NaomiKleinChok_100_141.jpg

På dansk

 In English


Forord

NaomiKleinChok_100_141.jpg

Naomi Klein sætter i sin nye bog om katastrofekapitalismen fokus på de herskende klassers udnyttelse af omfattende kriser (som krig, terroristangreb og naturkatastrofer) til at gennemføre radikale økonomiske og politiske ændringer. Bogen er et fundamentalt opgør med de markedsøkonomiske fundamentalister og følger deres hærgen gennem et halvt århundrede.

Bogen udkom i dansk udgave 30. maj: Chokdoktrinen: katastrofekapitalismens opkomst (Klim, 2008, 667 sider)

Bjarne A. Frandsen
December 2007

Revideret juni 2008

Se også:

 Linkboxen Naomi Kleins ‘Intet bliver som før’ (Modkraft Biblioteket)

 Linkboxen “No Logo”: De multinationale og sweatshop-industrien (Modkraft Biblioteket)


På dansk

Arbejderen

 Naomi Klein i løvens gab (11. juni 2008)
“Hun er blevet kaldt anti-globaliseringsbevægelsens frontfigur. Den 2. juni gæstede den canadiske journalist og forfatter Naomi Klein Copenhagen Business School. Arbejderen var med.”

 Mauri Johansson: Katastrofekapitalismens sande væsen (5. marts 2008)
“Naomi Klein har lagt en guldgrube af dokumentation foran os, der viser hvor vi er på vej hen, hvis vi, de demokratiske kræfter, ikke med fuld styrke afslører, hvad der foregår og offensivt blander os i udviklingen.”

Berlingske

 Bent Blüdnikow: Kapitalismens påståede elendighed (21. juni 2008)
“Onde kræfter og væmmelige økonomer har en plan om at omskabe verden til et kapitalistisk helvede. Det er visionen i Naomi Kleins tankeverden. Hun er blevet venstrefløjens nye superhelt, men problemet er, at hendes påstande er tankespind. Læs en ny svensk bog, der afslører hendes forløjede verden.”

 Mikael Jalving: Et manisk manifest (6. juni 2008)
“Den canadiske stjerne­reporter Naomi Kleins ‘Chokdoktrinen’ er en vampyrhistorie om en ny form for ondartet kapitalisme, som lever af blod, kollektive traumer og krig. Det er som at læse Michael Moore på speed: underholdende og begavet, men ensporet, konspiratorisk og manisk.”

Danmarks Radio

 Kaoskapitalisternes værste fjende. Ved Sigrid Wilbeck (P1, Orientering, 6. juni 2008, 22 min.)
“Chok, vold og udemokratiske afledningsmanøvrer er den strategi, ledende økonomer og regeringsledere har brugt og bruger til at gennemføre neo-liberale reformer verden over. Det er påstanden i den canadiske forfatter Naomi Kleins nyeste bog Chokdoktrinen’. Hun besøgte mandag Danmark for at fortælle om bogen.”

 Interview med den canadiske journalist og forfatter Naomi Klein. Ved Adam Holm (DR2, Deadline 22.30, 2. juni 2008, 9 min.)

 I hælene på katastrofe-kapitalismen. Ved Louise Puck (P1, Orientering, 8. oktober 2007, 9 min.)
“Eksemplerne står i kø når den canadiske journalist Naomi Klein drager ud i verden i hælene på katastrofekapitalisme. For ifølge Naomi Klein skal man ikke lede længe efter eksempler på, at en naturkatastrofe eller et politisk sammenbrud er blevet efterfulgt af voldsomme økonomiske reformer, som har reduceret den statslige indblanding og giver plads til et frit marked. “

F!

 Jakob Nørhøj: Naomi Klein spidder neoliberalismen (nr.2, april 2008, s.23)
“Naomi Kleins værk er en moppedreng på over 500 sider, men
skrevet mere skarpt end nogen spændingsroman. Smid roligt ‘Das
Kapital’ i genbrugscontaineren og glæd dig over, at der nu leveres
skarp, moderne, veldokumenteret og inspirerende kapitalismekritik,
som vi ikke har set det i mange, mange år.”

Gaia

 Michael Hardt: Kapitalens vold (nr.59, forår 2008, s.20-25)
“Kapitalismen lukrerer både på socio-økonomiske og økologiske katastrofer. Naomi Kleins nye bog er et imponerende bidrag til forståelsen af den neoliberale kapitalismes historie, der går lige fra udviklingen af chok-terapi til besættelsen af Irak.”

Information

 Anton Geist: Naomi Klein i pennefejde med svensk liberalist (15. september 2008)
“Pennefejden mellem venstrefløjsikonet Naomi Klein og den svenske liberalist Johan Norberg er gået ind i tredje runde. De to skarpe debattører anklager hinanden for at fordreje facts i et forsøg på at fremme deres egen politiske agenda.”

 Anton Geist: Arzrouni lagt på is (10. juni 2008)
“Weekendavisen vil senere igen benytte Christopher Arzrouni som anmelder, selv om Information kunne afsløre, at den liberale ideologs Naomi Klein-anmeldelse var et plagiat.”
Arzrounis anmeldelse fra Weekendavisen (nr.23, 6. juni 2008) er nu fjernet fra avisens site. Johan Norbergs Naomi Klein-kritik, som Arzrouni bragte i forkortet form under eget navn, kan ses på den højre-libertære tænketank Cato Institute. Se om Cato Institute på SourceWatch

 Anton Geist: Christopher Arzrouni plagierer amerikansk anmeldelse (7. juni 2008)
“Den liberalistiske skribent Christopher Arzrouni mener, at han er den eneste danske anmelder, der har leveret en ordentlig anmeldelse af Naomi Kleins kapitalisme-kritiske bog ‘Chokdoktrinen’. I virkeligheden har han tyvstjålet alle sine argumenter og formuleringer fra en amerikansk anmeldelse af bogen.”

 Katastrofe-kapitalismens krise er de progressives udfordring (6. juni 2008). Jørgen Steen Nielsen interviewer Naomi Klein.
“Venstrefløjen har været for selvtilfreds og har forsømt at udvikle ideer. Man ændrer ikke verden med e-mails og sms’er, siger den canadiske journalist, forfatter og aktivist Naomi Klein.”

 Nina Trige Andersen: ‘Chok og ærefrygt’ på CBS (3. juni 2008)
“Katastrofekapitalismens succes forudsætter ekstreme kriser, fordi folket ellers vil modsætte sig ‘frimarkeds-fundamentalismen’, lyder det fra bestsellerforfatter og aktivist Naomi Klein, der i går forelæste på Copenhagen Business School.”

 Lotte Folke Kaarsholm: Kapitalismens sorte bog (5. oktober 2007)
“Naomi Kleins gennembrudsbog ‘No Logo’ trak tæppet væk under Nike og de andre globale varemærker ved at kaste lys ind i den mørke verden af børnearbejde og udnyttelse, der lå bag de glittede reklamer. Hendes nye projekt er endnu mere ambitiøst: I ‘The Shock Doctrine’ vil hun påvise sammenhængen mellem det frie markeds ideologer og vold og overgreb i kapitalistiske samfund gennem de sidste 40 år. Verdens mest berømte økonomer er blandt de hovedanklagede.”

Jyllands-Posten

 Dennis Nørmark: Chokdoktrinen (05.06.08)
“Hullerne, overfortolkningerne, overdrivelserne, de halve sandheder og den meget ideologisk motiverede konklusion ændrer ikke ved, at Naomi Kleins bog er journalistik i den absolutte superliga.”

 Henrik Ørholst: Gul kapitalisme (01.11.07)
“Den er Nettogul. Det er en mursten. Men det er en fantastisk bog, Naomi Klein har skrevet, ‘The Shock Doctrine’.”

Klassekampen

 Overvåker verdens makthavere (2. juni 2008)
Interview med Naomi Klein: “Naomi Klein bruker sin egen teori om katastrofekapitalisme til å forutsi maktovergrep knyttet til naturkatastrofene i Kina og Burma.”

Kommunistisk Politik

 Franz Krejbjerg: Manifest mod nyliberalisme (nr.15, 2008)
“Den canadiske forfatter og journalist Naomi Kleins ’Chok Doktrinen’ er en fremragende afsløring af imperialismens nyliberale projekt.”

Kritisk Debat

 Naomi Klein: Derfor elsker højrefløjen katastrofer (marts 2008)
“I løbet af de seneste fire år, har jeg undersøgt et meget lidt udforsket område af den økonomiske historie: Den måde, hvorpå kriser har banet vejen for højrefløjens økonomiske revolutions fremmarch hen over kloden. En krise rammer, panikken spreder sig, og ideologier udfylder tomrummet og omstrukturerer hurtigt samfundet i de store virksomhedsspilleres interesser. Det er en manøvre, jeg kalder ‘katastrofekapitalisme’.”

 Anders Lundkvist: Kapitalismens blodige fundament (februar 2008)
“Naomi Klein’s The Shock Doctrine opdaterer kapitalismens historie. Det er den bedste bog om politisk-økonomiske forhold, som jeg har læst i mange år … Denne bog vil blive en klassiker, der vil sætte dagsordenen for megen diskussion på venstrefløjen. Læs den.”

Det Ny Clarté

 John Gray: Enden på verden som vi kender den (nr.5, november 2007, s.81-83)
“Har eksperimentet med det frie marked slået fejl? Naomi Klien, en af den globaliseringskritiske bevægelses mest kendte forfattere, mener at projektet er ved at sejre sig selv ihjel. Katastrofekapitalismen virker i den forstand, at de store virksomheder tjener styrtende med penge, men krisen lurer lige om hjørnet.”
Artiklen er p.t. ikke online.

Palæstina-Orientering

 Lars Ploug: Katastrofil kapitalisme (nr.4, december 2007, s.17-18)
“Bogen er på en og samme tid en udlægning af historien om den frimarkedsideologi, der har spillet forskellige, men vigtige og skæbnesvangre roller overalt i verden, og en diagnose af nye markeder, som har åbnet sig undervejs i krigen mod terror og de store selskabers bestræbelser på at at gøre dem endnu større og endnu mere profitable. Og Israel har i kraft af sin beliggenhed og politik fået en særlig rolle at spille i den ny kapitalisme.”
Anmeldelsen er online i tidsskriftet Solidaritet (nr.1, februar 2008, s.26-27).

Politiken

 Lasse Horne Kjældgaard: Neoliberalismens sorte bog (1. juni 2008)
“Naomi Kleins udredning af det katastrofekapitalistiske korstog, der har hærget verden i fire årtier, burde vække lige så stor opmærksomhed som Eisenhowers berømte advarsel om det militærindustrielle kompleks.”

Revolution

 Niklas Zenius Jespersen: Naomi Klein i København (16. juni 2008)
“Mandag d. 2. juni besøgte Naomi Klein som led i hendes skandinaviske turné, CBS (Copenhagen Busniss School) for at holde forelæsning om hendes nyeste bog ‘Chokdoktrinen: katastrofekapitalismens opkomst’.”

 Barbara Humphries og Frederik Ohsten: Kapitalismen er en katastrofe (13. juni 2008)
“De fleste anmeldelser af ‘Chokdoktrinen’ har fokuseret på kapitalisternes brug af naturkatastrofer til at tjene profit. Men Naomi Kleins bog går længere endnu. Den viser, at det er selve kapitalismen, der er en katastrofe. Naomi Klein leverer en nådesløs fordømmelse af kapitalismen, men hun præsenterer ikke et alternativ. Det er op til marxisterne at præsentere det.”

Rød-Grønne Linjer

 Kenneth Haar: Kapitalismens chokdoktrin (nr.3, 24. februar 2008, s.6)
“Hvad har tsunamien, Pinochet, Irakkrigen og 11. september med hinanden at gøre? Den moderne kapitalismes udnyttelse af kriser, svarer Naomi Klein i sin nye bog.” P.t. ikke online.

Socialistisk Information

 Nina Trige Andersen: Populær kapitalismekritik på godt og ondt (01.07.08)
” Med køligt raseri leverer Naomi Klein vigtige og skræmmende indsigter i moderne kapitalismes grusomme mekanismer og konsekvenser … Desværre ofrer hun teoretisk sammenhængende analyse af interessemodsætninger og ideologiske forskelle i sit forsøg på at få variationer af frimarkedstænkning gennem fire årtier og på vidt forskellige kontinenter til at passe ind i én altomfattende tese. Det svækker den ellers isnende kapitalismekritik, som Klein formår at servere i populariseret og aldeles anvendelig udgave.”

Weekendavisen

 Christopher Arzrouni: Venstrefløj: Selv katastrofe (nr.23, 6. juni 2008)
“Med frontfigurer som Naomi Klein mister venstrefløjen al troværdighed. Hendes seneste bog er løgn og manipulation fra ende til anden.”
Anmeldelsen viste sig at være et forkortet afskrift fra en amerikansk højre-libertær tænketank (Cato Institute), og er nu fjernet fra avisens site. Se nærmere på Information ovenfor.


Emneindex: Økonomi
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret/Emnelister
Kort URL: linkweb.dk/kleinkata
Emneord: økonomi, katastrofer, naturkatastrofer, jordskælv, kaoskapital

Variantord: sjokdoktrin

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.