Print Friendly, PDF & Email

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1913.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Bladliste

Nye blade 1913:

Lille Poul : Sabroes Blad [titelskift. Tidl. titel: Sabroe’s Blad]

Se: Arbejderhistorisk bladliste, under året 1913


 

4. februar 1913

Rosa Park fødes i Tuskegee, Alabama (dør 25. oktober 2005), hvor hun i byen Montgomery 1. december 1955 nægtede at overlade sin plads til hvide pasagerere, og blev anholdt. Det blev omdrejningspunket for en af de mest spektakulære kampagner i borgerrettighedskampen i USA.

Biography:

The Rosa Parks Portal (site)

Rosa Parks (Wikipedia.org)

Rosa Parks (Spartacus Education)

Rosa Park Bus at Henry Ford Museum (Online Exibition)

1913rosparkbus470.jpg
Articles:

On Rosa Parks’ 100th birthday, recalling her rebellious life before and after the Montgomery Bus (Democracy Now, February 4, 2013). Video (58:56 min.) + links.

Rosa Parks at 100. By Dianne Feeley (Solidarity, February 4, 2013)

View from the bus. By Leona Vigille (Socialist Rewiev, No.230, May 1999). Review of Rosa Parks’ book, My Story (Puffin, 1992)

Nekrologer v. Rosa Parks død, oktober 2005:

Farewell, sister Rosa (Socialist Worker, Issue 1975, 5 November 2005)

‘A life history of being rebellious’ (SocialistWorker.org, November 4, 2005)

Rosa Parks was not the beginning (Alternet, November 2, 2005)

Rosa Parks and her times. By Dan Katz (Solidarity, 3/83, 3 November 2005)

Se også:/See also:

If you miss me at the back of the bus – Pete Seeger (Youtube, 2:10 min.). June 1963, the Carnegie Hall Concert.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Rosa Parks sits in the front of a bus in Montgomery, Alabama, in [21 Sep] 1956 after the U.S. Supreme Court ruled segregation illegal on the city's bus system. Behind Parks is Nicholas C. Chriss, a UPI reporter covering the event. (Wikipedi.org.)
Rosa Parks sits in the front of a bus in Montgomery, Alabama, in [21 Sep] 1956 after the U.S. Supreme Court ruled segregation illegal on the city’s bus system. Behind Parks is Nicholas C. Chriss, a UPI reporter covering the event. (Wikipedi.org.)

 

11.-15. februar 19131913program1.jpg

Socialdemokratiets 14. kongres vedtager et nyt program, der erstatter Gimle-programmet (1888-udg.) og var gældende til 1961. (se om afløseren, Vejen frem, på Tidslinjen 11. juni 1961). Hovedforfattere var Gustav Bang og Gerson Trier.

Se:

Program og Love for Socialdemokratiet i Danmark : Vedtaget af Kongressen 1913 (Det Kongelige Bibliotek; partiprogrammer, 16 sider, pdf-format) + Wikisource-udgave

Socialdemokraterne (Leksikon.org), afsnit: Socialdemokratiets parlamentariske gennembrud.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkboksen: Socialdemokratiet


 

4. juni 1913

Emily Wilding Davison (11. oktober 1872 – 8. juni 1913) træder ved Epsom Derby ud foran kongens hest (og dør af skaderne 8. juni) til støtte for suffragetternes sag og kvindelig stemmeret.

Se:

Emily Davison (Wikipedia.org)

Emily Wilding Davison (Spartacus Educational)

Emily Wilding Davison Memorial Campaign (site)
Launch meeting of campaign to honour the death of Emily Wilding Davison, who died fighting for votes for women. videos of the speeches on launch event.

The Epsom Derby and the deaths of Emily Wilding Davison and Herbert ”˜Diamond’ Jones (Another Nickel in The Machine). Samtidige fotos & videoer.

Death in plain sight (London Review of Books, Vol.35, No.13, 4 July 2013). Marina Warner spoke about Emily Davison and modern martyrdom last month at the Wilding Festival.

Emily Wilding Davison: The one who threw herself under the horse (Counterfire, 3 June 2013). Kate Connelly interviews the people behind a new play about the suffragette hero.

Stealing the suffragettes: Margaret Thatcher’s funeral and false historical parallels. By Katherine Connelly (Counterfire, 19 April 2013)

A suffragette hero: a minute for Emily Wilding Davison. By Kate Connelly (Counterfire, 1 November 2012)

Video: Remembering Emily Wilding Davison. Written and produced by Dan Poulton; Emily Wilding Davison Memorial Campaign (Counterfire, 4 June 2013, 1:46 min.)

Video: Emily Davison. Muerte en el Derby de Epsom (YouTube, 1:46 min.). Slow sequence.

1913monicenfungirl-426x318.jpg

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 13. oktober 1905, om suffragetterne med links til flere samlinger.


 

9. juli 1913

Ted Grant taler.
Ted Grant taler.

Den britiske marxist og leder af Militant-tendensen i en årrække, Ted Grant, fødes i Germinston, ved Johannesburg i Sydafrika (dør 20. juli 2006 i London).

På dansk:

Ted Grant (Marxistiske klassikere). Se Andre forfattere. Med biografi, nekrologer og tekster på dansk.

Ted Grant – ti år efter hans død (Socialisten, 28. december 2016). “Lasse Bertelsen skriver en personlig beretning om Ted Grants betydning for både sig selv og den trotskistiske bevægelse.”

Stalinisme i efterkrigstiden. Af Ted Grant (Socialisten, 2016, 28 s.)

Ted Grant – den permanente revolutionære. Af Andreas Bülow (Revolution, 31. juli 2013). Anmeldelse af Alan Woods: Ted Grant – The Permanent Revolutionary (Wellred, 2013, 287 p.)

Ted Grant: 1913-2006. Af Alan Woods (Revolution, 23. juli 2006)

Ted Grant – et liv viet til socialismen (Revolution, 15. juli 2003). Interview med Ted Grant.

In English:

Ted Grant (Wikipedia.org)

Ted Grant Internet Archive (Marxists Internet Archive; Marxists Writers). With Biography, Works and Videos.

The early years (In Defence of Marxism, 11 April 2014). Chapter 1 from Alan Woods’ book, Ted Grant – The Permanent Revolutionary (Wellred, 2013, 287 p.)

Ted Grant: the unbroken thread of Marxism. By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 9 July 2013)

Ted Grant – The Permanent Revolutionary. By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 5 April 2013). Review of Alan Woods’ biography (Wellred Publications, 2013, 287 p.). See also: A review of Ted Grant: The Permanent Revolutionary, by Tom Trottier (22 April 2013)

Ted Grant and Marxism. By Sean Matgamna (Workers Liberty, 19 April 2007). With links to Some readings on the Grant tendency.

Ted Grant (1913–2006). By Tony Aitman (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007, p.275-281)

Ted Grant: A political appraisal of the former leader of the British Militant Tendency, Part 1-2. By Ann Talbot (World Socialist Web Site, 27-28 September 2006)

Ted Grant: 1913-2006. By Alan Woods (In Defence of Marxism, 20 July 2006)

Se også/See also:

Militant tendency (Wikipedia.org)

In, out, shake it all about (Weekly Worker, Issue 839, October 28, 2010) + Entries and exits (Issue 840, November 4, 2010) + Dances with scabs (Issue 841, November 11, 2010). “How did the far-left policy of Labour Party entry develop? Mike Macnair looks at the changing attitudes of British Trotskyism.”

As to how ‘Militant’ developed. By John Archer (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007, p.281-294)

Militant after Grant: the unbroken thread? By Colin Lloyd and Richard Brenner (Permanent Revolution, Issue 10, Spring/Summer 1994, p.100-139)

The history and politics of Militant. By Sheila MacGregor (International Socialism, Issue 33, Autumn 1986, p.59–88; online at Marxists Internet Archive)

Trotskyology. By Christian Høgsbjerg (International Socialism, Issue 160, Autumn 2018, p. 197-206). Review of John Kelly, Contemporary Trotskyism: Parties, Sects and Social Movements in Britain (Routledge, 2018, 296 p.). “Nonetheless, despite his weak underlying theoretical framework, Kelly has undertaken painstaking empirical research into the records and publications of various groups, archival studies of internal bulletins and papers and interviews with leading members of different Trotskyist organisations.” See reply from John Kelly: The consolation of familiar ideas (Issue 161, Winter 2018, p.187-190) + rejoinder from Christian Høgsberg: Trotskyism (Issue 162, Spring 2019, p.177-181). See also review by Alex Snowdon (Counterfire, January 10, 2019) + Ian Birchall: Was it all futile? (Review 31, 2018).

Video:

Ted Grant’s Speech to Militant Rally 1984 Part 1/4.


 

23. juli 1913

Leder af det britiske Labour Party Michael Foot fødes (Dør 3. marts 2010).

Se:

Michael Foot (Spartacus Schoolnet)


 

26. juli 1913

1913sabroe.jpgVed togulykke i Bramminge ved Esbjerg omkommer 20 personer, deriblandt det socialdemokratiske folketingsmedlem Peter Sabroe (født 23. januar 1867), kendt for højt profilerede børne- og tyendesager og redaktør af bladet Lille Poul: Sabroes avis og Demokraten i Århus (1895-1908).

Rasmus Peter Sabroe (Gravsted.dk). Biografi.

Rasmus Petersen Sabroe (Århus Wiki)

Peter Sabroe (Wikipedia.dk)

Persongalleri – Peter Sabroe (Arbejdermuseet)

Peder Sabroe (Bramming Egnsmuseum)

Peter Sabroe (Dansk Biografisk Leksikon). Længere artikel.

De fattiges værner: Peter Sabroe 1867-1913: 100-året for en socialdemokratisk stridsmand (pdf). Af Karl Vilhelm Christiansen (Peter Sabroe Klubben, 2013, 46 sider)

Skejbyulykken 1898 (Århus Statsgymnasium, klasseekskursion)

Stadig brug for ildsjæle som Peter Sabroe (Nyt fra Arbejdermuseets venner, 2013, nr. 3, side 17-20). Pdf-fil af hele bladet. Mindesammenkomst på Arbejdermuseet.

Video:

Mette Frederiksen om Peter Sabroe (YouTube, 3:37 min.)

Dokumentar: Peter Sabroe – de fattiges værner (Tv-Gladsaxe, 2013, 21:37 min., speak: Mogens Jensen, MF). På samme side: 3 videoer om uddelingerne af Sabroe-prisen, 2011, 2012 og 2013. Videoen afsluttes af Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard.

Radio:

Den populære politiker Peter Sabroe (DRP1/Alle tiders historie, 12. august 2013, 29:28 min.)

Samtidig billedtekst: "Det eneste eksisterende Billede af Sabroe unde besøg paa et Børnehjem. Sabroe ses mellem drengene på Gelsed Børnehjem.Drengene synes alle mærket af Slid og Arbejde, selv om de vel i Anledning Besøget er i deres Søndagsstads"
Samtidig billedtekst: “Det eneste eksisterende Billede af Sabroe unde besøg paa et Børnehjem. Sabroe ses mellem drengene på Gelsed Børnehjem.Drengene synes alle mærket af Slid og Arbejde, selv om de vel i Anledning Besøget er i deres Søndagsstads”

Se også:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 5. september 1852, om tyendeloven.


 

13. august 1913

August Bebel im Jahr 1863. Source: http://www.fes.de/archiv/newsletter/NL%202005/NL%2004%202005/html42005/FischerRest.html Author: Unknown. Public Domain.
August Bebel im Jahr 1863. Source: http://www.fes.de/archiv/newsletter/NL%202005/NL%2004%202005/html42005/FischerRest.html Author: Unknown. Public Domain.

Den tyske socialistleder August Bebel dør (født 22. februar 1840).
Forfatter til Kvinden og socialismen/Die Frau und der Sozialismus (1879).

August Bebel (Leksikon.org)

August Bebel (1840-1913) (Marxists Internet Archive). Biography + Texts online.

August Bebel (Wikipedia.org) + større på tysk.

August Bebel (Spartacus Educational)

 

Familie von August Bebel. 1870/80er Jahre. Source: scan from: Helmut Hirsch. Bebel. Reinbek, 1973 S.35. Author: Unknown. Public domain.
Familie von August Bebel. 1870/80er Jahre. Source: scan from: Helmut Hirsch. Bebel. Reinbek, 1973 S.35. Author: Unknown. Public domain.

Articles:

The Tower of Bebel. Part 1. By T. Chevsky (Marxist Center, August 13, 2013) + Part 2 (September 4, 2013) + Part 3 (October 31, 2013)

August Bebel and the political awakening of the working class. By Ulrich Rippert (World Socialist Web Site, 28 August 2013)

Women and socialism: Bebel’s forgotten legacy. By Ben Lewis (Weekly Worker, Issue 959, April 25, 2013). Review of Anne Lopes and Gary Roth, Men’s feminism: August Bebel and the German socialist movement (Amherst, 2000). See also review by Somara Marik (Against the Current, No.109, March/April 2004).

August Bebel. By V.I. Lenin (Pravda, No.6, August 8, 1913; online at Marxists Internet Archive)

August Bebel. By Clara Zetkin (British Socialist, August 1913; online at Marxists Internet Archive)

A few reminiscences of August Bebel. By E. Belfort Bax (British Socialist, October 1913; online at Marxists Internet Archive)

Se også:

Tidslinjen: februar 1879 om Bebels bog Kvinden og socialismen/Die Frau und der Sozialismus. (Links til online dansk, English, Deutsch, etc.)

"Die berühmte Bierrunden-Aufnahme": Im Gasthof zum Löwen Bendlikon bei Zürich 1893. Von links nach rechts: Dr. Simon (Schwiegersohn Bebels), Frieda Simon-Bebel, Clara Zetkin, Friedrich Engels, Juli Bebel, August Bebel, Ernst Schatter, Regine Bernstein, Eduard Bernstein (teilweise abgeschnitten). (Source: Wikipedia.de). Foto von Herman Greulich.
“Die berühmte Bierrunden-Aufnahme”: Im Gasthof zum Löwen Bendlikon bei Zürich 1893. Von links nach rechts: Dr. Simon (Schwiegersohn Bebels), Frieda Simon-Bebel, Clara Zetkin, Friedrich Engels, Juli Bebel, August Bebel, Ernst Schatter, Regine Bernstein, Eduard Bernstein (teilweise abgeschnitten). (Source: Wikipedia.de). Foto von Herman Greulich.

Foto fra tyske socialisters sammenkomst med bla. Clara Zetkin, (se Tidslinjen: 5. juli 1857) Frederich Engels (se Tidslinjen: 28. november 1820), August Bebel (se ovenfor) og Eduard Bernstein (se Tidslinjen: 6. januar 1850.)


 

21. august 1913

Harry Magdoff, amerikansk økonom og mangeårig redaktør af Monthly Review, fødes i Bronx, New York. (Dør 1. januar 2006 i Burlington, Vermont)

Theme: Harry Magdoff: a collective portrait (Monthly Review, Vol.58, No.6, October 2006, 96 p.). With articles by Fred Magdoff, John Bellamy Foster, István Mészáros, William K. Tabb and Harry Magdoff.

The optimism of the heart. By John Bellamy Foster (Monthly Review, Vol.58, No.5, October 2006, p.10-26). “The following intellectual biography of Harry Magdoff is a slightly revised and expanded version of a piece that was posted on MRzine a few days after Harry’s death on January 1, 2006.” With a bibliography of Harry Magdoff’s major writings.

Harry Magdoff (pdf). By John Bellamy Foster. I: A Biographical Dictionary of Dissenting Economists. Second edition. Edited by Philip Aretis and Malcolm Sawyer (Edward Elgar, 2000, p.385-394). Scroll down.

Remarks on capitalism and the environment it produces. By Harry Magdoff
(Monthly Review, September 16, 2015). Written 1971 or 1972: “In our view, the chief importance of the paper is Magdoff’s early development of ecological ideas, ideas that are now much more common on the left.”

Late Imperialism: Fifty years after Harry Magdoff’s The Age of Imperialism. By John Bellamy Foster (Monthly Review, Vol. 71, No.3, July-August 2019). “At the very center of the intense debate on U.S. imperialism in the 1960s and ’70s in the context of the Vietnam War was Magdoff’s The Age of Imperialism: The Economics of U.S. Foreign Policy (1969), written just over fifty years after Lenin’s great work.”

Litteratur (på dansk)

Imperialismens epoke. Af Harry Magdoff (Demos, 1970, 194 sider)

Det gamle venstre – og det ny. Af Paul M. Sweezy og Harry Magdoff. I: Politisk Revy (6. årg., nr.129, 8. august 1969, side 7)

Se også/see also:

Monthly Review (Wikipedia.org)

Introduction: a socialist magazine in the American century. By Christopher Phelps (Against the Current, Vol.51, No.1, May 1999, p.1-30)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Personlisten: Paul M. Sweezy (1910-2004)


 

23. august 1913

Den grimmeste havfrue med de absolut grimmeste souvinir-udgaver – statuen Den Lille Havfrue af Edward Eriksen – opstilles ved Langelinie i København.

1964 blev den danske turistattraktion Den Lille Havfrue halshugget, angiveligt som led i en kunsthappening af Jørgen Nash, der skulle provokere danskernes selvforståelse. (Foto: Wikimedia Commons )
1964 blev den danske turistattraktion Den Lille Havfrue halshugget, angiveligt som led i en kunsthappening af Jørgen Nash, der skulle provokere danskernes selvforståelse. (Foto: Wikimedia Commons )

Se:

Den lille Havfrue (Wikipedia.dk)

Om kunstneren Edvard Eriksen, biografi og gravsted (Gravsted.dk), med bronzefiguren “Hun duede ikke”, opstillingsår 1960 (foto på KOES.dk)

Se også:

Begærets pris. Af Pernille Rübner-Petersen. (Modkraft; Modkultur, 13. august 2013) “Kvinder vil, havfruer eller ej, det samme som mænd: realisere deres begær”.


 

26. august 1913

Den største arbejdskamp i irsk historie starter (slutter 18. januar 1914). Dele af organiseringerne bliver vigtige i Påskeoprøret 1916.

En af strejkelederne, James (Jim) Larkin.
En af strejkelederne, James (Jim) Larkin.

Den store lockout: Dublinkonflikten i 1913 (Konfront.dk, 7. december 2018). “Det er historien om 20.000 arbejdere, deres familier og sympatisørers kamp for forhandlingsret og anerkendelse. En historie om, hvem der skulle have den økonomiske og politiske magt i et skarpt klasseopdelt samfund.”

The stamp of militancy. By Kevin Devine (Socialist Review, Issue 383, September 2013). “One hundred years ago thousands of workers took part in what became known as the Great Dublin Lockout.”

The Dublin Lockout 1913 and the unions today. By Joe Higgins (Socialism Today, Issue 171, September 2013). “In 1913 an immense struggle took place in Dublin between the workers’ movement and big-business leaders intent on breaking trade union organisation.”

Dublin 1913: the “proletarian army” is born. By Tom Harris (Solidarity, Issue 294, 28 August 2013). “A hundred years ago tram workers in Dublin struck after their employer had tried to stop them being members of the Irish Transport and General Workers’ union. The strike spread, eventually involving 20,000 workers, and lasted eight months.”

Let us rise: the Dublin Lockout of 1913 (Counterfire, 26 August 2013). “Sean Ledwith recalls the greatest of early 20th century working class rebellions and considers its legacy.”

Lessons of the 1913 Dublin Lockout (Socialist Worker, Issue 2367, 20 August 2013). “John Newsinger looks at why the struggle lost—and how the workers could have won.”

1913 The great lockout: a survey. By Paul O’Brien (Irish Marxist Review, Vol.2, No.5, 2013, p.5-14). “The 1913 lockout was a pivotal moment in Irish history. This essay will present a survey of the literature published to date on the lockout.”1913poster.jpg

The 1913 Dublin Lockout: helots and slaves of an empire. By Eóin Gilligan (In Defence of Marxism, 4 July 2012). “The Dublin lockout … stands as one of the most marked episodes of entrenched class conflict in Irish history.”

Jim Larkin, Syndicalism and the 1913 Dublin Lockout. By John Newsinger (International Socialism, Issue 25, Autumn 1984, p.3-36). “This article … is an attempt to resituate the Lockout, to re-establish it as the central event in our understanding of the development of modern Irish society. It is also long overdue for socialists to begin the recovery of something of the remarkable working class phenomenon that was Larkinism.”

The Dublin Lock Out: on the eve. By James Connoly (Irish Worker, August 30, 1913; online at Marxists Internet Archive)

Literature:

Strumpet City. By James Plunkett (Arrow Books, 1969). Dansk udgave: Dublin, Dublin. 2 bind (Lademan, 1970, 246 + 264 s.). See Wikipedia.org + review by Kevin Devine (Socialist Review, Issue 361, September 2011)

Rebel City: Larkin, Connolly and the Dublin Labour Movement. By John Newsinger (Merlin Press, 2004, 182 p.). See review by Kieran Allen: Militant Dubliners (International Socialism, Issue 106, Spring 2005)

The Great Lockout: Dublin 1913. By John Newsinger (Bookmarks, 2013, 80 p.). See review by Kevin Devine (Socialist Review, Issue 382, July-August 2013).

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

22. oktober 1913

Den ungarns-amerikanske fotograf, kendt for sine billeder fra Den Spanske Borgerkrig og D-dagen på Omaha Beach, Robert Capa fødes i Budapest (dør i Thai Binh, Vietnam, 24. maj 1954, se denne).


 

7. november 1913

1913wallace.pngDen britiske naturforsker og evolutionsteoretiker og -forsker Alfred Russel Wallace dør i Broadstone, Dorset, England. Offentliggjorde 1858 sammen med Charles Darwin den revolutionerende evolutionsteori om den naturlige udvælgelse. Han var også erklæret socialist og støttede kvindernes kamp for valgret. (Født 8. januar 1823).

Alfred Russel Wallace (Wikipedia.dk). Dansk artikel, også længere på engelsk.

The Russel Wallace Website. Se her bl.a. Biography of Wallace + FAQs, myths & misconceptions.

Wallace Online (site). “… the first complete edition of the writings of Alfred Russel Wallace … The project is directed by John van Wyhe.”

Alfred Russel Wallace: A biographical sketch. By John van Wyhe (Wallace Online).

Wallace100: celebrating Alfred Russel Wallace’s life and legacy (Natural History Museum).

A fascinating new book on Wallace and his ideas. By Matthew Cobb (Why Evolution is True, September 10, 2013). Review of Ted Benton, Alfred Russel Wallace: Explorer, Evolutionist, Public Intellectual. A Thinker for Our Own Times? (Siri Scientific Press, 2013, 230 p.). See also review by Sean Sheehan (Marx & Philosophical Review of Books, 11 Februar 2015).

Alfred Russel Wallace: socialist and co-founder of evolutionary theory. By John Green (London Progressive Journal, 7 March 2012). “Wallace was also a committed socialist all his life. He was particularly active in the Land Nationalisation Society …”

Alfred Russel Wallace and his inestimable contribution to the workers’ movement (International Communist Current, January 26, 2010). “The strong, positive and persisting relationship between Alfred Russel Wallace and Charles Darwin clarified the issue of the development of humanity.”

Charles Darwin: revolution of evolution. By John Parrington (Socialist Review, Issue 333, February 2009). “Charles Darwin and Alfred Wallace formulated the theory of evolution and fought for its acceptance across the scientific community.”
Se også debat: Wallace and Darwin by Pete Wearden (March) + A class traitor? by Nick Grant (March) + Darwin and Wallace by John Parrington (April) + Wallace’s evolution by Barry Conway (April).

In Darwin’s shadow. By Michael Shermer (Michaelshermer.com). Excerpt from Michael Shermer, In Darwin’s Shadow: The Life and Science of Alfred Russel Wallace: A Biographical Study on the Psychology of History (Oxford University Press, 2002, 422 p.). Se bogen online på Worldtracker.org (pdf).

The first Darwinian left: radical and socialist responses to Darwin, 1859-1914 (pdf). By D.A. Stack (History of Political Thought, Vol.21, No.4, Winter 2000, p.682-710). Se om Russel Wallace side 690-694.

Se også Socialistisk Bibliotek:


 

22. november 1913

1913britten.jpgDen britiske komponist Benjamin Britten fødes i Lowestoft, Suffolk (dør Aldeburgh, Suffolk, 4. december 1976).
Skrev en række operaer og værker med social og anti-krigs indhold, mest kendt er korværket “War Requem” (1962).

Benjamin Britten (Denstoredanske.dk). Med links til nogle værker.

Benjamin Britten (Wikipedia.org). Længere engelsk, med links til værker mv.

Britten-Pears Foundation (BPF). “We promote the music of Benjamin Britten and his work with singer Peter Pears, and are based at the home they shared, The Red House in Aldeburgh.”

Articles:

Brittens dødsmesse over krigens gru. Af Valdemar Lønsted (Information.dk, 25. november 2013)

Smuk dødsmesse vækkede krigens uudsigelige rædsler. Af Thomas Michelsen (Politiken.dk, 23. november 2013)

The 100th anniversary of the birth of composer Benjamin Britten. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 23 November 2013)

The Graun on Britten: political idiots hail a political idiot (Shiraz Socialist/Blog, November 22, 2013)

Benjamin Britten’s anniversary is a chance to celebrate one of the best British composers. By Rob Hoveman (Socialist Worker, Issue 2031, 16 December 2006)
Film:

Benjamin Britten – Peace and Conflict (Benjaminbrittenfilm.co.uk). “a lesser-known theme running through his life – as a war-hating pacifist.” Incl. trailer (3 min.)

Expanded trailer: Teaser (Vimeo), 8 min..

Film to lift lid on beliefs of Lowestoft-raised and Holt-educated composer Benjamin Britten. By Richard Batson (Eastern Daily Press, June 15, 2012)


S:t Jacob’s Ungdomskör performs “Advance Democracy” by Benjamin Britten at a recent concert in S:t Jacob’s Cathedral in Stockholm, Sweden. (YouTube, 3:36 min.)
“Advance Democracy” – “a piece of unabashed political propaganda” (Boosey & Hawkes)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emneoversigten: Musik / Music


 

3. december 1913

Gerry Healy, britisk marxist og stifter af det trotskistiske Socialist Labour League og WRP, Workers Revolutionary Party, fødes (dør 14. december 1989).

Se:

Gerry Healy (Wikipedia.org)

Gerry Healy (pdf) (The Lubitz TrotskyanaNet, July 2007). With Biographical sketch (p.1-5) + Selective bibliography (p.6-11)

In memory of Gerry Healy (A World to Win, 3 December 2013)

The break-up of the WRP: from the horse’s mouth. By Simon Pirani (Libcom.org, February 3, 2013)

Healy’s WRP: the inside story. By Richard Price (Solidarity, Issue 251, 29 June 2012). Review of Alex Mitchell, Come The Revolution: A Memoir (NewSouth, 2011, 544 p.)

The rise and fall of George Healy. By Bob Pitt (What Next! June 2002). Pamphlet in 12 chapters.

Some reflections on the Healy Group. By Cyril Smith (New Interventions, Vol.8, No.1, 1997)

Gerry Healy: a revolutionary life. By Corinna Lotz and Paul Feldman (A World to Win, April 1994)

Gerry Healy and the failure of the old British trotskyist movement. By Sean Matgamna (Socialist Organiser, 1994)

The theoretical foundations of Healyism. By Chris Bailey (New Interventions, Vol.3, No.1,1992)

Gerry Healy, Stalinism and ‘Revolutionary History’. By David Binns (New Interventions, Vol.2, No.3,1991)

Se også:

In, out, shake it all about (Weekly Worker, Issue 839, October 28, 2010) + Entries and exits (Issue 840, November 4, 2010) + Dances with scabs (Issue 841, November 11, 2010). “How did the far-left policy of Labour Party entry develop? Mike Macnair looks at the changing attitudes of British Trotskyism.”

Trotskyology. By Christian Høgsbjerg (International Socialism, Issue 160, Autumn 2018, p. 197-206). Review of John Kelly, Contemporary Trotskyism: Parties, Sects and Social Movements in Britain (Routledge, 2018, 296 p.). “Nonetheless, despite his weak underlying theoretical framework, Kelly has undertaken painstaking empirical research into the records and publications of various groups, archival studies of internal bulletins and papers and interviews with leading members of different Trotskyist organisations.” See reply from John Kelly: The consolation of familiar ideas (Issue 161, Winter 2018, p.187-190) + rejoinder from Christian Høgsberg: Trotskyism (Issue 162, Spring 2019, p.177-181). See also review by Alex Snowdon (Counterfire, January 10, 2019) + Ian Birchall: Was it all futile? (Review 31, 2018).


 

24. december 1913

I Calumet, Michigan, USA, bliver julefest, arrangeret af strejkende kobbermineminearbejderes støttegruppe og pårørende i Italian Hall, omringet af strejkebryderkorps, der sætter panik i forsamlingen og 73 omkommer. (Kaldes The Italien Hall Disaster, vi siger: 1913 Massacre)

Italien Hall i Calumet, Michigan, USA, hvor julemassakren 1913 fandt sted.
Italien Hall i Calumet, Michigan, USA, hvor julemassakren 1913 fandt sted.

Se:

Italian Hall disaster (Wikipedia.org)

Julemassakren i Michigan: 100 år siden i dag (Arbejderen.dk, 24. december 2013)

The Christmas Eve Calumet massacre, 1913 (Libcom.org, December 22, 2014)

100th Anniversary of Copper Miners’ Strike (The Spark, August 19, 2013)

The Italian Hall Disaster: one reason to observe a Silent Night this Christmas Eve. By Steve Lehto (Huffingtonpost.com, 21.12.2011)

Christmas Eve, 1913. By Mark Nowak (MR Zine, 24.12.2010). With Woody Guthrie video.

Class war at Christmas (Socialist Review, December 2007). “John Newsinger looks at how class war was waged in the US.”

1913 Massacre (site)

1913 Massacre (Woody Guthrie) … YouTube.com Text/Lyrics

PBS’s Red Metal: The Copper Country Strike of 1913 commemorates Michigan’s bitter labor past. By Debra Watson (World Socialist Web Site, 8 January 2014)

PS:

(Bob Dylan’s “Song to Woody” på samme melodi på YouTube.com, 2:42 min.)

1913CalumetCopperStrike1913.jpg
Børneoptog af strejkende kobberminearbejderes børn. (Se om paraden m.m.: Big Annie leading parade of 500 children …)

Trailer: 1913 Massacre: A film inspired by a Woody Guthrie Song. with Authie Guthrie (Vimeo, 2:44 min.)

1913 Massacre: Inspired by a Woody Guthrie Song – A Story of Greed and the Ruin It Brought to an American Town. Produced and directed by Ken Ross & Louis V. Galdieri, 2011. The film – The song, etc. (1913massacre.com)

Se også:

Anna Clemenc (Michigan Historical Centre & Hall of Fame)

Se også på Socialistisk Bibliotek:


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.