Frontpage of Wall Street Journal on the Finance Crisis and Lehman Brothers. 2008.
Frontpage of Wall Street Journal on the Finance Crisis and Lehman Brothers. 2008.

IndholdMed afsæt i finanskrisen har vi samlet en række artikler og sites med den internationale venstrefløjs aktuelle debat og mere grundlæggende analyser af kapitalismens nuværende tilstand.


 

Forord

Med afsæt i finanskrisen har vi samlet en række artikler og sites med den internationale venstrefløjs aktuelle debat og mere grundlæggende analyser af kapitalismens nuværende tilstand. Udviklingen i Kina behandles særskilt i emnelisten China and capitalism

Bjarne A. Frandsen
Påbegyndt januar 2009

Denne emneliste har kun artikler med fra 2009 og opdateres løbende. For 2008 og tidligere (+ baggrundsmateriale):

Se på Socialistisk Bibliotek:


 

AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Krisens skygger trækker stadig spor: 10 år efter krisen (oktober 2018, 36 s.). “I denne publikation ser vi nærmere på konsekvenserne af krisen, hvad krisen kostede Danmark og hvordan er det gået med krisens ofre? Krisen for 10 år siden er desværre ikke den sidste økonomiske krise, vi kommer til at opleve. Derfor er læren af finanskrisen utrolig vigtig.”

Information

 • Emne: Finanskrisen
 • Ti år i finanskrisens skygge (Information.dk, 9. august 2017). “I en ny serie ser Information på, hvad der skete i 2007, hvem der havde ansvaret, hvad krisen har kostet, hvad der er lært eller ikke lært – og om det virkelig er sandt, at det går mod lyse tider for økonomien.”

Wikipedia.dk


Small line of customers outside a branch of Northern Rock – a Mortgage specialist and a top UK mortgage lender – in North Street, Brighton, East Sussex. The business (a former “savings and loan” type Building Society which was demutualised in 1997) has been affected in part by problems in the US “subprime” lending market. Picture taken late on Friday afternoon on 14th September 2007. Photo: Dominic Alves from Brighton, England. (CC BY 2.0).
Small line of customers outside a branch of Northern Rock – a Mortgage specialist and a top UK mortgage lender – in North Street, Brighton, East Sussex. The business (a former “savings and loan” type Building Society which was demutualised in 1997) has been affected in part by problems in the US “subprime” lending market. Picture taken late on Friday afternoon on 14th September 2007. Photo: Dominic Alves from Brighton, England. (CC BY 2.0). Source: Wikimedia Commons.

 

På dansk (og norsk)

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Dansk krise blandt de største i Europa. Af Frederik I. Pedersen og Niels Storm Knigge (19. januar 2011, 14 sider)
  “Man kan ikke finde et belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod viser denne analyse, at Danmark har været blandt de hårdest ramte. På flere helt centrale områder er vi således kun overgået af kriselande som Grækenland, Spanien og Irland.”

Cevea

 • I orkanens øje – erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Redigeret af Kristian Weise og Malthe Munkøe (13. februar 2010, 115 sider; online på DocPlayer)
  “Cevea udgiver bog om finanskrisen. I bogen præsenterer en række førende danske eksperter og praktikere deres tanker om krisen.” Bl.a. bidrag fra Joseph E. Stiglitz, Finn Østrup, Anders Lundkvist og Henrik Plaschke.

Enhedslisten

 • Tema: Lad de rige betale krisen (december 2009; online på Internet Archive)
 • Den økonomiske krise i Danmark (pdf) (december 2010, 39 sider; online på Internet Archive)
  “Enhedslistens analyse af og politiske opgaver under den økonomiske krise … Hæftet er skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Hovedbestyrelsen i efteråret 2009: Krisehæftegruppen.”
 • Socialistiske svar på den økonomiske krise [Krisepjece II] (pdf) (februar 2011, 72 sider; online på Internet Archive Way)
  “Hæftet er udviklet gennem diskussioner med Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse og afspejler derfor Enhedslistens analyser, men er ikke vedtaget som udtalelse. Hæftet henvender sig til Enhedslistens medlemmer.”
 • Med Enhedslisten ud af krisen: socialistiske svar på den økonomiske krise [kort version] (pdf) (marts 2011, 22 sider; online på Internet Archive)
 • Der er råd til et bedre liv for de mange (februar 2018)
  “Enhedslisten har udarbejdet en rapport, som viser, at der er penge nok i Danmark. Men de er meget ulige fordelt, og gevinsterne fra den stigende velstand er siden krisen havnet i lommerne på de rige.” Se rapporten Der er råd! (pdf). Af Jakob Nerup (86 sider).
 • En finanssektor, som tjener flertallet: Enhedslistens forslag til strukturreformer i den danske finanssektor. Udarbejdet af Enhedslistens økonomiske sekretariat ved Pelle Dragsted, Nicolai Bentsen og Poya Pakzad (18. december 2018)
  “I dette udspil præsenterer Enhedslisten en lang række reformer til at skabe en finanssektor, som ikke udgør en trussel, men derimod tjener samfundet og økonomien.” Med link til rapporten (pdf) (76 sider).

Henrikherloevlund.dk

 • Henrik Herløv Lund: Den økonomiske krise i Danmark: Baggrund, udsigter og hvad kan der gøres (pdf) (Forlaget Alternativ, Småskrift nr. 6, maj 2009, 32 sider)
  “Kan vi ‘forbruge os ud af krisen’, kan vi ‘ bygge os ud af krisen’ eller kan øget offentlig beskæftigelse bremse ledighedsudviklingen?”

Internationale Socialister

Kritisk Debat

 • Michael Roberts og Mick Brooks: Det er på tide at overtage bankerne (17. oktober 2018; online på Internet Archive)
  “Det følgende er indholdet af en pjece, som her med tilladelse af Fire Brigades Union, UK (2012) præsenteres som artikel oversat af Niels Frølich og med introduktion af Jan Helbak.”
 • Jan Helbak: Gældskrisen og de politiske kup (15. november 2011; online på Internet Archive)
  Denne kommentar hævder, at situationen på finansmarkederne og problemerne i selve systemets indre transaktionskæde sætter en mere overgribende dagsorden – ‘too interconnected to fail- at all’ …”
 • Jan Helbak: Gældskrisens politiske økonomi (15. august 2011; online på Internet Archive)
  “… selv om man ikke skal lade sig rive med af økonomernes aktuelle dommedagsprofetier … eller baserer sine analyser af den kapitalistiske økonomis aktuelle krise på tal fra de sidste 3-4 kvartaler, så forekommer det stadigt vanskeligere at få øje på mulighederne for, at krisen eller den langstrakte stagnation kan overvindes indenfor den eksisterende økonomiske-politiske og magtpolitiske verdensorden.”
 • Immanuel Wallerstein: Dynamikken i den uløste globale krise: Tredive år efter (15. oktober 2010; online på Internet Archive)
  “I 1980’erne så det ud, som om begrebet krise forsvandt fra den offentlige diskussion for i stedet at blive erstattet af et andet modeudtryk – globalisering. Det er først i begyndelsen af 2008, at stemningen igen er blevet dyster og ordet krise atter er dukket op, denne gang i en skarpere form end i 1970’erne, men lige så lemfældigt anvendt.”
  Debat/kritik:
  Anders Hadberg: Krisen – økonomisk og politisk (15. december 2010; online på Internet Archive)
  Anders Lundkvist: Kommentar til Wallerstein (15. december 2010; online på Internet Archive)
  Kristian Weise: 30-års krisen: Finansialisering og ulighed som drivkræfter (15. december 2010; online på Internet Archive)
  Birger Steen Nielsen: En radikal reformpolitik (15. december 2010; online på Internet Archive)
 • Anders Hadberg: Statsgælden, krisen og venstrefløjen (15. august 2010; online på Internet Archive)
  “Når man læser analyser … skrevet af kommentatorer fra centrum-venstrefløjen i Danmark sidder man tilbage med indtrykket af, at en ond finanskapital har ødelagt en ‘sund’ … kapitalisme, samt at hvis blot vi genindførte den stramme regulering af finanssektoren, så ville vejen til genopretning af europæisk kapitalisme være næste stop.”
 • Jan Helbak: Er krisen afblæst: eller søger vi svarene i forkerte data? (oktober 2009; online på Internet Archive)
  “Bankerne og finansverdenen har ikke handlet uansvarligt. De har fulgt deres instinkt for at skabe den maksimale profit, og her har de … fået følgeskab af en lang række af de store transnationale virksomheder, som igennem flere år først og fremmest har hentet deres afkast ved finansiel spekulation og her igennem udskudt eller modvirket profitfaldet.” Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
 • Jesper Jespersen: Den økonomiske krise: Hvad har vi lært om beskæftigelse og arbejdsløshed? (september 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Hvis den økonomiske krise skal forstås, så må der gøres op med dogmerne fra den neoklassiske mainstream teori. Det markedsøkonomiske system er ikke selvregulerende, og den neoklassiske model er misvisende.”
 • Kai Vangskjær: Krise og krisepolitik (september 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Siden krisen startede i 2006 har regeringen fejlvurderet dens karakter, dybte og varighed. Regeringen hænger fortsat fast i sit nyliberalistiske morads. Det rækker ikke med bankpakker, skattelettelser, stimulering af det private forbrug og erhvervsstøtte.”
 • Laurids S. Lauridsen: Den globale økonomiske krise rammer u-landene hårdt (september 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Det er med den globale finansielle og økonomiske krise som med klimakrisen. Den har sin arnested i centrum af den globale kapitalisme, men virkningerne ser ud til at blive mest alvorlige i verdens fattige nationer – i periferien.”
 • Kenneth Haar: Finanslobby i ekspertklæder (1. maj 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Finanslobbyen brugte store summer på at få Washington til at vedtage regler, der tillod dem at gamble stort. I Bruxelles får de penge for det.”
 • Anders Lundkvist: Krisen og økonomisk teori: hvorfor neoklassikerne og Marx går fejl af den moderne kapitalisme (april 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Sigtet med denne artikel er at diskutere nogle vigtige elementer i økonomisk teori, som er aktualiseret af den økonomiske krise. I første afsnit diskuteres forholdet mellem finanskapital og produktiv kapital … I andet afsnit behandles forholdet mellem markedsøkonomi og kapitalisme.” Artiklen er også bragt på Modkraft.dk/Kontradoxa (19. april 2009)
  Debat: Sven Tarp: Marx’ værdilære: et uundværligt redskab for arbejderklassen (september 2009; online på DBC Webarkiv) + Marx’s økonomiske teori: Replik fra Anders Lundkvist (oktober 2009; online på DBC Webarkiv)
 • Jan Helbak: Diagnosen afgørende (marts 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Det er absolut ikke ligegyldigt, om krisen vurderes som en finanskrise, der strangulerer realøkonomien eller som en strukturel krise på verdensmarkedet, som først har vist sig som et sammenbrud på finanskapitalens grund.” Artiklen er også bragt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
 • Joachim Bischoff: Det store sammenbrud og den borgerlige stat (marts 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Endelig indrømmer også de mest hårdnakkede optimister: at med den globale finanskrise, som har raset siden foråret 2007, er en århundrede års begivenhed blevet til virkelighed. Den kapitalistiske samfundsformation står foran en udfordring, der er af art og omfang er på linje med verdenskrisen i den første tredjedel af det tyvende århundrede.”
 • Henrik Herløv Lund: Efterkrigstids største krise, men regeringen spiller hasard med den økonomiske politik (februar 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Har regeringen forstået den økonomiske krises omfang? Og hvis den har, handler den så tilstrækkeligt og effektivt for at imødegå denne?”
 • Principper for økonomiske genopretning og finanspolitisk rekonstruktion fra progressive økonomer (februar 2009; online på DBC Webarkiv)
  “Måske det var en ide for venstrefløjen herhjemme, at skele til USA, hvor en række progressive økonomer på hjemmesiden Dollarsandsense.org har offentliggjort disse principper for genopretning af økonomien.

Lars Henrik Carlskov blog

 • Tilbage til Marx og ‘Kapitalen’ – interview med Andrew Kliman (30. september, 2009)
  “Den nuværende økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men af faldende profitrater. Derfor vil økonomisk omfordeling ikke kunne løse krisen. Det siger den amerikanske professor i økonomi Andrew Kliman i dette interview, hvor han også fortæller om sin bog Reclaiming Marx’s Capital, der tilbageviser en række populære myter om Marx’s økonomiske teori.” Artiklen er også trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
 • Verdensøkonomien foran afgrunden – interview med Robert Brenner (12. april 2009)
  “Den marxistiske økonomiske historiker Robert Brenner svarer i dette interview på spørgsmål om krisen og bl.a. finansialisering, Obama, regulering, USA’s hegemoni og Kinas situation.” Artiklen er også bragt på Modkraft (9. maj 2009) + trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).

Modkraft.dk
De fleste af artikler er bragt på sektionen Kontradoxa.

 • Anders Lundkvist: Genopretningspolitikken efter nyliberalismen (31. marts 2010)
  “Status over den økonomiske krise og krisepolitikken, især i Danmark. Der løftes også lidt på sløret for en af Danmarkshistoriens store hemmeligheder, nemlig hvordan den danske kapitalisme har udviklet sig under 25 års nyliberalisme, og hvordan den ser ud i dag.”
 • Andrew Kliman: Kriser løses ved destruktion af kapital (31. oktober 2009)
  “Den økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men faldende profitrater. Økonomisk omfordeling vil ikke løse krisen.” Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
 • Anders Lundkvist: Markedsmagt og kapitalmagt i Danmark (13. oktober 2009)
  “Markeds- og kapitalkoncentration betyder at færre og færre får mere og mere magt – trods et vist indslag af ‘folkekapitalisme’.”
 • Birger Linde: Nyliberalismens mystik (3. september 2009)
  “Kræver markedsfundamentalisme en stærk eller svag stat? Ny bog opererer med flere forståelser af nyliberalisme.” Anmeldelse af Anders Lundkvist (red.): Dansk Nyliberalisme (Frydenlund 2009)
 • Mikael Hertoft: Kapitalismens samfundsmæssige krise (25. august 2009)
  “Hvis venstrefløjen ikke lærer at forstå krisen og formulere en vej ud af den, kan den ikke få samfundsmæssig succes.” Artiklen er en bearbejdning af et oplæg holdt på Enhedslistens sommerlejr i Salling, juli 2009.
 • Henrik Herløv Lund: Krisepolitik (8. juni 2009)
  “Både regeringens og Socialdemokraternes krisepolitik er ueffektiv og dyr. Der er behov for offentlig beskæftigelse og genopretning af velfærden.”
 • Robert Brenner: Verdensøkonomien foran afgrunden (9. maj 2009)
  “Interview med Robert Brenner om krisen, finansialiering, Obama, regulering, USA og Kina.” Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
 • Susan George: En Ny Økologisk Økonomisk Orden er påkrævet (1. maj 2009)
  “Den nuværende finansielle krise præsenterer en ideel mulighed for at implementere skattereformer, der kunne finansiere overgangen til en øko-venlig industri: En miljø-keynesianisme, der kunne trække verden ud af den økonomiske ruin og det sociale kaos …”
 • Karen Helveg Petersen: Marx, Keynes og krise (24. april 2009)
  “Krisen er en kærkommen anledning til at gentænke det økonomiske tankegods på venstrefløjen – i sammenhæng med nyudviklingen af kapitalismen.”
 • Anders Hadberg: Enhedslisten og krisen: To hovedopgaver (16. marts 2009)
  “Problemet med Enhedslistens udmeldinger under krisen er, at de ikke kritiserer kapitalismen, skriver Anders Hadberg i en replik til Pelle Dragsted.”
 • Birger Linde: Hvad er det med den krise (2. marts 2009)
  “Finans-, bolig- eller produktionskrise? Spekulation, overakkumulation eller profitratefald? Spørgsmål bober sig op – her er et par svar.”
 • Bent Gravesen: SF og samfundsøkonomiens forandring (25. februar 2009)
  “SF har ikke faldet på knæ for en neoliberalistisk kapitalstrategi. Svar til Peter Nielsen.”
 • Pelle Dragsted: Styrkeforhold, agitation og analyse (18. februar 2009; online på Socialistisk Information)
  “Kommentarer til Anders Hadbergs kritik af Enhedslistens krisepolitik.” Artiklen har link til tidligere artikler i debatten.
 • Anders Hadberg: Enhedslisten og finanskrisen (11. februar 2009; online på Socialistisk Information)
  “Om Enhedslistens politiske udmeldinger under finanskrisen.”
 • Peter Nielsen: Værdikampens tredje dimension (6. februar 2009)
  “Uden marxisme, kritisk teori og venstrekeynesianisme står venstrefløjen uden modstandskraft overfor kapitalisme og liberalisme.”

Le Monde Diplomatique (Nordisk Utgave)

 • Gérard Duménil og Dominique Lévy: Washington-dissensen (nr.3, mars 2011)
  “I mai 2009 nedsatte Obama en granskningskommisjon for årsakene bak finanskrisen som felte flere store amerikanske finansinstitusjoner høsten 2008. Nylig leverte kommisjonen sin rapport, med to uforsonlige og avslørende verdenssyn.”
 • Francois Chesnais: Renovering, reform eller revolusjon? (30.10.2009)
  “Siden finanskrisen slo ut for fullt i september 2008 har det kommet en strøm av bøker om krisens årsaker, virkninger og framtidige konsekvenser for verdensøkonomien. Le Monde diplomatique ser nærmere på årets krisebøker i Frankrike.”

Revolution

 • Rob Sewel [i.e. Sewell]: Kapitalismens krise uddybes: intet opsving i sigte (20. september 2011)
  “Kapitalismens verdensomspændende krise er gået ind i en ny fase. I stedet for at komme sig over krisen, viser flere lande tegn på økonomisk depression. Det er en hidtil uset situation og viser, hvor dybt dårligdommen når ind i det kapitalistiske system, som stadig vakler efter nedturen i 2008-9.”
 • Frederik Ohsten: Marxisme versus keynsianisme (2. juli 2009)
  “Sandheden er, at Keynes’ politik ikke har virket. Den blev fuldstændig miskrediteret efter krisen i 1970’erne.”
 • Michael Roberts: Menneskets natur, kapitalisme og den globale krise (27. april 2009; online på Marxist.com)
  “Alan Greenspan er lige fyldt 83 år. Han var leder af den amerikanske centralbank i mere end 19 år før han trådte tilbage i januar 2006.”
 • Tema: Verdenskapitalismen i krise (online på Internet Archive WayBackMachine)
  “Krisen udvikler sig med en sådan hastighed, at det er umuligt at følge op på alle begivenheder. Banker falder på stribe, og hele verden bliver vendt på hovedet … Her samler vi vores dækning af krisen.”

Rødt! / Gnist

 • David Harvey: Hvorfor den amerikanske stimuleringspakka ikke vil virke (nr.2, 2009)
  “Det er mye å vinne på å se krisa som et vulkanutbrudd på overflaten, skapt av tektoniske platebevegelser dypt nede i kapitalismens skiftende geografiske utviklingsmønster. De tektoniske platene beveger seg stadig raskere, og det er nesten sikkert en økende sannsynlighet for hyppigere og voldsommere kriser av det slaget vi har sett siden 1980 eller der omkring.”

Socialistisk Information

 • Er vi på vej mod en ny krise? (9. februar 2019)
  “David McNally er socialistisk og aktivistisk veteran og forfatter af en lang række bøger, bl.a. ’Den globale krise’. Han er professor i historie og erhvervsøkonomi ved University of Houston og diskuterer i dette interview den store recession, det skrøbelige opsving efter den, stadig flere tegn på krise i systemet, og hvad det alt sammen betyder for socialister.”
 • Anders Hadberg: Er krisen slut? (16. november 2009)
  “I denne artikel diskuteres perspektiverne for den økonomiske krise på baggrund af analyser præsenteret på et internationalt økonomi-seminar 2-4. oktober i Amsterdam.”
 • Finn Kjeller: Ny økonomi: Velfærd uden vækst? (22. oktober 2009)
  “Den britiske økonomiprofessor Tim Jackson gør op med vækstdogmet og slår til lyd for en ny model, der bygger på økologisk omstilling, social omfordeling og livskvalitet.”
 • Walden Bello: Den kommende kapitalistiske konsensus (20. marts 2009)
  “Følelsen af at de gamle neoliberale formler er godt og grundigt i miskredit har overbevist mange om, at Obama vil bryde med den markeds-fundamentalistiske politik, som har regeret siden de tidlige 1980’ere. Men hvor beslutsomt og definitivt vil bruddet med neoliberalismen blive?”
 • Anders Hadberg: Enhedslisten og den økonomiske krise (5. marts 2009)
  “Det fundamentale problem med Enhedslistens udmeldinger under krisen har været, at de samlet set ikke har præsenteret nogen grundlæggende kritik af kapitalismen, skriver Anders Hadberg i en replik til Pelle Dragsted.”
 • Pelle Dragsted: Styrkeforhold, agitation og analyse (18. februar 2009)
  “Kommentarer til Anders Hadbergs kritik af Enhedslistens krisepolitik.” Artiklen har link til tidligere artikler i debatten.
 • Anders Hadberg: Enhedslisten og finanskrisen (11. februar 2009)
  “Om Enhedslistens politiske udmeldinger under finanskrisen.”
 • Pelle Dragsted: Om styrkeforhold, agitation og meget andet (17. februar 2009)
  “Svar på Anders Hadbergs kritik af Enhedslistens linje i den økonomiske krise.”
 • Anders Hadberg: Enhedslisten og finanskrisen (28. januar 2009)
  “Jeg vil i denne artikel argumentere for, at Enhedslisten nok har formået at få hidtil uset ørenlyd på formuleringen af økonomisk politik, men ikke har udnyttet krisen til at præsentere en konsekvent anti-kapitalistisk linje med revolutionært socialistisk perspektiv.”
 • Nyliberalismens krise (13. januar 2009)
  “Interview med den franske økonom Michel Husson om den globale økonomiske krise og regeringernes ‘hjælpepakker’.”

Solidaritet

 • Anders Hadberg og Jonas Kylov Gielfeldt: Krisen kommer igen og igen og… (15. juli 2019). Oprindelig bragt i magasinet Solidaritet (nr.12, august 2017)
  “Kapitalismen er et ustabilt system, der igen og igen kommer i krise med faldende investeringer, produktion, beskæftigelse og levestandard til følge. Men hvad skyldes kapitalismens gentagne kriser? Denne artikel tegner et grundrids af debatten, der har fundet sted på venstrefløjen siden Marx’ tid.”
 • Crashed: Finanskrisen, der ændrede verden (27. marts 2019)
  “Karen Helveg Petersen anmelder Adam Toozes bog Crashed, der beskriver udviklingen i årene efter kapitalismens sidste store foreløbige krise. Grundig og informativ, men også ‘lang i spyttet’, og primært henvendt til folk med særlig interesse for feltet.”
 • David McNally: Arbejderne, profitten og det store tilbageslag (nr.4, december 2009, s.9-13)
  “Efter en bred analyse af verdensøkonomiens situation konkluderer David McNally, at trods den begejstring flertallet af økonomiske vismænd lægger for dagen, vil de fattige og arbejderklassen sandsynligvis ikke i den nærmeste fremtid komme til at mærke at økonomien er i fremgang.” Artiklen er p.t. ikke online.
 • Jan Helbak: Er krisen afblæst– eller søger vi svarene i forkerte data? (nr.3, oktober 2009, s.13-17; online på Kritisk Debat/Internet Archive)
  “Der er opstået en sand fauna af nye metaforer, som primært skal signalere håb og tro på, at et nyt kapitalistisk opsving er lige om hjørnet – ja faktisk allerede er sat ind. Nu hedder det f.eks. ‘green shoots’, ‘lysninger i skoven’, ‘forårsbebuder’ osv. Det gælder for dem alle, at de først og fremmest på signalplanet skal skabe en tillid til, at der er styr på samfundsøkonomien, og at det værste allerede er overstået.”
 • Tilbage til Marx og “Kapitalen”. Interview med Andrew Kliman (nr.3, oktober 2009, s.30-37; online på Lars Henrik Carlskovs blog)
  “Den nuværende økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men af faldende profitrater. Derfor vil økonomisk omfordeling ikke kunne løse krisen. Det siger den amerikanske professor i økonomi Andrew Kliman i dette interview, hvor han også fortæller om sin bog Reclaiming Marx’s Capital, der tilbageviser en række populære myter om Marx’s økonomiske teori.”
 • Verdensøkonomien foran afgrunden. Interview med Robert Brenner (nr.2, maj 2009; online på Modkraft)
  “Den marxistiske økonomiske historiker Robert Brenner svarer i dette interview på spørgsmål om krisen og bl.a. Obama, regulering, USAs hegemoni og Kinas situation.”
 • Jan Helbak: Krisen: Diagnosen afgørende (nr.1, februar 2009, s.16-25; online på Kritisk Debat/DBC Webarkiv)
  “Det er absolut ikke ligegyldigt, om krisen vurderes som en finanskrise, der strangulerer realøkonomien eller som en strukturel krise på verdensmarkedet, som først har vist sig som et sammenbrud på finanskapitalens grund.”

Wikipedia, the free encyclopedia


 

Sites

Center for Economic and Policy Research (CEPR)
“CEPR was established in 1999 [by Dean Baker and Mark Weisbrot] to promote democratic debate on the most important economic and social issues that affect people’s lives.”

Dollars & Sense

Financial Times

 • In depth: The future of capitalism (March 5, 2009- )
  “The credit crunch has destroyed faith in the free market ideology that has dominated Western economic thinking for a generation … Over the coming weeks we will conduct a wide-ranging debate.”
 • In depth: Global financial crisis
  “A multimedia snapshow of one of the most radical reshapings of the global banking sector.”

In Defence of Marxism

International Viewpoint

Jay’s Leftist and ‘Progreswive’ Internet Resource Directory

Kapitalismus101
“These videos present critical arguments about capitalism. They are intended to convey complicated economic theories in clear, easy-to-grasp language.” See also Brendan M. Cooney’s YouTube Channel

Marx and the Financial Crisis of 2008
“This blog [edited by Andrew Chitty] aims to collect materials (especially online materials) on the contribution Marxian theory can make to understanding the causes of the financial crisis of 2008.”

Marxists Internet Archive

The Next Recession
Michael Roberts Blog: blogging from a marxist economist.

Permanent Revolution

Radical Perspectives on the Crisis
“On this site we will post all the useful information we can find on understanding and grappling with whatever capitalism will throw at us during this exceptional period, as well as seeking exit strategies in the struggles which develop.”

Socialist Worker (UK)

Socialist Worker (US)

 • Section: Economy
  SW Online’s ongoing coverage and analysis.

Wikipedia, the free encyclopedia

World-Crisis.net: Financial & Economic Crisis
With news articles from the mainstream press (online at Internet Archive WayBackMachine).

World Socialist Web Site

Articles

2009finans.jpg

Against the Current

 • Behind the economic turbulence. Suzi Weissman interviews Robert Brenner (No.200, May-June 2019)
  “Today we’re going to talk about the state of the economy. I’ve invited Robert Brenner back for the hour in conversation on politics and the economy, matters of great confusion if you read the business pages and hear the politicians all touting record low unemployment, rising wages, and the recovery of the stock market.”
 • Hillel Ticktin: Brief theory of the present crisis (No.153, July-August 2011)
  “This article is a summary and development of the argument that I have been writing in the journal Critique, both in the Critique Notes and a number of articles … Today there is a real structural crisis of the system itself, not just a particular cyclical downturn/upturn.”
 • Tony Smith: Inside the global crisis (No.150, January-February 2011). Review article.
  “The works under review present the clear view that the present crisis is rooted in the ‘deep structure’ of the existing social order. More specifically, there is broad agreement among these authors that persisting overproduction began to plague the global economy in the 1970s, manifested in significant overcapacity in all major non-financial sectors.”
 • Jon Amsden: Analyzing the Crash (No.149, November/December 2010). Review of Jack Rasmus, Epic Recession: Prelude to Global Depression (Pluto Press, 2010)
  “What Jack Rasmus has reminded us in this exhaustively researched and highly provocative book on the current crisis is that it is once again time to start talking seriously about radical economic, social, and political change in the United States.”
 • Barry Finger: The limits of state intervention (No.147, July/August 2010)
  “My purpose here is not to argue whether socialists should or should not endorse specific measures relieving unemployment … I do question, however, the left Keynesian understanding of the roots of capitalist crises and the apparently noncontradictory nature of state intervention.”
 • Ismael Hossein-Zadeh: Making sense of this economic crisis (No.146, May/June 2010)
  “The following study, using the Marxian analysis of ‘finance capital’ (Hilferding), looks beyond the incidental or instrumental roles played by the agents or market players … Instead, it focuses on the built-in dynamics of the accumulation of ‘finance capital as self-expanding value’ (Marx).”
 • Charlie Post: Exploring the roots of the crisis (No.141, July/August 2009)
  “What follow is a very brief outline presentation of the four main radical and Marxist theories of crisis … After presenting each theory, I will attempt to evaluate them in terms of their political implications, logical structure, and factual/empirical validity.”
 • Jack Rasmus: The many faces of bank nationalization (No.140, May/June 2009)
  “Who benefits in any nationalization arrangement is the key: is it the ‘nation at large’ or is it some set of private individuals? It is called ‘NATIONalization’ for a reason. To call it nationalization, while in the service of individual investors, is to appropriate and distort the meaning of the term.”
 • The economy in a world of trouble. Interview with Robert Brenner (No.139, March/April 2009)
  “The current crisis is more serious than the worst previous recession of the postwar period, between 1979 and 1982, and could conceivably come to rival the Great Depression, though there is no way of really knowing. Economic forecasters have underestimated how bad it is because they have overestimated the strength of the real economy …”
 • Howard Brick: Is Anti-Capitalism enough? The new crisis & the left (No.138, January-February 2009). Review of The New Spirit of Capitalism
  by Luc Boltanski and Eve Chiapello (Verso, 2006)
  “It is the great ambition of The New Spirit of Capitalism to diagnose the peculiar shape that capitalism has assumed since the 1970s, to explain how and why its new forms have eluded a forceful, concentrated challenge, and to venture proposals for reinvigorating, indeed reinventing an effective anticapitalist critique.”

The Asia-Pacific Journal

 • Overproduction not financial collapse is the heart of the crisis: the US, East Asia, and the world (Vol.6, No.1, 2009)
  “Marxist economic historian Robert Brenner offers a critique of the capitalist system, and describes the source of today’s economic crisis as an overcapacity in global manufacturing that is being replicated in Asian countries, thereby perpetuating the crisis. The downward slide toward an asset-price Keynesianism, or ‘bubblenomics’, has also contributed to the current state of the global economy and proposes that the only way out of the crisis is crisis itself.”

The Bullet

 • Leo Panitch and Sam Gindin: From global finance to
  the nationalization of the banks: Eight teses on the economic crisis (No.189, February 25, 2009)
  “The scale of the crisis today is such that nationalization of the financial system cannot be kept off the political agenda. It is increasingly apparent, that monetary and fiscal stimulation alone are unlikely to succeed in ending the crisis …”
 • David Harvey: Why the U.S. stimulus package is bound to fail (No.184,
  February 12, 2009)
  “Much is to be gained by viewing the contemporary crisis as a surface eruption generated out of deep tectonic shifts in the spatio-temporal disposition of capitalist development.”

CounterPunch

 • Michael Hudson: Why the U.S. has launched a new financial world war – and how the the rest of the world will fight back (October 11, 2010)
  “Finance is the new form of warfare – without the expense of a military overhead and an occupation against unwilling hosts.”
 • Michael Hudson: The language of looting (February 23, 2009)
  “The rhetoric of ‘free markets’, ‘nationalization’ and even ‘socialism’ (as in ‘socializing the losses’) has been turned into the language of deception to help the financial sector mobilize government power to support its own special privileges.”

Fifth International

 • Special issue: Marx, money and the modern world: finance capital and imperialism today (pdf) (Vol.3, No.4, 2010, 161 p.; online at Internet Archive)
  “This anthology seeks to do link together two things: the contradictions of the global economic system and the developing tensions and frictions in international
  relations with the rise of new global powers.”

The Great Recession:
Profit cycles, economic crisis: A Marxist view. By Michael Roberts (London, 2009, 322 p., Lulu.com – print on demand)
“This book aims to explain why the Great Recession happened, in what
form it took and what will happen next. As such, it is divided into three
parts: before, during and after the Great Recession. It takes the form of a
collection of essays [2005-2009], some of which have been published elsewhere and some unpublished.”
See:

In Defence of Marxism

 • Rob Sewell: Capitalist crisis deepens: no recovery in sight as economy heads for depression (8 September 2011)
  “The world crisis of capitalism has entered a new stage. Rather than recover, several countries are showing features of a depression. This is an unprecedented situation and shows the deep malaise affecting the capitalist system, still reeling from the slump of 2008-9.”

International Socialism

 • Alex Callinicos: Legends of the fall (Issue 160, Autumn 2018, p.3-18)
  “… the weak recovery that followed the slump and the probability of another crisis are also in everyone’s minds. These subjects are systematically explored in Adam Tooze’s mammoth critical history of the crisis, Crashed. Tooze challenges what became the conventional view after the worst of the eurozone crisis seemed to have passed in 2012 …”
 • Joseph Choonara: The political economy of the long depression (Issue 158, Spring 2018, p.81-110)
  “The recession of 2008-9 was a long-deferred crisis for the system … The fact that it was not allowed to become a slump on the scale of the 1930s has given us instead a long depression—a prolonged period of relatively sluggish and tentative growth.”
 • Alex Callinicos: The crisis of our time (Issue 132, Autumn 2011, p.3-17)
  This is the crisis of our times – George Magnus’s ‘once-in-a-generation crisis of capitalism’. There is no sign of it ending, and much evidence that it will get worse.”
 • Guglielmo Carchedi: Behind and beyond the crisis (Issue 132, Autumn 2011, p.121-155)
  “The 2007 financial crisis has reignited the discussion on crises, their origin and possible remedies. At present the most influential thesis on the left sees the crisis as caused by underconsumption and recommends Keynesian policies as a solution. This paper argues that we should understand the crisis from the perspective of Karl Marx’s ‘law of the tendential fall in the average rate of profit’ (ARP), for short ‘the law’.”
 • Joseph Choonara: Once more (with feeling) on Marxist accounts of the crisis (Issue 132, Autumn 2011, p.157-174)
  “David McNally’s Global Slump and the latest Socialist Register add to the growing body of Marxist literature on the current crisis of capitalism.1 Here I will focus on the former work but utilise some of the essays in the latter, which contains an eclectic series of takes on the crisis, to make my case.”
 • Joseph Choonara: Decoding capitalism (Issue 129, Winter 2011, p.137-149). Review of David Harvey, The Enigma of Capital (Profile, 2010)
  “David Harvey ranks today among the world’s most renowned Marxist theoreticians. His fame is thoroughly deserved. Few red professors have his gift for presenting sophisticated ideas with such clarity or his commitment to exploring the central questions of the moment.”
 • Jane Hardy: Crisis and recession in Central and Eastern Europe (Issue 128, Autumn 2010)
  “Despite the virtual implosion of some economies in Central and Eastern Europe (CEE) – plunging living standards in parts of the region, protests and social unrest – little attention has been paid to the crisis and recession in the ten post-Communist countries that joined the European Union (EU) in 2004 and 2006.”
 • Chris Harman: Not all Marxism is dogmatism: A reply to Michel Husson [on profit rates and crisis] (Issue 125, Winter 2010, p.95-112)
  “This paper was written for a recent conference in Amsterdam organised by the Fourth International.” See also Michel Husson: The debate on the rate of profit (International Viewpoint, Issue 426, July 2010)
 • Guglielmo Carchedi: Zombie Capitalism and the origin of crises (Issue 125, Winter 2010)
  Second in a series of responses to Chris Harman’s latest book, Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx.
 • Andrew Kliman: Pinning the blame on the system (Issue 124, Autumn 2009, p.85-94)
  First in a series of responses to Chris Harman’s latest book, Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx.
 • Joseph Choonara: A note on Goldman Sachs and the rate of profit (Issue 124, Autumn 2009, p.179-184)
  “Joseph Choonara shows how new figures from Goldman Sachs reinforce some of the points made by Marxists.”
 • Joseph Choonara: Marxist accounts of the current crisis (Issue 123, Summer 2009, p.81-110)
  “Here I consider widely accessible accounts that have appeared in English over the past few months, appraising their strengths and weaknesses relative to each other and to the tradition associated with this journal.”
 • Chris Harman: Confronting the wolf (Issue 123, Summer 2009, p.189-194). Rejoinder to Neil Faulkner (Issue 122, Spring 122)
 • Charlie Kimber: Precarious reflections (Issue 123, Summer 2009, p.198-201). Review of Kevin Doogan, New Capitalism? The Transformation of Work (Polity, 2009)
  “The book is particularly harsh on Michael Hardt and Tony Negri for providing ‘the presence of left wing harmonies in the neoliberal chorus’. Doogan insists that such dreamers should submit to a statistical cold shower.”
 • Alex Callinicos: An apologist with insights (Issue 122, Spring 2009, p.101-114). Review of Martin Wolf, Fixing Global Finance: How to Curb Financial Crises in the 21st Century (2009)
  “Wolf is one of the intellectual swells of neoliberalism. Chief economic commentator of the Financial Time … But, although Wolf is undoubtedly one of what Karl Marx called ‘the hired prize-fighters’ of international capitalism, he is very far from being a fool.”
 • Feedback (Issue 122, Spring 2009):
  Neil Faulkner: From bubble to black hole: the neoliberal implosion (p.155-166)
  Eddie Cimorelli: Take neoliberalism seriously (p.167-172)
 • Chris Harman: The slump of the 1930s and the crisis today (Issue 121, Winter 2009, p.21-48)
  “What is the real character of the present meltdown and what are its implications? Chris Harman compares today’s crisis with that of 1929-33 to provide some answers.”
 • Bill Dunn: Myths of globalisation and the new economy (Issue 121, Winter 2009, p.75-97)
  “Much of the left accepts one element in ‘third way’ ideology. This is the claim that globalisation has fundamentally weakened workers’ capacity to fight. Bill Dunn marshals a mass of material to show why this argument is wrong.” See also Paul Blackledge’s book review: Questioning post-Fordism (Issue 113, Winter 2007).

International Socialist Review

 • Hadas Thier: Ten years since the great recession: What happened? (Issue 112, Spring 2019, p.92-103)
  “This article is based on sections from a forthcoming book, A People’s Guide to Capitalism: An Introduction to Marxist Economics (Haymarket).”
 • Marxist economics put to the test. By Djamil Lakhdar-Hamina (International Socialist Review, Issue 112, Spring 2019). Review of Guglielmo Carchedi and Michael Roberts (eds.), World in Crisis: A Global Analysis of Marx’s Law of Profitability (Haymarket Books, 2018, p.450 p.).
 • Where is capitalism headed?: Marxists look at the world economy. By Hadas Thier, David McNally, Lee Wengraf, Lee Sustar and Michael Roberts (Issue 110, Fall 2018, p.47-69)
  “The financial crisis in 2007 thrust the world economy into the deepest downswing since the Great Depression … The ISR asked a group of Marxist economists to assess the character of our economic epoch and its trajectory.”
 • Claudio Katz: Interpretations of the economic crisis (Issue 75, January–February 2011)
  “In the two years since the economic crisis began, explanations of what happened continue to be dominated by a point/counterpoint between neoliberals and Keynesians … In the face of these arguments a space has begun to open for another interpretation with Marxist roots, which attributes the upheaval to the inherent imbalances of capitalism.”
 • David McNally: The mutating crisis of global capitalism (Issue 73, September-October 2010)
  “My view is that this is the first global and systemic crisis of the neoliberal phase of capitalism. When I say it’s systemic, I mean that it’s not just a crisis in one sector. It’s not just a real estate or housing crisis. It’s not just a banking crisis. It is a systemic crisis.”
 • Explaining the crisis: an interview with David Harvey (Issue 73, September-October 2010)
  “Hector Agredano spoke to him about his recent book The Enigma of Capital, the economic crisis, and the response from the left.”
 • Petrino DiLeo: The crisis and its roots (Issue 66, July-August 2009). Review of John Bellamy Foster and Fred Magdoff, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences (Monthly Review Press, 2009)
  “The book is an important contribution in developing a Marxist account of the current crisis and its roots. Its strongest points include its description of the rise of financialization in the past thirty year … For better or for worse, however, the authors continue in the framework that Baran and Sweezy originally laid out in the 1966 text, Monopoly Capital.”
 • Fred Moseley: The U.S. economic crisis: Causes and solutions (Issue 64, March-April 2009)
  “This article analyzes the underlying causes of the current crisis, estimates how bad the crisis is likely to be … [and] the final section makes recommendations for more radical government policies that the left should advocate and support in response to this crisis.”
 • Petrino DiLeo: The return of Keynes? (Issue 63, January-February 2009)
  “Is Keynesian state intervention the solution to the free-market meltdown? Petrino DiLeo looks at the real record of Keynesian policy.”

International Viewpoint

 • Francois Chesnais: The roots of the world economic crisis (Issue 445, February 2012)
  “The European financial crisis is the expression in the sphere of finance of the situation of semi-paralysis in which the world capitalist economy finds itself.”
 • Claudio Katz: A worldwide game of chess”¦ with no winner (Issue 444, January 2012)
  “The developed economies have entered a new recessive phase of the crisis which began in 2007. The rebound obtained thanks to public spending is exhausted and the next relapse will be marked by a strong rise in unemployment. To get back to at least the level of employment that existed before the crisis it would have been necessary to create 17 million jobs in the world, but public treasuries are exhausted by the aid given to the banks.”
 • Michel Husson: A crisis without end (Issue 439, August 2011)
  “As this article was being completed, two major crises shook capitalism and made the stock markets plunge: the sovereign debt crisis in Europe, together with the debt ceiling cliff-hanger in the United States … The aim of this article is to survey the recent trajectory of capitalism and examine its implications for the period opened by the crisis.”
 • Michel Husson: The debate on the rate of profit (Issue 426, July 2010)
  “A polemic on the rate of profit has developed over the last few months. This article seeks to review this debate which turns around four essential questions.” See also Chris Harman: Not all Marxism is dogmatism (International Socialism, Issue 125, Winter 2010) + Andrew Kliman: Master of words (Marxist-Humanist Initiative, February 20, 2010)
 • Michael Husson: China-USA: The uncertain aftermath of the crisis (Issue 415, August 2009)
  “It is now time to pose the question of what comes after the crisis. Not because it is ending, as we are led to believe by the on-message optimists whose sole concern is that everything goes back to what it was before, but because it is useful to identify the obstacles which a possible recovery will come up against.”
 • Catherine Samary: Towards a Western/Eastern Europe banking and social tsunami (Issue 412, May 2009)
  “Since the fall of ‘Communism’ Eastern Europe has been presented as a capitalist success story. The credit crunch and capitalist recession is dramatically revealing how hollow this claim is.”
 • Francois Sabado: The crisis overdetermines all of world politics: Taking the measure of the crisis (2) (Issue 410, March 2009)
  “We will not repeat here a whole series of explanations of the mechanisms of the crisis, but insist rather on a series of questions which are posed by it.”
 • Thadeus Pato: Keynes reloaded?: Keynes and climate change (Issue 409, February 2009)
  “According to Karl Marx historic tragedies repeat as a farce. Considering, what is nowadays labelled as ‘Neo-Keynesianism’ concerning the official crisis management of the bourgeois state, one gets the impression, that what Keynes intended originally, in fact is re-performed as a farce.”
 • Jim Porter: The sirens of protectionism (Issue 409, February 2009)
  “The crisis of 1929 unleashed inter-imperialist trade conflicts which then contributed to transforming the crisis into a long depression and a world war. The capitalist crisis unleashed in 2008 will be all the deeper in that it has been delayed by a level of indebtedness without precedent in capitalism.”

Jacobin

How the Left should respond to a new global slump (September 4, 2019)
An interview with David McNally: “If the global economy comes skidding to a halt sometime soon, the results for the vast majority of people around the world would be miserable. The Left needs to be prepared for it.”

Marxist-Humanist Initiative

 • Andrew Kliman: Lies, damned lies, and underconsumptionist statistics (September 16, 2010)
  “The issues I’ll discuss below have to do with the underlying long-run causes of the crisis. Is the crisis ultimately rooted in contradictions of the capitalist system of production, or is it ultimately rooted – as the underconsumptionist camp claims – in falling pay for workers and/or a fall in their share of national income?”
 • Andrew Kliman: Appearance and essence: Neoliberalism, financialization, and the underlying crisis of capitalist production (May 17, 2010)
  “Some prominent Marxist and radical economists have argued that ‘neoliberal’ policies and increased exploitation have led to a substantial recovery of profitability since the early 1980s. They therefore dismiss the idea that a persistent fall in profitability is an underlying cause of capitalism’s latest economic crisis. Instead, they typically regard the crisis as an irreducibly financial one … This paper will challenge that thesis.”
 • Andrew Kliman: Reply to Michel Husson on the character of the latest economic crisis (February 20, 2010)
  “This paper replies to Michel Husson’s critique of my study of movements in the rates of profit of U.S. corporations. I showed that rates of profit fell markedly, beginning in the late 1950s and continuing through the early 1980s, and that no sustainable rebound in profitability took place between the trough year of 1982 and the trough year of 2001.”
 • Andrew Kliman: On the roots of the current economic crisis and some proposed solutions (April 17, 2009)
  “Some prominent radical economists and non-economists have denied that Marx’s theory of the tendential fall in the rate of profit helps to explain the current economic crisis. I want to begin by explaining why they dismiss this theory, and then argue, to the contrary, that the current crisis does have a lot to do with the tendential fall in the rate of profit as analyzed by Marx.”

Meltdown! (pdf)
A socialist view of the capitalist crisis.
By Tony Iltis, Lee Sustar, John Bellamy Foster, Phil Hearse, Adam Hanieh and Dave Holmes (Resistance Books, 2009, 55 p.)

Michael Roberts Blog

 • Has globalisation ended? (April 27, 2022)
  “But globalisation will only return if and when capitalism gains a new lease of life based on enhanced and sustained profitability. That seems unlikely to happen this side of another slump and maybe more war.”
 • Crashed: more the how, than the why (August 24, 2018)
  Review of Adam Tooze, Crashed: How a decade of financial crises changed the world (Penguin, 2018, 720 p.): “Tooze’s new book makes a massive contribution to the economic history of the global financial crash of 2008-9 … It powerfully shows what happened and how, but in my view does not adequately show why it happened.” See also review by Yanis Varoufakis (The Guardian/Yyanisvaroufakis.eu, August 13, 2018) + review by Nick Beams: Adam Tooze’s Crashed: The limitations of a Left-liberal historian  (World Socialist Web Site, 22 September 2018) + Alex Callinicos: Legends of the fall (International Socialism, Issue 160, Autumn 2018) + Guy Miller: How finance capital wrecked the world economy (International Socialist Review, Issue 112, Spring 2019)
  + Karen Helveg Petersen: Crashed: Finanskrisen, der ændrede verden (Solidaritet.dk, 27. marts 2019) + Adam Tooze’s site.
 • The causes of the Great Recession: mainstream and heterodox interpretations and the cherry pickers (pdf) (November 2013, 33 p.)
  “This paper argues that the Marxist model of capitalism best explains the Great
  Recession, rooted as it is in the inherent flaws in the capitalist production process
  and then its indirect impact on the financial sector. This reveals how the proximate causes are related to the ultimate.”

Monthly Review

 • Theme: Essays on the global economic meltdown (1994-2009; online at Internet Archive)
 • John Bellamy Foster: The age of monopoly-finance capital (Vol.61, No.9, February 2010)
  “It is thus doubly clear today that we are in a new phase of capitalism. In what follows, I shall attempt to outline the logic of this argument, as it evolved out of the work of Baran, Sweezy, and Harry Magdoff in particular, and how it relates to our present economic and social predicament.”
 • Fred Magdoff and Michael D. Yates: What needs to be done: A socialist view (Vol.61, No.6, November 2009)
  “What is worth fighting for? Perhaps this severe recession offers us an opportunity to ask this question. This crisis has revealed the rotten foundation of our economy … It seems to us that there are many things worth fighting for. Here is a list for starters.”
 • John Bellamy Foster and Robert W. McChesney: Monopoly-Finance capital and the paradox of accumulation (Vol.61, No.5, October 2009)
  “If the Great Recession has leveled off before plunging into the depths of a second Great Depression, it has nonetheless left the U.S. and world economies in shambles … Indeed, what economists most fear at this point is protracted economic stagnation or a long period of slow growth.”
 • John Bellamy Foster: A failed system: The world crisis of capitalist globalization and its impact on China (Vol.60, No.10, March 2009)
  “Three critical contradictions make up the contemporary world crisis emanating from capitalist development: (1) the current Great Financial Crisis and stagnation/depression; (2) the growing threat of planetary ecological collapse; and (3) the emergence of global imperial instability associated with shifting world hegemony and the struggle for resources.”

MR Online

 • The great recession and its aftermath: causes vs. symptoms. By Fred Magdoff (February 6,  2011)
  “No matter where we look, whichever symptom we explore, it all leads back to the tendency of the economy to stagnation and how business and government respond to the stagnation.”
 • After the great financial crisis and the great recession, what next? Interview with John Bellamy Foster by Farooque Chowdhury (January 28, 2010)
  “Part of a set of interviews to be published in book form in Bangla and English tentatively entitled, What Next?: After the Great Financial Crisis; A Collection of Interviews of John Bellamy Foster.”
 • Interview with Argentine economist Claudio Katz (July 11, 2009)
  “The exit from the systemic crisis of capitalism needs to be political, and ‘a socialist project can mature in this turbulence’. So says the Argentine economist, philosopher, and sociologist Claudio Katz, who also warns that the ‘global economic situation is very serious and is going to have to hit bottom, and now we are but in the first moment of crisis’.”
 • Walden Bello: The global collapse: A non-orthodox view (February 20, 2009)
  “Week after week, we see the global economy contracting at a pace worse than predicted by the gloomiest analysts. We are now, it is clear, in no ordinary recession but are headed for a global depression that could last for many years.”

The Nation

 • Joseph Stiglitz: A bank bailout that works (March 23, 2009)
  “American banks have polluted the economy; it’s a matter of equity and efficiency that they now be forced to clean it up.”

New Left Review

 • Wolfgang Streeck: The crises of democratic capitalism (Issue 71, September-October 2011)
  “The roots of today’s Great Recession are usually located in the financial excesses of the 1990s. Wolfgang Streeck traces a much longer arc, from 1945 onwards, of tensions between the logic of markets and the wishes of voters – culminating, he argues, in the international tempest of debt that now threatens to submerge democratic accountability altogether beneath the storm-waves of capital.”
 • Gopal Balakrishnan: Speculations on the stationary state (Issue 59, September-October 2009)
  “Will the present crisis issue in a new phase of accumulation, or a growthless ‘stationary state’? Gopal Balakrishnan charts epochal trends in world capitalism, and their imbrication with the debt-fuelled imbalances of the long downturn.”
 • R. Taggart Murphy: Bubblenomics (Issue 57, May-June 2009)
  “Origins of the financial crisis in the global squeeze on labour, and the example of Japan’s lost decade.” Review of Graham Turner’s The Credit Crunch: Housing Bubbles, Globalisation and the Worldwide Economic Crisis (2008)
 • Peter Gowan: Crisis in the heartland (Issue 55, January-February 2009)
  “Against mainstream accounts, Peter Gowan argues that the origins of the global financial crisis lie in the dynamics of the New Wall Street System that has emerged since the 1980s. Contours of the Atlantic model, and implications – geopolitical, ideological, economic – of its blow-out.”

New Politics

 • The world economic crisis: Labor’s response (Issue 47, Summer 2009)
  “Special section about what has happened to the working class and labor unions internationally, and how they have – and have not – responded to the greatest financial crisis in capitalism we have witnessed in generations.” With articles by Dan La Botz, Au Loong Yu, Kim Moody and Boris Kagarlitsky.

New Socialist

 • David McNally: Is the global economy recovering?: Workers, profits and the ‘Great Recession’ (pdf) (Issue 2, 2009, 2009, p.4-8). Scroll ned.
  “In a wide ranging examination of the state of the world economy, David McNally concludes that despite the giddiness of mainstream financial pundits, ‘for poor and working class people it is unlikely to feel like the economy has recovered for quite some time’.”

Red Pepper

 • David Harvey: Their crisis, our challenge (April/May 2009)
  “In a far reaching interview with Red Pepper, David Harvey argues that the current financial crisis and bank bail-outs could lead to a massive consolidation of the banking system and a return to capitalist ”˜business as usual’ – unless there is sustained revolt and pressure for a dramatic redistribution and socialisation of wealth.”

Socialism Today

 • Lynn Walsh: New phase in the great recession (Issue 151, Sept 2011)
  “Capitalist strategists are filled with gloom at the prospect of a new economic downturn. Fear of recession in the US, its credit rating downgrade and political dysfunction, not to mention the ongoing eurozone crisis, Japanese stagnation and slowdown in China, have all led to convulsions on world stock markets.”
 • Lynn Walsh: Capitalism uncovered (Issue 150, July 2011)
  “Ha-Joon Chang exposes today’s rapacious capitalism, dominated by finance and driven by short-term profit maximisation. He provides a devastating critique of the ideology of ‘free-market’ economics. But while pointing to fundamental contradictions of the system, Chang draws back from a real alternative. A review of 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism.”

Socialist Register

 • Theme: The crisis this time (Vol.47, 2011)
  “This yearbook encompasses several themes, including putting the crisis in historical and theoretical perspective, analyzing the centrality of financialization in it and surveying its dimensions in the US, Europe, Japan and South Africa. The volume also examines the impact of the crisis on the working class both socially and politically …”
  With Abstracts of 14 articles + Preface by Leo Panitch, Gregory Albo and Vivek Chibber online. See Anwar Shaikhs article online at his site: The first great depression of the 21st century (pdf).

Socialist Review

 • Structural problems of capitalism (Issue 340, October 2009)
  “Economist and author Graham Turner talked to Socialist Review about his new book No Way to Run the Economy, why he believes Keynes is misunderstood and what he has learned from Marxist economics.”
 • Rachel Eborall: New Capitalism? (Issue 337, June 2009; online at Internet Archive). A review of Kevin Doogan’s book (Polity Press, 2009)
  “For years we have been told that through neoliberalism the global economy has changed fundamentally and in turn the labour market has been transformed … Kevin Doogan has decided to explore many of these accepted facts and explores whether these ideas have any basis in reality.”
 • Leap of faith: The ruling classes’ ‘solution’ to the economic crisis (Issue 336, May 2009)
  “The media greeted the London G20 Summit as a great success … Chris Harman looks at what lies behind the hype and the so called solutions put forward.”
 • Exploring the logic of capital (Issue 335, April 2009)
  “Joseph Choonara spoke to acclaimed Marxist theoretician David Harvey about capitalism’s current crisis and his online reading group of Marx’s Capital which shows the revival of interest in this work.”
 • A structural crisis of the system (Issue 332, January 2009; online at Internet Archive)
  “István Mészáros won the 1971 Deutscher Prize for his book Marx’s Theory of Alienation and has written on Marxism ever since. He talks to Judith Orr and Patrick Ward about the current economic crisis.”

Socialist Worker (UK)

 • Capitalism’s crisis (Issue 2244, 26 March 2011)
  “Socialist Worker asked Alex Callinicos to explain the continuing crisis of global capitalism – and whether governments will be able to make the working class pay for it.”

Socialist Worker (US)

 • David McNally: Financial meltdown: The sequel (September 26, 2011)
  “Austerity measures around the globe represent political crimes of equal, if not greater, magnitude than Watergate.”
 • David McNally: The mutating crisis of global capitalism, Part 1 (July 12, 2010) + Part 2: The human recession (July 13, 2010)
  “My view is that this is the first global and systemic crisis of the neoliberal phase of capitalism. When I say it’s systemic, I mean that it’s not just a crisis in one sector. It’s not just a real estate or housing crisis. It’s not just a banking crisis. It is a systemic crisis.”
 • A crisis made by neoliberalism (November 10, 2009)
  “Michael Yates and Fred Magdoff have collaborated on a new book, The ABCs of the Economic Crisis: What Working People Need to Know, that provides a concise and accessible account of the worst economic crisis since the Great Depression, and why it happened. Mike Whitney interviewed Yates and Magdoff about their book.”
 • Ashley Smith: Can Marxism explain the financial crash? (April 13, 2009)
  “Two veteran socialists [John Bellamy Foster and Fred Magdoff] have written a new book identifying the causes of the economic meltdown in capitalism’s in-built tendency toward crisis.”

Spectre

 • Michael Roberts: The persistence of global capitalism’s long depression (April 6, 2024)
  “Ashley Smith interviews Michael Roberts about the state of the US and world economy, the reasons for what he calls the Long Depression, and how it is driving political polarization within countries and imperial rivalries between the globe’s dominant and rising powers.”

State of Nature

 • Minqi Li: Global imbalances, peak oil, and the next global economic crisis (Winter 2011)
  “After about 2020, both of the world’s two largest economies will lose the capacity to function either as the world’s lender of last resort or the world’s borrower of last resort. This will leave the neoliberal global economy in a fundamentally unstable condition.”

UCLA: Center for Social Theory and Comparative History

 • Robert Brenner: What is good for Goldman Sachs is good for America: the origins of the current crisis (pdf) (18 April 2009, 73 p.). Also online at Verso/Blog (13 November 2018)
  “This text appears as the Prologue to the Spanish translation of the author’s Economics of Global Turbulence (Verso, 2006) which was published by Akal in May 2009.”
 • R. Taggart Murphy: In the eye of the storm: Updating the Economics of Global Turbulence, an introduction to Robert Brenner’s update (The Asia-Pacific Journal, December 7, 2009)

Weekly Worker

 • Michael Roberts: Ten years later (Issue 1167, August 10, 2017)
  “What has the bourgeoisie learnt from the 2007-08 crash? Not a great deal.”
 • Hillel Ticktin: The theory of capitalist disintegration (Issue 880, September 8, 2011)
  “More and more people are saying, ‘Marx was right’. But can the present crisis of capitalism be explained by the tendency for the rate of profit to fall, famously discussed by Marx? Profits are high and there is a massive overaccumulation of capital.”
 • Head-in-the-sand capitalism and the tasks of the left (Issue 761, March 19, 2009)
  “The current downturn has been compared to the great depression. Peter Manson spoke to Hillel Ticktin, editor of Critique, about the prospects for the left and what can be expected from the G20.”

Wikipedia, the free encyclopedia

Workers Liberty

 • Martin Thomas: Nine years on from the 2008 crash: The new left, the new right, and the resilience of neoliberalism (Vol.3, No.58, September 2017, 8 p.)
  “Let us investigate what neoliberalism has been; why it has been, and still is, resilient but by no means all-enveloping; what its effects have been on the left; its entropies of today, and the dynamics of the right-nationalist surges.”
 • Theme: Marxist economists analyse the crisis (March to June 2008 + December 2008 onwards)
  “Robert Brenner, Andrew Kliman and David Laibman are new contributors, and Michel Husson, Fred Moseley, Leo Panitch, and Costas Lapavitsas present second thoughts, in a symposium also including Simon Mohun, Trevor Evans, and Dick Bryan.”

YouTube
Video: The future of capitalism: Alec Callinicos & Martin Wolf (Kings College, London, November 2, 2009)

 • Alex Callinicos (24:32 min.)
 • Martin Wolf (23:02 min.)
  Video: David Harvey and Chris Harman at Marxism 2009 about The Crisis Today (July 5, 2009):
 • David Harvey (25:33)
 • Chris Harman (28:50)
  Video: Chris Harman speaking at Conway Hall London (October 21, 2008): Marx and the credit crunch, Part 1 (7:31 min.) + Marx and the credit crunch, Part 2 (7:30 min.) + Marx and the credit crunch, Part 3 (6:14 min.)