra 1900-tallets første årtier til selvfølgelige erfaringer for mange af de ny-radikalisede 68’ere, især gennem dokumentsamlingerne i sine bøger, først og fremmest Danske revolutionære (1970, flere udgaver).**
Tak for tilladelse til skanning af bidrag og bibliografi fra Morten Thing og Karen Petersen.

Påbegyndt juli 2007
Jørgen Lund

Se også den udvidede online-udgave af tillægget til Carl Heinrich Petersens Danske Revolutionære: Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940, af Willy Markvad Hansen, med Efterskrift af Carl Heinrich Petersen (side 370-71 i bogen).

** Se anmeldelse af Dorrit Andersen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.1, 1971, side 132-136). “… må betegnes som et pionerarbejde …”


Biografier & nekrologer mv.

 

Carl Heinrich Petersen: Anarkisten fra Viborg. Af Rasmus Pinnerup (Libertære Socialister, 10. juni 2011; online på Internet Archive)

Jens Engberg: Carl Heinrich – et flittigt liv som arbejdssky. I: Anarki og arbejderhistorie: festskrift for Carl Heinrich Petersen. Red. Karen Pedersen og Terkel Stræde (Tiderne Skifter, 1985, side 9-17; online på Sorte Fane Blog).
Se Claus Larsens anmeldelse (Historisk Tidsskrift, bind 87, nr. 1, 1987, side 167-168). “… en væsentlig bog, der … viser, at Carl Heinrich Petersen ikke har levet sit begivenhedsrige og arbejdsomme liv forgæves; hans virksomhed, hans eksempel og hans personlighed har sat sig spor også indenfor den historiske videnskab, der ikke vil blive slettet foreløbig.”

Anarkisten fra Viborg er død. Nekrolog. Af Morten Thing (Information, 12. august 1988). Artiklen er p.t. ikke online.

Petersen, Carl Heinrich (Sorte Fane Blog). Bibliografi over bøger/artikler af CHP + links.

Danmarks Radio; Radioklassikeren:

Carl Heinrich Petersen og de revolutionære, 1:2. Erindringsudsendelse sendt første gang i DR 18. oktober 1974. “… brudstykker af beretningen om cigarmageren, der blev skolelærer og endelig fandt sin rette hylde som historiker.” Er p.t. ikke online.

Carl Heinrich Petersen og de revolutionære, 2:2. Erindringsudsendelse sendt første gang i DR 3. marts 1965. “… to af Carl Heinrich Petersens samtalepartnere, og vi får der igennem glimt fra livet blandt politisk bevidste arbejdere i første halvdel af forrige århundrede.” Er p.t. ikke online.

Viborg er noget lort – men der er også lyspunkter. Af Carl Heinrich Petersen (Indskanning af 15-sider særtryk af indlæg i “Her i byen – stykker om Viborg” (Red. af Peter Seeberg. Forlaget Komplot, 1974, 221 sider + bilag, 1974). Anarkistiske lokalerindringer.

Bibliografi:

Carl Heinrich Petersen – en bibliografi. Ved Poul Bergstrøm Hansen og Karen Pedersen. I: Anarki og arbejderhistorie: Festskrift for Carl Heinrich Petersen. Redigeret af Karen Pedersen og Therkel Stræde (Tiderne Skifter, 1985, side 251-259; online på Socialistisk Bibliotek).


Tekster online

Kronologisk, ældste først.

Petersen, Carl Heinrich (Sorte Fane Blog). Bibliografi over bøger/artikler af CHP + links.

Ned med Undtagelsestilstanden! (Leksikon.org). Særnummer af det illegale blad Arbejder-Opposition: Ned med undtagelsestilstanden!, 29. juni 1944.

Kommunismens kættere (Munksgaard, 1964, 134 s.). CHP’s første bog. Også udgivet som to pjecer i 1995 (Forlaget Pirattryk; online på Scribd.com):
Bind 1: Den demokratisk-humanistiske “afvigelse”: Rosa Luxemburgs kamp mod Lenin; Den syndikalistiske “afvigelse”: Arbejderoppositionen og
rådskommunisme, Kollontaj og Pannekoek; Venstreafvigelsen Trotzky og
trotskismen + Bind 2: Højreafvigelsen Bucharin og Brandler; Moskva-processerne og
den store udrensning; Borgerkrigen i Spanien; Litteratur.

Historien om “Internationale” – verdens mest kendte sang. Af Carl Heinrich Petersen. Foredrag i Danmarks Radio 2. november 1963. I Carl Heinrich Petersen: Agitatorer og Martyrer: profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie (Fremad, 1966, side 9-21; online på Marxisme Online). Her også med det 5. (antimilitaristiske) vers, oversat af Carl Heinrich Petersen: “Med krigsbegejstring de os fylder …”

Thy – paradis eller forbryderrede. Af Carl Heinrich Petersen, Viborg. Fra ”Hovedbladet”, 1971 (Thisted Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, Dengang i Thylejren 1970, Tekster om Thylejren; online på Internet Archive).

Arbejderhistorisk bladliste 1835 – 1940. Af Willy Markvad Hansen. Tillæg i Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære. 2 bind. 3. udgave (Borgens Billigbogs Bibliotek, nr. 24, 1974. Bd. 2, side 185-200; online på Socialistisk Bibliotek).

Opfordring til generalstrejke! (1944). Baggrund og efterspil til opråb fra Arbejder-oppositionen med opfordring til generalstrejke i juni 1944. Af Carl Heinrich Petersen (1975) (Indskannet tekst fra Carl Heinrich Petersen: Fra klassekampens slagmark i Norden. 2. rev. udg. (Modtryk, 1975, side 165-166; online på Socialistisk Bibliotek) (Til arbejderbevægelsens historie; 1).

Dansk trotskist i spansk borgerkrig. Af Åge Kjelsø (Revolution, 17. oktober 2006). Tidligere publiceret i Hug (årg.4, nr.17, 1977/78, side 56-64) + Ny Politik (årg.9, nr.10, 1978, side 26-28).
“Åge Kjelsø om sine oplevelser som frivillig i Den internationale Brigade 1936-38. Nedskrevet af Carl Heinrich Petersen i overensstemmelse med Åge Kjelsøs mundtlige beretning – og derpå godkendt af A.K. i juni 1976.”
In English: A Danish Trotskyist in the Spanish Civil War (pdf) (What Next? No.29, 2004, p.45-50). Translated by Mike Jones.

Lidt om anarkismen – historisk og aktuelt. Af Carl Heinrich Petersen. Udgivet af Anarkistisk Boghandel, Viborg, [ca. 1980], 6 A4 sider, stencileret.

De er ikke anarkister: Baader-Meinhof-gruppen i anarkistisk belysning (1975). I: Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme (Rhodos, 1981, side 21-30; online på Aktivist.nu/Internet Archive).
“Det er fantastisk, som der lyves nu om stunder, og siden stalinisternes løgnekampagne mod trotskister – og såkaldte ‘trotskister’ – og nazisternes tilsvarende mod jøder og ‘marxister’ har jeg ikke oplevet så megen løgn, som den der kommer til udtryk i betegnelsen ‘anarkister’ om den berygtede Baader-Meinhof-gruppe med udløbere.”

Bevægede majdage Chicago 1886 til Nakskov 1931. Af Carl Heinrich Petersen (Information, 1. maj 1980; online på Sorte Fane Blog & Distro). Om bl.a. Chicago-anarkisterne, 1. maj og arbejdstidsforkortelsens pionerer og martyrer, Den første danske majdag, To politioverfald og deres følger i Nakskov i 1931.

Anarkosyndikalisten Rudolf Rocker (1873-1958). I Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme (Rhodos, 1981, side 185-198; online på Sorte Fane Blog).

Den anarkistiske kommunisme. Af Pjotr Kropotkin og Errico Malatesta. Oversat af Carl-Heinrich Petersen på opfordring- og udgivet af Anarkistisk Boghandel (Århus, 1982; online på Sorte Fane Blog).

Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg – og af min egen. Af Carl Heinrich Petersen. Udgivet som Særtryk af »Fra Viborg Amt 1982«” (årg. 47, 1982) på Special-Trykkeriet Viborg a/s. (61 sider; online på Scribd.com, published by Daniell Marcussen).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: Anarkisme vs. Marxisme