Lomborg og klodens tilstand

0
191

Lidt af den danske og udenlandske debat om Bjørn Lomborg og bogen “Verdens sande tilstand”. English edition: “The skeptical environmentalist: measuring the real state of the world”.


Forord

Bjørn Lomborg er lektor i statskundskab ved Århus Universitet, og leder af den borgerlige regerings nye Institut for Miljøvurdering. Han skrev i 1998 en række kontroversielle kronikker i dagbladet Politiken om ‘Klodens sande tilstand’, og konkluderede her, at “Verden ikke er ved at gå under. Ressourcerne er ikke ved at løbe tør. Vi efterlader faktisk jorden som et bedre sted at leve, end da vi modtog den. Nyd det.”

Senere på året kom så hans bog: Verdens sande tilstand (Centrum, 1998. 2.udgave fra 2002 er et uændret optryk).

Artiklerne og bogen medførte en omfattende debat. Noget af kritikken blev samlet i Henning Schroll mfl. (red.): Fremtidens pris: talmagi i miljøpolitiken (Mellemfolkeligt Samvirke/Det Økologiske Råd, 1999). Se også Bjørn Lomborg/Ulrik Larsens svar: Godhedens pris: politik uden kritik (1999). Online på Lomborg.com (pdf).

Forsiden af den danske udgave af Verdens sande tilstand

I august 2001 bragte det engelske dagblad The Guardian tre artikler af Lomborg og september 2001 udkom så den engelsksprogede udgave af Lomborgs bog: The skeptical environmentalist: measuring the real state of the world. (Cambridge University Press, 2001). Som med den danske udgave, gav den engelske udgave også anledning til en større debat. Med samme mønster som i Danmark: overvejende positive anmeldelser i dagbladene, og mere negative fra forskerside. I juni 2002 kom Det Økologiske Råds kritiske bog fra 1999 så i en revideret engelsk udgave: Christian Ege, Jeanne Lind (eds.): Skeptical questions and sustainable answers. Den er online på deres site (pdf) (224 s.; at Internet Archive). Og Bjørn Lomborgs svar: Short reply to ‘Skeptical questions, sustainable answers’ (pdf) (27. juni, 2002; at Internet Archive).

Her har vi samlet lidt af debatten (mest den engelsksprogede), som er tilgængelig online.

Bjarne A. Frandsen. Marts 2002
Revideret juli 2002. Tilføjelser august 2008


Se også på Socialistisk Bibliotek:


Lomborg og Kloden tilstand

Anti-Environmental Myths Bjørn Lomborg

Correcting myths from Bjørn Lomborg
En større linksamling med kritiske artikler mod bogen.

Anti-Lomborg.com
Har bla. Lomborgs tre artikler fra den engelske avis The Guardian (15.-17. august 2001) og den efterfølgende debat.

Bjørn Lomborg
Forfatterens eget site har samlet en del anmeldelser og Lomborgs svar i forbindelse med den engelsksprogede udgave, se punktet Critiques and replies. Her er bla. kritikken fra tidsskrifterne Nature (8. november 2001), Science (12. november 2001) og Scientific American (januar 2002). Desuden er bogens første kapitel online.

Copenhagen Consensus
Bjørn Lomborgs regeringsstøttede projekt.

Se kritik:

Konsensus er ikke et regnestykke, men en demokratisk proces (pdf). Af Jesper Jespersen & Thorkil Casse & Henrik Egelyng (Kritisk Debat, maj 2008; online på DBC Webarkiv).
“Under dække af eksperternes tilsyneladende neutrale kapper forsøger CCC at vinde politisk indflydelse ved at sætte en ugennemskuelig dagsorden og dernæst definere, hvorledes der skal prioriteres mellem usammenlignelige forslag.”

Kåre Fog: What is wrong about ‘Copenhagen Consensus’? + i bunden link til Thorkil Casses artikel: Copenhagen Consensus, a quantitative critique (conclusions from an article in Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2005:2, november 2005). Se også et referat af Casses artikel på dansk (Ulandsnyt.dk).

Grist Magazine

Something is rotten in the state of Denmark: a skeptical look at the ‘The Skeptical Environmentalist’ (12. december 2001).
Temanummer med ni emneopdelte artikler om verdens tilstand. Med bidrag fra bl.a. E.O. Wilson, Stephen H. Schneider, Norman Myers og Lester R. Brown.

Grus

Nils Bredsdorff: Er der grænser for fortællingen: om Lomborg, videnskab og uredelighed i samfundsvidenskaberne (pdf) (nr. 72, dec. 2004, s.48-66; online på RUC).
“Lektor, ph.d. ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som Politiken systematisk introducerede ham, Bjørn Lomborgs arbejder er så fyldt med sjusk, fortielser, hensigtsfuld forvrængning, målrettet fordrejning og ufuldstændig fremstilling, at det alene dømmer arbejdet ude blandt kollegaer.”

Information

Lomborgs egen ekspert: Lomborg er en manipulator. Af Jørgen Steen Nielsen (25. august 2008)
“Klimatruslen er reel, alvorlig og kræver øjeblikkelig handling, siger økonomiprofessor, hvis undersøgelse Bjørn Lomborg bruger til at fraråde handling.

Lomborg melder hus forbi. Interview ved Jørgen Steen Nielsen (26. august 2008)
“Jo, de fattige taber da på klimaforandringer, men jeg skrev om billedet for den samlede menneskehed, og det er positivt frem til 2070, siger den danske klimaskeptiker, der har fået en af sine egne eksperter på nakken.”

Lomborg-metoden er meningsløs som politiker-redskab (30. august 2008). Jørgen Steen Nielsen interviewer Gay Yohe.
“Den amerikanske økonomiprofessor, der legede med ved Bjørn Lomborgs Consensus-konference, anbefaler Lomborg at udelade det langsigtede klimaspørgsmål, hvis legen skal leges igen. Det egner sig ikke til cigarkasse-logikken.”

Ing.dk
Sitet har nyheder og artikler. Søg på “Lomborg”.

Institut for Miljøvurdering (online på Internet Archive)
Bjørn Lomborgs nye institut fra 2002. Det blev i 2006 lagt under Det Økonomiske Råd.

Jesper Gundermann – Homepage

Lomborg-debatten
Link til egne indlæg + den internationale kritik af Bjørn Lomborg.

The Lomborg-Errors Web Site
“The primary purpose of this web site is to gather and publish errors found in Bjørn Lomborg’s ‘The Skeptical Environmentalist’ (Cambridge University Press, 2001). In addition, it gives information on cases and activities related to Bjørn Lomborg, attempts to describe his methods, and attempts to document his dishonesty. The web site is hosted by biologist Kåre Fog, Denmark.”

The Nation

Frank Ackerman: Tree-huggers no longer! (25. marts 2002)
“I am of course disappointed, but hardly shaken in my worldview, to learn that Lomborg claims to have caught Greenpeace in a statistical error or two. Greenpeace doesn’t rely on me to throw grappling hooks onto whaling ships, and I don’t rely on them for quantitative research. On the strength of this book, I won’t rely on Lomborg, either.”

New Left Review

Jacob Stevens: Monetized ecology (nr.16, juli-august 2002, s.143-151).
“His evangelical neoliberalism leads to a dangerous complacency about future trends in the developing world, and the supposedly heard-headed gloss he places on the political evaluation of environmental problems turns out to be inherently anti-democratic.”

Noah
Organisationen har oprettet en hjemmeside, som løbende vil overvåge Lomborgs Institut for Miljøvurdering.

Politiken

Bjørn Lomborg : Klodens sande tilstand/Klagen om kloden (12. januar 1998)
“Lektor Bjørn Lomborg på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet har kigget nogle af de gængse miljøpåstande igennem sammen med seks studerende. Resultatet er denne og tre andre kronikker.”
3 øvrige kronikker i serien:
Bjørn Lomborg: Aldrig mangel på råstoffer (19. januar 1998)
Bjørn Lomborg: Truet: arter eller sandheden (26. januar 1998)
Ulrik Larsen: Menneskeskabt drivhuseffekt: frygt og fakta (2. februar 1998).
De 3 første kronikker er online på Libertas /Internet Archive.

Salt

Tørk Haxthausen: Lidt salt på Lomborg (nr.1, februar 2002, s.9-10). Referat af en større artikel af Tom Burke: Ten pinches of salt: a reply to Bjorn Lomborg (29. august 2002). Tom Burkes artikel er online på Green Alliance (online at Internet Archive).

Scientific American
I januar-nummeret bringer tidsskriftet fire kritiske anmeldelser af Stephen Schneider, John Holdren, John Bongaarts og Thomas Lovejoy under titlen Misleading math about the earth : science defends itself against ‘The Skeptical Environmentalist’ (nr.1, januar 2002, s.59-69). Lomborgs svar + replik fra redaktøren John Rennie i maj-nummeret (nr.5, maj 2002, s.9-10). Dette kan læses sammen med et længere svar fra Lomborg (kun online), uddybende kritik fra redaktionen (kun online), læserbreve og links: Skepticism toward The Skeptical Environmentalist (15. april 2002).

SourceWatch

Bjørn Lomborg
Indhold: The Skeptical Environmentalist, External links, Critics of Lomborg, Defenders of Lomborg.

Copenhagen Consensus
Indhold: History, Sponsors, Panel of experts, Challenge paper authors, “Opponents”, External links.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

UVVU’s endelige afgørelse i klagesagen om Bjørn Lomborg (12. marts 2004):
“Kernen i UVVU’s afgørelse af 6. januar 2003 er, at der objektivt set var tale om videnskabelig uredelighed fra Bjørn Lomborgs side, bl.a. fordi bogen var baseret på en systematisk ensidighed i valget af data. Pga. Bjørn Lomborgs manglende videnskabelige ekspertise i de temaer, som bogen behandler, fandt UVVU imidlertid ikke, at Bjørn Lomborg havde handlet forsætligt eller groft forsømmeligt. Bjørn Lomborg blev derfor frikendt for beskyldningerne for, at han havde handlet videnskabeligt uredeligt, men UVVU udtalte samtidig, at han klart havde handlet i strid med god videnskabelig skik.”
Se også Bjørn Lomborgs website, sektionen Critiques and replies, her ligger UVVUs afgørelse samt Lomborgs svar: The ruling on the matter of scientific dishonesty from DCSD: A comment (7. jan. 2003 + debatten fra det amerikanske tidsskrift Scientific American, som afgørelsen bygger på.

De tre klager til UVVU over tekster af Bjørn Lomborg (9. december 2003)
“Nepenthes offentliggør for første gang den fulde ordlyd af alle brevene fra de tre klagesager over Bjørn Lomborg”.

Og på engelsk:

The two complaints claiming deliberate scientific dishonesty by Bjørn Lomborg in the book The Skeptical Environmentalist (10. december 2003; online at Internet Archive)

Union of Concerned Scientists

UCS examines ‘The Skeptical Environmentalist’ (2001; online at Internet Archive)

Wikipedia, den frie encyklopædi

Bjørn Lomborg
Verdens Sande Tilstand

Wikipedia, the free encyclopedia

Bjørn Lomborg
The Skeptical Environmentalist

Det Økologiske Råd/The Ecological Council

Christian Ege, Jeanne Lind (eds.): Skeptical questions and sustainable answers. København, Det Økologiske Råd, 2002, 329 s. Bogen er en revideret udgave af Fremtidens pris, som Mellemfolkeligt Samvirke og Det Økologiske Råd udgav i 1999. Den er online som pdf-fil.