Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

Indhold

Side 1: Forord / Indledning
Side 2: 1835-1850
Side 3: 1851-1860
Side 4: 1861-1870
Side 5: 1871-1880
Side 6: 1881-1890
Side 7: 1891-1900
Side 8: 1901-1910
Side 9: 1911-1920
Side 10: 1921-1930
Side 11: 1931-1940
Side 12: Alfabetisk register, 1835-1940
Side 13: Biografiske oplysninger
Side 14: Efterskrift af Carl Heinrich Petersen


Se også:

De kulturradikale tidsskrifter fra Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960. Af Morten Thing. Klingen 1917-20,  Sirius, Dansk Litteraturtidende 1924-25, Kritisk Revy 1926-28, Ekko 1929 (indskannede tekster på Socialistisk Bibliotek)

Externe link:

DKPs ugebladspresse (pdf). Af Morten Thing (Arbejderhistorie, nr.29, oktober 1987, side 50-56; online på RUC). Kapitel: Oversigt over de enkelte blade [1935-1955].

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945: En bibliografi udarbejdet af Leo Buschardt, Albert Fabritius, Helge Tønnesen. Alfabetisk fortegnelse over illegale blade. (Trykt udgave: Det Kongelige Bibliotek, 1954, 201 s. + rettelser og suppl. 8 s.).

Illegale Blade (Det Kongelige Bibliotek). “… forskellige digitaliserede materialtyper”: illegale bladeillegale bøgerillegale flyvebladeillegale sange, digte og viserfalske illegale blade – m.m.


 

Indledning til bladlisten (1974)

Bladliste: Kronologisk oversigt over blade og tidsskrifter udgivet af arbejderbevægelsen og dens forløbere eller med tilknytning hertil

Udarbejdet af Willy Markvad Hansen.
Lokale udgaver af såvel Social-Demokraten som partiafdelingsblade er ikke medtaget – ejheller fagforeningsblade.
Oversigten omfatter perioden 1835-1940/41.
Blade, hvis navne er trykt med kursiv, har speciel interesse i forbindelse med denne bogs emne. [Er ikke gjort for denne online-udgave af listen]

2009danske.jpg

Tidsskriftcentret.dk’s forord (2006)

Bladlisten er indskannet af Tidsskriftcentret.dk i november 2006 fra Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære. 2 bind. Borgens Billigbogs Bibliotek nr. 24, 3. udgave 1974. Bd. 2, side 185-200, Tillæg 2: Bladsliste.

Bladtitler, personnavne og organisationer i bladlisten har vi som minimum linket første gang, de optræder i listen, med link til Leksikon.org, og sekundært til Wikipedia.dk eller til andre online opslagsværker, herunder også emnelister og tidsskriftskataloget på Tidsskriftcentret, hvor der vil være link, hvis det pågældende blad er lagt online.
For de ældre, og det vil især sige borgerlige arbejdervenner, kan der være linket til det nærmest komisk reaktionære Dansk Biografisk Leksikon, 1. udg., 1987-1905, digitaliseret i det svenske Projekt Runeberg.
Vi har digitaliseret et kapitel fra Morten Things “Kommunismens Kultur” (Tiderne skifter, 1993, bd.I+II) side 198-212: De kulturradikale tidsskrifter, så vi kunne linke til oplysninger om de pågældende tidsskrifter.
Vi har også oprettet en særlig side med især biografiske oplysninger, for at kunne linke til oplysninger om personer og titler fra bladlisten. Her er kilderne for hver indførsel angivet.
Der er endvidere tilføjet nogle få “se også”-links til bladlisten, bl.a. med linkning til baggrundsartikler.

På bladlisten har vi ændret, hvor vi ud fra de gamle blade, mener at oplysningerne skal beskrives anderledes, med bibliotekariske regler, retskrivning, noter mv.
Vi har valgt at beskrive de originale oplysninger, også hvor retskrivningen er præget af diskussioner – især i 30’erne – om særlig progressiv retskrivning.
Helt ny oplysninger – især hvor disse er anderledes end den originale bladlistes – har vi angivet med [skarpe paranteser].
Vi har også tilføjet blade, som falder inden for bredere rammer af danske progressive udgivelse i perioden før 1940.
Links, henvisninger, tilføjelser og rettelser er Socialistisk Biblioteks ansvar. Vi betragter denne bladliste som et dynamisk redskab, og derfor byder vi også forslag til rettelser og tilføjelser for danske tidsskrifter inden for emnet og perioden velkomne.
Bladene kan ses på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Arkiv og/eller Det Kongelige Bibliotek.

Tak til forlaget Borgen og til Morten Thing for tilladelse til indskanning.
Se også oversigtsartiklen Arbejderpressen i Leksikon.org (=Leksikon for det 21. århundrede).

Jørgen Lund & P.M. Allarp
Påbegyndt november 2006