Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1871-1880

1871

Socialistiske Blade : i tvangsfri Hefter : Udgivne af en Arbejder (Louis Pio). Nr. 1 udkom den 21. maj, nr. 2 den 12. juli.

Socialisten : Et Ugeblad for Arbejdernes Berettigede Fordringer.
Motto: “Ingen Rettigheder uden Pligter, Ingen Pligter uden Rettigheder”.
Nr. 1 udkom den 21. [22.juli **]. Den 2. april 1872 blev Socialisten dagblad. Socialisten var en videreførelse af Socialistiske Blade og var udgivet af de samme personer, Pio og Brix. Sidstnævnte stod som redaktør indtil overgangen til dagblad. Socialisten udkom sidste gang den 9. maj 1874 og blev den 10. maj fortsat under navnet Social-Demokraten.

[** Svar fra Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv, november 2006: “På forsiden af det første nummer af Socialisten står: Juli 1871 og “Udgaar hver lørdag”. Da det næste nummer var sidste nummer i juli, må det nummer være udkommet 2. sidste lørdag, der var den 22. april 1872″].Gnsn.oplag 2.500
If. [Socialdemokratiets århundrede II var Wilh. Rasmussen, redaktør “nogen tid efter Pios fængsling (og) ledede til dens ophør i maj 1874”]

Litteratur:

Socialistiske Blade I-II. Af Louis Pio. Red. af Kurt Luchau Nielsen. (Odense, Clio-Reprint, totografisk genoptr., ca. 48 sider, 1974.) (Louis Pios skrifter, bd. 1). (Kilder til Danmarks økonomiske og sociale historie, 2)

Antisocialistiske Blade : dagspressens anmeldelser af Louis Pios “Socialistiske Blade”, 1871. Udg. af Kurt Luchau Nielsen. (Odense, Clio, 1975. 120 sider). (Kilder til Danmarks økonomiske og sociale historie, 3). (Louis Pios skrifter, bd. 2)

Maanedsblad for Randers Arbeiderforening. Red. H. Christensen. Nr. 1 udkom den 9. september, sidste nr. (nr. 4) november-december 1871.

Fremad. Kolding. Udg. M. Heimann. (Dansk Arbejdersamfund). Nr. 1 den 3. december 1871, sidste nr. (nr. 42) den 29. september 1872.

1872

Dansk Arbejdertidende. Ugeblad for ”Dansk Arbejdersamfund”. Nr. 1 udkom den 30. november, sidste nr. (nr. 26) den 28. juni 1873. Udg. og red. typograf H. P. Løber. Fra 29. januar 1873 overtog M. Lazarus red. og udg.

Dansk Arbejdertidende. Odense. Nr. 1 udkom den 6. juli, sidste nr. (nr. 14) den 8. april 1873. Udg. og red. af en forening. I kommission hos boghandler N. Jacobsen, Vestergade 97, Odense.

Folkets Barn. Udg. og red. Alfred Jørgensen. Kun eet nr. den 28. oktober.

En Røst fra Fængslet. Udg. og red. F. L. Zimmermann. Nr. 1 og 2 udaterede (udkom 18. og 25. maj), sidste nr. (nr. 5) den 22. juni.

Almindelig dansk Velfærdsforening. Organ for en forening af samme navn. Red. P. F. Lunde. Nr. 1 udkom den 16. november 1872, sidste nr. (nr. 21) den 31. maj 1873. Fortsatte i Arbejderbladet.

1873

Arbejderbladet. Nr. 1 udkom den 7. juni 1873, sidste nr. (11. årg. nr. 15) d. 11. august 1883. Red P. F. Lunde. Organ for Almindelig dansk Velfærdsforening.

Arbejdervennen. Udgivet af Socialdemokratiet. I komm. hos Hornbeck. Nr. 1 udkom den 28. december, sidste nr. den 28. august 1875. Fra 31. januar til 28. marts 1875 var Th. Andersen red., og fra søndag den 4. april og til bladets ophør Louis Toucher.

Demokraten. Nr. 1 udkom den 6. januar, sidste nr. (nr. 52) den 29. december. Socialistisk Ugeblad, udg. og red. C. Würtz og [E.W. Klein, A. B. Weiss, V. Rasmussen].

Figaro. Nr. 1 udkom den 1. februar 1873, sidste nr. den 28. maj 1876. Politisk satire. Første red. Carl Sacht, der senere var red. på Social-Demokraten. Kommer i opposition til socialdemokratiet og senere redaktører fjerner det mere og mere fra arbejderbevægelsen.

Maanedsblad for demokratisk Arbejderforening. Kun eet nr. Red. S. Pihl.

1874

Bibliotek for Arbejderne. Udg. og red. Laurids Hansen, tidligere Socialisten. Kun eet nr. den 20. april.

Lanternen. Udg. Vilh. Hornbeck. Henri Rocheforts blad La Lanterne, oversat til dansk. 12. juli til 22. oktober, ialt 14 numre.
Om Henri Rochefort, se Wikipedia, engelsk eller på fransk, om: La Lanterne

Social-Demokraten. Første nr. den 10. maj. Red. Anton Mundberg
[“.. Efter ham fulgte Carl Sacht, der tidligere havde udgivet vittighedsbladet »Figaro«. Hans virksomhed afbrødes ved en dom på 6 måneders fængsel (ligeledes for majestætsfornærmelse); han rejste til Sverige for at unddrage sig den, men blev eftersøgt og anholdt. Efter at V. T. Holst en kort tid havde været ansvarhavende, blev Søren Larsen redaktør, indtil Pio efter sin løsladelse atter overtog ledelsen..” Kilde: Socialdemokratiets århundrede II] Om Socialdemokratiets dagbladshistorie, se: Aktuelt (Wikipedia.dk)

1875

Den danske Lanterne. To numre, 14. og 23. januar.

Samfundet. Udgivet af Socialdemokratisk Samfund. Red. Th. Bjørnstrup. Nr. 1 udkom den 8. september, sidste nr. (nr. 2) den 30. oktober.
Se:
Socialdemokratisk Samfund, 1875-1882 (speciale, ABA)

1876

Ravnen. Fra 2. april 1876 til 7. januar 1877 og igen fra 6. oktober 1878 til 15. juli 1921. I perioden 1877-78 udkom Den gamle Ravn (se nedenfor). Udgivet af socialdemokratiet. Første red. Harald Brix. (se om Harald Brix på tidslinjen: 25. februar 1841

Se også:
Harald Brix (og Ravnens forhold til Socialisten) (Pladstilosalle.dk)
Den 5. Juni (Ravnen 1876)
Satiren som våben (Kommunistisk Politik)

Ugeblad for Almuen. Udg. og red. typograf H. P. Løber. Nr. 1 udkom den 4. november 1876, sidste nr. (nr. 17) den 31. marts 1877. National-demokratisk organ.

Maanedsblad for socialdemokratisk Arbejderparti. Nr. 1 udkom juli 1876, sidste nr. juni 1877. Red. Louis Pio, sidste nr. dog Chr. Hørdum.

1877

Den gamle Ravn. Red. Saxo W. Wiegell. Første nr. den 1. april 1877, sidste nr. den 29. september 1878.

Arbejdertidende. Udgivet af tidligere medlemmer af Almindelig dansk Velfærdsforening. Red. M. Lazarus. Nr. 1 udkom den 22. september 1877, sidste nr. (nr. 52) den 28. november 1878. Fortsatte som Reform.

Flyvebladet. Udgivet af Heinemann og Klein. Kritisk over for socialdemokratiet. Fra 14. januar til 14. oktober (nr. 40). Nr. 1-8 ansv. L. Hansen, derefter er Klein ansv. red.
If. Oversigt over trykte aviser i Statens Avissamling København:
Flyvebladet. Et demokratisk Ugeblad for Hvermand. (Red. : L. Hansen og E. W. Klein). 21/1 – 14/10 1877

Folkeviljen. Ugeblad for Arbejdere. Udg. af Socialdemokratiet. Specielt med henblik på landarbejdere. Red. Laurids Hansen. Fra 1. januar til 26. marts. 1877.

Den Radikale. Socialdemokratisk Ugeblad. Red. P. C. Johnsen og [J. Liljenkranz]. I opposition til socialdemokratiet. Fortsatte som Fremad.
If. Oversigt over trykte aviser i Statens Avissamling København:
(Red. : P. C. Johnsen og J. Liljenkranz). 30/6 – 26/9 1877

Fremad!. Social-demokratisk Ugeblad. Fortsættelse af Den Radikale. Udgivet af Det socialistiske Forenings Forbund. Red. F.R.Foltmar. Fra 6. oktober til 2. december.

Reform. Udgivet af Søren Larsen og Anton Mundberg, efter at disse var afskediget fra Social-Demokraten. Nr. 1 udkom den 28. oktober, sidste nr. (nr. 3) den 11. november.

1878

Den frie Tanke. Organ for fritænkerforeningen. Nr. 1 udkom den 1. oktober 1878, sidste nr. den 15. juli 1883. Red. K. Legarth. Fra 1. januar 1880 red. C. G. Lundquist indtil marts, derefter en lang række skiftende redaktører.

Reform. Medlemsblad for Dansk Vælgerforening. Fortsættelse af Arbejdertidende. Red. M. Lazarus. Nr. 1 udkom den 9. november, sidste nr. den 26. september 1881.