Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde. Se 14. maj 1931.
Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde. Se 14. maj 1931.


Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1931.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

Bladliste

Nye blade 1931:

Arbejdsløshedens Terror. Udgivet af De Arbejdsløses Organisation.
Den døve Socialist. Udgivet af Socialdemokratisk Døveforening og DsU døveafd.
Det nye Rusland. Udgivet af Dansk Russisk Samvirke.
Rød Kurs. Organ for Søfolkenes og Havnearbejdernes revolutionære fagopposition …
Solidaritet. Udgivet af fællesudvalget for de arbejdsløse i København.
Sø- og Havnearbejderen. Udgivet af Søtransportarbejdernes RFO. Esbjerg.

Se:

Arbejderhistorisk bladliste, under året 1931. (scroll ned)


 

11. marts 1931

Det norske Arbeidernes Leksikon, der udkom i 6 bind 1931-1936

Det norske Arbeidernes Leksikon, der udkom i 6 bind 1931-1936

Illustration: Faksimili-udgaven i 3 bind fra forlaget Pax, 1974
Illustration: Faksimili-udgaven i 3 bind fra forlaget Pax, 1974

Første hefte af det norske Arbeidernes Leksikon udkommer (sidste hefte 10. august 1936. I alt 6 bind).

Se:

Arbeidernes Leksikon (Wikipedia.no) + billede (Wikipedia.no)
Arbeidernes Leksikon (Leksikon.org)
Arbeidernes Leksikon (delvis online via Internet Archive WayBackMachine: A, C, Q, X, Y, Æ, Ø, Å)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 10. september 1921 om Mot Dag-gruppen, der udgav Arbeidernes Leksikon


 

25. marts 1931

Den berygtede Scottsboro-sag i Alabama, USA, mod ni sorte unge, anklaget for voldtægt, starter. Denne retssag ender efter kort tid med dødsdomme til de 8. Men takket være en omfattende solidaritetskampagne går retssagen gennem 4 omgange og niveauer.

Scottsboro demonstrationScottsboro demonstration

Se:

Scottsboro: An American Tragedy + Scottsboro Boys (Wikipedia.org)
Scottsboro: An American Tragedy (YouTube.com, 85 min.)
‘The Scottsboro Boys’ Trials 1931-1937: A trial account. By Douglas O. Linder (Famous Trials) Bibliography, with links.
The lessons of Scottsboro. By Elizabeth Schulte (SocialistWorker.org, November 26, 2013)
The story of Scottsboro. Review by Marlene Martin (SocialistWorker.org, April 13, 2001)
Documentary on Scottsboro case distorts 1930s struggle against racism in US South. Review by Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 23 April 2001)
Inspired by injustice: Scottsboro in history. By Bill V. Mullen (Against the Current, Issue 144, January-February 2010)
The Scottsboro boys case and its lessons for today. By Eljeer Hawkins (Socialist Alternative, Jan 22, 2008)

Tegning af Scotsboro demonstrationTegning af Scotsboro demonstration

The Communist Party and black liberation in the 1930s. By Paul D’Amato (International Socialist Review, Issue 1, Summer 1997)
The Scottsboro Boys: Four Freed! Five to Go! by Angelo Herndon. (New York, Workers Library Publishcer, 1937; pdf-file at The Online Book Page, Michigan State University) 16 pages, pamphlet.
Smash the Scottsboro Lynch Verdict. By James S. Allen. (New York, Workers Library Publisher, 1937; pdf file at The Online Book page, Michigan State University,) 16 pages, pamphlet.

Se også:

Taking on the racism of Jim Crow. By Yuri Prasad (Socialist Worker, Issue 2326, 27 October 2012). “… how the US Communist Party built unity against racism in the 1930s.”


 

1. april 1931

Norsk arbeidsgiverforening erklærer lockout for 15 fagforfund fra 1. april. Lockouten varer 24 uger.

Storlockouten 1931 (Leksikon.org)

Per Ole Johansen: Menstadslaget 1931. Foredrag: Hvorfor vi husker “Menstadslaget” (LO i Grenland; Menstadslaget – Arbeidsfolk og arbeiderkamp). Site med links til udstilling, seminar (flere foredrag online!), avisomtale m.m.)

Menstadslaget
Menstadslaget

 

14. april 1931

Starten på revolution i Spanien, der afskaffer monarkiet.

11. maj 1931 – Republikken Spanien (Arbejderen, 11.5.2006)


 

1. maj 1931

Indvielsen af flagstang på DSU’s Ungdomshjemmet Tuxensvej 2 (senere Børnehuset Bella) i Brønshøj finder sted som morgenmøde (uden kaffe), en 1.maj-tradition blev født og spredtes til Norge og Sverige.
(kilde: John Nordell i D.s.U. Brønshøj Afdelings 25 års jubilæumshefte, 1946)

Tuxensvej 2 i Brønshøj
Tuxensvej 2 i Brønshøj

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten Den 1. maj : Historie og tradition

 

 


 

1.-2. maj 1931

Gadekampe i Nakskov – Politiet får tæv – militæret sættes ind.
(Tekst fra samtidig kampsang, “Stormsangen” (online på Sh-site)
“Vi husker Nakskov den gang i maj/ den dag blev Nakskov en blodig leg/ for borger og bourgeoisi”).

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten Nakskov 1931 Link til materialer online og offline om opstanden i Nakskov.


 

14. maj 1931

I Ådalen i Sverige dræbes 5 demonstrerende arbejdere af militæret.

Film:

Oprøret i Ådalen af Bo Wiederberg, 1969. (Se her: Ådalen 31 (film) (Wikipedia.se).

Litteratur:

Carl Heinrich Petersen: Ådalen 1931. – i: Fra klassekampens slagmark i Norden, 2. udg. (Modtryk, 1975, side 262-276) (Til arbejderbevægelsens historie, bd. 1).

Se også:

Ådalshändelserna (Wikipedia.se)
Morden i Ådalen 1931. Av Krister Lindström (Folkmakt, nr. 20)
Ådalen 31. Av Fritjof Lager (Stockholm, Arbetarkultur, 1956, 120 s.)

Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde.
Demonstrationen i Ådalen kort før militæret begynder at skyde.

 


 

3. september 1931

Tredje verdens-økonomen Samir Amin fødes i Kairo.

Leksika:

Amin, Samir (Leksikon.org)
Sam Amin (Wikipedia.org). Med links til andre sprog, bl.a. dansk og længere norske artikel

Samir Amin
Samir Amin

Artikler:

Litteratur:

  • Samir Amin: A Life Looking Forward: Memoirs of an Independent Marxist (Zed Books, 2006, 266 p.)
  • ‘Samir Amin: theorising underdevelopment’. Chapter 9 in: David Renton: Dissident Marxism: Past Voices for Present Times (Zed Books, 2004, p.184-204 + 257-259)
  • Samir Amin: Imperialismens nye ansigt og det globale kaos (Solidaritet, 1994, 30 sider)
  • Samir Amin: Den arabiske økonomi (Aurora, 1982, 127 sider). Med efterskrift af Gorm Rye Olsen: ‘Klasseinteresser, styreformer og udenrigspolitik i arabiske samfund’ (s.89-127)
  • Samir Amin: Den ulige udvikling: studier af samfundsformationer i kapitalismens periferi (Aurora, 1979, 329 sider)
  • Samir Amin: Den globala kapitalackumulationen: En kritik av teorin om underutvecklingen (Zenit/Rabén och Sjögren, 1974, 249 sider; online på Marxistarkiv.se)

 

16. september 1931

Kobbersmed (og antimilitarist) Niels Johnsen dør. Født 7. oktober 1893 (se denne).


 

9. oktober 1931

Aksel Larsens robådstale i 1931
Aksel Larsens robådstale i 1931

I anledning af Højesterets dom i Nakskov-sagen talte formanden for De Arbejdsløses Landsudvalg, Aksel Larsen, fra en robåd i Slotsholmskanalen, ud fra Ved Stranden. Robåden var “Rosa”, roet af Carl Metz.

Aksel Larsen blev senere formand for DKP (1932-1958), og Carl Metz var leder af den af oppositionelle “Metz-gruppe” i partiet, der fra 1935-37 udgav bladet Bolchevik (se Arbejderhistorisk Bladliste, 1935)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 10. januar 1972 om Aksel Larsen
Linksamling om Nakskov 1931

 

Robådstalen 1931
Robådstalen 1931

Fotos fra Arbejdermuseet/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv


 

31. december 1931

Formanden for Arbejdsmandsforbundet M.C. Lyngsie dør (Født 6. juli 1864, se denne).


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.