Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1851-1860

1851

Foreningen for Arbeidsclassens Vel. Udgivet af foreningen af samme navn. Redaktør Peter Frederik Lunde. Nr. 1 udkom den 29. august 1851, sidste nr. den 23. december. Fortsatte som Organ for Arbeidsklassen. – se nedenfor

1852

Organ for Arbeidsklassen. Udgivet af foreningen for Arbeidsklassens vel. Redaktør indtil juli P. F. Lunde, derefter Louis Toucher. Nr. 1 udkom den 4. januar 1852, sidste nr. den 28. august samme år. Fortsatte under navnet ‘Blad for Arbeidsklassen’.

Nemesis. Udgiver Louis Toucher. Nr. 1 udkom den 18. februar, sidste nr. den 9. januar 1853. Satire.

Samfundets Reform. Udgiver Frederik Dreier. Nr. 1 udkom den 19. april, sidste nr. den 28. februar 1853. Socialistisk tidsskrift.

Blad for Arbeidsklassen. Udgivet af Foreningen for Arbeidsklassens Vel. Red. cand. C. A. Gad. Nr. 1 udkom den 4. september 1852, sidste nr. den 22. januar 1853. Fortsatte som Nyt Blad for Arbeidsklassen.

1853

Nyt Blad for Arbeidsklassen. Udgivet af Arbejderforeningen. Redaktører: Christian Vilhelm Rimestad indtil 12. marts 1853, cand. theol. R. Jørgensen indtil 1. oktober 1853, lærer Hans Schneekloth til udgangen af april 1854, derefter igen Rimestad indtil 17. august 1856, og sidste red. J. A. Hansen. Bladet og foreningen ophørte med udgangen af august. Fra 1. januar 1854 fik bladet sit oprindelige navn – Blad for Arbeidsklassen – tilbage.

1856

Blad for Kjøbenhavns Arbejderforening. Nr. 1 udkom den 19. september 1856, sidste nr. den 3. april 1858. Red. J. A. Hansen. Fortsatte som Folkets Talsmand.

1858

Folkets Talsmand. Udgivet af Arbejderforeningen. Red. J. B. Karup. Nr. 1 udkom den 10. april 1858, sidste nr. den 16. oktober samme år. Fortsatte som Arbejderforeningens Organ.

Arbejderforeningens Organ. Udgivet af Kjøbenhavns Arbejderforening. Red. R. Jørgensen indtil maj 1859. C. V. Rimestad fra 28. april 1860 til medio september samme år. Nr. 1 udkom den 23. oktober 1858, sidste nr. den 22. september 1860.

1860

Blinkeren. Udgiver Louis Toucher. Udkom i tiden 24. august 1860 til midten af november (nr. 13). Blinkeren var oprindeligt bladet Rappee, som Toucher overtog.

Blad for Arbejderforeningen af 1860. Nr. l udkom den 23. september. I 1896 ændredes navnet til Medlemsblad for Arbejderforeningen af 1860.