Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1921-1930

1921

Arbejderbladet. Dagblad. 20. maj 1921 til 15. februar 1922. Fortsættelse af Solidaritet og Arbejdet. Nr. 1 var 4. årg. nr. 118 (af dagbladet Solidaritet) og udkom fredag den 20. maj 1921. Red. Chr. Christensen (ansv.) og Johs. Erwig.
Fra fredag den 3. februar 1922 stod DKP [Blågårdsgade]som udgiver. Ugeblad 17. februar 1922 til 1. januar 1932. Fra den 14. februar var Alfred Mogensen red., fra 6. maj Karl V. Jensen, den 26. august blev Niels Johnsen red., og den 7. oktober skiftede man årgangsbetegnelse, idet man i stedet for 5. årg. kaldte den 12. årg. (regnet fra starten af Solidaritet i 1911).
Den 29. september 1923 oplyses om sammenslutning med Klassekampen, og den 5. oktober hed bladet Arbejderbladet – Klassekampen. Det ny blad var red. af et udvalg og havde Karl V. Jensen som ansv. Den 12. december 1924 kom også Thøger Thøgersen og Ernst Christiansen med i red. Den 21. august 1925 blev Thøger Thøgersen red., den 15. januar 1926 Ernst Christiansen, den 2. september 1927 E. Jørgensen, 17. februar 1928 igen Thøger Thøgersen, den 31. januar 1931 H. Jensen, den 26. juni 1931 Aksel Larsen. Fra 2. februar 1932 Martin Nielsen og fra 16. februar samme år Martin Nielsen og Th. Holst.
I 1932 og 1933 kom Arbejderbladet to gange om ugen (tirsdag og fredag), fra 2. januar 1934 på ny dagblad. Fra 24. årg. 2. januar 1934 var Helge Larsen red., og i de næste to år skiftedes ret hyppigt redaktør. Fra 14. februar 1934 P. Jensen, fra 15. marts Niels Kjær, fra 29. marts Helge Holm, fra 17. november Helge Kierulf. Fra 6. januar 1935 K. Frederiksen, fra 30. april Jens Jensen, fra 10. juli Knud Barfod, fra 30. september Helge Larsen. Fra 5. februar 1936 Helge Holm, fra 17. juli 1937 Helge Holst, og den 11. december 1937 begyndte Martin Nielsen og Th. Holst en redaktionsperiode, der varede, indtil Arbejderbladet blev forbudt søndag den 22. juni 1941 ved Hitlers angreb på Sovjetunionen.

Se også Dorte Ellesøe Hansen: DKP i 100 år (Arbejderhistorie, nr. 2, 2019, s.136-142). Plakater fra Arbejderbladet.

Baalet: Tidsskrift for Liv og Kunst. Udgivet af ”Litterær Arbejder-klub” stiftet 16.9.1920 Red. [Bertel Budtz Müller]. 1. årg. 1921, nr. 1 oktober, udkom med 3 numre og i 1922 kom eet nr.

Daggry. Fortsættelse af Arbejdertidende. Nr. 25-39.

Samarbejde. Organ for den uafhængige fagbevægelse. Ugeblad. Udg. af De frie fagforeninger. Red. Jens Storgaard. Første nr. den 1. juli 1921. Fra 21. oktober udg. af en komité, red. Lauritz Hansen. 14-dages blad. Fra 6. januar 1922 igen ugeblad. Nr. 50 (15. december 1922) sidste nr.

1922

Døvstummes Ekko. Socialdemokratisk organ for døvstumme. Red. G. Svensson. Fra januar 1922 til september-oktober 1923.

Ny Tid. Arbejdernes Blad. Kun eet nr., ansv. E. Petersen, Valdemarsgade 56, Århus.

Samfundet. Udgivet af Studentersamfundets Unge. Ansv. nr. 1 maj Ove Johannsen, nr. 2 september Torben Hansen og nr. 3 oktober 1922 Aage Jensen.

1923

Bjerget. Kunstnernes Tidsskrift. Red. og udg. af et udvalg. Ansv. Bertel Budtz Müller.

Fyraften. Fagligt tidsskrift for teori og kritik. Randers. Ugeblad. Ansv. P. C. Sørensen. Fra lørdag den 9. juni til 11. august. I alt 9 numre.

Kommunistisk Internationale. Tidsskrift for international faglig og politisk arbejderbevægelse. Red. Marie Nielsen. 1. årg. 5 numre, 2. årg. 1924 kom 6 nr.

Pressen. Periodisk Flyveskrift. Udgivet af Det nye Studentersamfund.
Motto: “Forhadt – For godt – Frygtet”
Nr. 1 den 1. september 1923, red. Torben Hansen. Fra nr. 33, den 25. april 1924 Harald Landt Momberg red. Sidste nr. (nr. 68) kom omkring 1. december 1924.

Stormklokken. Lys over Landet det er det vi vil. Udg. af Kommunistisk Ungdomsforbund i Danmark. Nr. 1 november 1923 red. E. Schulz. Sidste nr. (nr. 5) maj 1924.

1924

Allarm. Forløber for Solidaritet. Udg. af de faglige klubbers sammenslutning. Ansv. Georg Jensen. Kun 1. nr. april 1924.

Pioneren. Udgivet af den kommunistiske børneorganisation “Unge Pionerer“. Red. Mendel (11 år), ansv. H. P. Hansen. nr. 1 november 1924. Fra januar 1925 ansv. Arne Munch Petersen, fra julenr. Otto Melchior. Sidste nr. julen 1926.

Sirius. [Undertitel: Dansk litteraturtidende]. Red. Otto Gelsted. Fra oktober 1924 til februar-marts 1925. Ialt 5 numre
Se også: De kulturradikale tidsskrifter. Af Morten Thing. (Indskannet tekst).
Links:
Historiske tidsskrifter, numrene online, ikke p.t. (Litteraturlinks.dk)

1925

Kampen. Organ for Danmarks kommunistiske Ungdomsforbund. Ansv. Knud V. Nielsen. Nr. 1 september. Sidste nr. (nr. 5) marts 1926 med Robert Jensen som red.

Kvindernes Oplysningsblad. Udgivet af Arbejderkvindernes [Arbejderkvinders] Oplysningsforening. Red. Marie Nielsen. Månedsblad. Nr. 1 august 1925 (i 1925 3 nr.). I 1926 kom 6 nr., i 1927 7 og i 1928 7 numre. I 1929 kom der 8 numre, men fra nr. 5 august-september havde man ændret bladets navn til Arbejderkvindernes Oplysningsblad. I 1930 var Margrethe Mathiesen ansv. for 9 numre. I 1931 kom der 10 numre. I april 1933 ændrede man navnet til Arbejderkvinden, og Marie Nielsen blev igen red. Sidste nr. (nr. 7) kom i september 1934.

Ny Produktion. Fra stat til sogn – fra lønarbejde til samarbejde. 14-dages tidsskrift. Red. J. J. Ipsen og A. V. Lundstrøm (ansv.). Fra 15. september til 15. november, ialt 5 numre.

Solidaritet. Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark. Udg. af Revolutionært Arbejderforbund, ansv. A. Nielsen. Nr. 1 januar 1925. Fra nr. 3, marts ansv. H. Larsen. Sidste nr. (nr. 6) juni 1925. [Digitaliseret af det svenske SAC-Syndikalisterna og tilpasset for Projekt Runeberg i oktober 2016 af Ralph E.]

1926

Clarté – Digitaliset komplet udgave på Det Kongelige Bibliotek. Udkom fra [før 31.1.] januar 1926 til oktober-december 1927. 1. årg. red. Anton Hansen, 2. årg. red. Knud Korst.
Clarté kom igen i oktober 1936, med ny årgangsbetegnelse, “Udgivet af De socialistiske Faggrupper”, red. E. Nielsen. Fra nr. 2, december 1936 red. Per Kirstein. 2. årg. 1937 kom med 8 nr. I maj 1938 overtog Mogens Boserup red. I 1938 udkom 7 nr., 1939 kom der 6 nr., 1940 2 numre, 1941 2, 1942 3 og 1943 1 nummer.
Litt:
Socialistisk kulturdebat i 20rne og 30rne : udvalgte artikler fra tidsskriftet Clarté redigeret af et udvalg (Clarté, 1976, 96 sider) [Clarté nr. 4/5, 1975]. Om Anton Hansen, se Tidslinjen 4. september 1960

Bibliografi over Clarté 1926-1976. Udarbejdet af John Hansen. (Clarté, nr. 1/2, 1977, 88 sider, “50-års jubilæumsnummer)
Indhold bl.a.: Bibliografi over Clarté 1926-1976 ; Carl Erik Bay: Henri Barbusse og Clarté ; Henri Barbusse: Nutiden og fremtiden

Kritisk Revy. Ansv. Poul Henningsen. I red. Edvard Heiberg, Ivar Bendtsen, Thorkild Henningsen og Peter Nielsen. Fra [1.] juli 1926 til december 1928.
Se også digital genudgivelse af tidsskriftet.
Litt.: Kritisk Revy : en antologi af tekster og illustrationer fra tidsskriftets tre årgange ved Sven Møller Kristensen, efterskrift ved Poul Henningsen (side 176-180). Gyldendals Uglebøger, 1963. 180 sider. m Poul Henningsen, se Tidslinjen 9. september 1898.

Lanternen. Udgivet af sømandsafdelingen under DKP. Nr. 1 marts 1926 ansv. E. C. Christensen. Fra januar 1927 udgives Lanternen af International Sømandsklub. Fra maj 1930 ansv. Richard Blom, fra april 1931 Julius Vanmann, fra august 1931 H. Frederiksen. Fra oktober 1931 Organ for Søfolkenes revolutionære fagopposition i Danmark. Red. Julius Vanmann, fra november 1932 udg. af Kommunistiske søfolk og havnearbejdere, ansv. Jens Frederiksen, fra februar 1934 Organ for søfolkenes RFO, ansv. L. Hansen. Maj 1934 sidste nr.

Sidste Time. Satirisk dagblad. Red. Marius Wulf. Nr. 1 den 18. august 1926. Fra 31. august ugeblad. Sidste nr. den 12. oktober.

1927

Alarmklokken. Udgivet af Sporvejsfunktionærernes klub under DKP. Red. P. E. Holst. Gratis hver måned til alle sporvejsfunktionærer. Kun 2 nr., maj og juni 1927.

Klassekamp. Undertitel: Arbejderklassens frigørelse er arbejderklassens eget værk. Udg. af Danmarks kommunistiske Parti, Aalborg Afdeling. Red. af et udvalg. Ansv. Peter Nielsen. Kun 1 nr. 1. årg. nr. 1 5. december 1927.

1928

Faglig Kamp. Organ for fagklubbernes Samvirke. Red. Marie Nielsen. Nr. 1 januar 1928, fra nr. 2 februar red. Otto Wolf. Nr. 10 oktober sidste nr.

Monde : Skandinavisk Udgave : Maanedsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Økonomi og Politik.
Nr. 1 oktober 1928 [på bladhovedet: Hovedredaktør: Heri Barbusse. Redaktionskomite: A. Einstein, M. Gorki, Upton Sinclair, M. Ugarte, …] Red. Broby Johansen, fra marts 1930 red. Harald Rue, fra august 1931 Ester Børgesen, som fra oktober hed Ester Boserup. Sidste nr. (nr. 12) december 1931.
[Tidsskriftet forsætter som Plan med undertitlen Monde, og som 5. årgang, 1932. Monde fortsætter som forlag.]

Muldets Mænd. Organ for Landarbejdere og Smaabønder. Udg. af kommunistiske Landarbejdere. Ansv. Laurids Rasmussen. Nr. 1 oktober 1928, sidste nr. (nr. 3) juli 1929.

Nye Tanker. Tidsskrift for socialistisk kultur og fritænkerbevægelse. Udgivet af Arbejdernes Fritænkerforbund. Skandinavisk sektion af Internationale for proletariske fritænkere. Ansv. Harald Andersen-Harild. 2 numre, juli og august 1928.

Røde Hjælp. Udgivet af Internationale Røde Hjælps, Danmarks Sektion. Nr. 1 december 1928. Ansv. H. R. Brøcher, fra juli 1929 ansv. Robert Mikkelsen, august 1931 (ekstranr.) red. Robert Jensen, fra november 1931 ansv. Erna Watson, fra april 1932 Edvard Heiberg. Fra januar 1933 Folmer Hansen, fra marts 1934 P. Andersen. Nr. 2 april 1934 sidste nr.

Trompeten. Proletarbørn i alle Lande … Udgivet af Unge Pionerer. Ansv. Harald Herdal. Ialt 3 numre, sidste nr. april kvartal 1929, ansv. Ragnhild Andersen.

1929

Ekko. Nr. 1, oktober 1929 – nr. 13., 24.12.1929.

Forsøgsscenen. Udgivet af Studentersamfundet. Nr. 1 april 1929 red. Ebbe Neergård, nr. 2 Oluf Rosenkrantz, nr. 3 Johan Rosing, nr. 4 Helge Kapel, nr. 5, 6 og 7 Broby Johansen, nr. 8 Kapel, nr. 9 Broby, nr. 10, 11 og 12 Ebbe Neergård, nr. 13 Rosing, nr. 14 Harald Landt Momberg. Fra nr. 15 Oluf Rosenkrantz. Sidste nr.
(nr. 19) maj 1931.
Red. for nr. 4 og 8 angivet som Helge Kapel er utvivlsomt bestyrelsesmedlem i Forsøgscenen billedskærer [Holger Kapel].

Lynet. Organ i kampen mod fagforeningsdiktatorerne. Udg. af oppositionelle barbersvende. Ansv. Svend Hermann. Ialt 3 numre. December 1929 og 2 numre i januar 1930.

Den røde Front. Kamporgan mod de imperialistiske krigsforberedelser og fascismen. Organ for Rødt Arbejderværn. Antikrigs-nummer august 1929, red. Willy Petersen, eneste nr.

Studentersamfundets Clarté. Ansv. Holger Hansen. Kom med 3 nr. i 1929 og 6 nr. i 1930. Sidste nr. november 1930.

Vi Gymnasiaster. Organ for Dansk Gymnasiastforbund. Nr. 1 august 1929, red. G. Kettner, fra 5-6 (december 1929-januar 1930) red. E. Nielsen, fra august 1930 ansv. Finn Juhl, fra februar 1931 Henning Friis, fra august 1931 Villum Hansen, fra august Mogens Anthon, fra oktober 1932 Arne Lund, fra august 1933 Ib Nørlund, fra januar 1935 Birgit Begtrup, fra august 1935 Poul Møller, fra august 1936 Kai Lemberg Møller, marts 1937 Henning Spang-Hansen, fra april 1937 Ole Jensen, fra august 1938 Allan Fridericia, august 1939 Per Kunderup, fra oktober 1939 Poul Milhøj. Sidste nr. marts 1940.

1930

Klassekampen. Organ for DkU (sektion af KUI) Nr. 1 marts 1930, ansv. Th. [Thorkild] Holst. Sidste nr. (nr. 2) september 1930.
Se også:
Thorkild Holst 95 år.
Farvel og tak til en stor veteran (Nekrolog, 2005).