Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1911-1920

1911

Solidaritets redaktion
Solidaritets redaktion

Solidaritet : Organ for den frisindede Fagbevægelse.
Ugeblad. Fra lørdag den 16. december 1911 (nr. 1). Red. Chr. Christensen.
Fra nr. 48, den 30. november 1912 Organ for Fagoppositionens Sammenslutning, nr. 51 og 52 december 1912 red. Jul. Jørgensen, derpå igen Chr. Christensen. Den 28. april 1914 Organ for den syndikalistiske arbejderbevægelse i Danmark. Den 17. august 1918 overtager Jens Storgaard red. for nr. 346-350, derpå Ejnar Madsen. Den 3. november 1918 ændres navnet til Solidaritets Ugeblad, og søndag den 29. december kommer sidste nr. (nr. 365). Fra november 1918 udkom samtidig dagbladet Solidaritet (se nedenfor).
Se også:
Bladet Solidaritet (Leksikon.org)
“Ikke for halvborgerlige Kujoner”. Solidaritet fylder rundt. Af Jeppe Rohde (Solidaritet.dk, 16. december 2021).

1912

Individualisten. Organ for Skandinavien. Red. H. P. Hansen. Nr. 1 februar 1912. Kun eet nr.

Stormklokken. Organ for Nyt socialdemokratisk Ungdomsforbund. Red. Reinhold Mac. Fra maj til september. Ialt 5 numre.

1913

Lille Poul. Sabroes Avis. Udg. og red. af Peter Sabroe. Fra nr. 11 den 1. oktober 1913 udg. og red. Anton Sabroe. Fra 29. oktober 1916 ansv. forretningsfører Johs. Nielsen, fra 13. marts 1921 Organ for de samvirkende forældreforeninger. Sidste nr. den 28. december 1924.

1915

Arbejd. Fra 1915-1924. Borgerligt, liberalt blad. Udg. og red. M. Asbæk.
If. Bladliste, Stasbiblioteket: 1/9 1915 – 5/6 1925 [ Udkom ikke fra 8. 6. -18. 10. 1923. ] [Titelskif til Middagsbladet Arbejd/Middagsbladet, se nedenfor under 1917]

1917

Klingen
Se digitale genudgivelse: Klingen.
Se også: Kulturradikalisme. Historisk oversigt.

Se også: De kulturradikale tidsskrifter. Af Morten Thing (indskannet tekst).
Litt.: Klingen : En antologi red. og indledn. af Finn Hauberg Mortensen (Samleren, 1980, 203 sider) Udvalg af tekster og grafik fra tidsskriftet.]

Middagsbladet Arbejd, [1/6 – 31/8 1917], senere Middagsbladet. Udg. og red. M. Asbæk. Borgerligt blad. = Arbejd
Kilde: Bladliste, Statsbiblioteket.

1918

Arbejderbladet. Århus. Organ for den uafhængige, socialistiske Arbejderbevægelse. Udg. af danske Arbejdere.
Motto: “Ret for Alle – Uret for Ingen.” Red. M. Petersen. Ugeblad. Fra 2. april til 27. december. Fra nr. 3, den 13. april red. I. M. Madsen og fra nr. 29, den 18. oktober red. Thomas Christensen.

Arbejdernes Børneblad. Udgivet af Socialdemokratisk Ungdomsforbund i samarbejde med De Unges Idræt og de konfessionsløse Søndagsskoler. Udkom hver anden søndag. Nr. 1 søndag den 15. september 1918. Red. Mikkel Christensen (ansv.) og A. D. Henriksen. Fra 2. årg. nr. 1 den 5. oktober 1919 red. Mikkel Christensen ansv. og Erland Andersen, fra nr. 6, den 18. januar 1920 var Ejnar Tønnesen og Oskar Hansen (ansv.) redaktører. De sidste to nr. henholdsvis den 13. og 27. juni (nr. 16 og 17) 1920 var Oskar Hansen alene red.

Dagens Ekko. For Folket – Mod Politikerne. Dagblad. Udgivet af uafhængige socialdemokrater. Red. Jens Nyberg og V. Nicolaisen. Fra 19. marts 1918. Den 17. maj 1919 er Johs. Degenkolv ansv. på grund af V. Nicolaisens sygdom, og efter dennes død den 19. maj overtog Jens Nyberg alene redaktionen. Den 25., 26. og 27. august 1920 var Rudolf Monrad midl. ansv., og lørdag den 28. august kom sidste nr., hvori man gjorde opmærksom på, at bladet ville fortsætte som Folket.
[If. Oversigt over trykte aviser i Statens Avissamling København:
udkom Dagens Ekko. 10/3 1918 – 31/12 1920, og 1/9 – 31/12 1920 med tit.: Folket] [“Bladet blev, kom det senere frem, finansiert af H.N. Andesen fa ØK. Omkring bladet organiseredes partiet “De uafhængige Socialdemokrater”.
Kilde: Portrætter af 10 kommunister. Tiderne Skifter, 1996, side 22].

Klassekampen. Organ for Danmarks socialistiske Arbejderparti.
Motto: “Proletarer i alle Lande forener jer”
Fra 1. maj 1918. Ugeblad, red. af et udvalg, ansv. Thøger Thøgersen. Den 1. september (nr. 19) var Carl Christensen ansv., og sidste nr. kom i slutningen af måneden (nr. 22).
Tirsdag den 1. oktober kom Klassekampen som dagblad med Marie Nielsen som ansv. red. og med devisen Proletarer i alle Lande forener Eder. Den 23. november (nr. 54) blev Otto Larsen ansv., dagen efter August Jørgensen og den 8. december Marius Thøgersen. Året efter, den 19. februar 1919, blev Otto Larsen igen ansv., og den 24. august ophørte Klassekampen.
Den 12. september 1919 begyndte man påny udgivelsen som ugeblad, som slutter igen den 21. november, idet Socialistisk Arbejderparti sluttes sammen med Danmarks venstresocialistiske Parti og får blad fælles med dem, nemlig bladet Arbejdet.
Den 24. februar 1922 begyndte Klassekampen sin 3. runde. Denne gang som ugeblad udgivet af Danmarks kommunistiske Parti (DKP) [Møntergade 8] med Johs. Erwig som red. Den 1. september 1922 overtog Ernst Christiansen red., og den 28. september 1923 (nr. 39) kom sidste nr., hvori man bragte meddelelse om sammenslutning med Arbejderbladet.

Klokken 5. Social-Demokratens eftermiddagsblad. 1918-30. Red Hans Nielsen, H. P. Sørensen og Kristian Krater. Nr. 1 udkom den 16. oktober 1918. Sidste nr. den 30. september 1930.

Den røde Krig. Udgivet af Ungsocialistisk Forening, red. af en komité. Ansv. Andreas Fritzner. Månedsblad. Nr. 1 udkom i juni 1918. Januar 1919 havde Fabian Petersen som ansv., i august blev Alfred Andersen ansv. og i december Gundorf Møller. Fra februar 1920 igen Andreas Fritzner, for juli Emil Manus og fra august var Carl Willumsen ansv. red. Juli 1921 kom sidste nr.

Solidaritet. Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark. Dagblad, 5 gange ugentlig. Nr. 1 udkom den 1. november 1918 med Ejnar Madsen som red. Fra nr. 2 var Chr. Christensen red., og fra nr. 27, den 2. december 1918 var Jens Storgaard midlertidig red. Den 28. februar 1919 var Carl Pettersen ansv., fra 6. maj Ejnar Madsen. Den 19. maj (nr. 123) blev J. A. Mørch ansv., den 25. juli H. V. Frederiksen og den 27. december Niels Johnsen. Den 18. januar 1920 blev J. Rosendal ansv., og den 4. april overtog Chr. Christensen igen red. med J. Rosendal som ansv. Torsdag den 28. november er Chr. Christensen eneredaktør. Den 12. maj 1921 bekendtgøres samvirksomhed af FS med DKP i Danmarks kommunistiske Føderation, og den 19. maj 1921 kom sidste nr. (nr. 117). Nr. 118, der kom den 20. maj, hed Arbejderbladet.

1919

Arbejdertidende. Månedsblad. Udg. og red. af cand. phil. N. Vang, borgerligt liberalt blad. Fra januar 1921 (nr. 25) ændres navnet til Daggry, og december 1921 gik dette blad ind.

Arbejdet : Organ for Danmarks venstresocialistiske Parti. Nr. 1 udkom den 29. november 1919. Ugeblad. Red. Johs. Erwig. Fra 11. april 1920 blev Arbejdet dagblad, og fra nr. 211 stod DKP anført som udgiver. Fra nr. 242 den 28. december 1920 var Arbejdet organ for DKP. Torsdag den 19. maj 1921 udkom sidste nr., og man henviste til Arbejderbladet, som udkom den 20. maj, og som var en sammenslutning af Solidaritet og Arbejdet.

Den uafhængige Socialdemokrat. Lige ret for alle. Ugeblad. Red. af et udvalg, ansv. Elias Nielsen. Fra fredag den 1. august til fredag den 21. november 1921.

1920

Folket. Dagblad. Udg. og red. af E. Marott. I red. Jens Nyberg. Fra 1. september 1920 til onsdag den 29. december 1920. Fra 7. januar 1921 til 29. december 1922 ugeblad.
If. Statsbibliotekets bladliste:
1/9 – 31/12 1920 med tit.: Folket, som fortsættelse af Dagens Ekko (se 1918)

Folkets ret. Fra Danmarks uafhængige Socialdemokrati. Red. af H. N. Krogsager. Første tre nr. kom i april 1920. Fra nr. 2 var Folkets Ret, Organ for ”žDet frie Socialdemokrati.” (Marotts Parti). Nr. 4, maj 1920 var sidste nr.

Rød Ungdom. Organ for Danmarks socialdemokratiske Ungdom. Månedsblad. Nr. 1 udkom den 7. marts 1920. Red. Jens Christensen, Skive. 1921-26 red. Johannes Jacobsen. Fra 1927 red. Jul. Bomholt og fra marts 1930 Lars M. Olsen. Maj 1937 overtog Flemming Madsen red., fra nr. 12 (december) Carl Emil Hansen. Fra maj 1940 overtog Erik Hansen red. og beholdt denne post krigen igennem. Maj 1946 blev Steen Sillemann redaktør, og fra nr. 1 (januar) 1947 indtil årets udgang Per Hækkerup. Fra 1948 ændredes navnet til Fri Ungdom.

Den tause Arbejder. Socialdemokratisk Organ for døvstumme. Udg. af Socialdemokratisk Døvstummeforening “Fremad”. Red. H. Petersen og G. Svensson. Nr. 1 maj 1920. Fra nr. 5, september red. G. Svensson. Nr. 12, december 1921 er sidste nr. Her henvises til Døvstummes Ekko.

Sø-Arbejderen – fra nr. 2 1921 Sø- og Transportarbejderen. Udg. af Søarbejdere for Søarbejdere – fra nr. 2 Udg. af Sø- og Transportarbejdere i Skandinavien. 1. årg. 1920 nr. 1, 2. årg. 1921 nr. 1-2. Red. Chr. Thorkildsen og for nr. 2 1921 Antonius Andersen.

 

Se også:

Den revolutionære arbejderpresse 1918-1922. Af Ernst Christiansen (Pressehistorisk Årbog, 1968, side 67-83). (pt. ikke online).