Den Lykkelige. Satire med hentydning til den store, litterære strid, som dengang førtes om proprietær og bonde. Grafik fra 1787 af Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809), maler. Public Domain.
Den Lykkelige. Satire med hentydning til den store, litterære strid, som dengang førtes om proprietær og bonde. Grafik fra 1787 af Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809), maler. Public Domain. Kollektion /Kilde: Det Kgl. Biblioteks Billedsamling. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1787.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1733.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

4. februar 1733

Stavnsbåndet indføres. Ophæves 20. juni 1788 (men for alle først pr. 1. januar år 1800).

Se links:

Livet under stavnsbåndet i Danmark 1733-1788. Af Birgit Løgstrup (Danmarkshistorien.dk, 9. maj 2012).

Ensretning i historieundervisningen. Af Søren Rønhede (Politiken.dk, kronik, 8. november  2008). “Vil vi virkelig flaske folkeskolens børn op med fede myter om Danmarks historie?”

Se også:

Gårdmandslinien i dansk historieskrivning. Af Thorkild Kjærgaard (Fortid og Nutid, 1979-1980, s.178-191).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 20. juni 1788, om stavnsbåndets ophævelse

Tidslinjen: 27. juli 1786, om Den Store Landbokommission

Tidslinjen: 31. juli 1792, om Frihedsstøtten

Tidslinjen 16. marts 1938 om Stavnsbåndsfilmen ‘Kongen bød’

Linkboxen: Oplysningstiden / The Enlightenment