Mindeblad for den første socialdemokratiske regering i Danmark. april 1924-december 1926.

Bladliste

Nye blade 1924:

 • Alarm. Udg. af De Faglie Klubbers Sammenslutning.
 • Pioneren. Udg .af Unge Pionerer (kommunistisk børnerganisation)
 • Sirius. Red. af Otto Gelsted

Se:


 

7. januar 1924

Den britiske marxist og sociolog Ralph Miliband fødes i Bruxelles, Belgien. (Dør 21. maj 1994 i London). Grundlagde i 1964 årbogen Socialist Register sammen med John Saville. Far til Miliband-brødrene i det britiske Labour Party.

1924miliband-gif.jpg
Ralph Miliband, at home in Hampstead, London, 1958 or 1959. In a letter to Miliband, Mills wrote, “I refuse to have any more of those pictures of you made up; I am a semiprofessional photographer, not a snap shooter; when next we meet I’ll take a roll (36 shots). [”¦] In the meantime you ought not to joke about your graven image.”
(Kilde: C. Wright Mills: Letters and Autobiographical Writings)

Links:

Articles

No easy outs: the revolutionary reformism of Ralph Miliband. By Shawn Gude (In These Times, May 7, 2015). Review of Ralph Miliband, Class War Conservatism: And Other Essays (Verso, 2015, 368 p.)

Registering class and politics. By Leo Panitch (Jacobin: A Magazine of Culture and Polemic, December 11, 2013). “On Ralph Miliband and fifty years of the Socialist Register.”

The Miliband Affair. By Tariq Ali (Jacobin, 11.10.2013). “Ralph Miliband was no patriot. He was a stern critic of the British ruling elite and its institutions.”

Miliband and Marx. By Charlie Kimber (Socialist Worker, Issue 2374, 8 October 2013)

Why my father loved Britain. By Ed Miliband (Daily Mail, 30 September 2013)

The man who hated Britain. By Geoffrey Levy (Daily Mail, 27 September 2013)

Labourism and socialism: Ralph Miliband’s Marxism. By Paul Blackledge (International Socialism, Issue 129, Winter 2011)

Ralph was the real red Miliband. By Ian Birchall (Socialist Worker, Issue 2222, 9 October 2010). Se også debatten i Socialist Register: Ralph Miliband Moving On (1976, p.128-40) + Duncan Hallas: How can we move on? (1977, p.1-10)

Ralph Miliband: accurate diagnosis, faulty prescription. By Phil Shannon (Green Left Weekly, Issue 546, July 23, 2003). Review of Michael Newman, Ralph Miliband and the Politics of the New Left (Merlin Press, 2002)

Ralph Miliband: Socialist intellectual, 1924-1994. By Leo Panitch (The Socialist Register 1995, p.1-21)

Ralph Miliband: The common sense of socialism (pdf). By Ellen Meiksins Wood (Radical Philosophy, Issue 68, Autumn 1994)

Obituary by Colin Barker (International Socialism, No.176, June 1994) (scroll ned) + Letters (No.177, July/August 1994)

Ralph Miliband, 1924-1994. By Tariq Ali (Against the Current, No.52, September/October 1994)

Muscular reformism. By Colin Barker (International Socialism, No.102, October 1977). Review of Ralph Miliband, Marxism and Politics (Oxford, 1977)

Ralph Miliband forelæser
Ralph Miliband forelæser

Se også/see also


 

9. januar 1924

Stiftelsesdagen for Arbejdernes OplysningsForbund (AOF).
Ud over den socialdemokratiske oplysningsvirksomhed, var AOF også forlag, der bl.a. udgav partihistoriske værker som “Pionerer” (1938), af Oluf Bertolt, AOF-leder fra 1930-57.

Fotografi fra Arbejdernes Oplysningsforbund i Lyngby med teksten: Studiekreds i samfundsøkonomi 1931-1932. Leder bibliotekar Møballe. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (kilde: Bibliotekshistorie, nr. 6)
Fotografi fra Arbejdernes Oplysningsforbund i Lyngby med teksten: Studiekreds i samfundsøkonomi 1931-1932. Leder bibliotekar Møballe. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (kilde: Bibliotekshistorie, nr. 6)

Se

 • Arbejdernes oplysningsforbund (AOF) (Leksikon.org)
 • AOF (Wikipedia.dk)
 • AOF (site)
 • Om AOF Danmark
 • Et ord til arbejderne. Af Hans Hansen-Hersnap (Weekendavisen, 13. juli 2012). Er på Infomedia via folkebibliotekerne.
  “Arbejdernes Oplysningsforbund gik lige fra begyndelsen målrettet efter at skabe en positiv fællesskabsfølels blandt arbejderne i Danmark og var med til at sikre den historisk store opbakning i mellemkrigstidens Danmark.” Artiklen bygger på Hans Hansen-Hersnaps historiespeciale, “Arbejdernes Oplysningsforbund 1924-1940 – arbejderoplysningens virke, visioner og italesættelser”, fra april 2012. Det kan lånes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Se også

L.P. Hansen (Socialister på Assistens Kirkegård). Om Arbejdernes Læseselskab.


 

21. januar 1924

Den russiske revolutionsleder Lenin dør (født 24. april 24. april 1870) se denne.


 

3. februar 1924

Den britiske historiker E.P. Thompson [Edward Palmer] fødes i Oxford (dør 28. august 1993 i Worchester). Forfatter til The Making of the English Working Class (1963). Fremtrædende i New Left og i 1980’ernes fredsbevægelse.

E.P. Thompson
E.P. Thompson

In Scandinavian:

 

 

Talking History: E.P. Thompson and C.L.R. James (YouTube.com, 1983, 51:40 min.) – jump to 0:17 to avoid the ear splitting noise. Se linkboxen C.L.R. James (Socialistisk Bibliotek).

Links In English:

E. P. Thompson’s romantic Marxism. By Jeffery R. Webber (Jacobin: Reason in Revolt, July 24, 2015). “E. P. Thompson brilliantly chronicled the ravages of early capitalism and the fierce resistance it provoked.”

E.P. Thompson: A giant remembered. By Paul Buhle (Monthly Review, Vol.66, No.5, October 2014). Review of E.P. Thompson and the Making of the New Left: Essays & Polemics, edited by Cal Winslow (Monthly Review Press, 2014, 333 p.). See also review by Dominic Alexander (Counterfire, May 22, 2015) + review by Allister Mactaggart (International Socialism, Issue 149, Winter 2016) + review by Joseph White (New Politics, Issue 61, Summer 2016) + review by Dan Johnson (Against the Current, Issue 188, May-June 2017)

Introduction to Remembering E.P. Thompson. By the Editors (Against the Current, Issue 167, September-October 2013 + Issue 167, November 2013 + Issue 168, January/February 2014):
Ellen Meiksins Wood: Recovering the contrality of class (Issue 166)
Paul Buhle: Remembering E.P. Thompson (Issue 166)
Bruce Levine: A flawed conception of class (Issue 166)
Bryan D. Palmer: History as argument (Issue 166)
Barbara Winslow: E.P. Thompson: feminism, gender, women and history (Issue 167)
Rafael Bernabe: Thompson, William Morris and ecosocialist tasks (Issue 167)
Sheila Cohen: On E.P. Thompson’s legacy (Issue 168)
Manuel Yang: Breadking the grid, making our class (Issue 168)

A class that made itself (Socialist Review, April 2013). Keith Flett takes a look at the classic book The Making of the English Working Class.

Remembering E P Thompson. By Christian Høgsbjerg (International Socialism, Issue 134, Spring 2012). Review of Scott Hamilton, The Crisis of Theory: EP Thompson, the New Left and Postwar British Politics (Manchester University Press, 2011)

The crisis of theory: E P Thompson, the new left and postwar British politics. By Dominic Alexande (Counterfire, 6 October 2011). Review of Scott Hamilton’s book (Manchester University Press, 2011)

E P Thompson and The Making of the English Working Class. By Dominic Alexander (Counterfire, 9 April 2010)

E. P. Thompson: The activist historian. By David Renton (New Correspondence, Vol.1, No.1, September 2004, p.20-24; online at Internet Archive WayBackMachine)

E.P. Thompson, 1924-1993 (pdf). By Kate Soper and others (Radical Philosophy, Spring 1994)

The Hidden Marxism of The Making of the English Working Class. By Bernie Moss (What Next?, No.26, 2003)

Edward Thompson, the Communist Party and 1956. By John Saville (The Socialist Register, 1994, pp.20-31.)

The making of a working class historian. By Duncan Hallas and Alex Callinicos (Socialist Review, No.168, October 1993, p.20-22; online at Marxists Internet Archive)

E.P. Thompson: class struggle and historical materialism. By David McNally (International Socialism, Issue 61, Winter 1993, p.75-89; online at Marxists Internet Archive)

E.P. Thompson, the historian: an appreciation. By Penelope Corfield (New Left Review, Issue 201, September-October 1993, p.10-17). Only abstract online.

The ingredient of humanity. By Alex Callinicos (Socialist Review, No.9, February 1979). Review of E.P. Thompson, The Poverty of Theory and Other Essays (Merlin Press, 1978)

Forside på E.P. Thompsom: The Making of the English Working Class
Forside på E.P. Thompsom: The Making of the English Working Class

Litteratur:

 • ‘Hinsides den kolde krig’. Af E.P. Thompson, i: Der er kun ét Europa. Red. Søren Møller Christensen (Eirene, 1982, s.21-63)
 • ‘Tilintetgørelsen, civilisationens slutfase’. Af Edward P. Thompson, i: 80’ernes udfordring: en antologi om atomoprustningens logik og fredsbevægelsens politik. Red. Jesper Højberg Christensen (Politisk Revy, 1982, s.48-80)
 • ‘Europa: den kolde krigs svage led’. Af Edward P. Thompson, i: ibid. (s.294-313)
 • The Making of the English Working Class (Wikipedia.org)
 • The Making of the English Working Class. By E.P. Thompson (Victor Gollancz, 1963, 848 p.; online at Libcom.org)

Se også:/See also:


 

23. april 1924

Dansk-Russisk Samvirke oprettes.

Se:


 

23. april 1924

Første arbejderregering i Danmark under ledelse af Thorvald Stauning (til 14. december 1926)

Regeringen Stauning kobberplatte. Af Chas [Charles?] Christensen. Se: Plakette fra Socialdemokratiet, 1924 (Danmarkshistorien.dk).

Litteratur:

Se:

Danmarks første arbejderregering, regeringen Stauning. På billedet skænker undervisningsminister Nina Bang kaffe for regeringen. Se mere tekst og forklaring om fotoet: 16. oktober 1866 https://socbib.dk/1866/#18661016

Se også på Tidslinjen om:

Se også på Socialistisk Bibliotek:
– linkboksen om: Socialdemokratiet


 

23. april 1924

Rossana Rosanda
Rossana Rosanda

Den italienske venstrefløjspolitiker, Rossana Rossanda fødes i Pula (nu Kroatien, dengang Pola, Italiensk).
Medstifter af dagbladet Il Manifesto (23. august 1969 – maj 2012) og venstrefløjsgruppen PdUP. Partito di Unita  Proletaria per il comunismo (1972-1974).

Se:

Rossanda taler (på italiensk) om venstrefløjen m.m. 6. maj 2008 (YouTube, 9:11 min)

Litteratur på dansk:

 • Rossana Rossanda: Halvdelen af jorden: dialog med feminismen (Politisk Revy, 1981, 240 sider)
 • Rossana Rossanda: Sartre og den politiske praksis (Kultur & Klasse, nr.34, 1979, s.70-103)
 • Rossana Rossanda: Venstrefløjen og Sovjetunionen [1-2] (Socialistisk Politik, nr.2, februar 1976, s.14-21 + nr.3, maj 1976, s.22-28)
 • Il Manifesto: klasse, parti, arbejderråd. Red. Jørgen Stender Clausen (Røde Hane, 1973, 267 sider). Artikler fra tidskriftet/dagbladet Il Manifesto, af bl.a. Lucio Magri og Rossana Rossanda.

Se også:


 

10. juni 1924

Den italienske socialistleder Giacomo Matteotti (født 22.5.1885) dræbes i Rom af fascister. Lagde navn til den socialdemokratiske antifascistiske hjælpefond, Matteottifonden.

1924Matteavis.jpg

Se:

Se også:

1924Matteotti.jpg


 

17. juni – 8. juli 1924

Kommunistiske Internationale afholder sin femte kongres i Moskva. Kongressen beslutter at “bolsjevisere” alle kommunistiske partier.

Se:


 

1. august 1924

Lenins mausoleum åbnes på Den Røde Plads i Moskva med udstilling af det balsamerede ikon.

Se:

Se også:

Illustration: Lenins skind-sæk på udstillingen i mausoleet og ved sit årlige kemiske bad
Illustration: Lenins skind-sæk på udstillingen i mausoleet og ved sit årlige kemiske bad

 


 

2. august 1924

James Baldwin fødes i Harlem, New York City (dør 30.11.1987 i Saint-Paul, Frankrig).

James Baldwin, Joan Baez, and James Forman (left to right) enter Montgomery, Alabama on the Selma to Montgomery march for voting rights, 1965 (source: https://www.pinterest.dk/pin/335096028499898016/)
James Baldwin, Joan Baez, and James Forman (left to right) enter Montgomery, Alabama on the Selma to Montgomery march for voting rights, 1965 (source: https://www.pinterest.dk/pin/335096028499898016/)

Links:

James Baldwin’s journey (SocialistWorker.org, September 21, 2017). “Ronnie Flores introduces the writings of one of the 20th century’s great novelists and essayists–and his political transformation in the era of the Black freedom struggle.”

James Baldwin’s Harlem: The key to his politics. By Gerald Meyer (Socialism and Democracy, Vol.25, No.1, March 2011, p.273-281). Review of Herb Boyd, Baldwin’s Harlem: A Biography of James Baldwin (Simon and Schuster, 2008, 272 p.). “The publication of a paperback edition of Herb Boyd’s book brings a fresh interpretation of Baldwin’s life and work to the attention of Baldwin loyalists as well as to potentially larger audiences.”

James Baldwin – Pin Drop Speech (YouTube.com, 8:14 min). James Baldwin delivers earth shattering speech at Cambridge University (1965) during a debate with William F. Buckley.   +  Why James Baldwin Beat William F. Buckley in a Debate, 540-160. By John Griswold (Blog: Inside Higher Ed, April 8, 2012).

On ‘I am Not Your Negro’ (documentary by Raould Peck, 2016/2017, see Wikipedia):

I Am Not Your Negro. Af Ernest Tate (Socialistisk Information, 8. oktober 2017). “Raoul Pecks [film] … er afgjort værd at se.”

Lessons from James Baldwin. By John Woodford (Against the Current, Issue 192, January-February 2018). Review of William J. Maxwell (ed), James Baldwin: The FBI File (Arcade Publishing, 2017, 430 p.) + I Am Not Your Negro, documentary film directed by Raoul Peck (Magnolia Pictures, 2017)

James Baldwin, Stan Weir, and Socialism. By Dan La Botz (New Politics, Blog, May 3, 2017). “Raoul Peck’s powerful documentary “I Am Not Your Negro” … presented Baldwin as a powerful voice of the black liberation movement, but hardly mentioned his longtime commitment not only to full equality for black Americans, but also to socialism.”

Who James Baldwin was and why you should see I Am Not Your Negro (Socialist Worker, Issue 2549, 11 March 2017). “Elizabeth Grant-Campbell reviews I Am Not Your Negro, a new film about radical writer and activist James Baldwin, and Dave Sewell looks at the work and politics of a unique fighter against oppression.”

I Am Not Your Negro: Raoul Peck’s documentary on James Baldwin. By Clare Hurley (World Socialist Web Site, 14 February 2017). “The American novelist, essayist and intellectual James Baldwin is the subject of Raoul Peck’s stylish, but ultimately superficial and often wrongheaded quasi-documentary …”

Billedresultat for james baldwin

How Baldwin saw Palestine (Marxist Marginalia, June 21, 2010). “Paul Heideman discusses solidarity with Palestine through the work of Black author James Baldwin.”

 


12. september 1924

Amí­lcar Cabral fødes i Bafatá (Guinea, daværende portugisisk koloni). Myrdes ved

Amilcar Cabral
Amilcar Cabral

bombeattentat 20. januar 1973 i Conakry, Guinea. Guerilla-teoretiker og grundlæggeren (1956) af PAIGC og befrielsesbevægelsen i Angola (med Agostinho Neto).

Se:1924lesoctober.jpg

15. september 1924

Trotskij færdiggør Læren af Oktober (“Oktobers læredomme”). Udgives 6. oktober 1924.

Se:

 • Lærdommene fra oktober (Oslo, Internationale Sosialister, 1997, 54 sider; online på Marxists Internet Archive; Norsk seksjon).

Se også:


 

30. september 1924

Forfatteren Truman Capote fødes i Los Angeles (dør 25.8.1984 s.st.)

Se:


 

12. oktober 1924

Den franske sociale forfatter Anatole France dør (født 6. april 1844, Se denne) .


12. december 1924

Den socialistiske skribent, teoretiker og handelsmand Alexander Parvus dør i Berlin. (Født i 8. september 1867 i Berasino, Hviderusland, 8. september 1867, se denne)


17. december 1924

(Kilde: http://ch35.weebly.com/socialism-in-one-country.html)

Stalins teori om Socialisme i et land formuleres.


 

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.