Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1901-1910

1901

Fremskridtet. Blad for Fremskridtsklubberne. Red. P. Hansen og Aksel Sørensen. Ialt 3 numre. Første generelle ungdomsblad for arbejderbevægelsen.

1903

Socialisten. Organ for socialdemokratiske diskussionsklubber. Fra juli 1903 til december 1946.
Første red. Nicolaj L. Petersen, K.K. Steincke og H. P. Larsen (senere Hans Palbo).
Øvrige redaktører i tiden til 1940: Viggo Christensen, J. P. Nielsen, Anton Christensen, Harald Jensen, (C. L. Skjoldbo, Johs. Erwig og A. Larsen = [Aksel Larsen] i perioden juli 1918 til april 1919), H. P. Sørensen, Oluf Bertolt, Chr. Christiansen og Otto Jensen. Månedsskrift.
[Bladet er i perioden op til 1918 talerør for oppositionen i Socialdemokratiet.]

1904

Ny Tid. Organ for Socialistisk Ungdomsforbund i Danmark. Fra oktober 1904 til november 1908. Første red. Chr. Christensen. Fra nr. 2 var Albert Jørgensen medred., og fra nr. 14, nov./dec. 1904, erstattedes han af Mikkel Christensen. Økonomiske vanskeligheder bevirkede, at der Intet ordinært nummer udkom i 1906. Dog kom der et antimilitaristisk særnr. i 50.000 ekspl. i foråret 1906, trykt i Malmø. Da bladet fortsatte i marts 1907, var det med J. Back som red. Fra 1. april 1908 og til bladets ophør var Mikkel Christensen igen med i redaktionen.

1905

Skorpionen. Anarkistisk Organ. Udkom 2 gange månedligt, dog med forbehold. Fra mandag den 1. maj 1905 til 3. årgang nr. 1, tirsdag den 1. juni 1907. Red. Sofus Rasmussen fra nr. 5 H. P. Hansen og fra nr. 8 igen Sofus Rasmussen. Fra nr. 9 marts 1906 udgives Skorpionen af en kooperation med Johs. Mortensen som red. Den 24. juli stod en anarkistisk agitationskomité for udgivelsen med Sofus Rasmussen som red., og i oktober 1906 blev J. Jørgensen red. Fra 3. årg. havde bladet mottoet: For kritik af samfundet, og red. var Sofus Rasmussen. Sidste nr., december 1907, i alt 19 nr. Kilde: også Sorte Fane: Anarkisme og tidsskrifter.

1907

Anarkisten. Organ for Skandinavien. Udsendt [Udgivet] af en Gruppe Anarkister. Ansv. red. Johs. Mortensen. Månedsblad. Nr. 1 tirsdag den 1. marts 1907, sidste nr. (nr. 7) den 14. august 1908.

Fremad. Organ for Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark. Månedsblad. Nr. 1, maj 1907, red. Andersen Gadstrup, 3. årgang nr. 1, maj 1910 red. Reinhold Mac, bladet overgik samtidig til at være 14. dages blad. Fra 6. årg. 1915 red. Laurits Andresen, fra 7. årg. nr. 13 red. Harald Jensen, fra 29. januar til 1. maj 1916 red. Johs. Erwig, fra maj 1916 til 14. april 1917 red. H.P. Sørensen. Sigv. Hellberg red. fra 14. april 1917 til 10. april 1920, da A. D. Henriksen blev red. Fra 15. årg. maj 1921 igen månedsblad, og fra nr. 7 (november) samme år stod Kommunistisk Ungdoms Forbund for udgivelsen. Fremad udkom derpå uregelmæssigt og ophørte med nr. 2, september 1922, der havde Henry Petersen som red.
Online årg. 1-16 (1907-1922) på Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv + 25-års jubilæumsnr. 1931, udg. af Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark (pdf).

Korsaren. Imod Socialdemokratiet – For Socialismen. Dette blad ejes af dem, der skriver det. Red. Hans Jæger og J. J. Ipsen (ansv.). 2 gange ugentligt. Nr. 1 tirsdag den 1. marts 1907, nr. 10 (sidste nr.) fredag den 5. april 1907.

Revolten. Fra Socialdemokratiet – Til Socialismen. Ugeblad. Red. Hans Jæger og J. J. Ipsen (ansv.). Nr. 1 udkom den 22. november 1907, sidste nr. (nr. 10) fredag den 24. januar 1908.

Tyendebladet. Organ for Tyendet og Landarbejderne. Red. Carl Westergaard. Nr. 1 den 6. oktober 1907. Fra 20. juni 1909 red. A. P. Bjarnholdt. Fra den 4. juli ændres navnet til Arbejderbladet. Den 7. april 1912 over Chr. Christensen red. Sidste nr. den 2. juni 1912.

1908

Individet. Anarkistisk Organ for Skandinavien. Red. Hans Nielsen. Nr. 1 den 1. marts 1908. Kun eet nr.

Socialistisk Arbejderblad. Udkom 5 gange ugentligt. Red. Chr. Christensen, A. Henry Heimann og Albert Jørgensen (ansv.). Første nr. fredag den 26. maj 1908. Oplag 35.320. Sidste nr. (nr. 87) mandag den 14. september.

1909

Frihed. Anarkistisk Organ for Skandinavien. Udg. af en anarkistisk Forening. Red. Johs. Mortensen. Fra januar til maj, i alt 3 numre.

Syndikalisten. Organ for den revolutionære Arbejderbevægelse. Udgivet af Syndikalistisk Forbund. Udk. hver 14. dag. Red. af en komité. Johs. Mortensen, H. P. Willumsen og Alfred Nielsen ansv. på skift. Fra januar 1910 var Chr. Christensen ansv., Dansbo var ansv. for oktober, J. Jørgensen for november og december. Fra januar 1911 var Alfred Nielsen ansv., indtil bladet ophørte med dobbeltnummeret 12-13 i december 1911.
Se også:
Syndikalisme (Leksikon.org)

1910

Sabroes Blad. Udg. og red. af Peter Sabroe. Gør ikke Uret – Taal ikke Uret. Nr. 1 fredag den 1. juli 1910, sidste nr. (26 og 27) 23. og 30. december 1910.
[fortsætter i Lille Poul, 1913].

Knutten. Udgivet af Socialistisk Ungdomsforening i Danmark. Flyveblad i anledning af Zarbesøget. Ansv. Vald. Ahrnell.