Wilkinson/Picketts bog “Lighed”

0
159

Anmeldelser og debat af bogen: Lighed: Hvorfor Lighed i Samfundet Gavner Alle. Af Richard Wilkinson og Kate Pickett.


Lighed: Hvorfor lighed i samfundet gavner alle

Af Richard Wilkinson og Kate Pickett.
(Informations Forlag, 2011, 399 sider)
“I Lighed præsenterer de to britiske statistikere og retfærdighedsforskere Wilkinson og Pickett en vidtrækkende socialforskning ud fra et omfattende statistisk materiale fra 21 rige lande, heriblandt Danmark, samt et større antal amerikanske stater. Deres hovedpointe er, at der ses et tydeligt sammenfald mellem graden af indkomstforskelle og omfanget af sociale og helbredsmæssige problemer i et samfund.”


Indhold


 

Site og leksikalt

The Equality Trust
“The Equality Trust is an independent, evidence based campaign working to reduce income inequality in order to improve the quality of life in the UK.”
See also:

Wikipedia.org


 

Anmeldelser, debat og interviews på dansk (+ norsk)

Arbejderen.dk

Lighed gør os lykkelige (25. februar 2011)
“Ulighed har ikke kun konsekvenser for de mest udsatte og fattigste – stor ulighed rammer også middelklassen og overklassen, konkluderer engelsk forsker på Ulighedens Topmøde i København.”

Information.dk

Uligheden er højere end nogensinde. Af Richard Wilkinson og Kate Pickett (19. marts 2014)
Det er fem år siden, Wilkinson og Pickett udgav deres bog om ulighedens konsekvenser. Siden er uligheden steget, selv om alle fra Paven til USA’s præsident har indset, at det ikke kan betale sig.”

Jo mere lighed i et samfund, desto mere rigdom. Af Bent Greve (13. september 2011)
“Bogen har en imponerende samling af data og sammenligninger på tværs af lande, som viser, at et mere lige samfund klarer sig bedre. Der er mindre kriminalitet, folk lever længere og folk har mere tillid til hinanden.”

Sammenhæng mellem ulighed og ringe livskvalitet er ikke bevist. Af Andreas Bergh (24. februar 2011)
“Ulighed svækker livskvaliteten for høj som lav, skriver Richard Wilkinson i sin feterede bog ’The Spirit Level’. Men konklusionerne bygger på selektiv omgang med data og et mangelfuldt overblik over den nyeste velfærdsforskning.”

Ulighed rammer alle. Af Richard Wilkinson og Jens Jonatan Steen (22. februar 2011)
“Ulighed går ikke kun ud over samfundets fattigste. Også dem på toppen må se deres livskvalitet forringet af sociale dårligdomme, viser ny forskning. I Danmark har tiltag som starthjælp, lavere topskat og kontanthjælpsloft forstærket det sociale hierarki. Det går i sidste ende ud over alle danskeres livskvalitet.”

Lighed og retfærdighed gør os sunde og glade. Interview med Richard Wilkinson (1. februar 2011)
“En række af samfundets dårligdomme kan reduceres ved at mindske indkomstkløften i befolkningen og indføre ‘god’ kapitalisme, siger to britiske retfærdighedseksperter.”

Kritisk Debat

Ulighedens samfundskonsekvenser (pdf). Af Kasper Vieland Nielsen og Tobias Abel (15. august 2010; online på DBC Webarkiv)
“Umiddelbart kan implikationerne af Wilkinson og Picketts studie forekomme voldsomme, når de trækkes så stærkt op, som det gøres i deres seneste bog. Resultaterne må derfor nok forventes først og fremmest at vække interesse blandt socialdemokrater og på venstrefløjen. Men spørgsmålet er, om Wilkinson og Picketts studier ikke har potentiale til at nå bredere ud.”

Social ulighed i sundhed: interview [in English] med professor Richard Wilkinson (pdf) (1. maj 2007; online på DBC Webarkiv)
“Beskæftiger man sig med forskningen i social ulighed i sundhed, så komme man ikke uden om den engelske professor Richard Wilkinsons omfangsrige studier. Wilkinson har beskæftiget sig med sundhedens sociale determinanter i mere end 30 år og har spillet en afgørende rolle for forskningen, såvel som for offentlighedens kendskab til social ulighed i sundhed.”

Forbindelsen mellem sociale strukturer og individuel sårbarhed. Af Richard G. Wilkinson (15. september 2005; online på Internet Archive)
“Forskning i den sociale ulighed i sundhed har gjort os opmærksom på, hvor følsom sundhed fortsat er, i forhold til vores samfunds sociale og økonomiske strukturer. I denne artikel skitserer jeg en fortolkning af forskningen i sundhedens sociale determinanter og undersøger ulighedens effekt, ikke kun i forhold til sundhed, men også i forhold til fænomener såsom social-kapital og vold.”

Modkraft.dk

Ulighedens tyranni. Af Pil Christensen (14. januar 2012)
“Lige samfund klarer sig bedre end ulige samfund. Og det er ikke bare de fattige, som får det bedre i lige lande, det er faktisk hele befolkningen … Hvis vi følger konklusionerne i »Lighed«, er vi nødt til grundlæggende at transformere vores samfund – hvilket ikke er noget, som socialdemokratisk politik anno 2011 peger i retning af”.

Socialistisk Arbejderavis

Ulighed er usundt. Af Jørn Andersen (nr.301, 18. september 2010)
“Bogen ‘The Spirit Level’ bør læses af alle, der arbejder med sociale spørgsmål, sundhed, uddannelse, pædagogik – og alle andre områder, der er ramt af nyliberal ideologi. Den bør læses af alle, der er tvunget til at høre på nyliberale demagoger som Claus Hjort Frederiksen.”

Solidaritet

Lighed er atter på dagsordenen (pdf). Interview med Richard G. Wilkinson (nr.6, december 2010, s.12-17; online på Internet Archive). Scroll ned.
“Ulighed i samfundet og følelsen af at være underlegen gør folk syge, dokumenterer en stor undersøgelse fra forskeren Richard G. Wilkinson. Hans opsigtsvækkende budskab har skabt stor debat i England og er begyndt at brede sig.”

Ugebrevet A4

Ulighed har negativ slagside for både høj og lav. Af Anna Glent Overgaard og Lars Bertelsen (nr. 11, 21. marts 2011; online på Internet Archive)
“Økonomisk ulighed rammer ikke alene samfundets svageste. Uligheden fører en lang række sociale onder med sig, som rammer alle samfundsgrupper – rige som fattige. Det konkluderer den britiske professor Richard Wilkinson, som står i spidsen for et omfattende forskningsprojekt om ulighed.”

Ulighedens Topmøde (23. februar 2011; online på Internet Archive)
Se reportage + notater fra konferencen.


 

Reviews, debate and interviews in English

Against the Current

Thinking about equality. By Bill Smaldone (Issue 153, July/August 2011)
“Both of these books provide readers with plenty of ammunition to make the case for equality. They are less successful in showing how to build a mass movement for the reforms they seek, and neither work grapples adequately with those processes within the system that cause inequality in the first place.”

International Socialism

Reviving the spirit of equality (Issue 127, Summer 2010, p.67-79)
“Iain Ferguson spoke to Richard Wilkinson about his most recent book, The Spirit Level, and his research that shows the deep mental and and social wounds caused by inequality … ‘Kate Pickett and I have done over 200 talks in the last year [and] what’s most surprising is the remarkable enthusiasm shown – occasionally audiences have given standing ovations, quite unlike anything you get academically!'”

Kritisk Debat

Social ulighed i sundhed: interview [in English] med professor Richard Wilkinson (pdf) (1. maj 2007; online på DBC Webarkiv)
“Beskæftiger man sig med forskningen i social ulighed i sundhed, så komme man ikke uden om den engelske professor Richard Wilkinsons omfangsrige studier. Wilkinson har beskæftiget sig med sundhedens sociale determinanter i mere end 30 år og har spillet en afgørende rolle for forskningen, såvel som for offentlighedens kendskab til social ulighed i sundhed.”

OpenDemocracy

The killing-fields of inequality. By Göran Therborn (6 April 2009)
“The evidence that unequal societies inflict great damage on the lives and health of their citizens is clear. Why does it matter and what can be done? Göran Therborn thinks big.”

Policy Exchange

Beware false prophets: equality, the good society and The Spirit Level. By Peter Saunders (July, 2010, 125 p.)
“In this report,Wilkinson and Pickett’s empirical claims are critically re-examined using (a) their own data on 23 countries, (b) more up-to-date statistics on a larger sample of 44 countries, and (c) data on the US states. Very few of their empirical claims survive intact.”
See reply from Richard Wilkinson and Kate Pickett:

Radical Anthropology

Why equality is good for our health (pdf) (Issue 3, 2009-10, p.5-9). Scroll down.
“If it benefits everyone to live in a more equal society, what is to be done? Kate Pickett discusses the main message of her recent book.”

Red Pepper

‘The Spirit Level’ three years on (March 27, 2012)
“Tom Robinson talks to Richard Wilkinson, co-author of The Spirit Level, the influential book on inequality, which is now being made into a documentary.”

Socialism Today

Inequality rising. By Bill Hopwood (Issue 149, June 2011)
“While some of the political analysis about the nature of capitalism is weak, the book does demolish the false claims of ‘trickle-down’ economics. It provides powerful evidence in support of socialist economic planning and workers’ democracy.”

The Spirit Level Delusion
“Fact-checking the Left’s new theory of everything.”
See also:

 

Videoer

YouTube.com


 

Se også

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Tema: Ulighed
“AE laver hvert år en række analyser af ulighed og fattigdom i Danmark.”

Inequality.org
“[Our] aims is to be your portal into all things online related to the income and wealth gaps that so divide us, in the United States and throughout the world.”

Wikipedia.org