Militærkup og flerårig undertrykkelse i Chile. Se 11. september 1973.
Print Friendly, PDF & Email

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1973.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

20. januar 1973

Uafhængighedslederen Ama­lcar Cabral myrdes ved bombeattentat i Conakry, Guinea (født 12.9.1924, se denne).


Vejen til socialisme, nr. 1-9 1974-1976
Vejen til socialisme, nr. 1-9 1974-1976

21. januar 1973

Kommunistisk Forbund dannes.

Udgav Arbejderpolitik : Kommunistisk Forbunds avis. (nr. 1-13, 1978-1979) + tidsskriftet Vejen til socialisme

 

Pjece fra KF, 1974. Illus. Hans Krull.

Kommunistisk Forbund (KF). Af Bent Moos. (Leksikon.org)

Samling på venstrefløjen. Oplæg til VS’s emnekongres oktober 1979. Online dokument  med links til andre af KFs dokumenter. “Præsentation af KF forud for tilbagevenden til VS i 1980 med syn på strategi, socialismeopfattelse, Socialdemokratiet og fagbevægelsen, kvindekampen, boligkampen, klasseanalyse mv.”

 

 

 22. januar 1973

USAs højesteret stadfæster retten til fri abort, den såkaldte Roe v. Wade

Se:

Se også:

  • Tidslinjen om danske abortlov mv.: 1. oktober 1973 (nedenfor på denne side)

31. januar 1973

Arbejdsminister Erling Dinesen fremlægger Anker Jørgensen-regeringens forslag til økonomisk demokrati (ØD), som møder stærk modsand fra både den politiske venstrefløj og det borgerlige Danmark.

Leksikalt/lovforslag:1973od.jpg

Økonomisk demokrati er ikke et skridt i retning af socialisme (Information.dk, 25. september 2019). “Gør man arbejderne til medejere af virksomhederne gennem lønmodtagerejede fonde, skal de stille en større del af deres løn til rådighed for private kapitalinteresser. Jeg var imod ideen i 1970’erne og er det fortsat, skriver tidligere folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) i dette debatindlæg.”

Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i Arbejderbevægelsens politiske udvikling (pdf). Af Jonas Toubøl og Jonas K. Gielfeldt (Arbejderhistorie, nr.3, 2013, s.49-67). “I 1970 søsatte arbejderbevægelsen anført af LO en storstilet kampagne for at indføre ØD. Det idelogiske arvegods om socialisme og demokrati var retorisk bærende i
kampagnen.”

Demokrati i arbejdslivet set i i et historisk-sociologisk perspektiv (pdf). Af Flemming Mikkelsen (Arbejderhistorie, nr.3, december 2011, s.81-99). “Arbejderkollektiverne og fagoppositionen har været førende i kampen om medbestemmelse og presset masseorganisationer til at føre kravene ind i det formelle forhandlingssystem.”

Debatten om økonomisk demokrati i Danmark og Sverige (pdf). Af Niels Dalgaard (Politica, bind 25, nr.3, 1993, s.323-339). “Debatterne om økonomisk demokrati i Danmark og Sverige handlede tilsyneladende om det samme og udfaldet af dem blev ligeledes det samme, nemlig socialdemokratisk tilbagetog på alle væsentlige punkter i spørgsmålet. Alligevel fik debatterne et højest forskelligt forløb og blev ført på et meget forskelligt niveau i de to lande …”

Dialogen der udeblev (pdf). Af Lensa Gjedde Olsen (Arbejderhistorie, nr.35, oktober 1990, s.2-16). “Betragtninger over Danmarks Kommunistiske Partis holdning til Socialdemokratiets ØD-forslag under det andet arbejderflertal 1971-73.” Scroll ned.

Virksomhedsdemokrati (Socialistisk Folkeparti, 1982, 11 s.; online på Det Kongelige Bibliotek). På baggrund af vedtagelser på SF’s faglige landsmøde 1977 og SF’s landsmøde 1978 og 1980. Tidligere: SF siger: Økonomisk demokrati – men også industrielt demokrati. SF-gruppens forslag af 18. december 1972 (Socialistiske publikationer/udsendt af SF i januar 1973, pjece 8 sider; online på det Kongelige Bibliotek.)

ØD- en narresut (pdf). Udgivet af Danmarks kommunistiske Parti, red. af det faglige sekretariat (Forlaget Tiden, 1979, 48 s.; online på Marxisme.dk)

Økonomisk demokrati!: Arbejderkontrol – eller den kontrollerede arbejder? (pdf) (VS-Forlaget, 1978, 32 s.; online på Marxisme.dk). På omslaget: ØD-valsen, af Jesper Jensen med håndskrevne becifringer. Med kritik af LO’s, SF’s og DKP’s ØD-forslag.

Økonomisk demokrati: Din arbejdsindsats giver dig medejendomsret og medindflydelse (Socialdemokraterne, 1974, 7 s.; online på Det Konglige Bibliotek)
vs1973od.jpg
Illustration: nedenstående pjece.

Økonomisk Demokrati? (VS, 1973, 17 s.; online på Det Konglige Bibliotek)

SF siger: Økonomisk demokrati – men også industrielt demokrati (SF, januar 1973, 8 s.; online på Det Kongelige Bibliotek)

Synspunkter om økonomisk demokrati (Danmarks kommunistiske Parti, februar 1973, 18 s.; online på Det Konglige Bibliotek)

Økonomisk demokrati – et statskapitalistisk fremstød. Af Lilli Zeuner & Steen Scheuer (Proletar! nr. 6, november 1973, s.14-23). “ØD er statskapitalistisk i sit indhold, og Socialdemokratiet vil gå så langt, det kan, i retningen mod statskapitalismen, men det kommer ikke ret langt. Kapitalistklassen lader sig ikke ekspropriere ved lov …”

Økonomisk Demokrati i samfundsøkonomisk belysning (pdf) (Det Økonomiske Råd, 1972, 100 s.)

Debat 2016 på Modkraft.dk:

ØD, styrkeforhold og markedet. Af Esben Bøgh Sørensen (Blog, 1. april 2016)

Pelle Dragsteds ØD-eventyr. Af Jørn Andersen (Blog, 25. marts 2016). Med debatindlæg.

Skal vi genopfinde ØD? Af Pelle Dragsted (Blog, 28. marts 2016). Oprindelig titel: ‘Lad os genopfinde Ankers drøm om Økonomisk Demokrati’ (Politiken.dk, 24. marts). Med ajourførte kommentarer.

Litteratur:

Ved demokratiets grænse: demokratisering af arbejdslivet i Danmark 1919-1994. Af Niels Dalgaard (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1995, 287 s.). Se her afsnit: ‘Økonomisk demokrati … 1969-1973’ (s.188-238) + ‘Debattens videre forløb 1974-1994’ (s.239-262).

Demokrati og lønmodtagerfonde. Red. Kirsten Bregn og Lars Engberg (Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 204 s.)

ØD/OD – 80’ernes reform?: Socialdemokratiets og fagbevægelsens ØD-strategi belyst ved interview med en række nøglepersoner. Af Kirsten Bregn (Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 1986, 232 s.). Med bilag med forslag og udtalelser fra LO, SD, de radikale og SF (s.209-232).

Økonomisk demokrati: perspektiver og problemer: en antologi. Red. Kirsten Bregn og Torben Grønnebæk Hansen (Socialistiske Økonomers Forlag, 1984, 219 s.) (Skriftserie, 10). Med bidrag af redaktørerne, Lars Engberg, Bruno Amoroso, Klaus Nielsen, Jørgen Lindgaard Pedersen, Jørgen Schmidt og Ole Winckler Andersen.

ØD: den socialdemokratiske vej til socialisme. Af Anders Lauberg og Lensa Gjedde Olsen (Marxistisk Forlag, 1983, 149 s.) (Marxistiske Studier, 1)

Lønmodtagernes Medejendomsret: rapport fra udvalget om lønmodtagernes ejendomsret (Arbejdsministeriet, 1978, 509 s.)

Økonomisk demokrati: kilder til den politiske debat. Red. Henning Sørensen (Gyldendal, 1973, 122 s.) (Historie og samfund/Kilder og tal)


27. februar 1973

Ca. 200 tilhængere af The American Indian Movement besætter landsbyen Wounded Knee (ved slagmarken Little Big, hvor Siux-indianere under Sitting Bull i juni 1876 vandt over General Custer) og kræver, at senatet skulle undersøge indianernes vilkår i USA i dag. Den bevæbnede besættelsen varer 71 dage.

Billedresultat for wounded knee 1973

Se:

Sådan gik det for sig i indianernes Wounded Knee. Af Jacob Holdt (Kristeligt Dagblad, 16.6.1973; online på American-pictures.com).

Siege at Wounded Knee 1973 (Essortment.com)

Remembering the Wounded Knee occupation. By Brian Ward (SocialistWorker.org, February 27, 2013)

Se også:


8. april 1973

Den spanske maler Pablo Picasso dør. (Født i Malaga 25. okt. 1881, se denne).


1. maj 1973

Maleren Asger Jorn dør i Århus (født i Vejrum, 3. marts 1914, se denne)


8. august 1973

1073mobergimages.jpg Den svenske proletarforfatter Vilhelm Moberg dør (“föddes den 20 augusti 1898 i byn Moshultamåla i Algutsboda socken, Småland”). Især kendt for sine udvandrer-romaner, der også findes på dansk.

Se:


 

11. september 1973

1973chile1.jpg

Militærjunta under ledelse af general Pinochet vælter den socialistiske præsident Allende i Chile, og myrder ham. En blodig undertrykkelse starter.

Se:

Allende’s last speech (Jacobin, 11 September 2018). “Salvador Allende was killed 45 years ago today in a US-backed coup. Here’s his final address, broadcast over the radio while he was barricaded in the presidential palace.”

Salvador Allende: Revolutionary democrat. By Laurence Goodchild (Links, August 5, 2014). Review of Victor Figueroa Clark’s biography (Pluto Press, 2013)

Régis Debray: Samtal med Allende (pdf) (Rabén & Sjøgren, 1971, 235 s.; online på Marxistarkiv.se). Dansk udgave: Samtaler med Allende: Socialisme i Chile (Fremad Fokusbøger, 1972, 145 s.)

Linkbox: Chiles 11. september – kuppet i 1973 (Socialistisk Bibliotek)


1. oktober 1973

Dansk “Lov om svangerskabsafbrydelse” træder i kraft med fri abort indtil 12. svangerskabsuge.

Se:

Religiøse kredse var modstandere af den fri abort, demonstrerede og dannede Kristeligt Folkeparti. (Kilde: Danmarkshistorien.dk)

Litteratur:

  • Abort i 25 år. Red. af Birgit Petersson mfl. (L&R Fakta, 1998, 197 sider)

Se også:


6. oktober 1973

Oktoberkrigen (Yom Kippur-krigen) starter under den jødiske Yom Kippur-helligdag, da Ægypten og Syrien prøver at tilbageerobre de israelsk besatte områder Sinai og Golan-højderne. Krigen endte med våbenhvile 24. oktober, Israel “tilbagegav” Sinai, men ikke Golan-højderne.

Se:

  • Oktoberkrigen (Denstoredanske.dk)
  • U.N. Security Council Resolution 338, October 22, 1973 (Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening). Engelsk tekst.

Se også:


14. november 1973

Græske studenter besætter Polytekniske Læreanstalt i Athen som begyndelsen til en åben mobilisering mod oberstregimet. Bliver nedkæmpet i første omgang med tanks, men regimet falder året efter.

(kilde: Greek Left Review; https://greekleftreview.wordpress.com/2014/11/17/41-years-since-the-athens-polytecnic-uprising-17th-november-1973-against-the-military-junta/)

Se:


4. december 1973

Folketingsvalg, udskrevet af den socialdemokratiske Anker Jørgensen-regering, medfører en radikal ændring af det parlamentariske mønster, antallet af partier fordobles fra 5 til 10, og det yderste højre får fast plads i det parlamentariske liv. (se også 6. oktober 1995 om Dansk Folkeparti).

Da jorden skred under de regerende partier. Af David Rehling (Information.dk, 15. juni 2015)

‘Vi kendte ikke hinanden længere’. Af Nina Trige Andersen (Information.dk, 7. december 2013). Med uddrag fra Poul V. Nielsens bog, Fremskridtsarbejderen – kammerat og fjende (Demos, 1977) + oversigt over andre 1970’er-tekster om Fremskridtarbejderne.

Da politikerne tabte forbindelsen til borgerne. Af Tim Knudsen (Information.dk, 4. december 2013)

Jordskredsvalget 1973: Den dag Glistrup og Erhard splittede Folketinget ad. Af Steffen Heiberg (Politiken.dk, Magasinet, 3. december 2013). Den moderne parlamentariske historie begynder med jordskredsvalget 4. december 1973. Med links til artikler i serien Jordskredsvalget ’73.

Mindet om et jordskred: En årsdag der på godt og mindre godt er værd at erindre. Af Georg Metz (Information.dk, 4. december 2010)


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.