Meme.
Meme. Source Meme-Arsenal.com.

Linkbox med baggrund, analyser, debat (og bøger online) om den økonomiske doktrin neoliberalisme / nyliberalisme, som for alvor fik vind i sejlene i slutningen af 1970’erne med valgsejrene til britiske Margaret Thatcher (1979) og amerikanske Ronald Reagan (1981).

Bjarne A. Frandsen,
revideret september 2021


 

Indhold / Contents


 

Leksikale mv. / Encyclopaedia etc.


 

På dansk (og norsk)

Arbejderhistorie: tidsskrift for historie, kultur og politik

 • Nyliberalismens rødder i den herskende klasse i Danmark (pdf). Af Anders Hadberg (nr.3, 2009 / nr.1, 2010, s.103-130). “Anders Hadberg beskæftiger sig i denne artikel med de magtforskydninger, som siden 1980 har fundet sted internt i kapitalistklassen i Danmark- og som har haft afgørende betydning for samfundsudviklingen.”

Dansk Nyliberalisme

Red. Anders Lundkvist (Frydenlund, 2009, 435 sider). “I kølvandet på den internationale finanskrise analyserer bogen, hvordan nyliberalismen har påvirket det danske velfærdssamfund.”

Anmeldelser mv.:

 • Historien om dansk kapitalisme. Del 2: Nyliberalismen efter 1982 (Anderslundkvist.net, 6. august 2022).
 • Finanskrisen og nyliberalismens fallit. Af Anders Lundkvist (Modkraft.dk, 21. oktober 2008). Efterskrift (redigeret version) til bogen (side 421-431).
 • Nyliberalismens mystik. Af Birger Linde (Modkraft.dk, 2. september 2009). “Der er længe imellem, at der kommer bøger af en vis tyngde og kvalitet om samfundsudviklingen i Danmark … Så når der kommer en gedigen bog med grundig venstreintellektuel debat, med diskussion og kritik af nyliberalismen og al dens væsen, er det bare med at få den læst.”
 • På jagt efter en dansk nyliberalisme. Af Bent Gravesen (Kritisk Debat, 1. september 2009; online på Internet Archive). “Samlet set er det bestemt en læseværdig antologi, selv om artiklerne både kommer lidt rigeligt langt omkring og er indbyrdes uenige. Er man som jeg på jagt efter en nærmere indkredsning af en særlig dansk nyliberalisme, kan der dog være lidt for langt mellem snapsene.”
 • Er en ny ideologisk venstrefløj på vej? Af Jakob L. Krogh (Socialistisk Arbejderavis, nr.287, 19. marts 2009; online på Internet Archive). “Bogen er et vellykket forsøg på en kritik af nyliberalismen. Liberalisme betyder frihed, i nyliberalismen er friheden til at agere på markedet den eneste vigtige frihed.”

Deres krise – vores løsninger

Af Richard Seymour (Solidaritet, 2015, 263 sider). “Bogen er en analyse af nyliberalismen som følges op af en strategi for en kamp mod den.” Med tillæg af Henrik Herløv Lund: Neoliberalisme og New Public Management i Danmark (side 213-254).

 • Oprør mod eliten. Af Richard Seymour (Solidaritet, nr.1, marts 2015, s.36-38) + anmeldelser af engelske udgave af bogen nedenfor (Against Austerity).
 • Nyliberalismen har slået rødder (pdf). Anmeldelse af Karen Helveg Petersen (Det Ny Clarté, nr.28, november 2015, s.84-86). Scroll ned. “Bogen er stærkest i gennemgangen af, hvordan den herskende ideologi ikke bare er grebet ud af luften, men bygger på en rationel kerne af levede erfaringer.”

Djøfbladet

 • Nyliberalisme – en ide til tiden. Af Regner Hansen (nr.3, februar 2013, s.30-31). Anmeldelse af Daniel Stedman Jones: Masters of the Universe – Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal Politics (Princeton University Press, 2012, 424 p.). “Nyliberalisme er økonomisk-filosofisk tankegods fra mellemkrigstidens Centraleuropa, som blev videreudviklet i USA. Ideen fik sin politiske chance på grund af 1970’ernes økonomiske ruin.”

Eftertryk

 • Socialdemokratisk neoliberalisme. Af Niklas Olsen og Jesper Vestermark Køber

Information

 • Neoliberalismens storhed og fald oprulles i ny bog – men analysen er ikke helt up to date. Af Steen Nepper Larsen (26. marts 2022). “Ny bog giver et gedigent indblik i en magtfuld ideologi, der satte sig igennem på den globale og hjemlige politiske scene fra 1990’erne og frem.” Anmeldelse af Manfred B. Steger og Ravi K. Roy: En meget kort introduktion til neoliberalisme (Frydenlund, 2022, 160 s.). Under betalingsmur.

Kritisk Debat

 • Nyliberalisme (pdf). Af Jan Helbak (1. september 2021, s.26-37; online på DBC Webarkiv). “Begrebet anvendes meget frit, ofte journalistisk og beskrivende (anekdotisk), men desværre også med en status og påstået forklaringskraft, som var der tale om en velafgrænset politisk-økonomisk kategori – en art anerkendt fælles referencepunkt af paradigmatisk status. Men sådan forholder det sig rent faktisk ikke.” Scroll ned.
 • Nyliberalisme eller liberalisme på ny? Af Jan Helbak (1. november 2009; online på Internet Archive). “Begrebet bruges i flæng og ofte, og det har en relation til fænomener i virkeligheden og i teorien. Alene derfor kan det være ganske spændende at undersøge begrebets indhold nærmere men også at se på, om begrebet overhovedet er anvendeligt som selvstændig kategori i analytisk sammenhæng …”
 • Nyliberalismen i Danmark og regulering af finanssektoren. Af Anders Hadberg (1. september 2008; online på Internet Archive). “Jeg vil forsøge at vise, at det danske velfærdssamfund siden 1980erne har været og stadig er domineret af nyliberalismen.”
 • Nyliberalismen i Danmark. Af Henrik Herløv Lund  (3. september 2007; online på Internet Archive). “Hovedsigtet med artiklen er at analysere nyliberalismen i borgerligt regi.  Først repræsenteret ved Anders Fogh Rasmussen ‘minimalstatsprojekt’ før regeringsovertagelsen. Dernæst analyseres VK-regeringens nyliberale politik i dag.”
 • Nyliberalismen i Danmark: forudsætninger og konsekvenser. Af Anders Hadberg (1. april 2007; online på Internet Archive). “Omstående artikel argumenterer imidlertid for at nyliberalismen har været den dominerende tendens i den danske velfærdskapitalisme siden 1980’erne.”
 • Ideernes krig. Af Susan George (15. november 2004; online på Internet Archive). “Neoliberalismens sejr er et resultat af 50 års intellektuelt arbejde, som nu i stor udstrækning afspejler sig i medier, indenfor politik og de internationale institutioners program.”

Modkraft

 • Stat, kapitalisme og organisk krise. Af Curt Sørensen (5. marts 2014). “Den moderne kapitalisme er ikke længere et kompromisdemokrati og socialpartnerskab, men et neoliberalt postdemokrati i hænderne på en politisk og økonomisk elite.”
 • Drømmen om neoliberalismen og markedsstaten. Af Henrik Herløv Lund (14. august 2011). “… rygterne om velfærdsstatens er stærkt overdrevne. De udspringer dybest set ikke af økonomisk nødvendighed, men er i højere grad et udtryk for, at arbejdsgiverne og de borgerlige partier i stigende grad undsiger det sociale og politiske kompromis om velfærdsstaten.”
 • Genopretningspolitikken efter nyliberalismen. Af Anders Lundkvist (31. marts 2010). “Hvilke reformer bør venstrefløjen foreslå som svar på krisen?”
 • Se også emneord på Modkraft.dk: Neoliberalisme

Neoliberalisme og New Public Management i Danmark 1980-2014 (pdf)
Af Henrik Herløv Lund (Forlaget Alternativ, 2014, 40 sider) (Småskrifter, nr. 51). “Fra 1980 og frem skyller en magtfuld ideologi og teori ind over Danmark – neoliberalismen. Målet for neoliberalismen er at rehabilitere markedet i forhold til velfærdsstaten i den samfundsvidenskabelige tænkning, i økonomien og politisk …”

Radikal Portal

Nyliberalismens økonomiske mytologi. Av Anwar Shaikh (23. marts 2013). “Nyliberalismen påstår at frihandel er den beste måten å fostre økonomisk utvikling på. Men denne doktrinen baserer seg på feilantakelsen om at internasjonal konkurranse senker den sterke og løfter den svake. Reell konkurranse fungerer ganske annerledes.”

Slagmark: tidsskrift for idéhistorie

Temanummer: Neoliberalisme (nr.74, efterår 2016). Med indholdsfortegnelse og redaktionelt forord af Jacob Jensen & Niklas Olsen online: Hvad er neoliberalisme?

Socialistisk Information

Nyliberalismen fører os bag lyset. Af Silas Marker (6. november 2021). Anmeldelse af Linn Stalsberg: Det er nok nu: vordan nyliberalismen ødelægger mennesker og natur (Forlaget Solidaritet, 2021, 176 sider). “Det er en fortælling, der vil være mange venstreorienterede bekendt. Men Stalsberg fortæller den kort, malerisk og præcist, så de fleste kan være med.”

Solidaritet.dk

1980-2000: Forandringens årti – et nyt klassekompromis med nyliberalismen i offensiven (Kritisk Revy, 15. juni 2022). “I anledning af udgivelsen af Søren Kolstrups nye bog Forandringens Årti. Mellem velfærd og nyliberalisme 1990-2001 (Frydenlund, 2022, 568 s.), bringer Kritisk Revy denne kronik af bogens forfatter, der giver et overblik over de reformer, der var med til at forme den nyliberale konkurrencestat.” Se også Søren Kolstrup: 90’ernes nyliberalisme har sat varige spor i velfærdsstaten (Altinget.dk, 14. juli 2022) + anmeldelser af Steen Gottlieb: Socialdemokraternes store højresving startede i 1990’erne (Solidaritet.dk, 13. august 2022) + Anders Lundkvist: Nyliberalisme med et menneskeligt ansigt? (Solidaritet.dk/Kritisk Revy, 15. september 2022) + anmeldelse af Freddie Nielsen (Socialistisk Arbejderavis, nr. 396, 12. oktober 2022).

Bliver pandemien neoliberalismens død? Af Niels Frölich (Kritisk Debat, 15. februar 2022). “… om neoliberalismen er døende, død eller stadig i live er ikke ligegyldigt for det har strategiske konsekvenser for venstrefløjens politik.”

Vardøger

Temanummer: Det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv (pdf). Red. Hans Ebbing (nr.36, oktober 2016, 184 sider). “… den liberalistiske offensiven ikke handler om å bekjempe staten, men om ta makten over de organer, som sinker ‘fremsteget’ gjennom å stå under demokratisk kontroll.”

Weekendavisen

Den almægtige forbruger. Af Gunver Lystbæk (23. juni 2019). Interview med Niklas Olsen om hans doktorafhandling: The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism (Palgrave Macmillan, 2019, 308 p.). “Den suveræne forbruger har vist sig slet ikke at være så suveræn alligevel, og i afhandlingen opridser han tre historiske kritikpunkter, som er blevet glemt i den neoliberale tidsalder.”


 

In English

Economic theory, politics and the state in the neoliberal epoch (pdf)
By Rune Møller Stahl (Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, January 2018, 214 pages). “Mit Phd-projekt … handler om hvilken betydningen økonomiprofessionen og økonomisk teori har spillet i den liberalisering af den økonomiske politik, som vi har oplevet siden 1970erne.” Se også Rune Møller Stahl: Neoliberalisme betyder andet og mere end ’alt hvad der er ondt’ (Information.dk, 3. april 2018).

Against Austerity: How We Can Fix the Crisis They Made

By Richard Seymour (Pluto Press, 2014, 197 pages). “In an analysis which challenges our understanding of capitalism, class and ideology, Richard Seymour shows how ‘austerity’ is just one part of a wider elite plan to radically re-engineer society and everyday life in the interests of profit, consumerism and speculative finance.” See Reviews etc.:

A Brief History of Neoliberalism

By David Harvey (Oxford University Press, 2005, 247 pages). “Neoliberalism – the doctrine that market exchange is an ethic in itself, capable of acting as a guide for all human action – has become dominant in both thought and practice throughout much of the world since 1970 or so.” See the book online (pdf) + reviews etc.:

Catalyst Review

The logic of capitalist accumulation explains Neoliberalism. By Colin Gordon (2 June 2023). Review of Gary Gerstle’s book (Oxford University Press, 2022, 432 p.). “The Rise and Fall of the Neoliberal Order tackles important questions of the last century about democracy, economy, and war. But it fails to answer a basic question: why governments in capitalist democracies are compelled to serve capital.”

The Crisis of Neoliberalism

By Gerard Duménil and Dominique Lévy (Harvard, Harvard University Press, 2011, 400 pages). “This book examines ’the great contraction’ of 2007–2010 within the context of the neoliberal globalization that began in the early 1980s. This new phase of capitalism greatly enriched the top 5 percent of Americans, including capitalists and financial managers, but at a significant cost to the country as a whole.” See the book online at Digamo.free.fr (pdf). See reviews etc.:

Dissent

Neoliberalism’s world order. By Adam Tooze (Summer 2018). Review of Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism (Harvard University Press, 2018, 400 p.). “Since its inception, neoliberalism has sought not to demolish the state, but to create an international order strong enough to override democracy in the service of private property.” See also interview with Quinn Slobodian: Neoliberalism was a counterrevolution against democracy (Jacobin, November 18, 2022).

International Socialism

 • Neoliberalism and the British working class: a reply to Neil Davidson. By Jane Hardy and Joseph Choonara (Issue 140, Autumn 2013, p.103-130). “Neil Davidson has produced a lengthy piece on the neoliberal era in Britain, which raises important questions for us as revolutionary socialists. We agree with much of his narrative. However, the article is a piece of two halves and there are problems with both.”
 • The neoliberal era in Britain: historical developments and current perspectives. By Neil Davidson (Issue 139, Summer 2013, p.171-223). “Margaret Thatcher’s death provides a suitable occasion for a wide-ranging appreciation of the changes wrought in British society by neoliberalism.”
 • Theorising neoliberalism. By Chris Harman (Issue 117, Winter 2008, p.87-122). “Neoliberalism is a term used to describe present day economic policies … But many accounts of it are confusing and give the impression that fighting it is an easy alternative to fighting the capitalist system.”

Jacobin

 • The power of Finance is inherent to Capitalism (April 5, 2024). Extract from Scott Aquanno and Stephen Maher, The Fall and Rise of American Finance: From JPMorgan to BlackRock (Verso, 2024, 272 p.). “Analysts of financialization often present it as a sign of capitalist decline, yet the rise of finance has actually strengthened capitalist domination. The only way to challenge this power is by converting finance into a public utility.”
 • Capitalist markets aren’t “free”: They’re planned for profit (March 12, 2024). Chandler Dandridge interviews Grace Blakeley: “Neoliberalism was never about shrinking the state to unfetter markets and enhance human freedom. In her new book, Vulture Capitalism [Atria Books, 2024, 384 p.],  Grace Blakeley argues that neoliberalism has always sought to wield state power to maximize profits for the rich.”
 • How the Chicago Boys broke Chile. By Tim Brinkhof (May 13, 2023). Review of Sebastián Edwards, The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism (Princeton University Press, 2023). “Conservatives cast Chile as a success story in which the neoliberal economists known as the ‘Chicago Boys’ reversed reckless socialist experimentation. This whitewashes the horrific crimes of Augusto Pinochet and the precarity his policies normalized.”
 • The forgotten case against Milton Friedman. By Seth Ackerman (May 13, 2023). An interview with Thomas Palley: “In 1967, Milton Friedman launched a counterrevolution in economics that overturned the Keynesian theory of inflation. Three years later, economist James Tobin issued a powerful theoretical rebuttal — but in the economics mainstream, it’s been all but forgotten.”

 • Neoliberalism was a counterrevolution against democracy. By Daniel Denvir (November 18, 2022). Interview with Quinn Slobodian: “A group of 20th-century intellectuals saw the democratic nation-state as a threat to private property. Their solution: shifting power to unaccountable international bodies like the WTO, helping pave the way to what we now call ‘neoliberalism’.”
 • Financialization was a response to capitalism’s failings. By Jack Copley (December 4, 2021). “Popular critiques of financial deregulation often blame the City of London’s excessive political influence. But financialization wasn’t imposed on capitalism by elite plotting — it was a political response to its inherent crisis tendencies.”
 • Neoliberalism is a political project (July 23, 2016). “Bjarke Skærlund Risager, a PhD fellow at the Department of Philosophy and History of Ideas at Aarhus University, sat down with David Harvey to discuss the political nature of neoliberalism, how it has transformed modes of resistance, and why the Left still needs to be serious about ending capitalism.”

Thejobbingleftiehistorianandresearcher

Michael Roberts Blog

 • Neoliberalism works for the world? (November 27, 2017). “China’s economy is an example of successful neoliberal economic policy!? In several posts I have shown that China is not a free market economy by any stretch of the evidence and may not even be described as capitalist. It is state-owned and controlled with investment and production state-directed …”

Neoliberalism: A Critical Reader

Edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston (Pluto Press, 2005, 268 pages). “The books is organised in three parts: the first section outlining neoliberal theory, the second exploring how neoliberalism has affected various policy areas, and a third looking at how neoliberal policies have played out in particular regions of the world.” See reviews etc.:

New Politics

 • The nature of Neoliberalism: What can we learn about neoliberalism from Neil Davidson’s new book? By Charles Post (New Politics, Issue 76, Winter 2024). Review of What Was Neoliberalism? Studies in the Most Recent Phase of Capitalism, 1973-2008 (Haymarket Books, 2023, 270 p.). “His analyses of the ideological origins and political evolution of neoliberalism are both original and insightful. Despite the weaknesses of his economic analysis, the book is a crucial contribution to the Marxist understanding of the recent history of capitalism and the roots of the current world political and economic crisis.”

Salvage

 • Neoliberalism as the agent of capitalist self-destruction. By Neil Davidson (August 1, 2015). “What I am suggesting is that neoliberalism as a strategy has almost been too successful as a method of capitalist regulation. It has finally brought about the situation that Schumpeter feared, where creative destruction has no limits or boundaries.”

Socialist Register 2008

 • Marxian and Keynesian critiques of Neoliberalism. By Alfredo Saad-Filho (p.337-45). “A Marxist examination of the material basis of neoliberalism throws light on several limitations of rival Keynesian critiques of neoliberalism.”
 • The roots of Neoliberalism. By Elmar Altvater (p.346-53). “Yet neoliberal ideas had actually been spreading across the Western world even during the Keynesian ‘golden age’ of capitalism, during which there was a modernization of simple-minded earlier liberal (what might now be seen as ‘paleoliberal’) ideas.”
 • Neoliberalism and the discontented. Gregory Albo (p.354-62). “Neoliberalism needs, first of all, to be understood as a ruling-class political programme to respond to challenges from the Left.”

What was Neoliberalism?

What can we learn about neoliberalism from Neil Davidson’s new book?

Workers’ Liberty

 • The world of neo-liberalism. By Paul Hampton and Martin Thomas (Solidarity, Issue 298, 2 October 2013). A background paper for the 2013 annual conference for Workers’ Liberty + A critical comment by Barry Finger.