Pelle Dragsteds “Nordisk Socialisme”

0
690

Linkbox med anmeldelser og interviews om Pelle Dragsteds bog Nordisk Socialisme. (NB: Nogle af artiklerne er under betalingsmur).

Med “Se også”-henvisninger til bibliotekets linksamlinger om emnerne: ØD, kooperative virksomheder og socialistisk økonomi.

Bjarne A. Frandsen.
Maj 2021- .


Pelle Dragsted: Nordisk Socialisme: på vej mod en demokratisk økonomi (Gyldendal, 2021, 384 s.).
“Enhedslisten mangeårige folketingsmedlem Pelle Dragsted giver her sit bud på, hvordan venstrefløjen kan forme en bæredygtig socialisme, som bygger på det økonomiske demokrati og det demokratiske ejerskab, vi allerede kender.”


Pelledragsted.dk (site). Med artikler og videoer.

Pelle Dragsted (Wikipedia.dk).


Indhold


 

Interviews

Altinget

Hans far tog til Nicaragua for at opbygge socialismen. Pelle Dragsted finder den blandt venstrebønder i Danmark. Af Esben Schjørring (28. april 2021). “I sin nye bog opgiver Pelle Dragsted den socialistiske revolution som ét stort politisk Big Bang. I stedet handler det for venstrefløjen om skridt for skridt at demokratisere ejerskabet i samfundsøkonomien. Men gider folk overhovedet eje deres virksomheder og deltage i alting hele tiden?”

DR2

TV: Er nordisk socialisme løsningen? (26. april 2021). “Mød forfatteren til ‘Nordisk Socialisme’ i aftenens Deadline.” Udløber 27. april 2022.

Information

Pelle Dragsted finder inspiration til fremtidens socialisme hos fortidens socialdemokrater. Af Mathias Sindberg (17. april 2021). “Vi lever slet ikke i et kapitalistisk samfund, mener Enhedslistens chefideolog. Socialisme er nemlig ikke er et spørgsmål om enten-eller, men mere eller mindre. Det siger Pelle Dragsted, som i en ny bog fremlægger en vision om et mere socialistisk Danmark. Den minder en del om det, Socialdemokratiet engang kaldte ØD – økonomisk demokrati.” Under betalingsmur.

Kontrast

Video: Hvad i alverden er nordisk socialisme? (30. april 2021, 27 min.). “Modsætninger mødes: Enhedslistens Pelle Dragsted er aktuel med en ny bog om ‘Nordisk socialisme’, og i den forbindelse er han Henrik Dahls gæst i Henriks Halvtomme Glas.”

Kritisk Debat

Radikal reformisme og nordisk socialisme (pdf). Af Carsten Jensen (1. juni 2021, s.107-112). “Dragsted har været et fremtrædende medlem af Enhedslisten i mange år, og nogle har kaldt ham partiets fremmeste tænkende hoved. Derfor har bogen, med rette synes jeg, også været imødeset med spænding.” Scroll ned.

Netavisen Pio

Radio: Pelle Dragsted om “Nordisk Socialisme” (En mand ser rødt, 57 min.). “Har han ret i kritikken af Socialdemokratiet, hvad er nordisk socialisme egentlig og hvordan skal den gennemføres? Det spørger Nils Jespersen forfatteren Pelle Dragsted og direktør i tænketanken Demokratisk Erhverv Andreas Pinstrup Jørgensen om.”

Politiken

»Langt de fleste virksomheder og store dele af økonomien ejes og styres af en elite, vi ikke har stemt på«. Af Susan Knorrenborg (25. april 2021). “Det danske demokrati er ufuldstændigt, så længe vi ikke har demokratisk medbestemmelse på vores arbejdspladser og i erhvervslivet i det hele taget, lyder det fra en af venstrefløjens fremmeste tænkere, Pelle Dragsted. I en ny bog giver han konkrete anvisninger på, hvordan borgerne genvinder kontrollen med økonomien.” Under betalingsmur.

Solidaritet

Video: Interview med Pelle Dragsted (Kontradoxa, 7. maj 2021, 64 min.). “Janus Rønbach har inviteret Pelle Dragsted i studiet for at tale om sine nye bog ‘Nordisk Socialisme’.”

“Socialisme og kapitalisme er ikke adskilte øer. De konkurrerer hele tiden med hinanden”. Af Steen Gottlieb (29. april 2021). “Allerede før den er udkommet, har Pelle Dragsteds bog ‘Nordisk Socialisme’ vakt betydelig opsigt. De borgerlige aviser har især hæftet sig ved, at her kommer pludselig en mand og taler om socialisme. For en venstreorienteret offentlighed er det nok den måde, Pelle Dragsted taler om socialisme på, der vil være mest opsigtsvækkende.”


 

Anmeldelser/debat

Altinget

Spændende bog Dragsted, men hvorfor melder du dig ikke ind i S? Af Peter Hummelgaard Thomsen (30. april 2021). “I Pelle Dragsteds meget læseværdige debatbog ’Nordisk socialisme’ fornemmer man, at hans mission er at socialdemokratisere sine partifæller og støtterne på venstrefløjen. Bogen fortjener både uforbeholden ros, men også spiddende kritik.”

Arbejderen

Er velfærdsstaten socialistisk? Af Karen Helveg Petersen (11. juli 2021). “Den offentlige sektor, der ikke skal skaffe profit til sine ejere, er ifølge Pelle Dragsted demokratisk, for staten repræsenterer borgernes fællesvilje, der også kan omgøre kapitalismens kolonisering af stadig flere områder af økonomien.”

En revolutionær kritik af Pelle Dragsteds nordiske socialisme. Af Anders Sørensen (4. juni 2021). “Uden idékamp ingen bevægelse. Så lad meningerne brydes, og lad os på venstrefløjen blive klogere på os selv og hinanden! Her er min kritik af Pelle Dragsteds vision om en nordisk socialisme.”

En kritisk medlæsning af Nordisk socialisme. Af Allan Vokstrup (17. maj 2021). “Jeg ser Nordisk socialisme som en velkommen vækning af en snorksovende socialismedebat på den danske venstrefløj … Lad de mange studiekredse blomstre og lad os fordomsfrit diskutere veje til socialisme. Tak til Pelle Dragsted for at lade vækkeuret ringe.”

Det revolutionære standpunkt er stadig aktuelt. Af Anders Sørensen (7. maj 2021). “Bogens konklusion om det lidet troværdige projekt om genrejsningen af klassekompromiset skal der kun lyde tilslutning til herfra. Men når Pelle Dragsted herefter folder sine egne idéer ud om en socialistisk kim, om allerede gror i den kapitalistiske have …”

Berlingske

Da amerikanerne kaldte os socialister, benægtede danske politikere det. Der er dog noget om snakken, mener Pelle Dragsted i ny bog. Af Peter Nedergaard (3. maj 2021). “Dragsteds bog er mest et opgør med socialistiske dogmatikere og traditionalister. Men andre politisk interesserede kan sagtens få udbytte af at læse med.”

Pelle Dragsted har en plan for den totale magtovertagelse. Af Pierre Collignon (1. maj 2021). “Pelle Dragsteds Olsen Banden-forestillinger om en lille kapitalistisk elite får ham til at gå i 1970ernes røde idékasse for tvangsovertagelse af virksomheder. Se hvad der sker, hvis du putter hans mest radikale forslag i et regneark.”

Eftertryk

Kapitalisme, reformer og bevægelse: en kommentar til Pelle Dragsteds ’Nordisk socialisme’. Af Esben Bøgh Sørensen (Eftertrykket.dk, 16. juni 2021). “En af pointerne er …, at hverken ideen om ét stort brud med kapitalismen eller den totale opgivelse over for overhovedet at bryde med den kapitalistiske økonomi er farbare veje i dag … Men hvem skal egentlig gennemførte et socialistisk reformprogram i en tid, hvor der ikke engang er en stor reformistisk arbejderbevægelse?”

Information

Revolutionære og reformister, pragmatikere og utopister – Forén eder. Af Pelle Dragsted (10. juli 2021). “Det er saliggørende, at vi nu diskuterer socialismens ideer igen, men det er afgørende, at vi ikke vender tilbage til den ufrugtbare polemik mellem reform og revolution, som venstrefløjen historisk har spildt alt for megen tid med.”

Dragsted vil liste pistolen ud af kapitalisternes hænder. Jeg tror, de vil opdage hans list. Af Magnus Marsdal (2. juli 2021). “Pelle Dragsted ønsker gradvist at fravriste kapitalisterne magten, uden at de lægger mærke til det. Men historien har vist, at konfrontationen er uundgåelig. Vejen til et socialistisk samfund går gennem demokratisk selvorganisering fra neden, hvor arbejderne kæmper sig til indflydelse.”

Socialismens drøm kan kun gennemføres med benhårdt politisk håndværk. Af Pia Olsen Dyhr (26. juni 2021). “I ’Nordisk socialisme’ fremlægger Pelle Dragsted et hav af gode og konkrete ideer til et socialistisk samfund. Jeg savner til gengæld, at Dragsted anerkender det politiske arbejde og de kompromiser, der skal til for at skabe resultater i den virkelige verden, skriver formand for SF, Pia Olsen Dyhr, i denne kronik.”

Da Svendborgkommunen løsrev sig fra Danmark i 2033, realiserede vi en hverdag uden lønarbejde. Af Emil Halberg (19. juni 2021). “Pelle Dragsteds socialisme fik en vis gennemslagskraft i 2020’erne og 30’erne, men udgjorde stadig en fortsættelse af lønarbejdets logik. En afledt konsekvens af hans momentum blev dog løsrivelsen af Svendborgkommunen. Her forsøger vi at realisere et liv uden lønarbejde, hvor vi for alvor har realiseret socialisme, fortæller forfatter og underviser Eskil Halberg i denne fremtidskronik.”

Socialisme er blevet til en drøm om lejligheder med tagterrasser og delebiler for danskerne. Af Mikkel Bolt (11. juni 2021). “Det er alle de oprørske proletarer, der for en stor dels vedkommende er blevet skubbet ud af lønarbejdet, vi skal sætte vores lid til. De er i gang med at afvikle den gamle verden, inklusive dens mest overudviklede dele som ’den nordiske socialisme’ …  Men de fylder desværre intet i Pelle Dragsteds bog.”

Pelle Dragsteds socialisme er en tam politikerfantasi, som ikke tør tage de radikale opgør. Af Søren Mau (29. maj 2021). “Hvis vi skal bryde kapitalismens greb om livet og naturen og skabe et frit samfund, kræver det et kompromisløst opgør med markedets stumme tvang. Derfor er Pelle Dragsteds tamme politikerfantasier om markedssocialisme alt for uambitiøse.”

Pelle Dragsteds tilslutning til den marxistiske udbytningsteori spænder ben for hans fine visioner. Af Jeppe Druedahl (28. maj 2021). “Der er mange mulige fordele ved medarbejdereje af virksomheder, men Pelle Dragsteds forestilling om, at al anden indkomst end arbejdsindkomst basalt set er uretfærdig, fører ham frem til nogle tvivlsomme konklusioner.” Under betalingsmur. Se online på Københavns Universitet/Økonomisk Institut.

Pelle Dragsteds socialisme er overbevisende, men den giver mig ikke lyst til at danse. Af Mikkel Thorup (22. maj 2021). “Vi lever i tider, der synes tømt for ideologi og utopier. Pelle Dragsteds nye bog rokker en smule ved stilstanden, men hvad sker der, hvis vi skubber lidt mere på og tilføjer nogle vildere drømme.”

Økonomisk demokrati kuldsejlede i 70’erne. I dag er der brug for internationale løsninger. Af Mogens Lykketoft (12. maj 2021). “I sin nye bog taler Pelle Dragsted for kooperative virksomheder og andre ting, der engang var Socialdemokratiets politik. Dengang kuldsejlede det blandt andet på grund af modstand fra venstrefløjen … Jeg læser hans bog som det endelige opgør med revolutionære drømmerier på den yderste venstrefløj.”

Pelle Dragsteds nordiske socialisme bryder med vanetænkning og viser en ny vej for venstrefløjen. Af Åsa Linderborg (29. april 2021). “I en tid, hvor ingen taler om socialisme længere – mindst af alle socialdemokrater – er Pelle Dragsteds ’Nordisk socialisme’ et anerkendelsesværdigt indspark, der bryder med forældede tankegange og afstikker nye veje for venstrefløjen.” Under betalingsmur. Facebook.com

Facebook.com

‘Nordisk socialisme’ – en konstruktiv kritik (16. september 2021, 1:05:58 time). “Pelle Dragsteds ny bog Nordisk Socialisme har skabte fornyede debat om socialisme som begreb. Det hilser vi velkommen, men samtidige mener vi, at hans betragtninger har strategiske svagheder. Freddie Nielsen lægger op til debat på denne video.

Inside Business

Forstå Pelle Dragsted inden han rammer din forretning. Af Joachim Sperling (20. maj 2021). “Der er nærmest et had-kærligheds-forhold mellem denne uges anmelder og så manden bag bogen ’Nordisk socialisme’. Bogen får 6 stjerner, men Sperling er alt andet end enig i Dragsteds betragtninger.”

Kontrast

Ny Dragsted-bog er et naivt, men frisk pust. Af Nicolai J. Foss (1. maj 2021). “[Anmelderen]  er ikke helt tilfreds med Pelle Dragsteds økonomiske overvejelser i den nye bog om ‘Nordisk socialisme’. Til gengæld anerkender essay-anmeldelsen en høj værdi af ny og ikke-identitetspolitisk tænkning fra den danske venstrefløj.”

Kritisk Debat

Med Pelle Dragsted på vej mod en demokratisk økonomi (pdf). Af Bent Gravesen (1. juni 2021, s.113-122). “Når man læser de enkelte forslag, opdager man hurtigt at Pelle Dragsted næsten udelukkende præsenterer reformforslagene som rent økonomiske skridt mod en mere demokratisk økonomi. Derimod forbigår han næsten helt spørgsmålet om, hvilke forandringer af samfundet reformerne skal fremme, og hvordan der skal skabes tilstrækkelig folkelig opbakning bag forslagene.” Scroll ned.

Netavisen Pio

Pelle Dragsteds Nye Nordiske Fusionssocialisme. Af Nils Jespersen (5. maj 2021). “Pelle Dragsted skyller revolutionen ud med badevandet i ny spændende bog. Det skal han have tak for.”

Ny Tid

Et forslag til øget folkestyre, kaldet «pluralistisk socialisme». Av Niels Johan Juhl-Nielsen (1. mai 2021/sommer 2021, side 13). “Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler … Jeg spørger: Er Dragsted mon i gang med at iscenesætte sig selv som et kommende socialdemokratisk folketingsmedlem?”

Politiken

Rettroende marxister vil vrænge på næsen. Forbenede borgerlige vil få bekræftet fordommene. Af Per Michael Jespersen (30. april 2021). “Pelle Dragsted har skrevet en modig og fremsynet debatbog, som alle progressive er nødt til at forholde sig til. Den er mere til Grundtvig end til Lenin, mere til reformer end til proletariatets diktatur. En bog til tiden.” Under betalingsmur.

POV International

“Nordisk socialisme” af Pelle Dragsted giver visionære bud på farbare veje for venstrefløjen. Af Steffen Groth (5. maj 2021). “Enhedslistens Pelle Dragsted tegner i ny bog konturerne af et fremtidigt idelandskab, som venstrefløjen kan bevæge sig ind i uden at forfalde til revolutionær utopi eller reformistisk rutine.”

Revolution

Et marxistisk svar til Pelle Dragsteds “Nordisk Socialisme”. Af Marie Frederiksen (8. juli 2021). “… Dragsteds bog er så smækfyldt med teoretiske og politiske fejl om alt fra økonomi, filosofi, staten og demokratiet til revolution og klassekamp, at det kræver en lang og grundig kritik. Den udgiver vi efter sommerferien. Her kommer først et kortere svar med fokus næsten udelukkende på de økonomiske spørgsmål …”

Selskab for Arbejderhistorie (SFAH)

Dragsteds nordiske socialisme. Af Kenn Schoop (juni 2021). “Fra et historiefagligt perspektiv er det ikke mindst reformforslagenes afsæt i hjemlige men også internationale historiske erfaringer med forskellige fællesskabsøkonomier, som er interessant.”

Socialistisk Arbejderavis

Pelle Dragsteds ”Nordisk socialisme”. Af Freddie Nielsen (nr.388, 3. august 2021). “Socialisme er, om ikke kommet på alles læber, efter Pelle Dragsteds (PD) bog Nordisk socialisme, så tyder det i hvert fald på, at PD har brudt et tabu ved at tale om socialisme. Og det skal helt sikkert bydes velkommen.”

Socialistisk Information

Socialisme: Bevægelse og samfundsforandring. Af Einar B. Baldursson (3. juni 2021). “Denne artikel er udformet, ikke så meget som anmeldelse, men som et bud på en dialog om socialistisk politik, hvor Dragsteds bog er et lovende afsæt for en fornyet diskussion om socialistisk politik og samfundsforståelse.” Længere artikel (23 sider, PDF-format)

Solidaritet

Fra proletariatets diktatur til økonomisk demokrati. Af Anders Lundkvist (3. juli 2021). “Pelle Dragsteds socialisme er tidssvarende og demokratisk. Men det påkrævede massive pres fra arbejdespladserne at få indlydelse, bliver svært at opnå gennem økonomisk demokrati.”

Dragsted har åbnet for en vigtig debat. Men demokrati på arbejdspladserne er ikke tilstrækkeligt. Af Per Clausen (5. juni 2021). “‘Målet er ikke mere demokrati – men at frisætte mennesket.’ Der er brug for et fokus på reformer, og det giver Pelle Dragsteds nye bog. Til gengæld er demokratiske ejerformer ikke i sig selv noget, der vil gøre op med kapitalens magt.”

Hvilken frihed er til stede i Pelle Dragsteds socialisme? Af Erik Christensen (29. maj 2021). “Pelle Dragsteds nye bog indeholder mange spændende tanker. På spørgsmålet om reel frihed på arbejdsmarkedet, mangler der dog nogle perspektiver i retten til også at kunne sige nej til arbejde.”

Gamle idéer i ny, interessant indpakning. Af Reinout Bosch (7. maj 2021). “Pelle Dragsted vil i sin inspirerende nye bog gøre op med forestillingen om kapitalisme og socialisme som adskilte systemer. Men forenklede metoder gør nogle af hans påstande om ‘socialistiske øer’ i det kapitalistiske danske samfund tvivlsomme.”

Dagens ret er socialisme. Af Per Bregengaard (1. maj 2021). “Med Nordisk Socialisme vil Pelle Dragsted gøre det klart, at vi allerede har socialisme mange steder i samfundet, og at venstrefløjens opgave er at styrke disse gennem reformer af bl.a. banker og ejerformer. Bogen indbyder til kritisk debat, men er afgjort værd at læse.”

Weekendavisen

Morten og Pelle. Af Arne Hardis (nr.17, 29. april 2021). “Ejerskab: Pelle Dragsted er Enhedslistens tænker, og han vil forene revolutionære og reformister … Det ægteskab er der kommet en særdeles inspirende og nytænkende bog ud af.” Under betalingsmur.


 

Se også på Socialistisk Bibliotek

Tidslinjen 31. januar 1971, om ØD, Økonomisk Demokrati.

Tidslinjen 11. november 1886, om kooperative virksomheder.

Linkboxen Parecon – debat om en socialistisk økonomi / Debate on a socialist economy.


 

Hits: 24