Nutidigt billede af udsigten fra Nakskov havn på Lolland. Foto taget 25 juni 2008 af Hubertus45. (CC BY-SA 3.0).
Nutidigt billede af udsigten fra Nakskov havn på Lolland. Foto taget 25 juni 2008 af Hubertus45. (CC BY-SA 3.0). Kilde: Wikimedia Commons.

Forord – Opstanden i Nakskov

I år er det 75 år siden, at utilfredsheden blandt arbejdsløse udviklede sig til opstand i Nakskov. Tidsskriftcentret.dk har samlet links og offline referencer.
Det siges, at det er udansk at vise sin utilfredshed med andet end læserbreve i borgerpressen. Men det er nu ikke helt rigtig. Flere gange har arbejdere og andet godtfolk vist deres utilfredshed og håb om forandring.
En af disse opstande var i Nakskov i 1931, hvor arbejdsløse gik på gaden for at vise deres utilfredshed. De arbejdsløse havde organiseret sig og stillede konkrete krav til de lokale myndigheder.

Den 30 april forbød politiet en 1. maj demonstration som Danmarks Kommunistiske Parti havde indkaldt til. På trods af forbudet dukkede folk op, og det kom til sammenstød med et kampklart politi. I første omgang blev politiet trængt ind på politistationen og måtte tilkalde forstærkning udefra. Militæret blev også indsat for at opretholde borgerskabets ro og orden i byen.
Politiet aggressive fremfærd udløste nye demonstrationer dagen efter. Her belejrede demonstranterne politistationen, og der måtte tilkaldes ekstra politi og militær.

Sune Hundebøll
Påbegyndt 1. maj 2006.
Revideret oktober 2021 (Socialistisk Bibliotek).


Leksikon:
Nakskovaffæren (Denstoredanske.dk)

Artikler og Dokumenter på Internettet

Nakskov Lokalhistoriske Arkiv
Nakskov 1931: På randen af revolution! (online på Internet Archive)
“Oprøret i Nakskov i 1931 var en udløber af den store arbejdsløshed, som herskede i mellemkrigstiden.”

sh site (online på Internet Archive)
Nakskovsagen: Redegørelse for de faktiske omstændigheder ved begivenhederne i Nakskov d. 2. Februar og d. 1. og 2. Maj og den paafølgende retsag og dom. Komitéen til forsvar for dømte Nakskovarbejdere. 1931.
Nakskov 1931 – arbejdsløshed, demonstrationer, retssager m.m. Af Søren Kolstrup
Tidslinje fra bogen Nakskov ’31: Bidrag til arbejdsløshedsbevægelsernes historie (Spar Knægt, 1977, 176 sider; Litteratur og trykte kildeskrifter, side 168-169).
Nakskovs byråds forhandlingsprotokol 2. februar 1931. 2. februar 1931.
Den 2. februar 1931 vedtog byrådet Nakskov en række krav som de Arbejdsløses Organisation Nakskov (DAO) havde fremsat. Kravene blev ikke fulgt, men efter højlydte protester vedtog byrådet en budgetoverskridelse på 20.200 kr. Beslutningen blev senere omstødt, da den var vedtaget under pres.

Revolution
Arbejderbevægelsens historie. Del 12: Krise og oprør i Nakskov. Af Lasse Bertelsen (24. august 2004).
“Efterhånden som krisen spredte sig, spredte utilfredsheden sig også. Især i Nakskov kom der kog i gryden. I takt med den stigende arbejdsløshed havde man startet De Arbejdsløses Organisation (DAO).”

Samvirke
Arbejdsløse i oprør. Af Bettina Hollænder Gram, Gitte Pedersen og Marianne Ølholm (nr. 8, august 1993, side 72-75).
“Myndighederne satte militæret ind, og der blev slået hårdt ned på oprørets hovedmænd.”

Socialistisk Arbejderavis
Arbejdsløshedsbevægelsen i 1930erne (del 2). Af Freddie Nielsen (nr. 296, 25. marts 2009). “I Nakskov var en stor del af byens arbejdere arbejdsløse i begyndelsen af 1931, og mange havde opbrugt deres understøttelse, hvilket betød, at byens hjælpekasse var ved at være tom.” Se også del 1 (nr. 295, 18. februar).

Bøger

Nakskovsagen: Redegørelse for de faktiske Omstændigheder ved Begivenhederne i Nakskov den 2. Februar og den 1. og 2. Maj og den påfølgende Retssag og Dom. Komiteen til Forsvar for Dømte Nakskovarbejdere / Internationale Røde Hjælp’s Nakskovfond, 1931. 32 sider.
Se ovenfor: Dokumenter på Internettet: sh site

Heinrich Petersen, Carl
Fra klassekampens slagmark i Norden. 2. udgave. Modtryk, 1975, 283 sider.
Se afsnittet: Nakskov 1931, side 246-261.
1. udgaven: se Nakskov 1931: Ådalen 1931: Tillæg til Carl Heinrich Petersen: Fra klassekampens slagmark i Norden.

Kolstrup, Søren
Nakskov ’31: Bidrag til arbejdsløshedsbevægelsernes historie. Spar Knægt, 1977,  176 sider.

Laubjerg, Anders
Opposition i arbejderbevægelsen: I perioderne under og omkring 1. verdenskrig og i 30’erne. Speciale fra Københavns Universitet, Institut for Sociologi, 1974.
Se afsnittet: Nakskov-sagen, side 98-103.

 

Offline artikler

Johansen, Martin
Nakskov 1931: Da arbejderne gav politiet bank
Socialistisk Arbejderavis, nr. 136, maj 1996, side 6.

Film

1931 Arbejdsløshed og uro i Nakskov
3F’s historie (YouTube.com, 2:42 min.)

Rejs dig, Emil Koch
Instruktør og manuskriptforfatter: Poul Trier Petersen. Danmarks Radio, 1978.
TV-spil om begivenhederne i Nakskov 1931.
Danskfilmogtv.dk: Rejs dig, Emil Koch

Trier Pedersen, Poul
Rejs dig Emil Koch: Billeder, klip og erindringer fra en i dobbelt forstand svunden tid. Oest Reklame, 2002, 23 sider.
Bog om skabelse af filmen. Findes på Nakskov Bibliotek.

Musikalsk note

I kampagnesangen ‘Stormsangen’, der er gendigtet efter ‘Roter Wedding’ (1929)’**, refereres til begiveheder i Nakskov 1931: “Vi husker den første i maj / Den dag blev i Nakskov en blodig leg”. Den originale tekst er af Erich Weinert og Ernst Busch. Musikken er af Hans Eisler.
Se sh site: tekst: Stormsangen
Melodi + tekst (med Søren Sidevind, YouTube.com, 3.16 min.)
** Roter Wedding (with English subtitles) (YouTube.com, 3:04 min.)

Sang: Ernst Busch (?). Tekst: Erich Weinert + Ernst Busch*; med Hans Eisler (bror til KPD-lederen Ruth Fischer, se links på Tidslinjen 13. marts 1961.
*se Wikipedia.de (Deutsch): ‘Roter Wedding’

Se også:

Arbejdsløshedsbevægelserne i 1930’erne (Arbejdermuseet)

Bevægelsen blandt arbejdsløse i 1930’erne. Af Jonas Foldager (Revolution, 25. august 2009).
“1930’erne var en tid plaget af krise, massearbejdsløshed og fattigdom for store dele af arbejderklassen. Den nuværende krise gør det mere aktuelt end det har været i mange år at se tilbage på erfaringerne fra dengang. Erfaringer der kan give os et fingerpeg om hvordan kampen for tålelige forhold for arbejdsløse kan kæmpes og ikke mindst hvilke metoder der er en hindring for sejr.”