Danske kvinder i optog til Amalienborg, 5. juni 1915. Foto: ukendt. Kollektion: Kvindehistorisk samling, Rigsarkivet. Public Domain.
Danske kvinder i optog til Amalienborg, 5. juni 1915. Foto: ukendt. Kollektion: Kvindehistorisk samling, Rigsarkivet. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Linksamling om kvinders valgret med grundloven i 1915.


Indhold


 

Forord

Sylvia and Christabel Pankhurst, daughters of Emmeline Pankhurst, with sign "Votes for Women". Photograph: Unknown. Collection: The National Archives.
Sylvia and Christabel Pankhurst, daughters of Emmeline Pankhurst, with sign “Votes for Women”. Photograph: Unknown. Collection: The National Archives.

Mens kvinde- og lavtlønsfag aktuelt er ude i kamp for bl.a. “Mandeløn til kvindefag”, fejres 100-årsvalgretten for kvinder i Danmark med interview-arrangementer med “markante kvinder med indflydelse .. om deres liv på magtens tinder”.

Grundloven af 1915 betød en bred demokratisering, den gav kvinder og tjenestefolk stemmeret – og valgbarhed – tll alle parlamentarisk organer, valgretsalderen blev nedsat (men modtagere af overførselsindkomster fik ikke stemmeret). Se om Grundloven 1915 på Kvinfo.dk/Internet Archive.

Denne emneliste er en mindre samling af links med vægt på kampen og organiseringen for valgretten til kvinder, i Danmark og andre lande.

Jørgen Lund
Påbegyndt medio april 2008.

Se også Socialistisk Bibliotek:


Sites

Danske: Ved valget til Rigsdagen i 1909 demonstrerede kvinder i hele landet ved at klæbe denne plakat op i valglokalerne

Stemmeret! 100 år: 1915-2015 (KVINFO)

Indhold: Det skete i 1915 – Kampen om stemmeretten – Kvinder i landspolitik – Kvinder i kommunalpolitik – Demokratiets udfordringer – Det sker i 2015 – Links.

Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009 (KVINFO; online på Internet Archive)
Online festskrift for 100 år med kvinders valgret, redigeret af Jytte Larsen (marts 2009): “KVINFO fejrer jubilæet med spændende historier om kvinder i kommunalpolitik gennem 100 år. Her præsenterer førende forskere ny viden om kampen for valgret, om kvinder som velfærdsstatens arkitekter, og om foregangskommuner.”

100-året: 1915-2015 (100aaret.dk)
Regeringen og Folketinget fejrer 100-årsjubilæet for kvinders valgret og 1915-Grundloven med arrangementer, events og debatmateriale.

100 år – med demokrati og fællesskab (3F – Faglig Fælles Forbund, maj 2015, 16 s.; e-avis). “I 2015 er det 100 år siden, danskerne fik den grundlov, der gav kvinder, tjenestefolk, socialt udsatte, kriminelle og udviklingshæmmede ret til at stemme. Før 1915 var stemmeretten forbeholdt velbjergede mænd over 30.”

Engelske:

The Suffragettes (Marxists Internet Archive; Woman and Marxism)
Texts, Audio/Visual, Links.

Women’s Rights & Suffrage (International Institute of Social History. WWW Virtual Library Women’s History)

Women’s suffrage (Wikipedia.org)
Med mange links, bl.a. til Timeline of women’s suffrage

The Topic: Women’s Suffrage Movement (42explore.com)
Ungdoms- & børnesite med linksamling.


Artikler mv.

Kvindevalgret. Af Jytte Larsen (Leksikon.org). Med litteraturhenvisninger om valgretten i DK.

1915 – Da kvinder og tyende blev borgere. Af Ida Munk (Historie-online.dk, november 2015). Anmeldelse af Pia Fris Laneths bog (Gyldendal, 2015, 440 sider). “Denne bogtitel yder faktisk ikke bogen retfærdighed. Man kunne ud fra den formode, at det var endnu en jubilæumsbog i anledningen af indførelsen af kvindernes valgret i 1915: Den er langt mere.” Se også anmeldelse af Søren Kolstrup: Kvinders og tyendes kamp for stemmeret (pdf) (Arbejderhistorie, nr.2, 2016, s.146-147)

Da Danmarks Slavinder fik stemmeret. Af Kirsten Nilsson (Politiken.dk, 25. maj 2015). Anmeldelse af Dorthe Chakravarty: Tjenestepigerne: 100 års historie om stemmeret og ligestilling (Informations Forlag, 2015, 175 sider). Se 1. kapitel: Maries kamp for tjenestepigerne (Information.dk, 21. maj 2015)

Arbejderkvinderne og stemmeretten – den seje kamp. Af Anette Eklund Hansen (Arbejdermuseet, 23. februar 2015). “Med junigrundloven i 1849 kom der formelt demokrati i Danmark. Men der skulle gå 66 år, før demokratiet gav alle voksne og myndige personers ret til at deltage i valget af de politiske ledere.”

De socialdemokratiske kvinders fejring af den nye grundlov 1915 (pdf). Af Anette Eklund Hansen (Arbejderhistorie, nr.2, 2015, s.108-120). “For de socialdemokratiske kvinder rejste fejringen af grundloven et dilemma: Skulle de tilslutte sig kvindeorganisationernes optog, eller skulle arbejderkvinderne følges med deres mandlige kammerater i arbejderbevægelsens grundlovs-tog til Søndermarken?

Feministisk billedbog dokumenterer kvinders valgret. Af Lise Garsdal (Politiken.dk, 20. januar 2015). Anmeldelse af Helle Juhl: På lige fod: En krønike om kvinder, satire og kampen for valgret (Gyldendal, 2014, 224 sider)

Det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret. Af Anna Ullman (Information.dk, 31. december 2014). Interview med Pia Fris Laneth. “100-året for kvinders valgret [fejres], men mange fattige mænd havde heller ikke stemmeret før 1915, og det er gået i glemmebogen.”

Kvinders valgret – frihed, lighed og stemmeret (pdf). Tekst og redaktion af Tanja Sprenger og Linda Nørgaard Andersen (Arbejdermuseet 2010, 12 sider)

Kvinder, valgret og fred: Omkring den internationale socialistiske kvindekonference i København 1910 (pdf). Af Christl Wickert (Arbejderhistorie nr. 29, oktober 1987, side 14-28)

When Socialists won women’s suffrage. By Eric Blanc (Jacobin, March 8, 2019). “Contrary to the myth that socialists have always ignored gender oppression, women’s suffrage was first won by socialist feminists — and working-class revolt … Few cases better illustrate this point (or have been more buried by history) than that of turn-of-the-century Finland.”

How working class women won the vote. By Judy Cox (International Socialism, Issue 158, Spring 2018, p.111-135). “The actions of working class women were key to winning all women the right to vote. They launched the movement across large areas of the country.”

The War? The Suffragettes? How did women win the right to vote? (Counterfire, March 7, 2018). “On the centenary of women winning the right to vote, Katherine Connelly explores how they fought for their rights and resisted war.”

Suffragette – the revolt that won the vote. By Judith Orr (Socialist Worker, Issue 2475, 13 October 2015). “… it was more than a movement led by the middle classes seen in the new film Suffragette. It involved a mass movement …”

Suffragette – the revolt that won the vote. By Judith Orr (Socialist Worker, Issue 2475, 13 October 2015). “… it was more than a movement led by the middle classes seen in the new film Suffragette. It involved a mass movement of thousands of working class women fighting for their class.”

Finland 1906: The revolutionary roots of women’s suffrage – an International Women’s Day tribute. By Eric Blanc (John Riddell’s Blog, March 4, 2015). “In 1906, Finland became the world’s first nation to grant full female suffrage.”

The fight for universal suffrage (Socialism Today, Issue 120, July-August 2008). “Eighty years on from when women finally won the right to vote on the same terms as men, Eleanor Donne writes on the scale and nature of the struggle.”

Women and the suffrage (In Defense of Marxism, 23 June 2001). “Barbara Humphries looks at this history and how it relates to the development of the class struggle.”

British History: Women’s Suffrage (Spartacus Educational). And US History: Women’s Suffrage

Women’s Suffrage and Class Struggle (1912). By Rosa Luxemburg (Marxists Internet Archive)

Women's Suffrage Parade in New York City, May 6, 1912. Photo: American Press Association. Public Domain.
Women’s Suffrage Parade in New York City, May 6, 1912. Photo: American Press Association. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.