Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde. Se 14. maj 1931.
Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde. Se 14. maj 1931.
Print Friendly, PDF & Email

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1931.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

Bladliste

Nye blade 1931:

Arbejdsløshedens Terror. Udgivet af De Arbejdsløses Organisation.
Den døve Socialist. Udgivet af Socialdemokratisk Døveforening og DsU døveafd.
Det nye Rusland. Udgivet af Dansk Russisk Samvirke.
Rød Kurs. Organ for Søfolkenes og Havnearbejdernes revolutionære fagopposition …
Solidaritet. Udgivet af fællesudvalget for de arbejdsløse i København.
Sø- og Havnearbejderen. Udgivet af Søtransportarbejdernes RFO. Esbjerg.

Se:

Arbejderhistorisk bladliste, under året 1931.

 


8. februar 1931

Den amerikanske forfatter Toni Morrison fødes i Lorain, Ohio, USA. (Dør i New York, 5. august 2019, se denne dato). Nobelprisen i litteratur 1993, som første afroamerikanske kvinde.

 


 

11. marts 1931

Det norske Arbeidernes Leksikon, der udkom i 6 bind 1931-1936

Det norske Arbeidernes Leksikon, der udkom i 6 bind 1931-1936

Illustration: Faksimili-udgaven i 3 bind fra forlaget Pax, 1974
Illustration: Faksimili-udgaven i 3 bind fra forlaget Pax, 1974

Første hefte af det norske Arbeidernes Leksikon udkommer (sidste hefte 10. august 1936. I alt 6 bind).

Se:

Arbeidernes Leksikon (Wikipedia.no) + billede (Wikipedia.no)
Arbeidernes Leksikon (Leksikon.org)
Arbeidernes Leksikon (delvis online via Internet Archive WayBackMachine: A, C, Q, X, Y, Æ, Ø, Å)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 10. september 1921, om Mot Dag-gruppen, som udgav Arbeidernes Leksikon


 

25. marts 1931

Den berygtede Scottsboro-sag i Alabama, USA, mod ni sorte unge, anklaget for voldtægt, starter. Denne retssag ender efter kort tid med dødsdomme til de 8. Men takket være en omfattende solidaritetskampagne går retssagen gennem 4 omgange og niveauer.

Scottsboro demonstrationScottsboro demonstration

Se:

Scottsboro: An American Tragedy + Scottsboro Boys (Wikipedia.org)
Scottsboro: An American Tragedy (YouTube.com, 85 min.)
‘The Scottsboro Boys’ Trials 1931-1937: A trial account. By Douglas O. Linder (Famous Trials) Bibliography, with links.
The lessons of Scottsboro. By Elizabeth Schulte (SocialistWorker.org, November 26, 2013)
The story of Scottsboro. Review by Marlene Martin (SocialistWorker.org, April 13, 2001)
Documentary on Scottsboro case distorts 1930s struggle against racism in US South. Review by Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 23 April 2001)
Inspired by injustice: Scottsboro in history. By Bill V. Mullen (Against the Current, Issue 144, January-February 2010)
The Scottsboro boys case and its lessons for today. By Eljeer Hawkins (Socialist Alternative, Jan 22, 2008)

Tegning af Scotsboro demonstration
Tegning af Scotsboro demonstration

The Communist Party and black liberation in the 1930s. By Paul D’Amato (International Socialist Review, Issue 1, Summer 1997)
The Scottsboro Boys: Four Freed! Five to Go! by Angelo Herndon. (New York, Workers Library Publishcer, 1937; pdf-file at The Online Book Page, Michigan State University) 16 pages, pamphlet.
Smash the Scottsboro Lynch Verdict. By James S. Allen. (New York, Workers Library Publisher, 1937; pdf file at The Online Book page, Michigan State University,) 16 pages, pamphlet.

Se også:

Taking on the racism of Jim Crow. By Yuri Prasad (Socialist Worker, Issue 2326, 27 October 2012). “… how the US Communist Party built unity against racism in the 1930s.”


 

1. april 1931

Norsk arbeidsgiverforening erklærer lockout for 15 fagforfund fra 1. april. Lockouten varer 24 uger.

Storlockouten 1931 (Leksikon.org)

Per Ole Johansen: Menstadslaget 1931. Foredrag: Hvorfor vi husker “Menstadslaget” (LO i Grenland; Menstadslaget – Arbeidsfolk og arbeiderkamp). Site med links til udstilling, seminar (flere foredrag online!), avisomtale m.m.)

Menstadslaget
Menstadslaget

 

14. april 1931

Starten på revolution i Spanien, der afskaffer monarkiet.

11. maj 1931 – Republikken Spanien (Arbejderen.dk, 11. maj 2006)


 

1. maj 1931

Indvielsen af flagstang på DSU’s Ungdomshjemmet Tuxensvej 2 (senere Børnehuset Bella) i Brønshøj finder sted som morgenmøde (uden kaffe), en 1.maj-tradition blev født og spredtes til Norge og Sverige.
(kilde: John Nordell i D.s.U. Brønshøj Afdelings 25 års jubilæumshefte, 1946)

Tuxensvej 2 i Brønshøj
Tuxensvej 2 i Brønshøj

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten Den 1. maj: Historie og tradition

 

 


 

1.-2. maj 1931

Gadekampe i Nakskov – Politiet får tæv – militæret sættes ind.
(Tekst fra samtidig kampsang, “Stormsangen” (online på Sh-site)
“Vi husker Nakskov den gang i maj/ den dag blev Nakskov en blodig leg/ for borger og bourgeoisi”).

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten: Nakskov 1931, med link til materialer online og offline om opstanden i Nakskov.


 

14. maj 1931

I Ådalen i Sverige dræbes 5 demonstrerende arbejdere af militæret.

Film:

Oprøret i Ådalen af Bo Wiederberg, 1969. (Se her: Ådalen 31 (film) (Wikipedia.se).

Litteratur:

Carl Heinrich Petersen: “Ådalen 1931”. I: Fra klassekampens slagmark i Norden, 2. udg. (Modtryk, 1975, side 262-276) (Til arbejderbevægelsens historie, bd. 1).

Se også:

Ådalshändelserna (Wikipedia.se)

14. maj 1931 – Massakren i Ådalen (Arbejderen.dk, 14. maj, 2009)

Morden i Ådalen 1931. Av Krister Lindström (Folkmakt, nr. 20, 2000; online på Internet Archive WayBackMachine)

Ådalen 31. Av Fritjof Lager (Stockholm, Arbetarkultur, 1956, 120 s.)

Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde.
Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde.

 


 

3. september 1931

Tredje verdens-økonomen Samir Amin fødes i Kairo. Dør 12. august 2018 i Paris.

Leksika mv.:

Samir Amin
Samir Amin

Sites

På dansk/norsk:

Samir Amin og “den reelt eksisterende kapitalismen”. Av Tore Linné Eriksen (Gnist: Marxistisk Tidsskrift, nr.3, 2018, s.86-97). “… en av vår tids viktigste – og uten tvil mest allsidige – tenkere innenfor den marxistiske tradisjonen. Selv om han bar flere professortitler, var aldri universitetenes elfenbeinstårn hans foretrukne arena; han var en revolusjonær aktivist helt til det siste.” Se også Tore Linné Eriksen: Hvorfor lese Samir Amin? Et biografisk og bibliografisk riss (Marxisme.no, 2014).

Verda sett frå Sør (Gnist/Rødt! Marxistisk Tidsskrift, nr.4a, 2012). “Irene León har intervjua Samir Amin, og konsenterer seg om tri beslekta spørsmål: Ditt syn på verda og sjansane for å endre ho – Korleis du definerer samanbrotet i kapitalismen begrepsmessig og politisk, og sjansen for frikopling frå kapitalismen – Di analyse av samanhengen i stoda globalt, sett frå Afrika og Midtausten.”

Dristighet, mer dristighet! Av Samir Amin (Gnist/Rødt! Marxistisk Tidsskrift, nr.2, 2012). ” De historiske omstendighetene som er skapt av at den internasjonale kapitalismen faller sammen, krever at den radikale venstresida, både i nord og sør, er dristig når det gjelder å formulere sine radikale alternativer til det eksisterende systemet.”

Samir Amin og spændingsfelterne i den generaliserede monopolkapitalisme (pdf). Af Karen Helveg Petersen (Det Ny Clarté, nr.20, august 2012, s.28-33). “Artiklen er baseret på Samir Amins offentlige optræden på Transform-konferencen i København d. 17.-18. marts og på forfatterens (KHPs) samtaler med Samir Amin ved den lejlighed, senere telefonkontakt samt fortrinsvis nyere publikationer af Amin.” Scroll ned.

Imperialismens udnyttelse af den politiske islam. Af Samir Amin (Kritisk Debat, 17. marts 2011). “Politisk islam er ikke kun reaktionær i forhold til enkelte spørgsmål (især angående kvinders status i samfundet) … den er fundamental reaktionær og kan derfor selvsagt ikke medvirke til at fremme menneskers frigørelse.”

Den kollektive imperialisme. Af Samir Amin (Gaia, nr.47, vinter 2004, s.4-9). “Med baggrund i Bush’s genvalg bringer vi denne analyse af Samir Amin om forholdet mellem USA og resten af verden. I et historisk perspektiv trækker Amin de store linier op og ser særligt på USA’s relationer til Europa.”

Samir Amin, 1931-2018. Source: ROAPE – Review of African Political Eceonomi. http://roape.net/2018/08/21/a-rebel-in-the-marxist-citadel-tributes-to-samir-amin/

In English:

Notes from the editors (Monthly Review, Vol.70, No.5, October 2018). “The loss of Samir Amin … leaves the world bereft of the greatest single theorist of imperialism of the late twentieth and early twenty-first century, and one of the leading world activists and organizers in today’s anti-imperialist struggle.”

Samir Amin: a lifelong critic of capitalism. By Ken Olende (Socialist Review, Issue 438, September 2018). “Unlike many of his contemporaries he did not retreat from radicalism with the collapse of the ‘communist’ east. In the period since the millennium he threw himself into the World Social Forum.”

A rebel in the Marxist citadel: tributes to Samir Amin (Review of African Political Economy, 16-19 August 2018). With obituries by Issa Shivji, Peter Lawrence, John S. Saul, Natasha Issa Shivji, Ray Bush and Ndongo Samba Sylla.

Samir Amin (1931-2018): Africa’s pioneering Marxist political economist. By Patrick Bond (Links: International Journal of Socialist Renewal, August 19, 2018). “Alongside extraordinary contributions to applied political-economic theory beginning sixty years ago, Amin’s unabashed Third Worldist advocacy was channelled through unparalleled scholarly entrepreneurship when establishing surprisingly durable research institutions.”

Obituary: Samir Amin, the ‘creative Marxist’. By Mohammed Saad (Ahram Online, 14 August 2018). “Late economist Samir Amin, a brilliant mind that earned the description of the ‘Radical Economist.”

Death of a Marxist. By Vijay Prashad (The Hindu, August 14, 2018). “Egyptian economist Samir Amin observed the dangers of our world but also its possibilities.”

Samir Amin, dependency theory, and the multipolar world. By Louis Proyect (The Unrepentant Marxist, August 14, 2018). “Amin is well-known as a dependency theorist and advocate of a multipolar world. Since I am both a dependency theorist after a fashion and a critic of multipolarity, at least as it is understood by most of the left, this forces me to come to terms with Amin’s legacy …”

In memoriam: Samir Amin. By Prabhat Patnaik (IDEAs network, August 13, 2018). “Two characteristics set Samir Amin apart from most other Marxist intellectuals of his time. One was his total and absolute commitment to praxis for the cause of socialism … The second characteristic was the centrality he accorded to imperialism in his Marxist analysis …”

Samir Amin: a vital challenge to dispossession (Red Pepper, August 13, 2018). “Nick Dearden looks at the theories of one of Africa’s greatest radical thinkers.”

Samir Amin stood for people. By Farooque Chowdhury (Counter Currents, August 13, 2018). “Samir Amin, one of the foremost Marxist theoreticians in contemporary world, was a communist.”

Zone of storms. By Theo V. Kenji (MR Online, April 22, 2018). Review of Samir Amin’s, October 1917: Revolution A Century Later (Daraja Press, 2017, 124 p.): “The ambitious breadth of Amin’s book precludes any comprehensive history of the October revolution, and in fact the revolution is discussed little if at all.”

Samir Amin’s Russian campist anti-imperialism. By Dan La Botz (New Politics, Issue 62, Winter 2017). Review of Samir Amin, Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism (Monthly Review Press, 2016, 142 p.): “This book is written expansively at the geopolitical level, more concerned with nation-states than with their internal politics or their social classes … Amin’s logic places him on the side of undemocratic and aggressive states against ‘the people’ …”

Samir Amin at 80: An introduction and tribute. By John Bellamy Foster (Monthly Review, Vol.63, No.5, October 2011). “The theory of worldwide value is Amin’s signal economic contribution, summing up as it does the system of unequal exchange/imperial rent that divides the global North and the global South.”

‘There is a structural crisis of capitalism’ (Frontline, May 11, 2018). “In this in-depth interview from Dakar, the 86-year-old Amin speaks on a wide range of topics: globalisation; generalised monopoly capital; the alarming growth of inequality; the role of the state in the neoliberal era; globalisation and delinking; capitalism and modernity; the return of fascism in the contemporary capitalist world; the rise of the Left …”

Revolutionary change in Africa: an interview with Samir Amin (Review of African Political Economy, 16 March 2017). ROAPE’s Leo Zeilig interviewed Samir Amin in Dakar on 5 February 2017: “In this interview Amin reflects on a life spent at the cutting edge of radical theory and practice, African politics and the legacy of the Russian revolution.”

Litteratur:

  • Samir Amin: Publications (Wikipedia.org)
  • Samir Amin: A Life Looking Forward: Memoirs of an Independent Marxist (Zed Books, 2006, 266 p.)
  • ‘Samir Amin: theorising underdevelopment’. Chapter 9 in: David Renton: Dissident Marxism: Past Voices for Present Times (Zed Books, 2004, p.184-204 + 257-259)
  • Samir Amin: Imperialismens nye ansigt og det globale kaos (Solidaritet, 1994, 30 s.)
  • Samir Amin: Den arabiske økonomi (Aurora, 1982, 127 s.). Med efterskrift af Gorm Rye Olsen: ‘Klasseinteresser, styreformer og udenrigspolitik i arabiske samfund’ (s.89-127)
  • Samir Amin: Den ulige udvikling: studier af samfundsformationer i kapitalismens periferi (Aurora, 1979, 329 s.)
  • Samir Amin: Den globala kapitalackumulationen: En kritik av teorin om underutvecklingen (Zenit/Rabén och Sjögren, 1974, 249 s.; online på Marxistarkiv.se)
  • Ahmad El Kodsy [i.e. Samir Amin]: Nationalisme og klassekamp i den arabiske verden (Politisk Revy, 1971, 88 s.)

 

16. september 1931

Kobbersmed (og antimilitarist) Niels Johnsen dør. Født 7. oktober 1893 (se denne).


 

9. oktober 1931

Aksel Larsens robådstale i 1931
Aksel Larsens robådstale i 1931

I anledning af Højesterets dom i Nakskov-sagen talte formanden for De Arbejdsløses Landsudvalg, Aksel Larsen, fra en robåd i Slotsholmskanalen, ud fra Ved Stranden. Robåden var “Rosa”, roet af Carl Metz.

Aksel Larsen blev senere formand for DKP (1932-1958), og Carl Metz var leder af den af oppositionelle “Metz-gruppe” i partiet, der fra 1935-37 udgav bladet Bolchevik (se Arbejderhistorisk Bladliste, 1935)

Aksel Larsens (DKP) ‘bådtale’ fra 1931 i en senere indtaling (Danmarkshistorien.dk)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 10. januar 1972, om Aksel Larsen
Linksamlingen: Nakskov 1931

 

Robådstalen 1931
Robådstalen 1931

Fotos fra Arbejdermuseet.


 

31. december 1931

Formanden for Arbejdsmandsforbundet M.C. Lyngsie dør (Født 6. juli 1864, se denne).


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.